Om VM i Skolebasket

Turneringen

Tid og økonomi:
Den danske VM-kvalifikationen afvikles i efteråret 2020 og selve VM-turneringen spilles i foråret 2021.

Pris for deltagelse ved den nationale kvalifikation er på  1000,- kr. + moms pr. hold. Prisen dækker turneringsadministration, dommerudgifter ved finaler, medaljer m.m.
Skolerne betaler selv for VM-deltagelsen som er ca. 440 euro pr. person og transport til og fra en lufthavn i nærheden af VM-destinationen (Som udgangspunkt betaler holdet også for én dommers rejse og deltagelse).

Deltagere:
I 2020-21 kan årgang 2003-2006 fra skoler/uddannelsesinstitutioner i Danmark deltage.

For at deltage skal eleverne være indskrevet på en skole og opfylde den respektive skoleforms normer og regler for at kunne benævnes "elev". Deltagerne på holdet skal gå på samme skole, det vil sige at skolen skal have samme navn, samme øverste leder og samme overordnet økonomi.
BEMÆRK: Der gives ikke dispensation for andre årgange, idet årgangene følger de internationale regler under ISF (International Schoolsport Federation). 

Turneringens afvikling:
Antal tilmeldte hold afgør, om turneringen afvikles efter puljesystem eller i stævneform. Hvis der afvikles efter puljesystem, vil der i puljesammensætningen så vidt muligt blive taget geografiske hensyn. Det tilstræbes at skoler, der deltager med mere end ét hold, ikke mødes i de indledende runder.

Steder:

De indledende kampe afvikles så vidt muligt i puljer udfra geografiske hensyn. Puljeinddelingen er naturligvis afhængig af, hvor mange hold der tilmelder sig. Ud fra det geografiske hensyn kan det dog være nødvendigt at indlægge enkelte cup-kampe i spilleprogrammet.   

Efter de indledende runder afvikles den resterende del af turneringen som en cup-turnering, hvor puljevinderne har hjemmebane i kvartfinalerne. Vinderne af kvartfinalerne kvalificerer sig til finalestævnet.

BEMÆRK: De indledende kampe arrangeres ikke fra centralt sted, men det er hjemmebaneholdene, som skal arrangere kampene. Dvs. at de i god tid skal aftale spilledato og -tidspunkt med udeholdene, sørge for gode baner, kvalificerede dommere m.v. samt melde spilledato og efterfølgende resultater ind til Dansk Skoleidræts stævnekoordinator.
 

Spilledatoer: 
Deadlines for de enkelte spillerunder bedes overholdt. Hjemmeholdet har ansvar for at tage kontakt til modstander med henblik på at aftale en endelig dato. 


Afbud/udeblivelse:
Afbud til en kamp meddeles min. 2 dage før aftalt spilletidspunkt til modstander og Dansk Skoleidræts stævnekoordinator. I tilfælde af afbud eller udeblivelse fra kamp kan holdet ikke gå videre i turneringen, og holdet idømmes en bøde på 600 kr.

Pris for deltagelse:
Det koster kr. 1000,- + moms pr. hold at deltage i ISF-CUP. Prisen dækker turneringsadministration, dommerudgifter i semifinaler og finaler, medaljer m.m. 

Protester:
Såfremt en skole mener, at der er begået fejl, som har sportslige konsekvenser for skolens deltagelse i turneringen, kan skolen nedlægge en protest. Protesten skal mailes til Dansk Skoleidræts stævnekoordinator senest 24 timer efter episoden.