Forside/Workshops-ILF21

idrætslærernes forum

Se alle de fede workshops til Idrætslærernes Forum

Workshops

Motiverende idrætsundervisning – hvordan ser det ud? (teoretisk og praktisk 0.- 10. klasse)

Få inspiration og noget at tænke over til arbejdet med elevernes ”glæde ved og lyst til at udøve idræt” uanset om du underviser i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen.
Med ”passende og positive udfordringer” som overskrift kommer vi omkring temaer som alsidige færdigheder, gruppe- og holddannelse, kødannelse og publikumseffekt.
Vi kobler teori på praksis med udgangspunkt i Fælles Mål, kropslig dannelse og din rolle som idrætslærer.
Workshoppen veksler mellem praksisøvelser, individuel refleksion og dialog.
v. Niels Grinderslev, DGI, Børn og Unge

Stadig på røven i dans (praktisk, 4.- 10. klasse)

Denne workshop er en guide til dig som kun har ganske sparsomme erfaringer med dans, og som flyver let og elegant hen over emnet eller lader din dansekyndige kollega styre forløbet i dans og udtryk. På workshoppen vil du afprøve didaktiske principper på egen krop, så du kan tilrettelægge, opbygge samt igangsætte et undervisningsforløb i dans og udtryk, hvor dine elever lærer at variere, skabe og udtrykke dansen sammen. Alle kan facilitere god idrætsundervisning i dans og udtryk – også uden en VM-titel i latin- eller standarddans!
v. Klaus Sig Larsen, projektleder, Dansk Skoleidræt

Futsal (praktisk, 0.- 6. klasse)

Futsal er en idræt meget lig den fodbold de fleste kender, men med en mindre bold. Den mindre bold er nemmere at styre og derfor nemmere for begyndere at spille med.
På denne workshop bliver du introduceret for det færdige spil, men fokus vil primært være på, hvordan du får succes med futsal i din idrætsundervisning. Hvordan du får alle er med, og hvor der er mulighed for fordybelse og involvering af eleverne. Workshoppen bygger på DGIs faglige fundament med fokus på børns forskellige former for motivation (DGI GO!) og DGIs praksisanbefalinger til god børneidræt.
v. Jeppe Christian Jensen, DGI

Sådan får du succes med pickleball i din idrætsundervisning (praktisk, 4.- 10. klasse)

Pickleball er en af de hurtigst voksende sportsgrene i verden lige nu – og det er ikke uden grund. Den er nem at gå til, både spillemæssigt og ift. faciliteter. På workshoppen bliver du klædt på til, hvordan du kan organisere et forløb i Pickleball til din klasse på mellemtrinnet eller i udskolingen. Det gælder både god inspiration til lege, tekniske og taktiske øvelser samt hvordan du kan arbejde med øvelsesdesign sammen med dine elever. Målgruppen for workshoppen er mellemtrin og udskoling.
v. Konsulent fra DG

Junioridrætsleder (teoretisk og praktisk, 7.- 10. klasse)

På denne workshop får du indblik i Dansk Skoleidræts materiale om Junioridrætsleder uddannelsen, der understøtter stor/lille relationen på skolen, hvor Junioridrætslederne bliver en naturlig rollemodel. Samtidig får Junioridrætslederne et godt afsæt ift. planlægning og gennemførelse af f.eks. idrætsdage, ’ekstra hænder’ i idrætsundervisningen samt personlig udvikling.
Der bliver mulighed for erfaringsudveksling, idéudvikling og inspiration til hvordan junioridrætslederuddannelsen kan gennemføres eksempelvis som et valgfag.
v. Jacob Kjær Hansen, projektleder, Dansk Skoleidræt

Kampleg (praktisk, 4.- 10. klasse)

Kampleg er et nytænkende bevægelseskoncept, der tager afsæt i brydelege og motoriske udfordringer for alle årgange i folkeskolen. Som deltager vil du efter workshoppen være klar til at sammensætte en træning med progressive og niveauinddelte øvelser, samt relevant teori til hvert klassetrin.
Uanset om din 1. klasse skal tumle i sikre rammer, eller din 9. klasse skal arbejde med kropsbasis, så kan kampleg hjælpe dem på vej.
v. Tom Nyeng Møller, selvstændig instruktør i kampsport og kropsbasis

Svømning i skolen (praktisk i vandet, 4.- 6. klasse)

Sådan får du blik for, at svømmehallen kan mere end banesvømning, og at tryghed i vand opstår på baggrund af kropslige eksperimenter i vand.
En workshop om grundfærdighederne i svømning; balance, vejrtrækning, elementskift, bevægelse samt om aktivitetsudvikling med afsæt i grundfærdighederne, krydret med storytelling. Der bliver arbejdet med en legende og inkluderende tilgang til svømmeundervisning samt tilpasning af øvelser og vandaktiviteter, så alle elever kan være med i undervisningen uanset forudsætninger.

