Forside/Nyheder/Skab sjovere idrætstimer for de yngste

IdrætsfagetNyheder

1. februar 2024

Skab sjovere idrætstimer for de yngste

Undersøgende, legende og ekstremt meningsfuldt. Det er ambitionen med det nye inspirationsmateriale til idrætsundervisningen i skolens yngste klasser, som netop er lanceret i projektet ”Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen”, hvor flere skoler har været inde over udviklingen.

En mand og en dreng leger sammen med en frisbee

Idrætstimerne kan blive langt sjovere og mere vedkommende fremover, hvis I arbejder med ”Sørøverskolen”, ”Cirkusskolen”, ”Leg og fællesskab” eller med et af de andre gennembearbejdede materialer fra projektet ”Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen”.

Materialet er netop kommet på gaden efter en udviklingsfase over de sidste knap to år, hvor blandt andet en række idrætsundervisere fra Østerhåbskolen afd. Hatting og Torsted i Horsens Kommune samt Nymarkskolen og Vemmelev Skole i Slagelse Kommune har deltaget i udviklingen, afprøvet og givet feedback, så materialet nu står knivskarpt til at kunne bruges ude i skolernes praksis.

Didaktiske greb fra ”Mere meningsfuld undervisning i indskolingen”

  1. Nytænk og variér det faglige indhold
  2. Brug kroppen som læremiddel
  3. Anvend fortællinger
  4. Lad eleverne arbejde eksperimenterende
  5. Skab genkendelighed
  6. Giv eleverne de rette udfordringer

I Sørøverskolen skal der bl.a. arbejdes undersøgende og eksperimenterende samt gives mulighed for fordybelse, i Leg og fællesskab skal der skabes genkendelighed og spændingsfyldte øjeblikke, og i Cirkusskolen skal der anvendes fortællinger, og brugen af rum og rekvisitter skal nytænkes.
Det er nemlig nogle af de didaktiske greb, som indgår i projektets lærervejledninger, undervisningsforløb og aktivitetskort. Hertil kommer en række forklarende videoer. Formålet er således at udvikle en idrætsfaglig didaktik med en klar rød tråd, der kan øge deltagelse og bevægelsesglæde blandt eleverne.

– Når lærerne lykkes med at koble de didaktiske greb med aktiviteter fra kompendiet eller andre aktiviteter, kan vi se, at det har fanget elevernes opmærksomhed og skabt super god energi i idrætsundervisningen, fortæller Torben Hansen, udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt

Materialet giver større indlevelse og medejerskab
Projektet er muliggjort med støtte fra A.P. Møller Fonden og er realiseret i en projektgruppe, der udover de nævnte skoler, består af Dansk Skoleidræt, VIA University College og Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Den 31. januar var alle projektets parter samlet til et afslutningsseminar, hvor resultaterne fra projektet blev præsenteret. Resultaterne bygger på et solidt fundament af 21 workshops på skolerne og 70 observationer af de 28 deltagende lærere og pædagogers idrætsundervisning. Og projektets evalueringsrapport viser, at det rent faktisk er lykkedes at udvikle en brugbar og relevant didaktik, som understøtter elevernes positive oplevelser med idrætsfaget i indskolingen.

Det kunne Line Rindom, lærer på Østerhåbskolen i Horsens, tilslutte sig, da hun på afslutningsseminaret satte ord på sine erfaringer med projektet.

– Jeg oplever, at eleverne har fået et andet sprog og seriøsitet omkring idræt. I indskolingen bliver vi nødt til at tænke idræt på en anden og mere legende måde for at fastholde deres interesse, og det kan det her materiale, siger Line Rindom.

Hun fortæller, at det lægger op til lidt længere forløb, hvorfor der også bliver bedre tid til fordybelse og medbestemmelse omkring indholdet blandt eleverne – og at narrativerne i materialerne giver dem en større indlevelse og medejerskab.

– Jeg tror, vi på vores skole kommer til at skrive den røde tråd i idrætsundervisningen lidt om efter det her, så den legende tilgang fra materialet kommer til at være et fast element fremover, siger hun.

Kollegaen Brian Rasmussen hæftede sig ved de seks didaktiske greb, der er tydeliggjort i projektet.
– Jeg kan genkende de seks anbefalinger fra min egen undervisning, og jeg er helt klart blevet skærpet på, hvad der virker, og hvad vi skal gøre mere af, siger han.

I forhold til den klassiske tænkning i indholdsområder i idrætsfaget, så betonede udviklingskonsulent Torben Hansen, at det nye materiale hører fint hjemme under kropsbasis, men at det i virkeligheden ikke er de baner, man bør tænke i allerede i de mindste klasser.

– De første skoleår baner vejen for resten af skolelivet, og gode oplevelser med idræt medfører større motivation for fysisk aktivitet senere i livet. I den sammenhæng kan den legende tilgang understøtte elevernes bevægelsesglæde og nysgerrighed på idræt som fag, fortalte han.

Cirkusskolen plakat

Relaterede nyheder

Søgning