Forside/Udvalg

udvalg i dansk skoleidræt

Bliv klogere på vores politiske udvalg

Hovedbestyrelsen i Dansk Skoleidræt

Hovedbestyrelsen er Dansk Skoleidræts øverste ledelse og højeste myndighed mellem to repræsentantskabsmøder. Den skal sikre, udvikle og fremme skoleidrættens vilkår i Danmark ud fra organisationens formål.


Forretningsudvalg

Forretningsudvalget skal bistå Dansk Skoleidræts hovedbestyrelse med den overordnede politiske, økonomiske og strategiske ledelse af organisationen.


Idrætsfagligt udvalg

Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg skal medvirke til at støtte og fremme idrætsfagets udvikling og vilkår, fungere som fagligt netværk mellem idrætslærere og forholde sig til faglige spørgsmål.


Kreds- og kommuneudvalg

Kreds- og kommuneudvalgets formål er, at skabe sammenhæng mellem
landsorganisationen, kredse og kommuner.


Turneringsudvalget

Turneringsudvalget skal løbende justere organisationens tilbud omkring turneringer og stævner ift. udviklingen i skole- og idrætsverdenen.


Disciplinærudvalg

Disciplinærudvalget fungerer som første appelinstans for afgørelser truffet af nedsatte turnerings- og stævneledelser for Dansk Skoleidræts DM-aktiviteter og Skoleligaer.
Se kommissorium for disciplinærudvalget her.

Søgning