Basketball

Resultater af stævnet 2023

Tillykke til vinder og 2. pladsen, der alle går videre til DM!

Årgang Vinder 2. plads
6./7. piger Bellahøj Lergravsparken
6./7. drenge Bellahøj Sølvgade
8. piger Bellahøj Nørre Fælled
8. drenge Højdevangen Lergravsparken

Basketballstævne KM 2023

For Folkeskolens 6.-9. klasser

Indledende stævner spilles for piger i DGI-byen og for drenge i Nørrebrohallen.  

Der må højst tilmeldes to hold i drengerækken og to hold i pigerækken pr. skole pr. dag!

Én samlet tilmelding pr. skole! EKSEMPEL: Enten to 6. klasses pigehold eller to 7. klasses pigehold eller et 6. klasses pigehold og et 7. klasses pigehold i DGI. EKSEMPEL: To 8. klasses drengehold eller to 9. klasses drengehold eller et 8. klasses drengehold og et 9. klasses drengehold i Nørrebrohallen. Det er ”Først til Mølle” tilmelding og der er kun plads til 20 hold på hvert konkurrencested. Venteliste oprettes!

KUN vinderen af 8. klasse – drenge og piger - går videre til DM.

Skoler med basketballklasser kan godt vinde KM med IKKE gå videre til DM. (DM deltagelsesgebyr betales af Forvaltningen for kommuneskoler. Transporten til DM betaler de deltagende skoler selv).

 

Stævnerne spilles på følgende datoer:

Tirsdag den 14. november                                            PIGER 6.+7.klasse                      DGI-byen

                                                                        DRENGE 6.+7.klasse Nørrebrohallen

Torsdag den 16. november                                            PIGER 8.klasse       DGI-byen

                                                                        PIGER 9. klasse         DGI-byen

                                                                        DRENGE 8.klasse                  Nørrebrohallen

                                                                        DRENGE 9.klasse                   Nørrebrohallen

 

Tilmelding senest 3. november 2023 kl.12:00 på:

Piger tilmeldes på: annettejaeger56@gmail.com

Drenge tilmeldes på: rikkechristiansen14@gmail.com

 

Læs det vedhæftede reglement grundigt igennem, så du og dine elever er godt forberedte.

Vi håber på nogle fantastiske basketballdage med mange kampe, godt humør og fairplay!

Stævneprogrammet får I på stævnedagen. Alle hold spiller mindst to kampe.  

 

Pas på jeres ejendele under hele stævnet - og især under kampene. Vi oplever desværre en del tyveri hvert år - især af tasker og jakker. Brug nogle elever fra klassen som vagter!

Husk at rydde op efter jer, hver gang i forlader et område.     

 

Læs venligst de næste sider grundigt inden tilmelding! Vi glæder os til at jer!

 

Hilsen Basketballudvalget.

 

Skulle I blive forsinket på selve dagen - så kontakt for pigehold:

Annette Jæger på tlf.  51926265.

Drengehold skal kontakte Rikke Christiansen tlf. 20775569

 

Venlig hilsen Søren Kragh, Koordinator for Idrætsområdet Faglig Center Gyldenløvesgade 15 ∙ 1502 København V ∙ mobil 26174359 ∙ e-mail  sk@buf.kk.dk

 

Reglement for basketballstævne

 

 • I skal møde kl.8:45, og I skal forvente, at dagen kan vare til kl. 15.
 • I skal selv medbringe opvarmningsbolde og nummererede spillertrøjer.
 • Lærerne, som følger holdet, skal være til disposition for stævneudvalget.
 • Det er jeres ansvar, at I er klar på banen til tiden.
 • Vinderne af 8. klasse går videre til DM, men idrætsskoler med basketlinje kan kun vinde KM og ikke gå videre til DM!
 • I skal inden hver kamp forsyne protokolføreren med elevernes spillernumre.
 • Jeres elever skal gøres bekendte med, at det ikke er lovligt at bære smykker til stævnet. Det er heller ikke lovligt at binde tørklæder om halsen. Alle skal være omklædt i idrætstøj og alle skal have indendørssko på.

 

Holdsammensætning:

Alle elever, der er indskrevet på stævnedagen, kan deltage i den gruppe, der svarer til deres alderstrin. De tilmeldte hold skal sættes sammen af elever, der går i samme klasse eller har idræt sammen på skolen. Holdet må dog højst sammensættes af elever fra tre forskellige klasser. 6. og 7. klasser spiller i samme pulje og 8. og 9. klasser i hver sin pulje. NB!

Evt. mixhold skal tilmeldes til drengestævnet.

