Forside/Om Dansk Skoleidræt

OM dansk skoleidræt

Bliv klogere på
Dansk Skoleidræt

Mission og vision

Vi synes selv, at vi har verdens bedste sag med at skabe en aktiv skoledag for alle børn.

Vores historie

Vidste du, at Dansk Skoleidræt har mange år på bagen – vi er etableret helt tilbage i 1946.

Mød medarbejderne

Har du spørgsmål om idræt og bevægelse i skolen, så er vi kun en mail eller et opkald væk.

Presse

Medier og journalister er altid velkomne med henvendelser til historier om vores sag og virke.

Politiske udvalg i DSI

Udover hovedbestyrelsen består Dansk Skoleidræt af en række politiske og faglige udvalg, der varetager Dansk Skoleidræts interesser.

Vores mærkesager

Dansk Skoleidræt mener, at skolen skal sættes endnu mere i bevægelse, og det skal ske i både den boglige undervisning og i idrætsfaget. Læs vores samlede mærkesager.

mission

What’s not to like?

Vi vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag

Dansk Skoleidræt arbejder for at:

  • Fremme skoleelevers læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse
  • Styrke idrætsfagets faglighed, status og vilkår
  • Skabe grundlag for livslang fysisk aktivitet

Vision: Dansk Skoleidræt vil skabe en skole i konstant bevægelse

sådan gør vi

Sætter skolen i bevægelse

Dansk Skoleidræt hjælper skoler og kommuner med at få aktive elever ved hjælp af materialer, kurser og rådgivning. Vores indsatser bygger på den nyeste viden og praktisk erfaring siden 1946.

Vi tilbyder aktiviteter i skolens forskellige arenaer, og vi gør en dyd ud af at materialer og aktiviteter er let tilgængelige og nemme at anvende – uanset om de omhandler aktiv matematik, sjove frikvarterer med Legepatruljen, didaktiske modeller til idrætstimerne, inspiration til en fed Skolernes Motionsdag eller noget helt femte.

Og med vores 15 kredsforeninger, der alle drives af aktive idrætslærere, forgrener vores organisation sig ud i alle dele af landet. Det betyder, at uanset skoletype, geografi, og om skolen er medlem eller ej, så kan den deltage i lokale stævner, turneringer og andre arrangementer. De mange spændende aktiviteter giver eleverne
en masse gode oplevelser med fællesskaber i centrum.

historie

Dansk Skoleidræt gennem tiden

1930

Frøene til organisationen blev lagt i 1930’erne, hvor der var stor fremgang for idræt i skolen med byggeri af idrætssale og sportspladser som følge af skoleloven fra 1937, der især gav landsbyskolerne meget forbedrede undervisningsforhold.

1940

Med tyskernes besættelse af Danmark gik det hele i stå. En stor del af landets gymnastiksale blev beslaglagt, og salene blev på grund af forsyningsrestriktioner forbudt opvarmet.

1946

Skolelærer Povl Jørgensen fra København var i Sverige for at overvære de landsdækkende turneringer for skoleelever, som var medlem af det svenske Skoleidrottsförbundet. Han begejstres, og ved hjemkomsten overbeviser han danske lærere om, at de skal oprette et forbund. Herfra gik det stærkt, og den 28. september 1946 så Dansk Skoleidræt dagens lys under det daværende navn “Landsudvalget for Skoleidræt”.

1946 – 1990

I mange årtier er den centrale aktivitet at arrangere store skoleidrætsstævner rundt omkring i landet i en lang række idrætsgrene. Den dag i dag er det stadig en vigtig del af organisationens virke i form af Skole DM’er i forskellige idrætter.

1946 – 1990

Skoleidrætsmærker var i årevis en kæmpe ting for organisationen. Det blev et populært pædagogisk hjælpemiddel for idrætslærerne, og eleverne fandt det attraktivt at dygtiggøre sig indenfor mærkets discipliner. I 70’erne og 80’erne blev der taget op mod 190.000 mærker årligt.

