Temauger

Et online planlægningsværktøj

Planlæg en temauge med fokus på sundhed og bevægelse.

Online planlægningsværktøj
  • Log ind på planlæggeren

    Gå direkte til vores planlægger, hvor du nemt sammensætter din skoles næste temauge - De eksisterende forløb er alle udarbejdet i samarbejde med en række lærere, samt projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen.

    Log ind på planæggeren

Sæt fokus på sundhed og bevægelse

Formålet med en temauge i sundhed og bevægelse er, at eleverne udvikler viden, forståelse og kompetencer til at tage vare på deres egen sundhed, særligt i forhold til at leve et aktivt liv, både i skolen og i deres fritid. Som noget nyt har vi nu også aktiviteter til en temauge inden for "Verdensmål i bevægelse", som giver eleverne et andet perspektiv på sundhed og bevægelse.

Vi vil gerne med en række færdige forløb og et online planlægningsværktøj, Temaugen.dk, gøre det nemt og ligetil at planlægge en temauge med fokus på det sunde valg og en aktiv hverdag.

Ugen skal give eleverne lyst til at lære mere med et afsæt i sundhed og bevægelse, og fungere som ramme for fællesskab, fantasi og forståelse - på tværs af årgange og det traditionelle skema.

Når du eller din kollega har lavet et skema er det nemt at dele det og de udvalgte forløb med resten af kollegaerne.