Bemærk!!! Et hold består af 10 spillere, der fordeler spilletiden ligeligt - dvs. at alle spiller 2*5 min i hver kamp! Holdets sammensætning kan ændre sig fra kamp til kamp, hvis I deltager med flere end 10 spillere. En spiller må ikke spille på flere hold!

 

Stævnet:

Stævnet afvikles efter de internationale spilleregler med følgende afvigelser;

Kamptid: 4 perioder af 5 min. fast tid.

Udskiftninger: der kan kun skiftes ud mellem perioderne. Husk alle skal spille to perioder i en kamp.

Timeout: Der kan ikke tages timeouts.

Personlige fejl: begår en spiller sin 4. fejl, så udvises vedkommende for resten af kampen.

Point: der gives 2 point for en scoring hver gang – også selvom der er afsluttet bagved en evt. 3-pointslinje.

Dommer og dommerbord: Basketudvalget søger for, at der er kyndige dommere og dommerbord ved alle kampe. Dommeren fungerer også som en slags spilvejleder.

Kampe: ved de indledende puljekampe kan kampene ende uafgjort. I de videre kampe skal der findes en vinder (kvartfinale, semifinale og finale). Er en kamp ikke afgjort efter 4*5 min, så spilles der omkamp af 2*3 min. Dette fortsættes til en vinder er fundet.

 • Personlige fejl overføres automatisk til en evt. omkamp. Det samme gælder reglen om indsættelse af spillere.

Tidsregler: der spilles ikke med 5 sek.-, 8 sek.- og 24 sek.-reglen. Det er et dommerskøn, om 3 sek.-reglen skal gælde, hvis et hold drager fordel ved overtrædelsen af reglen.

Tilbagespil: der spilles ikke med tilbagespil.

Boldens størrelse: 6.+7.klasse spiller med str.5 (mini) og 8.+9.klasse med str.6 (dame).

Kurvehøjde: Alle spiller på høj kurv (3,05 m) i Nørrebrohallerne og 6.-7. klasses piger på lav kurv i DGI.

Basketudvalget sørger for protokoller, ure, kampbold mm.

 

HUSK tilmelding senest 3. november 2023 kl.12:00

Piger tilmeldes på: annettejaeger56@gmail.com

Drenge tilmeldes på: rikke.christiansen14@gmail.com

 

På vegne af Basketballudvalgets

Formand Rikke Christiansen

 

Venlig hilsen Søren Kragh

Børne- og Ungdomsforvaltningen ∙ Fagligt Center ∙ Koordinator for Idrætsområdet

Gyldenløvesgade 15, 5. sal ∙ 1502 København V ∙ tlf. ∙ mobil 26174359 ∙

e-mail  sokrag@kk.dk

Resultater af stævner 2021

Årgang Vinder 2. plads
6./7. piger Nørre Fælled Højdevangen
6./7. drenge Højdevangen Nørre Fælled
8. piger Lergravsparken Nørre Fælled
8. drenge Lergravsparken Guldberg
9. drenge Bellahøj Højdevangen

Basketball i skoleåret 2021/2022

Basketballstævne 2021

For Folkeskolens 6.-9. klasser

Indledende stævner spilles for piger i DGI-byen og for drenge i Nørrebrohallen.  

Der må højst tilmeldes to hold i drengerækken og to hold i pigerækken pr. skole pr. dag!

Én samlet tilmelding pr. skole! EKSEMPEL: Enten to 6. klasses pigehold eller to 7. klasses pigehold eller et 6. klasses pigehold og et 7. klasses pigehold i DGI. EKSEMPEL: To 8. klasses drengehold eller to 9. klasses drengehold eller et 8. klasses drengehold og et 9. klasses drengehold i Nørrebrohallen. Det er ”Først til Mølle” tilmelding og der er kun plads til 20 hold på hvert konkurrencested. Venteliste oprettes!

KUN vinderen af 8. klasse – drenge og piger - går videre til DM.

Skoler med basketballklasser kan godt vinde KM med IKKE gå videre til DM. (DM deltagelsesgebyr betales af Forvaltningen for kommuneskoler. Transporten til DM betaler de deltagende skoler selv).

 

Stævnerne spilles på følgende datoer:

Tirsdag den 9. november                       PIGER 6.+7.klasse                            DGI-byen

                                                                 DRENGE 6.+7.klasse    Nørrebrohallen

Torsdag den 11. november                      PIGER 8.klasse                                DGI-byen

                                                                 PIGER 9. klasse                              DGI-byen

                                                                 DRENGE 8.klasse         Nørrebrohallen

                                                                 DRENGE 9.klasse         Nørrebrohallen

 

Tilmelding senest 1. november 2019 kl.12:00 på:

http://www.skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

 Læs det vedhæftede reglement grundigt igennem, så du og dine elever er godt forberedte.

