Foruroligende tal for skoleelevers bevægelse under nedlukning

Læs mere