Fodbold

KM i Skolefodbold for 7. klasses - drenge                                                   

KM i Skolefodbold i skoleåret 2023/2024 afholdes i uge 8 - fredag den 23. februar 2024 for drenge.

Stævnet afvikles ved/på kunstgræsbanen ved Grøndalscenteret (Hvidkildevej 64, 2400 NV)

Tilmelding på vores hjemmeside: https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

Sidste frist for tilmelding er fredag den 2. februar 2024

 

KM i Skolefodbold afvikles som udendørs 7-mands-stævne og alle skoler i Københavns Kommune kan deltage.

 Der kan kun tilmeldes 1 drengehold per skole. Tilmeldingen er bindende og udeblivelse på dagen vil medføre udelukkelse fra næste års turnering for de(n) pågældende skole(r).

Fodboldudvalget bruger turneringen til at ”prikke” ekstra dygtige spillere på skulderen og invitere dem til en udtagelse træning. Det gælder udtagelsen af de 15 drenge som skal repræsentere København til Nordic Capitals School Games, som afvikles i Island 26-30. Maj 2024.

 

 • Til DM-stævnet inddeles de deltagende hold i puljer, hvor der spilles "alle mod alle". I tilfælde af pointlighed i puljerne afgøres placeringerne således: 
 • a) Måldifference i holdenes samtlige kampe. 
 • b) Flest scorede mål.
 • c) Indbyrdes kampe.
 • Der spilles herefter mellemrunde- og finalekampe suppleret med placeringskampe afhængig af de fysiske, tidsmæssige og andre planlægningsmæssige forhold.
 • Cupkampe, der ender uafgjort, forlænges med 2 x 5 min.
 • Såfremt denne kamp også ender uafgjort efter forlængelsen, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence (først sparker 5 forskellige spillere fra hvert hold). Er kampen fortsat uafgjort, fortsættes straffesparkskonkurrencen med spark fra en ny sparker fra hvert hold. Dette indtil en vinder er fundet.

 

Generelt:

 • Der spilles efter DBU's regler for 8. mands fodbold
 • Det er holdets idrætslærer, der leder og er ansvarlig for holdet under kampene og under hele stævnet.
 • Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved en tilbagelægning. Overtrædelse af denne regel skal medføre direkte frispark uden for straffesparksfeltet.
 • Tildeles en spiller en advarsel medfører det en udvisning på 5 minutter.
 • Bliver en spiller udvist pga. 2 advarsler, må denne ikke deltage i holdets næste kamp. En udvist spiller kan ikke erstattes af en udskiftningsspiller. En forseelse, der direkte er til udvisning giver normalt 2 kampes karantæne. Afgøres af fodboldudvalget.

 

Banen:

 • Der spilles på en bane med idealmålene 68 x 52,5 meter eller på tværs af en 11 mands bane.
 • Målfeltets størrelse er 8 x 25 m. og er identisk med straffesparksfeltet.
 • Straffesparksmærket er placeret 8 m. fra mållinjen.
 • Målenes størrelse er 5 x 2 meter.

 

Bolden:

 • Der spilles med boldstørrelse 5.

 

Dommeren:

 • Kampene kan dømmes af én dommer. Dommerens kendelser er inappellable.

 

Spilletid:

 • Spilletiden ved stævnet fastsættes afhængigt af antal tilmeldte hold.

 

Spillets igangsættelse:

 • Begyndelsessparket er retningsfrit.
 • Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 7 meter fra bolden, indtil den er i spil.

 

Offside:

 • Der spilles ikke med offside.

 

Frispark:

 • Ved frispark skal modspillerne være mindst 7 meter væk fra bolden.
 • Alle frispark er direkte.
 • Et frispark til det angribende hold i modstanderens straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resultere i et indirekte frispark, vil medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.
 • Ved frispark begået i målfeltet dømmes straffespark, dette tages 8 meter fra mållinjen.

