Bestyrelsen

Formanden vælges på det årlige repræsentantskabsmøde og bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter det årlige repræsentantskabsmøde.

Her vælges:

Næstformand og kasserer

Derudover fordeles diverse ansvarsområder for næste år. I kan finde de forskelliges ansvar områder under det enkelte bestyrelses medlem. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer - herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden - er til stede

Gæster kan inviteres til at uddybe punkter på dagsordenen eller til at deltage i mødet uden stemmeret. 

 

I vil løbende finde referater fra bestyrelsesmøder her på siden.