Atletikstævne for skolehold

A T L E T I K U D V A L G E T

 

INDBYDER HERMED DE KØBENHAVNSKE KOMMUNESKOLER TIL ATLETIKSTÆVNE FOR SKOLEHOLDØSTERBRO STADION

  

Bestemmelser:

 

6.-7. klassetrin:

Der kan dannes hold af a) piger og b) drenge, der er indskrevet i skolen på stævnedagen.

Et hold består af min. 9 elever, der enten går i klasse sammen eller modtager skemalagt undervisning i idræt sammen.

En skole kan tilmelde max. 2 pigehold og 2 drengehold.

                                            f.eks.             et rent 6. klassehold og

                                                                 et rent 7. klassehold eller

                                                                 to 6. klassehold eller

                                                                 to 7. klassehold

                                                                

Skoler med kun et spor på 6. og 7. klassetrin kan sammensætte hold på tværs af de to klassetrin.

En skole kan kun deltage med hold og ikke med enkelte elever i nogle af øvelserne.

 

Hver deltager på holdet skal deltage i én af de individuelle øvelser og må højst deltage i to individuelle øvelser + stafetløb.

Pigsko med max. 6 mm pigge må benyttes.

 

Vinderholdene (ét pigehold og ét drengehold) kvalificerer sig til Dansk skoleidræts finalestævne – DM i atletik 2014.

 

 

Reglement for øvelserne findes i ”Håndbogens Regelsamling” udgivet af Dansk Idrætslærerforening. I tvivlstilfælde gælder DAF’s reglement.

I højdespring hæves overliggeren 5 cm ad gangen. Pointberegning foregår efter Dansk Skoleidræts pointtabel for 7. klasse.

 

 

Øvelsesrække og deltagerantal:

 

På hvert hold deltager 3 elever i hver af følgende øvelser: Piger: 80 m, 800 m, længde (afsætszone), højde, kugle (2,0 kg) og boldkast (145 g).

Drenge: 80 m, 800 m, længde (afsætszone), højde, kugle (3,0 kg) og spydkast (400 g)

Piger og drenge: 4 x 100 m stafet.

Der kåres individuelle mestre for hver disciplin.

 

8. - 9. og 10. klassetrin:

 

Der kan dannes hold af a) piger, b) drenge.

Holdene kan sammensættes af samtlige elever fra 8.-10. klassetrin.

A + b): Et hold består af 2 eller 3 deltagere i hver øvelse, de 2 bedste tæller.        

Hver deltager må højst starte i 2 øvelser + stafetløb. Der kan løbes med 2 stafethold. Bedste stafetløbstid tæller.

 

Øvelsesrækken:         Piger                          Drenge                      

                                  100m                      100m                                                                                                                                                                                                                                                                    800m                                                       800m                    1500 m                               

                                                                 længdespring længdespring                     

                                                                 højdespring   højdespring                        

                                                                 kuglestød      kuglestød                           

                                                                 (3,0 kg)         (4,0 kg)                              

                                                                 spydkast        spydkast                            

                                                        (400g)                              (600g)                                                     

                                                                 4 x 100 m      4 x 100 m                           

 

Pigsko med max. 6 mm pigge må anvendes.

DAF’s reglement gælder.

I højdespring hæves overliggeren 5 cm under hele stævnet.

Pointberegningen foregår efter Dansk Skoleidræts pointtabel.

 

Der kåres individuelle mestre for hver disciplin.

 

Arrangementet er tilrettelagt således, at lærere, som har deltagende elever, hjælper med til at afvikle de enkelte konkurrencer.

 

 

På Atletikudvalgets vegne Christian Wolfsberg, Formand