Underviser i Ringsted: Nanna Grønbæk, Svømmekonsulent og underviser DGI Storkøbenhavn
Underviser i Vejen: Morten Willer, Svømmekonsulent og underviser DGI Midtjylland

Motorik i indskolingen (praktisk, 0.- 3. klasse)

Oplevelsen af at have modet til at turde, lysten til at gøre og evnen til at kunne, er afgørende elementer, hvis vi skal fremme elevernes motoriske færdigheder. Med udgangspunkt heri, hvordan kan vi så styrke anvendelsen af didaktisk forankrede, motorikfremmende aktiviteter over den fulde skoledag for alle elever? Hvordan understøtter vi, at lærere og pædagoger føler sig trygge og kompetente til at inddrage motorikfremmende aktiviteter i deres praksis?
Denne workshop tager afsæt i erfaringer fra et igangværende aktionsforskningsprojekt og vil præsentere forskellige måder, hvorpå vi kan skabe inkluderende, engagerende, legende, lærende samt enkle og let tilgængelige måder at indarbejde motorikfremmende aktiviteter over den fulde skoledag i indskolingen.
v. Klaus Sig Larsen, projektleder, Dansk Skoleidræt

”Hænderne op med Diggi” – et tværfagligt håndboldforløb (praktisk, 0.- 4. klasse)

På denne workshop får du muligheden for at høre mere om “Hænderne op med Diggi” som integrerer legende tilgange og bevægelse i dansk, matematik og idræt. Workshoppen præsenterer i praksis hvordan skoleforløbet foregår. Forløbet indeholder relevante læringsmål og aktiviteter fra de tre fagområder og styrker ikke kun elevernes faglige – og boldmotoriske kunnen, men har også fokus på elevernes samarbejde og fællesskab.
v. Anne-Sofie Poulsen, håndboldkonsulent, DGI Nordsjælland

Basketball and Street Culture (praktisk, 7.- 9. klasse)

I Basketball and Street Culture vil skolegården eller hallen blive brugt til at genskabe noget af den specielle og magiske stemning, som findes i de mange populære subkulturelle streetmiljøer. Udfoldelserne i skolegården dokumenteres digitalt af eleverne undervejs, så det kan præsenteres for de andre i en almindelig klasseundervisningssituation. På den måde bliver eleverne både præsenteret for kropslige udfordringer ude af det normale klasselokale og samtidig lærer de at arbejde med optagelse og forevisning på digitale præsentationsmedier – alt sammen på engelsk.
v. Anton Elsner, konsulent og afdelingsleder, BørneBasketFonden

Rugby (praktisk, udendørs, 4.- 10. klasse)

På kurset vil deltagerne blive introduceret for rugbyspillet via 4 simple spilprincipper.
Efter workshoppen vil du være i stand til på kort tid at lære dine elever at spille rugby ved hjælp af de 4 grundprincipper, samt undervise ud fra de mest grundlæggende regler i Rugby.
Gennem workshoppen arbejdes der med rugbyspillets 3 faser; Helhed (kaosfasen), Specifik (færdighedsfasen), Helhed (det endelige spil). Dertil kommer en introduktion til spilvariationer, herunder TAG- og Touchrugby samt introduktion til spillets værdier og trænerrollen.
v. Preben Rasmussen, udviklingskonsulent, Dansk Rugby Union

Bordtennis med fokus på leg og sjov (praktisk, 4.- 6. klasse)

Ønsker du at tilføje et nyt og sjovt ’twist’ til bordtennis i din idrætsundervisning?
Denne workshop giver en introduktion til vores Sukiru Challenges univers, der tilføjer en legende dimension til træning af bordtennisfærdigheder. Workshoppen tager udgangspunkt i Bordtennis Danmarks Fit First materiale med fokus på høj intensitet, samarbejdsevner og sjov. Få praktiske værktøjer til at tilpasse øvelser, så alle elever kan være med i idrætsundervisningen uanset forudsætninger – selv med sparsomt udstyr!
v. Pernille Knudsen, udviklingskonsulent, Bordtennis Danmark

