Lad kommunens skoler få medlemsfordele

Lad kommunens skoler få medlemsfordele

Skoler kan være medlem af Dansk Skoleidræt via organisationens 15 kredsforeninger. Et medlemsskab støtter det lokale skoleidrætsarbejde og giver mulighed for at benytte sig af kredsforeningernes mange lokale tilbud om aktivitetsdage, stævner, kurser etc. Skoler, der ikke er medlem af Dansk Skoleidræt via den lokale kredsforening, kan dog ofte deltage i lokale aktiviteter mod betaling af et særligt deltagergebyr.

Mange kommuner vælger at tegne et kollektivt medlemskab for alle skoler i kommunen, mens andre kommuner lader det være op til den enkelte skole selv at melde sig ind i kredsforeningen. Pris for dette medlemskab fastsættes af den enkelte kredsforening og kan derfor variere – men udregnes generelt som et fast beløb pr. elev på skolen. 

Du finder mere om medlemsskab på kredsforeningernes hjemmesider. Du er velkommen til at kontakte formanden eller kassereren i den enkelte kredsforening for yderligere info.