 

Ekstra Spillere:

 • Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller. De ekstra spillere skal tilsvarende tages ud ved reducering.

 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

 

Med venlig hilsen

Fodboldudvalget

Mail:bjar8577@undervisning.kk.dk

Mail:sofi5847@undervisning.kk.dk

 

Søren Kragh                                              

Koordinator for idrætsområdet                                             

Kompetenceudvikling og Ressourcer                                           
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Fagligt Center

Gyldenløvesgade 15, 204 
1600 København V

Direkte

2617 4359

Mobil

2617 4359

E-mail

sokrag@kk.dk

Web

www.kk.dk

KM i Skolefodbold for 6. klasse – drenge- og pigehold

                                                  

KM i Skolefodbold i skoleåret 2023/2024 afholdes i uge 37 - tirsdag den 12. september 2023 for piger og torsdag den 14. september 2023 for drenge. Stævnet afvikles ved Ryparkens Idrætsanlæg på kunstbanerne. (Lyngbyvej 110, 2100 Ø)

 Vinderne (piger og drenge) kvalificeres til det store landsdækkende finalestævne der afholdes den 14. maj – 16. maj 2024 i Odense.

KM i Skolefodbold afvikles som udendørs 8-mands-stævne for både piger og drenge. 

Alle kommunale skoler i Københavns Kommune kan deltage.

Der kan kun tilmeldes 1 pigehold og 1 drengehold per skole. Tilmeldingen er bindende og afbud/udeblivelse vil medføre udelukkelse fra næste års turnering for de(n) pågældende skole(r).

 

Deadline for tilmelding er tirsdag den 29. August kl. 12.00 via hjemmesiden: 

Drenge

Piger

 

Deltagelse
Bemærk DM
 er kun for skoler, hvor fodbold ikke er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes hverdag. Skoler, der har idrætslinjer med særlig fokus på den pågældende disciplin henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer. Der dispenseres ikke fra denne regel.

 

Betingelser for holdsammensætning
Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Hvis der rent fysisk ikke er elever nok på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever).

 Læs venligst nedenstående stævneregler grundigt!

 

På vegne af fodboldudvalget

Henrik Mamsen-Svarter

Mail: henrikmamsen@yahoo.com

 

Venlig hilsen Søren Kragh

Koordinator på Idrætsområdet, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Fagligt Center, Gyldenløvesgade 15, 2. sal vær 210. 1502 København K

Mail sokrag@kk.dk   Mobil  26174359

 

Stævnereglement for KM og DM i Skolefodbold

 

Deltagere:
Skole DM er kun for skoler, hvor DM disciplinen ikke er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes hverdag. Skoler, der har idrætslinjer med særlig fokus på den pågældende disciplin henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer. Der dispenseres ikke fra denne regel.

 

Betingelser for holdsammensætning:
Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog supplere holdet med elever fra én klasse på årgangen under. Eleverne må kun deltage på ét hold. 

 

Spillerne:

 • Elever, der er indskrevet på skolen til stævnedagen, kan deltage. Der spilles i en drenge- og pigerække. Evt. mix-hold deltager i drengerækken.
 • Ved hver kamp består et hold af 8 spillere og indtil 3 udskiftningsspillere. Gennem et stævne er det dog tilladt at bruge flere end 11 spillere, så længe holdsammensætningsreglerne er overholdt.
 • Én af spillerne skal være målmand.
 • Fri udskiftning er tilladt og skal ske fra sidelinjens midte ved spilstop.
 • Alle spillere skal benytte benskinner.

