Læring i bevægelse

Pris: DKK 8,00

Udsolgt

Temahæftet er desværre udsolgt, men kan læses som e-paper her.

Dansk Skoleidræts temahæfte opsummerer på en let og overskuelig måde de centrale konklusioner fra Kulturministeriets konsensuskonference og fremlægger nogle konkrete ideer til, hvordan de kan omsættes til praksis i skolen.

Temahæftet indeholder syv artikler, der dels giver overblik over rækken af positive effekter, som fysisk aktivitet kan have på børn og unges kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling, dels ser nærmere på, hvordan den daglige bevægelse kan tilrettelægges, så det fremmer læring.

Temahæftet kan bruges som redskab af både lærere i den praktiske undervisning, af skolebestyrelser der gerne vil søsætte nye bevægelsesaktiviteter, og af embedsmænd der gerne vil have politisk opbakning til at realisere ideer på skoleområdet.

Hæftet er er på 16 sider.

Temahæftet er oprindeligt udsendt som et temanummer af Idræt i Skolen nr. 2. 2012

Pris: 8 kr. inkl. moms. Derudover betales porto og ekspeditionsgebyr.