Høringssvar fra Dansk Skoleidræt

Høringssvar fra Dansk Skoleidræt

I Dansk Skoleidræts politiske udvalg udtaler vi os jævnligt om relevante fagpolitiske emner og giver høringssvar på diverse lovforslag. Læs med her på siden for at dykke ned i vores seneste høringssvar.

Juni 2024: Den nye folkeskoleaftale

Følgende høringssvar er givet i forbindelse med kvalitetsprogrammet for folkeskolen samt aftaleteksten om den nye folkeskoleaftale. Opsummeret mener Dansk Skoleidræt:

  • Bekymring over reduceret idrætstimetal: Dansk Skoleidræt er bekymret over reduktionen af idrætstimer fra tre til to ugentlige timer på 7.-9. klassetrin, da det kan påvirke elevernes personlige, sociale og kropslige kompetencer negativt.
  • Afskaffelse af idrætsprøven: Der er bekymring for, at afskaffelsen af idrætsprøven vil reducere idrætsfagets status og anerkendelse i skolen, selvom det også kan åbne for nye undervisningsmetoder.
  • Afskaffelse af minutkrav for daglig motion: Dansk Skoleidræt er ærgerlig over afskaffelsen af det regulerede minutkrav for daglig motion, men ser positivt på nye initiativer for at integrere bevægelse i skolen.
  • Støtte til nye initiativer: Dansk Skoleidræt støtter nye initiativer som udviklingsprogrammer og strategier for at sikre bevægelse i skolen og tilbyder deres viden og erfaringer til at understøtte disse tiltag.

Marts 2023: Læreruddannelsen

Følgende høringssvar er givet i forbindelse med ny bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Opsummeret er høringssvaret vigtigste pointer:

  • Praktisk-musiske fagområde (valgfag): Kropsligt element er inkluderet, men Dansk Skoleidræt ville foretrække betegnelsen “bevægelse”. Savner større fokus på det kropslige/bevægelsesmæssige element.
  • Svømning (valgfag): Beskrivelsen vurderes som passende.
  • Idræt (undervisningsfag): Beskrivelsen vurderes som passende.

Søgning