 

Stævnestruktur:

 • Til DM-stævnet inddeles de deltagende hold i puljer, hvor der spilles "alle mod alle". I tilfælde af pointlighed i puljerne afgøres placeringerne således: 
 • a) Måldifference i holdenes samtlige kampe. 
 • b) Flest scorede mål.
 • c) Indbyrdes kampe.
 • Der spilles herefter mellemrunde- og finalekampe suppleret med placeringskampe afhængig af de fysiske, tidsmæssige og andre planlægningsmæssige forhold.
 • Cupkampe, der ender uafgjort, forlænges med 2 x 5 min.
 • Såfremt denne kamp også ender uafgjort efter forlængelsen, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence (først sparker 5 forskellige spillere fra hvert hold). Er kampen fortsat uafgjort, fortsættes straffesparkskonkurrencen med spark fra en ny sparker fra hvert hold. Dette indtil en vinder er fundet.

 

Generelt:

 • Der spilles efter DBU's regler for 8. mands fodbold
 • Det er holdets idrætslærer, der leder og er ansvarlig for holdet under kampene og under hele stævnet.
 • Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved en tilbagelægning. Overtrædelse af denne regel skal medføre direkte frispark uden for straffesparksfeltet.
 • Tildeles en spiller en advarsel medfører det en udvisning på 5 minutter.
 • Bliver en spiller udvist pga. 2 advarsler, må denne ikke deltage i holdets næste kamp. En udvist spiller kan ikke erstattes af en udskiftningsspiller. En forseelse, der direkte er til udvisning giver normalt 2 kampes karantæne.
 • Når en kamp er slut, stiller begge hold med deres lærer op på række og paraderer forbi modstanderholdet og siger pænt ”tak for kampen”. I en corona-tid bruger vi fødderne. En usportslig optræden i denne forbindelse kan diskvalificere holdet.

 

Banen:

 • Der spilles på en bane med idealmålene 68 x 52,5 meter eller på tværs af en 11 mands bane.
 • Målfeltets størrelse er 8 x 25 m. og er identisk med straffesparksfeltet.
 • Straffesparksmærket er placeret 8 m. fra mållinjen.
 • Målenes størrelse er 5 x 2 meter.

Bolden:

 • Der spilles med boldstørrelse 5.

Dommeren:

 • Kampene kan dømmes af én dommer. Dommerens kendelser er inappellable.

 

Spilletid:

 • Spilletiden ved DM-stævnet fastsættes afhængigt af de lokale forhold i samarbejde med den arrangerende kredsforening og Dansk Skoleidræt. Vejledende spilletid er 2 X 20 min.

 

Spillets igangsættelse:

 • Begyndelsessparket er retningsfrit.
 • Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 7 meter fra bolden, indtil den er i spil.

 

Offside:

 • Der spilles ikke med offside.

 

Frispark:

 • Ved frispark skal modspillerne være mindst 7 meter væk fra bolden.
 • Alle frispark er direkte.
 • Et frispark til det angribende hold i modstanderens straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resulterer i et indirekte frispark, vil medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.
 • Ved frispark begået i målfeltet dømmes straffespark, dette tages 8 meter fra mållinjen.

 

Ekstra Spillere:

 • Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller. De ekstra spillere skal tilsvarende tages ud ved reducering. 

 

KM i Skolefodbold for 7. klasses - drenge                                                   

KM i Skolefodbold i skoleåret 2022/2023 afholdes i uge 8 - fredag den 24. februar 2023 for drenge.

Stævnet afvikles ved/på kunstgræsbanen ved Grøndalscenteret (Hvidkildevej 64, 2400 NV)

Tilmelding på vores hjemmeside: https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. februar 2023

 

KM i Skolefodbold afvikles som udendørs 7-mands-stævne og alle skoler i Københavns Kommune kan deltage.

 Der kan kun tilmeldes 1 drengehold per skole. Tilmeldingen er bindende og udeblivelse på dagen vil medføre udelukkelse fra næste års turnering for de(n) pågældende skole(r).

Fodboldudvalget bruger turneringen til at ”prikke” ekstra dygtige spillere på skulderen og invitere dem til en udtagelse træning. Det gælder udtagelsen af de 15 drenge som skal repræsentere København til Nordic Capitals School Games, som afvikles i Finland 22-26. Maj 2023.

