aktive frikvarterer

Få mere liv i frikvartererne med Legepatruljen

mere leg i frikvarterne

Hvad er Legepatruljen?

 • Legepatruljen er elever fra 4.-7. klasse, der leger med deres yngre skolekammerater i frikvartererne.
 • Eleverne uddannes på et Legepatrulje-kursus og lærer at instruere samt får en masse praktisk viden og gode råd om både de praktiske aktiviteter samt dét at være rollemodel og igangsætter.
 • Legepatruljen giver mere liv i frikvartererne, bedre trivsel samt øget sundhed og læring hos eleverne.

aktive frikvarterer

Sådan får I Legepatrulje på jeres skole

For at få aktive frikvarterer skal du blot sende Legepatrulje-eleverne på et kursus, hvor de uddannes. Det anbefales, at den enkelte skole efter egne kriterier udvælger elever, gerne af begge køn og på tværs af klasser og/eller klassetrin. Tilknyt desuden én (og meget gerne to) undervisere, som deltager på kurset. Underviserne vil fremadrettet fungere som tovholdere og hjælpe eleverne i det daglige.

Det er fedt at være Legepatrulje-instruktør, fordi man lærer de små børn at kende – og de har de sjovt.

– Amalie, Rasmus Rask Skolen i Odense

Vi lærer, hvordan vi håndterer de små. Det kan være, hvordan man tackler konflikter, eller hvordan vi viser omsorg.

– Nicoline, Thyregod Skole.

Vi er jo instruktører for de små børns skyld, men jeg bliver også selv helt glad indeni.

Alexander, Sct. Knuds Skole og Børnehus i Fredericia

Det er fedt at have Legepatrulje, for så er der ikke nogle små børn, der går alene rundt i frikvartererne.

Tristan, Rasmus Rask Skolen i Odense

10000

elever er allerede uddannet Legepatrulje-instruktører

+100

lege til Legepatruljen findes i Aktivitetsdatabasen

20 år

har Legepatruljen skabt aktive og trygge frikvarterer

1

farve er yndlingsfarven i Legepatruljen: grøn

webshop

Mangler du noget til din Legepatrulje?

Overtræksvest Legepatruljen
97,50 kr.
7067
Legetaske til Legepatruljen
4.378,50 kr.
Hoodie Legepatruljen
355,00 kr.
7056
Regnslag med Legepatulje-logo
75,00 kr.

Få en ny leg til din Legepatrulje en gang om måneden

Oftest stillede spørgsmål

Bliv klogere på Legepatruljen her

Hvad er en tovholder?

En tovholder er den underviser, som før, under og efter kurset skal stå til rådighed for Legepatruljen og hjælpe eleverne med at lave fede, aktive frikvarteret. Tovholderen hjælper Legepatruljen med at finde lege i vores aktivitetsdatabase, samt hjælper eleverne med at takle de små udfordringer, der må komme i forbindelse med at være Legepatrulje.

Tovholderen er med på Legepatrulje-kurset. Vi ser gerne, at Tovholderen møder op i idrætstøj på dagen, er deltagende og går foran som det gode eksempel, samtidig med at han/hun holder sig i baggrunden og observerer eleverne. Det kan være brugbart i forhold til at sammensætte Legepatrulje-grupperne efter kurset.

Det er tovholderens opgave at sørge for god ro og orden på kurset, så instruktøren fra Dansk Skoleidræt kan koncentrere sig om at undervise bedst muligt.

Hvordan starter man Legepatruljen op på skolen?

Der er lige så mange måder at have Legepatrulje på, som der er skoler. Alle gør det på sin egen måde.

Der skal uddannes elever efter skolens størrelse, så Legepatruljen ikke kører træt. Man kan have Legepatruljen enkelte dage, og nogen har den hver dag. Man kan have den i hvert frikvarter eller kun i det store, alt efter hvor mange elever man har fået uddannet. Nogle skoler uddanner hele årgange, andre kræver, at eleverne afleverer en motiveret ansøgning, og andre igen plukker 10-12 stykker, som man ved kan løfte opgaven.

Legepatruljeeleverne deles i mindre grupper og fordeles på dage og frikvarter. I starten skal der sættes tid af til, at eleverne kan sammensætte et program af lege og finde rekvisitter frem. Det nævnte er blot eksempler på, hvordan det kan gøres, og som nævnt tidligere skal I finde jeres egen vej i det.

Hvad kræver det for at vi kan afholde vores eget Legepatrulje-kursus?

Ja, det kræver at skolen stiller med minimum en underviser til at deltage på kurset hele dagen, og minimum en af disse undervisere skal være Legepatruljens tovholder.

Hvad kræver det af os for at lægge hal til et kursus, hvor andre skoler kan deltage?

Det kræver, at I kan booke en hal, hvor der er plads til 40 elever, der i mindre grupper kan instruere hinanden i forskellige lege. Som udgangspunkt er en almindelig gymnastiksal ikke stor nok. Ring til os på 65 31 46 46, så finder vi i fællesskab en dato, der kan passe. Hav gerne et par mulige datoer klar, hvor I kan booke hallen.

Vi lægger kurset op på vores hjemmeside, og du skal herefter tilmelde dine egne elever. Vi anbefaler, at man tilmelder så mange elever som muligt og min. 7-8 elever.

Skal der deltage lærere på et Legepatrulje-kursus?

Ja, det kræver at skolen stiller med minimum 1 lærer til at deltage på kurset hele dagen. Denne lærer skal være Legepatruljens tovholder.

Har du spørgsmål?

  Kontakt

  Udfyld oplysningerne herunder, så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt.

   Kontakt

   Udfyld oplysningerne herunder, så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt.

   Tak for din tilmelding!

   Tilmeld nyhedsbrev

   Søgning