brain breaks

Aktive pauser, der giver ny energi til hjernen

Styrk elevernes læring med bevægelsespauser

Find mere end 250 brain breaks til alle klassetrin

Styrk dine elevers læring og trivsel ved at give dem mulighed for at samarbejde, øge deres puls, forbedre deres koordination og tillid til hinanden. Brain breaks giver også eleverne mulighed for at få et smil på læben og skabe et godt og trygt klassemiljø, hvor alle tør afprøve, stille nysgerrige spørgsmål og tale om ting, de ikke er helt sikre på. Prøv det i dag! 

Allerede efter ca. 20 minutters inaktivitet begynder hjernen at lukke ned, og tilførslen af ilt og blod mindskes. Bevægelsespauser øger indlæringspotentialet og forbedrer de faglige færdigheder. Hjernen fungerer nemlig bedst i en krop, som er aktiv, og som kommunikerer med andre kroppe. Det er således ikke bare kroppen, som er inaktiv, når man sidder stille – hjernen arbejder også med nedsat kraft. Når man er aktiv og får hjertefrekvensen op, frigøres neurotransmittere til hjernen, og de er med til at holde os vågne og skarpe.

Brain breaks – derfor!

Forbedret hjernefunktion

Brain breaks med koordination kan forbedre elevernes hjernefunktion ved at stimulere hjernebjælken, som er vigtig for skrive- og læsefærdigheder.

Trygt klassemiljø

Brain breaks med tillid og samarbejde kan skabe et godt og trygt klassemiljø, hvor eleverne tør afprøve, stille spørgsmål og hjælpe hinanden.

Øget læringsparathed

Brain breaks med puls kan øge elevernes læringsparathed ved at styrke neuronkoblingerne i hjernen og skabe bedre rammer for hukommelsen.

Bedre koncentration

Brain breaks med koncentration og opmærksomhed skærper elevens evne til at fokusere på omgivelserne og det faglige stof.

Brain break-kategorier

Brain breaks kan være mange ting

Alle brain breaks tilhører en af de fire kategorier:

  • Koordination
  • Koncentration og opmærksomhed
  • Puls og styrke
  • Tillid og samarbejde

Alle kategorier understøtter på forskellig vis læring og trivsel.

Søgning