Forside/ /Til skolebestyrelser

til skolebestyrelser

Hjælp til skolebestyrelser

En aktiv skoledag

Gør en forskel som skolebestyrelse

Som skolebestyrelse kan I være med til at at sætte en retningen for, hvor meget idræt og bevægelse skal fylde på jeres skole. I har med andre ord stor indflydelse på, om jeres børn skal have en varieret skoledag med masser af læring med kroppen.

Kom godt i gang

Skolebestyrelserne spiller en ikke så lille rolle for hvilken retning, skolen bevæger sig i – og om den overhovedet er i bevægelse. Her på siden får I derfor en række konkrete materialer, der kan hjælpe jer godt i gang med arbejdet med at skabe en struktur for bevægelse.
Alt materialet er udarbejdet i samarbejde med Skole og Forældre.


Introduktion

Vi har lavet en kort video, hvor vi gennemgår de værktøjer, vi har lavet til jer. Det er i alt tre dokumenter, I kan tage udgangspunkt i, når I skal starte processen op. Se introduktionen i videoen her.


Refleksionsspørgsmål

Her finder du en række refleksionsspørgsmål, der er lavet med henblik på at skabe det bedste grundlag for, at I i skolebestyrelsen kan udarbejde principper og handleplaner for bevægelse.
Spørgsmålene danner grundlag for en nuanceret dialog og sikrer, at I kommer omkring
bevægelse i løbet af hele skoledagen. Snakken kan være med til at skabe en fælles forståelse af, hvad bevægelse er, hvorfor I vil arbejde med det.

Undervisning

 • Hvilken plads skal bevægelse have i undervisningen?
 • Hvordan understøttes det pædagogiske personale?
 • Har vi rammerne til at understøtte en undervisning i bevægelse?

Frikvarter

 • Hvad er et godt frikvarter?
 • Hvilke rammer har vi for gode og aktive frikvarterer?

SFO

 • Har skolen de nødvendige rammer i SFO’en til at skabe en SFO i bevægelse?
 • Har børnene mulighed for at udforske og eksperimentere med kroppen på forskellige måder?
 • Hvordan understøttes personalet i en aktiv hverdag med børnene?

Temadage og uger

 • Hvilke traditioner har vi, og hvilke roller spiller de for eleverne i en bevægelseskontekst?
 • Skal vi have et årshjul?

Elever

 • Hvilken stemme skal eleverne have i princippet?
 • Hvordan rammer vi alle eleverne?
 • Skal aktiv transport have en rolle i princippet og hvordan?

Forældre

 • Hvor meget og hvor lidt kan/vil vi forvente af skolens forældre?
 • Hvordan oplyser og inddrager vi forældrene?

Inspirationsprincip for skolens arbejde med bevægelse

Princippet skal sikre, at bevægelse er en integreret del af hverdagen på skolen, og at bevægelse bidrager til eleverne trives, mens de lærer. Derudover har princippet til formål at sikre, at eleverne får en mere varieret og spændende skoledag med gode bevægelsesfællesskaber i klassen. Endelig er det også et overordnet formål at fremme bevægelsesglæde som et grundlag for aktive vaner og livslang bevægelse for alle elever.

Skolens ansvar

 • Skolen bruger bevægelse aktivt til at understøtte elevernes læring og trivsel. Konkurrenceelementer minimeres, da bevægelsen skal være inkluderende for alle elever.
 • Skolen sørger for, at underviserne har adgang til materiale, der nemt kan anvendes som inspiration til arbejdet med bevægelse. Fx har Dansk Skoleidræt ”Aktivitetsdatabasen”, hvor der er materiale til meningsfuld bevægelse i alle fag på alle årgange.
 • Skolen arbejder struktureret med bevægelse i undervisningen, i skolefritidsordningen og i frikvartererne for at bruge alle skolens arenaer.
 • Skolen anvender bevægelse til, at eleverne oplever en varieret skoledag, så ikke al undervisning er stillesiddende tavleundervisning, men eleverne oplever en høj grad af variation.
 • Skolen deltager så vidt muligt i idrætsdage og -uger som for eksempel Skolernes Motionsdag, skoleturneringer, -stævner eller tema-/ emneuger om idræt, bevægelse og sundhed.
 • Skolen sørger for at inddrage eleverne og give dem medbestemmelse i den bevægelse, der foregår i løbet af skoledagen, så de oplever den som meningsfuld og lærerig.
 • Skolen tilstræber, at det fysiske miljø inspirerer til bevægelse.
 • Skolen er kendetegnet ved, at man sørger for, at der er plads til alle elever i bevægelsesfælleskaberne, uanset i hvilken af skolens arenaer, bevægelsen foregår i.
 • Skolen prioriterer at have en eller flere bevægelseskoordinatorer med ansvar for at understøtte og sikre, at bevægelsen lever på skolen.
 • Skolen tilstræber aktiv transport i skoledagen som at gå/cykle til aktiviteter beliggende uden for skolen matrikel.
 • Skolen forpligter sig på at udforme en mere konkret og detailorienteret handleplan for bevægelse.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene støtter, at lærerne bruger bevægelse, når det giver mening i undervisningen til at fremme læring og trivsel.
 • Forældrene bakker op om skolens brug af bevægelse og bidrager så vidt muligt med en positiv tilgang, som skaber endnu mere bevægelsesglæde hos eleverne.
 • Forældrene forsøger så vidt muligt at understøtte bevægelse i skoledagen ved at tænke over, hvordan elevens transport til og fra skole kan foregå aktivt.
 • Forældrene sørger for at hjælpe og huske eleven på altid at have idrætstøj med, når eleven har idrætsfaget på skemaet.

Inspiration til handleplan

Handleplanen kan oversætte skolens bevægelsesprincip til konkrete handlinger og initiativer, som skolen og dens medarbejdere kan arbejde ud fra i dagligdagen. Den er med til at gøre skolens indsatser mere overskuelige og synlige og kan dermed skabe et overblik over bevægelsesindsatser og initiativer på de enkelte årgange.

Handleplanen udformes af en gruppe af skolens medarbejdere (f.eks. bevægelsesvejleder) i tæt samarbejde med ledelsen. Handleplanen er et godt og konkret værktøj for skolebestyrelsen, når der skal føres tilsyn med bevægelsesprincippet.

Handleplanen her skal ses som inspiration til skolen og tager afsæt i skolens forskellige arenaer, hvor den enkelte skole kan tilpasse efter egne behov og ønsker.

Find mere inspiration til at få bevægelse ind i skolen

Der er mere hjælp at hente i arbejdet med at skabe en motiverende og varieret skoledag.

Procesforløb

På et procesforløb udvikler skolens ledelse i fællesskab med skoles pædagogiske personale et stærkt udgangspunkt og en handlingsplan for skolens fremtidige arbejde med og forankring af bevægelsesindsatser.

Aktivitetsdatabasen

Find alt fra brain breaks til faglige øvelser til alle klassetrin og de fleste fag på Aktivitetsdatabasen.dk. Opret en bruger og gem die personlige favoritter.

Legepatruljen

Hvis I I vil skabe trygge frikvarterer med bevægelse og fællesskab, så er Legepatruljen det rette valg for jeres skole.

Søgning