Forside/Aktivitetsdatabase/Fælles er vi forbundet

Aktivitet

Fælles er vi forbundet

Aktivitetsinformation

Øvrig Skoletid

Bevægelsesbånd SFO Temauge/temadag

Primær formål og fokus

Koncentration og opmærksomhed Tillid og samarbejde Trivsel

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

1 – 10 min. 10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Fælles er vi forbundet

  • Materialer: En rulle garn eller snor (fx murersnor.

Alle sidder i en stor cirkel. Pædagogen starter med at holde et stort garnnøgle i hånden og fortæller gruppen noget om sig selv (fx noget, han/hun er god til eller godt kan lide at lave). Når pædagogen er færdig, trilles garnnøglet hen til et barn i gruppen, mens pædagogen holder fast i snorens ende. Nu skal barnet sige noget om sig selv (fx noget, han/hun er god til), holde fast på snoren og derefter trille garnnøglet til en anden i gruppen.

Når alle har haft garnnøglet er der blevet skabt et stort net af snoren. Bed nu alle om på samme tid at rejse sig op, mens de holder fast i snoren (brug fx et signalord). Når alle er kommet op at stå, forklarer  pædagogen, at nettet symboliserer, hvordan alle er knyttet sammen i et fællesskab. Alle har en vigtig rolle i et fællesskab, og alle kan gøre noget for, at fællesskabet er rart og trygt (helheden er mere end de enkelte dele).

For at illustrere ovenstående, så bed et eller to børn om at give slip på deres snor, og se, hvordan nettet bliver mindre stærkt, og forbindelsen til de andre bliver brudt.

Slut evt. øvelsen af med, at børnene én efter én går tilbage til den, de har fået garnnøglet af, mens de ruller garnnøglet sammen igen.

Stor/lille-relation

Laver man øvelsen med både yngre og ældre klasser, kan eleverne stå skiftevis en ældre elev og en yngre elev. I kan også lave en regel om, at eleverne så vidt muligt skal kaste til den anden “gruppe”, så hvis man er en 2. klasses elev, skal man kaste til en elev fra den ældre klasse. 

Denne leg er en del af projektet Frittersport

Søgning