Kommunale kontaktpersoner

Kommunale kontaktpersoner

Dansk Skoleidræt har faste kontaktpersoner i alle 98 kommuner i Danmark. Vores kommunale kontaktpersoner sikrer, at oplysninger og informationer fra Dansk Skoleidræt kommer til de rette personer. 

Dansk Skoleidræts kommunale kontaktpersonen modtager:

  • Invitation til Dansk Skoleidræts årlige repræsentantskabsmøde
  • Dansk Skoleidræts magasin ”Idræt i skolen” fire gange om året
  • Dansk Skoleidræts nyhedsbrev i mailbakken 6-8 gange om året
  • Anden relevant information fra Dansk Skoleidræt og de lokale kredsforeninger

Skal I have udnævnt en ny kontaktperson i jeres kommune, er det en fordel, at det er en, der:

  • har interesse for skoleidræt
  • har forbindelse til skolerne
  • er en person med mange berøringsflader – fx en pædagogisk konsulent
  • evt. sidder i skoleledergruppen med tæt kontakt til forvaltningen