Vi håber på nogle fantastiske basketballdage med mange kampe, godt humør og fairplay!

Stævneprogrammet får I på stævnedagen. Alle hold spiller mindst to kampe.                

 

Hilsen Basketballudvalget.

 

Skulle I blive forsinket på selve dagen - så kontakt for pigehold:

Annette Jæger på tlf.51926265.

Drengehold skal kontakte Rikke Christiansen tlf. 20775569

 

Venlig hilsen Søren Kragh, Afdelingsleder Idræt og Svømning

Børne- og Ungdomsforvaltningen ∙ Fagligt Center ∙ Idræt og Svømning ∙

Gyldenløvesgade 15, 5. sal ∙ 1502 København V ∙ mobil 26174359 ∙ e-mail sk@buf.kk.dk

 

Reglement for basketballstævne

 

 • I skal møde kl.8:45, og I skal forvente, at dagen kan vare til kl. 15.
 • I skal selv medbringe opvarmningsbolde og nummererede spillertrøjer.
 • Lærerne, som følger holdet, skal være til disposition for stævneudvalget.
 • Det er jeres ansvar, at I er klar på banen til tiden.
 • Vinderne af 8. klasse går videre til DM, men idrætsskoler med basketlinje kan kun vinde KM og ikke gå videre til DM!
 • I skal inden hver kamp forsyne protokolføreren med elevernes spillernumre.
 • Jeres elever skal gøres bekendte med, at det ikke er lovligt at bære smykker til stævnet. Det er heller ikke lovligt at binde tørklæder om halsen. Alle skal være omklædt i idrætstøj og alle skal have indendørssko på.

 

Holdsammensætning:

Alle elever, der er indskrevet på stævnedagen, kan deltage i den gruppe, der svarer til deres alderstrin. De tilmeldte hold skal sættes sammen af elever, der går i samme klasse eller har idræt sammen på skolen. Holdet må dog højst sammensættes af elever fra tre forskellige klasser. 6. og 7. klasser spiller i samme pulje og 8. og 9. klasser i hver sin pulje. NB!

Evt. mixhold skal tilmeldes til drengestævnet.

Bemærk!!! Et hold består af 10 spillere, der fordeler spilletiden ligeligt - dvs. at alle spiller 2*5 min i hver kamp! Holdets sammensætning kan ændre sig fra kamp til kamp, hvis I deltager med flere end 10 spillere. En spiller må ikke spille på flere hold!

 

Stævnet:

Stævnet afvikles efter de internationale spilleregler med følgende afvigelser;

Kamptid: 4 perioder af 5 min. fast tid.

Udskiftninger: der kan kun skiftes ud mellem perioderne. Husk alle skal spille to perioder i en kamp.

Timeout: Der kan ikke tages timeouts.

Personlige fejl: begår en spiller sin 4. fejl, så udvises vedkommende for resten af kampen.

Point: der gives 2 point for en scoring hver gang – også selvom der er afsluttet bagved en evt. 3-pointslinje.

Dommer og dommerbord: Basketudvalget søger for, at der er kyndige dommere og dommerbord ved alle kampe. Dommeren fungerer også som en slags spilvejleder.

Kampe: ved de indledende puljekampe kan kampene ende uafgjort. I de videre kampe skal der findes en vinder (kvartfinale, semifinale og finale). Er en kamp ikke afgjort efter 4*5 min, så spilles der omkamp af 2*3 min. Dette fortsættes til en vinder er fundet.

 • Personlige fejl overføres automatisk til en evt. omkamp. Det samme gælder reglen om indsættelse af spillere.

Tidsregler: der spilles ikke med 5 sek.-, 8 sek.- og 24 sek.-reglen. Det er et dommerskøn, om 3 sek.-reglen skal gælde, hvis et hold drager fordel ved overtrædelsen af reglen.

Tilbagespil: der spilles ikke med tilbagespil.

Boldens størrelse: 6.+7.klasse spiller med str.5 (mini) og 8.+9.klasse med str.6 (dame).

Kurvehøjde: Alle spiller på høj kurv (3,05 m) i Nørrebrohallerne og 6.-7. klasses piger på lav kurv i DGI.

Basketudvalget sørger for protokoller, ure, kampbold mm.

HUSK tilmelding senest 1. november 2019 kl.12:00 

 

På vegne af Basketballudvalgets formand Rikke Christiansen og Basketudvalget

 

Venlig hilsen Afdelingsleder Søren Kragh

Børne- og Ungdomsforvaltningen ∙ Fagligt Center ∙ Idræt og Svømning ∙

Gyldenløvesgade 15, 5. sal ∙ 1502 København V ∙ tlf. ∙ mobil 26174359, e-mail sk@buf.kk.dk