Forside/Nyheder/Stor kommuneaftale sat i gang: Løfter bevægelsen på Faaborg-Midtfyns skoler

Bevægelse i skoledagen

4. august 2022

Stor kommuneaftale sat i gang: Løfter bevægelsen på Faaborg-Midtfyns skoler

Som den første kommune i landet underskrev Faaborg-Midtfyn sidste år en partnerskabsaftale med Dansk Skoleidræt om at få mere idræt, bevægelse og frivillighed på skoleskemaet i alle kommunens folkeskoler. Nu starter de første lærere og pædagoger i kompetenceforløb.

Stor kommuneaftale sat i gang: Løfter bevægelsen på Faaborg-Midtfyns skoler

Mere bevægelse og variation i skoledagen kan øge elevernes trivsel og læring. Derfor indgik Faaborg-Midtfyn Kommune i juni 2021 en partnerskabsaftale med Dansk Skoleidræt om at få mere idræt, bevægelse og frivillighed på skoleskemaet i alle kommunens folkeskoler.

De første tre folkeskoler starter op fra skoleåret 2022/23. Det er Heldagsskolen i Korinth, Brahesminde Skole og Espe Skole, hvor lærerne har kickoff og uddannelsesdag her i uge 31.

Anne Rasmussen, som er skoleleder på Heldagsskolen i Korinth, har set frem til samarbejdet.

– Vi har haft en indledende snak med Dansk Skoleidræt om, hvordan vi kan opkvalificere vores arbejde med bevægelse i undervisningen, bruge idræt til dannelse af børnene og de unge, herunder hvordan vi indgår i fællesskaber og foreningsliv, og glæden ved at bevæge sig. Både i forhold til at skabe større trivsel, og den glæde og velvære, som fysisk aktivitet giver. Vi har set frem til at få en stærk samarbejdspartner i Dansk Skoleidræt, som har gode erfaringer og redskaber, vi kan få gavn af. Samtidig bliver forløbet et rigtig godt ryste-sammen-element for vores medarbejdere, siger Anne Rasmussen.

Individuelle forløb for hver skole
For at kortlægge udgangspunktet for, hvordan hver enkelt skole bruger bevægelse i hverdagen, har skoleledelse, lærere og pædagoger, elever og forældre på forhånd udfyldt individuelle spørgeskemaer. Det giver Dansk Skoleidræt data til at kunne udarbejde en rapport med anbefalinger og opmærksomhedspunkter – og dermed tydeliggøre, hvor der kan sættes ind på den enkelte skole.

– Der er ikke en ”one size fits all”-løsning inden for bevægelse i skolen. Derfor er analysen af den enkelte skoles behov og dialogen med personalet afgørende. Det kommer til at føre til lokale handleplaner, hvor målet i sidste ende er, at man som skole får skabt et fælles sprog og en fælles retning for arbejdet. Struktur skaber kultur og dermed en forankring af bevægelsesindsatsen, siger Christian Ditlevsen, afdelingsleder i Dansk Skoleidræt.

Handleplanerne bliver tilpasset hver skoles individuelle behov. På nogle skoler kan der eksempelvis være behov for hjælp til at få aktiviteter ind i undervisningen i skolens boglige fag og dermed fokus på læring med kroppen, mens andre skoler kan have brug for flere idéer til, hvordan der skabes aktive pauser. Tilsvarende kan skolerne få redskaber til at støtte eleverne i frivillighed, blandt andet gennem uddannelse af legepatruljer eller af junioridrætsledere, hvor eleverne lærer at tage ansvar for aktiviteter for andre børn og dermed får nogle kompetencer, der kan bruges senere i livet, f.eks. som trænere i foreningslivet.

Heldagsskole med fokus på fællesskab og trivsel
På Heldagsskolen i Korinth var 40 lærere og pædagoger i fuld sving på første uddannelsesdag onsdag 3. august. Føromtalte analyse af status for bevægelse på skolen blev gennemgået, og indsigterne herfra gav anledning til en masse refleksioner over skolens praksis og mulighederne for at arbejde med bevægelse i sammenhænge, som måske ikke tidligere har været så højt prioriterede. Heldagsskolen er en specialskole, der tager hånd om elever, der i en periode har brug for ekstra støtte og omsorg for at kunne vende tilbage til et alment skoletilbud. Det er en gruppe elever, som kan have det svært med de intensitets- og energiskift, som bevægelse kan nogle gange kan medføre, og derfor viste analysen måske meget naturligt, at lærere og pædagoger ofte prioriterer bevægelse adskilt fra undervisningen – fx i frikvartererne. Men her var det ét blandt mange budskaber fra Dansk Skoleidræts projektledere Thea Julie Rasmussen og Jacob Kjær Hansen, at bevægelse i undervisningen er mange ting, og at det ikke behøver at indbefatte høj puls – og dermed måske forstyrrelser.

I det hele taget er en del af uddannelsen, at lærere og pædagoger får en bred indsigt i, at bevægelse kommer i mange former, og at den rette struktur og tilpasning i en undervisningskontekst afhænger af en række faktorer, man som underviser med fordel bør være bevidst om.

Signe Juel var en af de lærere, som nød at få en masse ny læring om bevægelse i skolen.

– Jeg synes, det er spændende at vi får en masse nye kompetencer på området. Det giver også anledning til en pædagogisk snak blandt personalet om, hvad det vil sige at være lærer på skolen. Vi har brug for løbende at kunne reflektere over egen praksis, og sådan noget som brain breaks og små aktive pauser i undervisningen er helt klart noget, vi skal arbejde med at få ind, siger Signe Juel og fortsætter:

– Vores elever kommer typisk fra familier med mindre overskud, og de er måske ramt følelsesmæssigt, personligt og socialt. Det kan medføre, at deres arousal-niveau ofte ligger højt oppe som en slags forsvarsmekanisme. Sådan noget som at lave bevægelse, der har fokus på tillid og samarbejde kan være et godt redskab at arbejde med hos nogle elever, mens der kan være noget helt andet på spil for andre elever. Med det her forløb får vi nogle gode redskaber til at planlægge og differentiere aktiviteter til den enkelte elevs behov, så jeg forventer, at når vi får det implementeret, så vil det gøre en forskel til hverdag. Alle børn skal have en sjov og tryg skoledag, og det kan bevægelse helt klart være fremmende for, siger hun.

Heldagsskolen skal gennem tre dage med workshops for personalet i efteråret 2022, som bl.a. indeholder kurser om bevægelse og trivsel. Hele partnerskabsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Skoleidræt løber frem til juni 2025.

Relaterede nyheder

Søgning