1982

Skolernes Motionsdag afholdes for første gang som “De fynske skolers motionsløb”. Det blev et hit med mere end 55.000 deltagere.

1993

I løbet af få år deltager skoler fra hele landet, og arrangementets indhold udvikler sig med flere aktiviteter. I 1993 ændres navnet fra Skolernes Motionsløb til Skolernes Motionsdag. Det er i dag et af verdens største motionsevents for skolebørn med mere end 500.000 deltagere.

1994

Organisationen skifter navn. “Landsudvalget for Skoleidræt” erstattes af Dansk Skoleidræt, og formålsparagraffen ændres, så den bliver mere i overensstemmelse med praksis om at støtte og udvikle skolernes undervisning i idræt for alle elever. I forlængelse heraf etableres Idrætslærernes Forum, som er idrætslærernes fagfestival.

2004

Gode relationer mellem store og små elever skaber trivsel. Det har altid været et af fokusområderne
i Legepatruljen, som blev et af Dansk Skoleidræts første projekter,
og som bare voksede og voksede i popularitet ude på skolerne.

2006

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim blev protektor for
Dansk Skoleidræt. Prinsen deltog allerede i 2005 i afviklingen af VM i Skolefodbold i Skærbæk.

2013

Dansk Idrætslærerforening lukkede, og de faglige aktiviteter herfra overgik til Dansk Skoleidræt,
der nedsatte et fagligt udvalg for at skabe de bedst mulige vilkår for idræt i grundskolen.

2014

En ny skolereform trådte i kraft. Det overordnede formål var at give folkeskolen et fagligt løft, og et af midlerne var 45 minutters daglig bevægelse, som bl.a. skulle understøtte elevernes motivation og læring. Dansk Skoleidræt fik i den politiske stemmeaftale om idræt fra 2014 tildelt en særlig rolle i forhold til implementering
af reformens ord om bevægelse.

2014-2019

Skolereformen blev skelsættende for Dansk Skoleidræts virke i de følgende år. En række velgennemprøvede aktiviteter og projekter fandt fornyet aktualitet og blev boostet ind i den nye skolevirkelighed med hjælp fra gode fondssamarbejder. Herunder projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen i et partnerskab med TrygFonden, der sikrede et samlet bevægelsestilbud til hele skoledagen; fra aktiv transport over leg i frikvarteret til bevægelse i de boglige fag.

2021

På forslaget til finansloven
for 2021 blev der afsat midler til, at det samlede statslige tilskud til Dansk Skoleidræt skulle hæves, og som udløber heraf fik organisationen en fireårig resultataftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet om leverancer i alt fra aktiviteter ind i idrætsfaget og bevægelse i undervisningen, til afholdelse af Skolernes Motionsdag.

2022

Skolernes Motionsdag fylder 40 år. Det bliver festligt fejret over hele landet – bl.a. med faldskærmsudspringer ved åbningseventen på Birkhovedskolen i Nyborg. Og årets opvarmningsdans indeholder dansemoves fra de sidste fire årtier – de finder tilmed vej til danserne i TV2-programmet “Vild med dans”.

2023

Et nationalt mødested for alle aktører i Danmark, der arbejder med idræt og bevægelse i skolen. Det er en af ambitionerne med det Skoleidrættens Hus i Nyborg, som Dansk Skoleidræts sekretariat er flyttet ind i. Samarbejdspartnere såvel som organisationens mange frivillige kræfter kan bruge stedet til afholdelse af fx møder, ligesom en række konferencer og kurser afholdes i egne rammer.

+0,5

millioner skoleelever deltager i Skolernes Motionsdag

15

kredsforeninger arrangerer fede aktiviteter og stævner i hele landet

77

år har Dansk Skoleidræt eksisteret

+900

aktiviteter i Aktivitetsdatabasen

presse

Har du som journalist spørgsmål til en historie om idræt og bevægelse i skolen?

Vi vil meget gerne hjælpe dig på vej med en udtalelse eller en god case på området.

Søgning