Faktaark

Jeg er interesseret
 • Faktaark om bevægelse

  Seks forskellige faktaark giver overblik over rækken af positive effekter, som fysisk aktivitet har på fx den kognitive, motoriske, sociale og mentale udvikling.

  Faktaark
 • Undersøgelser om bevægelse i skolen

  Læs undersøgelserne udarbejdet af Oxford Research for Dansk Skoleidræt og TrygFonden.

  Undersøgelser om bevægelse i skolen
 • Temauge om sundhed og bevægelse

  Skal du lave temauge om sundhed og bevægelse? Få en række gode forløb og aktivitetsforslag, der fungerer på tværs af emner, klasser og årgange.

  Temauge - Sundhed og Bevægelse

SBBS faktaark

Dansk Skoleidræt og TrygFonden har lavet seks forskellige faktaarkder giver overblik over rækken af positive effekter, som fysisk aktivitet kan have på den kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.

Faktaarkene præsenterer let og overskueligt den forskning og de resultater på området, som der generelt er konsensus omkring.

De er skrevet på et evidensbaseret grundlag på baggrund af den nyeste nationale og internationale forskning. Det betyder også, at arkene løbende opdateres.

De forskellige faktaark kan bruges som redskab af både lærere/pædagoger og skoleledere i arbejdet med at tilrettelægge en mere aktiv og varieret skoledag. De kan bruges af skolebestyrelser, der ønsker at søsætte nye bevægelsesaktiviteter, eller af kommunalt ansatte og embedsmænd der gerne vil have politisk opbakning til at realisere nye initiativer på skoleområdet.

Download de seks forskellige faktaark:

1. Betydningen af aktiv transport

2. Betydningen af bevægelsespauser

3. Fysisk aktivitet og trivsel

4. Fysisk aktivitet og sundhed

5. Fysisk aktivitet og faglig præstation

6. Hvorfor kan fysisk aktivitet påvirke faglig præstation?

Opsamlingsmodel - Forandringer ved bevægelse