Gode råd til bevægelse

De gode bevægelsesråd – GØR DET

Her følger fem gode råd til bevægelse i skolen - i forlængelse af tv-programmerne "Det store bevægelseseksperiment" på DR1 i uge 41.

1. GØR DET SAMMEN

Sæt bevægelse på dagsordenen igennem fælles forståelse og fælles retning for, hvad bevægelse er. Hjælp hinanden med at komme i gang og komme videre fra, hvor I er nu. Alle lærere, pædagoger, elever og forældre skal samme vej. Det handler om fælles sprog og at sætte bevægelsen i system, og husk at lidt bevægelse er bedre end ingen bevægelse.

Kom på kursus i bevægelse i undervisningen. 

---------------------------------

2. GØR DET FOR ALLE ELEVER

Kun i skolen møder vi ALLE børn og når bevægelse er en del af en varieret skoledag, opnår eleverne trivsel og læring. Bevægelse giver motivation og skaber glæde, og grundlægger sunde vaner allerede tidligt i livet.

Læs faktaark om betydningen af at være fysisk aktiv.

-----------------------------------

3. GØR ELEVERNE ANSVARLIGE

Giv meget gerne eleverne noget af ansvaret, for de vil gerne og de er gode til det. 

Hent inspiration til en række sjove brain breaks.

-------------------------------------------


4. GØR DET ALLE STEDER

Bevægelse kan laves alle steder på skolen. Lad jer ikke begrænse af rammer og faciliteter, men vær kreative sammen med kollegaer og elever, så der stadig er bevægelse i skoledagen. 

Vil du i dybden med bevægelse i skolen, så er Masterclass-netværket en mulighed. Netværksmødet den 2. november sætter netop fokus på rammer og faciliteter.

----------------------------


5. GØR DET VARIERET

En varieret undervisning handler om at inddrage bevægelse på forskellige måder og med forskelligt formål. Bevægelse kan foregå i timerne og frikvartererne – og kan både være et break fra og som en del af den faglige undervisning i alle fag. 

Hent inspiration til faglige øvelser i øvelsesdatabasen.