Kropsbasis som fundament for trivsel (praktisk og teoretisk, 6.- 10. klasse)

Vil du inspireres med en flerdimentionel tilgang til trivselstanken?
Kropsbevidsthed, kropserfaring, tryghed, tillid, samarbejde, rytme, kreativitet og grænser.
Modulet inspirerer til lærerens målrettede arbejde med trivsel i idrætsrummet, som gerne skulle forplante sig ud i omklædningen og frikvarteret. Med kroppen i bevægelse, leg med rytme, samarbejde og grænseskub kan vi styrke relationerne imellem eleverne, så de oplever bevægelsesmod og læringsmod. Workshoppen består af praksisøvelser og ideer samt teoretiske input.
v. Berit Clausen Abrahamsen, Lets Keep on Movin, KU og UCL

Den gode og sjove idrætsdag (praktisk, 0.- 10. klasse)

På denne workshop vil vi tage dig med ind i maskinrummet i forhold til vores tanker om udviklingen af en ny og sjov DM-aktivitet, der er for hele klassen. Vi skal afprøve flere af disciplinerne, og vil forsøge at nå omkring både boldspil, fysisk træning og samarbejdsøvelser, så der er garanti for lidt sved på panden og masser af grin og fællesskab. Vi vil også give dig redskaberne og forudsætningerne til, at du kan sammensætte den gode idrætsdag, så du får alle med i undervisningen og aktiviteten.
v. Ulrik Sundahl Sørensen, organisations-/turneringsmedarbejder, Dansk Skoleidræt
v. Jacob Kjær Hansen, projektleder, Dansk Skoleidræt

Meningsfulde idrætsoplevelser i indskolingen (praktisk, 0.- 3. klasse)

Gode idrætsoplevelser i idrætsundervisningen har stor betydning for, om man som voksen også er fysisk aktiv. Men hvordan kan vi strukturere og didaktisere gode oplevelser i idrætsundervisningen?
Projektet ”Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen” har udviklet et bud på dette. I workshoppen får du indblik i 6 didaktiske greb og hvordan du kan rammesætte idrætsundervisningen fx med et sørøverunivers, hvor vi afprøver, drøfter og reflekterer over Kaptajn Sortkrudts Sørøverskole og meget mere.
v. Torben Hansen, udviklingskonsulent, Dansk Skoleidræt

Diskussionsrum

Den nye skoleaftale

Hvad betyder den nye skoleaftale for idrætsfaget? Har det konsekvenser for din idrætsundervisning, at prøven i idræt afskaffes? Hvad skal vi være opmærksomme på, når timetallet reduceres? Hvilke nye muligheder er der? Dette og meget mere vil der være mulighed for at diskutere med fagfæller og blive klogere på.

Køn/identitet

 Flere og flere idrætslærere oplever, at der blandt børn og unge er et stigende fokus på køn og identitet. Hvad betyder det helt konkret i idrætsundervisningen? Hvilke udfordringer og muligheder giver det os? I dette diskussionsrum vil der være mulighed for at drøfte forskellige scenarier med andre idrætslærere og forhåbentlig finder vi i fællesskab frem til gode måder at arbejde med køn og identitet i idrætsundervisningen.

Årsplanlægning

Få inspiration til, hvordan du kan planlægge din idrætsundervisning på den lange bane. Del erfaringer med andre idrætslærere og få indblik i forskellige praksis rundt om i landet.

Vejleder/idrætsansvarlig på skolen

Hvordan løser du opgaven som idrætsansvarlig på skolen? Hvilke udfordringer står du med, og hvad lykkes godt for dig? Hvordan løser andre opgaven? Lad os samle de gode erfaringer, så de kommer til gavn for så mange som muligt.

Temabaseret undervisning

Få en kort introduktion til temabaseret idrætsundervisning, herunder argumenter for at arbejde temabaseret. På workshoppen bliver du introduceret til forskellige temaer samt konkrete praktiske eksempler på, hvordan du kan arbejde med dem.

Introduktion til to nye didaktiske duge

Dansk Skoleidræt har netop udviklet to nye didaktiske duge til indholdsområderne Fysisk træning og Redskabsaktiviteter. Kom og hør, hvordan du kan bruge dem i din undervisning. I workshoppen får du også mulighed for at gå i dybden med enkelte af de tilhørende aktivitetskort.

Søgning