Forside/Motorik i indskolingen

motorik i indskolingen

Motorik i indskolingen hele skoledagen

motorik i indskolingen

Nyt motorik-projekt i Dansk Skoleidræt

Som det nyeste skud på motorik-stammen er vi i Dansk Skoleidræt i gang med projektet Motorik i indskolingen. I projektet udvikler vi undervisningsmaterialer til at anvende motorik i den fulde skoledag i indskolingen. Det er et materiale, der taler ind i den hverdag, de fleste skoler står med, hvor motorisk træning skal ind i undervisningen, frikvartererne eller idrætsfaget og varetages af skolens egne lærere og pædagoger.

Materialerne forventes tilgængelige medio 2025. Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet.

kortlægning af motorik

Hvordan arbejdes der i dag med motorik?

I den første fase af projektet er der gennemført en kortlægning af, hvordan skolernes egne personaler understøtter børnenes motorik i den almindelige skoledag. På den måde skabes det bedste udgangspunkt for at udnytte eksisterende potentialer og se nye muligheder.

Om Motorik i indskolingen

Bliv klogere på tankerne bag, perspektivet i og leverancerne omkring projektet her.

Hvad er “det nye” i dette motorik-projekt?

Projektet repræsenterer en ny og bredere skoleforankret måde at styrke elevernes motoriske færdigheder på. I dag er det nemlig typisk kommuner, der varetager motorisk understøttelse af skolebørn, og det ofte med fokus på et specifikt barn, der har motoriske vanskeligheder. Men hvorfor ikke lave en bred indsats, der i højere grad har fokus på forebyggelse og fællesskab? Det er ønsket med projekt ”Motorik i indskolingen”.


Tilbud målrettet elever, som er særligt motorisk udfordrede, er helt centrale. Men ud fra et bredt motorikfremmende sigte og et kropsligt dannende perspektiv er det samtidigt vigtigt, at der suppleres med indsatser, som er målrettede den bredere elevgruppe og som dermed understøtter alle elevers motoriske udvikling.

Hvordan vil vi ændre praksis med projektet?

Den nye, brede tilgang til motorik, som projektet sigter imod skal tilpasses til lærernes og pædagogers hverdag og kompetencer. Derfor udgør en stor del af arbejdet med ”Motorik i indskolingen” i at udvikle og teste en kompetenceløftspakke, der skal bestå af lærervejledninger og undervisningsmateriale. Kompetenceløftet skal klæde undervisere og pædagoger på til at anvende motorik som didaktisk og pædagogisk virkemiddel.

Tankerne bag er, at motorik er så centralt at flere lærere skal kunne bruge det. På den lange bane skal alle undervisere kunne arbejde med det, og det skal være integreret i deres hverdag. I indskolingen kommer børnene lige fra børnehaven, hvor der er fart på og så over i skolen, der er mere stillesiddende – her ville det være virkelig godt, hvis motorikken bare var en naturlig del af skoledagen.

Hvad er målet med Motorik i indskolingen?

Målet er, kort fortalt at motorikken bliver et add-in og ikke et add-on. Arbejdet med motorik skulle meget gerne understøtte nogle af de områder, man som underviser alligevel skal arbejde med i indskolingen. Motorikken skal ikke være en isoleret opgave med fokus på enkelte elever. Der skal i stedet udvikles indsatser, som er målrettet den brede elevgruppe, og som understøtter alle elevers motoriske udvikling. Ambitionen er at tænke skolens virke og målsætninger ind i tilgangen, så de motorikfremmende aktiviteter også anvendes som et aktivt redskab til at understøtte sociale fællesskaber, relationsdannelse, trivsel og skolemotivation blandt eleverne.

Hvilke materialer kommer der ud af projektet?

  • En motorikdug
  • En legepakke til SFO
  • Mulepose med materialer til faglig undervisning
  • Frikvartersaktiviteter
  • En kram og gå-plakat
  • En bevægelsesplakat
  • Refleksionsark

Hvordan kan jeg blive en del af projektet?

Lige nu er projektet og dettes leveraner ved at blive udviklet i samarbejde med en række skoler. Efter endt projektperiode – altså i 2025 vil det blive forankret som en del af Dansk Skoleidræts kursusudbud og materialerne vil komme til salg i webshoppen.

Søgning