Sundhedsstjerne - 5 stk

Pris: DKK 20,00

Plakat A2 (42 x 59 cm)

Sundhedsstjernen er en overordnet model om det brede sundhedsbegreb. Den illustrerer, at levevilkår og livsstil har betydning for vores individuelle sundhed. Anvendelsen er yderligere beskrevet i Sundhedsmapperne.

Pris: 20 kr incl moms for 5 stk plakater
Hertil tillægges fragt og ekspeditionsgebyr jvf Dansk Skoleidræts handelsbetingelser.

Læs mere om Styr på Sundheden.

Vidste du, at du også kan komme på KURSER, der inspirerer til brug af materialet? Kurserne tager udgangspunkt i materialet og kobler teori og praktiske øvelser. 

Læs mere om kurset:
Styrk jeres sundhedsundervisning - kompetencer til det obligatoriske emne

Styr på Sundheden - gæsteundervisning for hele klasser