Om Dansk Skoleidræt

Om os

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation med landssekretariat i Nyborg. Vores overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag.

I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Vi gør det ud fra en grundlæggende tro på, at det er de gode oplevelser med fysisk aktivitet, der grundlægger de gode vaner. Og det er det, der gør, at eleverne bliver i stand til at træffe sunde valg i livet - både i skolen og i fritiden, både i dag og i fremtiden.

Dansk Skoleidræt er som den eneste organisation i Danmark stærkt forankret i både skoleverdenen og idrætsverdenen.
Med vores 15 kredsforeninger, der alle drives af aktive idrætslærere, forgrener vores organisation sig helt ud på lærerværelserne, på boldbanen og i idrætshallen - og bringer skoleidrætten ud i alle dele af landet.

Således aktiverer Dansk Skoleidræt hver dag elever i hele Danmark. Både de yngste og de ældste, eliten og bredden, elever på almindelige folkeskoler og elever på privat-, fri-, efter- og specialskoler.
Det sker gennem et bredt udvalg af tilbud, aktiviteter og turneringer.

Derudover har Dansk Skoleidræt også fokus på at kompetenceudvikle lærere og pædagoger og bidrage til udviklingen af en skole, hvor reformens krav om 45 minutters daglig idræt, motion og bevægelse håndteres med fokus på varierede og kvalitetsfyldte tilbud, og hvor idrætsundervisningen altid er forankret i Fælles Mål.