Forside/Privatlivspolitik

Dansk Skoleidræts privatlivspolitik

Dansk Skoleidræt behandler personoplysninger, og vi tager din databeskyttelse alvorligt. Denne privatlivspolitik fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dansk Skoleidræt er som dataansvarlig dermed ansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Når du stiller personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler og til hvilket formål med henvisning til denne privatlivspolitik.

Dansk Skoleidræt består af en landsorganisation og femten kredsforeninger, der er selvstændige enheder. I forhold til systembehandling af persondata benytter landsorganisation og kredsforeninger samme system i form af fælles elektronisk platform. Landsorganisationen er juridisk ansvarlig for dette system og for alle persondata, som indgår i dette system.
Landsorganisationen og kredsforeningerne er dog hver især selvstændige dataansvarlige og behandler personoplysninger til egne formål.

Kontaktinformationer

Dansk Skoleidræt
Nørre Voldgade 37
5800 Nyborg
CVR: 6083 3028
Tlf. 6531 4646
skoleidraet@skoleidraet.dk
www.skoleidraet.dk

Behandling af personoplysninger

Vi anvender oplysninger om dig, når du tilmelder dig og deltager i kurser, stævner/turneringer, arrangementer, projekter, aktiviteter, spørgeskemaer, brugerundersøgelser, afgiver ordrer i vores webshop, tilmelder dig nyhedsbreve eller modtager vores magasin og øvrige tilbud og produkter. Disse data kan i relevante sammenhænge omfatte oplysninger, som du vælger at give os, samt oplysninger som vi får via vores tjenester, dvs.:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og skole
 • Billeder og video, herunder både portræt- og situationsbilleder
 • Betalingsoplysninger, herunder kundenummer, pris, vare og kortnummer

Vi behandler dine data i forbindelse med følgende formål:

 • Behandling af din tilmelding til kurser, arrangementer/ aktiviteter og gennemførelse af disse
 • Behandling af dine køb og levering af disse
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Information via vores hjemmeside og sociale medier
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Gennemførelse af og udbredelse om vores generelle virke, aktiviteter, stævner, turneringer, events og kurser m.v.
 • Udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, spørgeskemaer eller brugerundersøgelser.
 • Direkte henvendelser der bl.a. kan ske via e-mail, sms, Facebook eller telefonopkald ud fra de kontaktoplysninger, som du har givet os.

Vi behandler dine data med udgangspunkt i følgende lovlige grunde:

 • Vores berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

I det omfang vi behandler almindelige personoplysninger om dig, vil denne behandling udelukkende være på baggrund af legitime interesser som:

 • Fremme idræt og bevægelse i skolen
 • Gennemførelse af og udbredelse om vores virke, aktiviteter, stævner/turneringer, projekter, kurser, produkter/tilbud og nyeste viden
 • Deltagerlister til arrangementer, kurser m.m. indeholdende relevante kontaktinformationer vil blive udleveret til deltagerne af hensyn til deltagernes kendskab til øvrige deltagere
 • Opbevaring af oplysninger i relevant og nødvendigt omfang til statistik og lignende, så længe oplysningerne har historisk værdi

Vi behandler kun relevante og tilstrækkelige data ud fra ovennævnte formål. Vi behandler og opbevarer ikke flere data end data til det konkrete formål ud fra et fokus på størst mulig dataminimering. 
Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine personoplysninger, benytter vi løsninger, der sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere og kun via adgang med personlige adgangskoder.

Kontrol og sletning

Vi kontrollerer på dit initiativ, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 

Dine persondata slettes løbende, når vi ikke længere har behov for at behandle dem ud fra formålet med behandling/opbevaring.  
I mange tilfælde indhenter vi samtykke i forbindelse med oplysning af dine persondata. Vi indhenter kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at varetage vores behandlingsformål.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på skoleidraet@skoleidraet.dk.

Personoplysninger, herunder fotos, om børn og unge under 18 indhentes kun med forældre eller skoles samtykke.
I nogle tilfælde videregives dine personoplysninger i forbindelse med deltagerlister til forskellige kurser, arrangementer o.l. Dette gør vi uden at indhente dit samtykke hertil.

Vi videregiver ikke oplysninger til tredjepart uden dit samtykke. Vi videregiver ikke oplysninger til tredjelande.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Bemærk, at adressebeskyttelse i CPR-registeret ikke automatisk overføres til vores systemer.
Ved henvendelse til Dansk Skoleidræt kan du anmode om, at vi behandler dine adresseoplysninger anonymt.

Vi har fastlagte procedurer og adgangsrettigheder for medarbejdere, der behandler persondata. Disse procedurer kontrolleres via regelmæssige kontroller.
I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies på hjemmesider under domæner, ejet af Dansk Skoleidræt.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.
Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. Dette fremgår af vores cookiepolitik.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, om deres formål og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookiepolitik på www.skoleidraet.dk 

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Hvis du anmoder om dette, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til skoleidraet@skoleidraet.dk

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. Under stillingtagen til din indsigelse begrænser vi den databehandling, som indsigelsen vedrører.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format via mail.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, giver vi dig svar på din henvendelse hurtigst muligt og normalvis senest en måned, efter vi har modtaget din henvendelse.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx Datatilsynet. 

Revidering af Dansk Skoleidræts privatlivspolitik

Dansk Skoleidræt har ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nedenfor blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.skoleidraet.dk 

Sidst redigeret d. 04. dec. 2023

Kredsforeningernes privatlivspolitik

Alle kredse skal opfylde gældende lovgivning relateret til GDPR og har deres egen privatlivspolitik. Find din kredsforenings persondatapolitik herunder.

Søgning