Fysisk og mental sundhed

Indblik:

Sundhedsundervisningen er udfordret
– men vigtigere end nogensinde

Sundhedsundervisningen er obligatorisk på alle folkeskoler, men prioriteres ikke i praksis. Det viser en ny evaluering foretaget af Undervisningsministeriet. Men sundhedsundervisningen er vigtig og skal vægtes højt, mener Dansk Skoleidræts dokumentationskonsulent Jacob Have Nielsen.

Sundhedsundervisning er i høj grad læren om vigtigheden af bevægelse, sunde vaner og en balanceret kost. Men det er også italesættelse af følelser og sociale relationer. Det er her, børnene skal udvikle en sund fornuft, der skal følge dem gennem hele livet. Sund fornuft, der gør, at de vælger at tage trappen i stedet for elevatoren. Og sund fornuft, der gør dem i stand til at kunne forholde sig kritisk til ekstreme budskaber og urealistiske kropsidealer.

- Det er vigtigt, at børnene bliver tidligt dannede inden for forståelsen af sundhed, og at de bliver i stand til nuanceret at kunne vurdere de forskellige billeder og input, de bliver eksponerede for. Ellers vil de let føle sig utilstrækkelige, fordi de oplever nogle hårde krav, som de skal leve op til for at blive accepteret i samfundet, fortæller Jacob Have Nielsen.

Læs hele artiklen: "Sundhedsundervisningen er udfordret - men vigtigere end nogensinde"

Inspiration:

Skema med fokus på sundhed

Skemaet er en inspiration til, hvor og hvornår sundhed ideelt set kan indtænkes i en skolekontekst. Bliv inspireret, pluk ud og få nye idéer til, hvordan I kan sætte fokus på sundhed på jeres skole.

Se hele skemaet

Skolelæreren:

Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken selv

Du er langt med din sundhedsundervsining, hvis du har nogle gode materialer og en ramme at arbejde ud fra. Det mener lærer Ane Kryger, der ser sundhedsundervisning som et grundlæggende element, der forgrener sig ud i resten af fagene i skolen.

En sjælden stilhed sitrer i luften i tumlesalen på Vestre Skole i Svendborg. Eleverne fra 1. B står to og to sammen, dybt koncentreret og kigger på hinanden. Sådan rigtig kigger på hinanden. Deres øjne glider fokuseret fra øverste hårstrå på hovedet og hele vejen ned til hullet i strømpens storetå. De forsøger at scanne hinanden, og huske præcis hvordan deres klassekammerat ser ud, for lige om lidt skal de lægge mærke til en forandring. Et par lukkede øjne senere er en skarp observant sikker i sin sag.

- Før var hun glad, men nu er hun ked af det, konkluderer Sigmund.

Inspiration:

Sundhedsstjernen: Et godt udgangspunkt

Kom godt i gang

Sundhedsstjernen er et bud på, hvordan I let kommer i gang med sundhedsundervisningen. Den grafiske illustration er et simpelt udgangspunkt for en klassesnak om sundhed, og et godt redskab til at kunne lette forståelsen og anskueliggøre begrebet i øjenhøjde med eleverne.

Læs mere om Sundhedsstjernen

Inspiration:

Inspiration og materialer?

I Styr på Sundheden kan du hente masser af inspiration og forløb, der kan indgå som en del af jeres sundhedsundervisning. Materialet er let tilgængeligt, kræver et minimum af forberedelsestid, og kan bruges på alle klassetrin.