Forside/Bevægelse i skolen/Leg og motorik

Leg og motorik

Det bliver
sjovt!

Lad motoriktræning blive en leg

motorik og leg i skolen

Hvorfor er motorik og leg vigtigt?

God motorik og stærke legekompetencer er vigtige for alle børn. Det giver dem adgang til en række positive oplevelser og sociale relationer og kan påvirke børnene både fagligt og socialt resten af livet.

Motorik er vores evne til at lave bevægelser og bruge kroppen hensigtsmæssigt. Vores motoriske færdigheder giver os kontrol over kroppens muskler, så vi kan mestre en given opgave. Når barnet oplever, at kroppen fungerer af sig selv uden de store forhindringer, får barnet overskud til at tage fat på andre udfordringer.

Legekompetencer er elevernes evne til at kunne indgå i lege, hvor de kan blive udfordrede på deres sociale, fysiske, kognitive og psykiske kompetencer. Det er vigtigt, at børn evner at lege uden at blive for udfordrede.

Her på siden finder du en masse inspiration, viden og gode råd til at udvikle elevernes motorik og legekompetencer gennem leg i skolen.

Hvordan skal vi arbejde med motorik i skolen?

En veludviklet motorik er en vigtig forudsætning for et skoleliv fuld af bevægelse, trivsel, variation og læring. Det kan dog også være en stor udfordring for idrætsusikre børn at deltage og opleve succes i motorisk udfordrende aktiviteter. Derfor er den rette pædagogiske tilgang og tydelig rammesætning af legene vigtigt, så alle kan være med. Husk derfor:

Leg, leg, leg!

Motorikken skal ind gennem leg, da det er helt naturligt for børn at lege, og det er en sjov måde at styrke deres motorik. Jo mere de bevæger sig – desto mere udvikler de deres motorik.

Udfordring i et trygt fællesskab

Sæt fokus på motoriske lege, hvor der skabes mulighed for at udfordre sig selv i et trygt fællesskab.

Lad eleverne bestemme

Elevmedbestemmelse skaber motivation og trivsel.

Undgå konkurrence

Konkurrenceprægede aktiviteter og autoritær voksenstyring afskrækker især idrætsusikre børn i at være fysisk aktive.

29%

af børnene i indskolingsundersøgelsen ved sundhedsplejersken får mindst én bemærkning til deres motoriske udvikling

6,3%

af børnene i indskolingsundersøgelsen får mindst tre bemærkninger og kan betegnes som havende motoriske vanskeligheder

3år

Børn i alderen 2-3,5 år med god finmotorik har bedre matematik-, læsnings- og problemløsningsfærdigheder som 10-16-årige

100%

Der er bred enighed om, at motorisk træning er altafgørende for børns evne til at indgå i verden

Dyk ned i forskningen om motorik

En vedudviklet motorik er en vigtig forudsætning for et skoleliv fuld af bevægelse, trivsel, variation og læring. Men vidste du, at 29% af de børn, der starter i skole, har

Betydningen af motoriske færdigheder

Læs vores faktaark om betydningen af motoriske færdigheder for barnets evne til at indgå i verden samt deres faglige præstation og succes senere i livet.

Rapporten “Motorisk udvikling ved indskolingsalderen”

Denne temarapport fra Databasen Børns Sundhed handler om motorisk udvikling ved indskolingsalderen og betydningen
af motoriske færdigheder for børn og unges sundhed og udvikling, belyst ved hjælp af sundhedsplejerskers journaler.

Nyt projekt skal forbedre skoleelevers motorik

God motorik er så centralt for børn i indskolingen, at flere lærere skal kunne tage det ind i skoledagen. Det skal Dansk Skoleidræts nye projekt ”Motorik i indskolingen” være med til at sikre med en række nye undervisningsmaterialer.

motorik og læring

Barnets motoriske evner påvirker den faglige præstation

Børns fysiske aktivitetsniveau og grundmotorik har betydning for dets faglige færdigheder, koncentration og hukommelse. Motorisk sikre børn bruger mindre energi på almindelige bevægelser, og kan derfor frisætte mere energi til kompliceret læring.

Helt konkret ved vi, at motoriske øvelser påvirker hjernen i en positiv grad, som påvirker andre dele af barnets liv og væren:

  • Motoriske aktiviteter med krydsbevægelser stimulerer hjernebjælken, hvilket øger hastigheden af informationsoverførelse fra den ene hjernehalvdel til den anden.
  • Uensartede bevægelsesformer stimulerer forbindelsen mellem forskellige hjerneregioner, hvilket bl.a. har indflydelse på barnets indlæringsmuligheder og læseparathed.
  • Aktiviteter, der kombinerer bevægelsesaktivitet med koncentration, skærper de deltagende elevers arbejdshukommelse.

motorik og trivsel

En god motorik påvirker barnets trivsel positivt

Et barn der trives har god mental sundhed, positive selvbilleder, føler sig anerkendt
og som en del af et fællesskab.

Når et barn har gode motoriske færdigheder giver det en øget selvopfattelse, følelse af mestring og selvværd. Dét giver mod til at engagere sig i nye relationer og venskaber. Motorisk veludviklede børn deltager derfor oftere i sociale lege og deres trivsel er generelt set bedre.

Gode råd til motoriktræning

Når du skal lege motoriske lege med de små elever, kan du med fordel bruge disse gode råd.

Gå forrest og vis

Du er en rollemodel og børnene kigger på dig. Den allerbedste måde at få børnene i gang på er, at du selv deltager engageret. Vis børnene øvelserne – gerne langsomt. Børnene kan have svært ved at forstå øvelserne, når de forklares, men de er gode til at efterligne, når man tager sig god tid at vise dem.

Ros alle børnene

Alle børn bliver glade og motiveret, når de får ros, så forsøg at give alle børnene ros i løbet af en time. Du kan altid finde på noget at rose for, fx ”hvor er du god til at stå på et ben, Tobias” eller ”Sofie, du er superdygtig til at gå lige med lukkede øjne”.

Brug musik, dyr og billeder til at motivere børnene

Du kan bruge baggrundsmusik til at skabe energi eller stemning. Vær dog opmærksom på, at musikken ikke er for høj, da det bliver svært for børnene at høre. Du kan bruge billedbeskrivelser af dyr eller andre ting, så det bliver nemmere for børnene at forestille sig, hvordan bevægelsen skal være. Fx når børnene skal tage lange skridt, kan de forestille sig, at de er en giraf, der tager kæmpestore skridt.

Vær bevidst om organisationsformen

Øvelserne kan laves på mange forskellige måder: På rækker, i en cirkel, kaos, over for hinanden, op langs væggen osv. Du kan vælge, hvem børnene skal være sammen med, det kan være tilfældigt eller de kan selv vælge. Husk, at der for børnene er meget læring i at få øvelserne til at fungere med nogle forskellige personer, så sørg for at få sat børnene i forskellige samarbejdssituationer med forskellige kammerater.

Giv dem tid og mange gentagelser

Øvelser gør mester. Der vil helt sikkert være nogle børn, der har svært ved at lave øvelserne første gang, de prøver, hvilket er helt naturligt. Fortæl derfor børnene, at det gælder om at øve sig mange gange for at blive god til det.

Projektet “Motorik i indskolingen”

leg og legekomeptencer

Lær dine elever at lege

Gennem leg kan du udvikle børns legekompetencer både socialt, fysisk, kognitivt og psykisk. Disse kompetencer har børnene brug for for at kunne indgå positivt i lege. For at deltage i leg med andre er det vigtigt at børn besidder kompetencer som:

  • mod
  • robusthed
  • accept
  • samarbejde
  • forståelse af regler
  • selvkontrol
  • og meget andet

Alt dette kan du udvikle hos børnene gennem leg, da der ofte opstår situationer, som stiller større krav til børnenes kompetencer. Vi har udviklet modellen Legens Udviklingsmuligheder, som gør dig i stand til at målrette dit valg af lege efter de kompetencer, du ønsker at udvikle hos børnene.

Måske kan du lide…

9650
Mini-motorik hæfte
75,00 kr.
10319
FritterSport Bevægelseskatalog
150,00 kr.

Søgning