 

 • Til DM-stævnet inddeles de deltagende hold i puljer, hvor der spilles "alle mod alle". I tilfælde af pointlighed i puljerne afgøres placeringerne således: 
 • a) Måldifference i holdenes samtlige kampe. 
 • b) Flest scorede mål.
 • c) Indbyrdes kampe.
 • Der spilles herefter mellemrunde- og finalekampe suppleret med placeringskampe afhængig af de fysiske, tidsmæssige og andre planlægningsmæssige forhold.
 • Cupkampe, der ender uafgjort, forlænges med 2 x 5 min.
 • Såfremt denne kamp også ender uafgjort efter forlængelsen, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence (først sparker 5 forskellige spillere fra hvert hold). Er kampen fortsat uafgjort, fortsættes straffesparkskonkurrencen med spark fra en ny sparker fra hvert hold. Dette indtil en vinder er fundet.

 

Generelt:

 • Der spilles efter DBU's regler for 8. mands fodbold
 • Det er holdets idrætslærer, der leder og er ansvarlig for holdet under kampene og under hele stævnet.
 • Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved en tilbagelægning. Overtrædelse af denne regel skal medføre direkte frispark uden for straffesparksfeltet.
 • Tildeles en spiller en advarsel medfører det en udvisning på 5 minutter.
 • Bliver en spiller udvist pga. 2 advarsler, må denne ikke deltage i holdets næste kamp. En udvist spiller kan ikke erstattes af en udskiftningsspiller. En forseelse, der direkte er til udvisning giver normalt 2 kampes karantæne. Afgøres af fodboldudvalget.

 

Banen:

 • Der spilles på en bane med idealmålene 68 x 52,5 meter eller på tværs af en 11 mands bane.
 • Målfeltets størrelse er 8 x 25 m. og er identisk med straffesparksfeltet.
 • Straffesparksmærket er placeret 8 m. fra mållinjen.
 • Målenes størrelse er 5 x 2 meter.

 

Bolden:

 • Der spilles med boldstørrelse 5.

 

Dommeren:

 • Kampene kan dømmes af én dommer. Dommerens kendelser er inappellable.

 

Spilletid:

 • Spilletiden ved stævnet fastsættes afhængigt af antal tilmeldte hold.

 

Spillets igangsættelse:

 • Begyndelsessparket er retningsfrit.
 • Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 7 meter fra bolden, indtil den er i spil.

 

Offside:

 • Der spilles ikke med offside.

 

Frispark:

 • Ved frispark skal modspillerne være mindst 7 meter væk fra bolden.
 • Alle frispark er direkte.
 • Et frispark til det angribende hold i modstanderens straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resultere i et indirekte frispark, vil medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.
 • Ved frispark begået i målfeltet dømmes straffespark, dette tages 8 meter fra mållinjen.

 

Ekstra Spillere:

 • Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller. De ekstra spillere skal tilsvarende tages ud ved reducering.

 

 

Et par stemningsbilleder fra de velafviklede KM fodboldstævner september 2021

Fra drengestævnet

Fra drengestævnet

Fra pigestævnet

Fra pigestævnet

KM i Skolefodbold for 6. klasse - drenge og piger.

                                                     

KM i Skolefodbold i skoleåret 2022/2023 afholdes i uge 37 - tirsdag den 13. september 2022 for piger og torsdag den 15. september 2022 for drenge. Stævnet afvikles ved Ryparkens Idrætsanlæg på kunstbanerne.

 

Vinderne (piger og drenge) kvalificeres til det store landsdækkende finalestævne der afholdes den 23. maj – 25. maj 2023 i Kalundborg.

 

KM i Skolefodbold afvikles som udendørs 8-mands-stævne for både piger og drenge. Alle skoler i Københavns Kommune kan deltage.

 

Der kan kun tilmeldes 1 pigehold og 1 drengehold per skole. Tilmeldingen er bindende og afbud/udeblivelse vil medføre udelukkelse fra næste års turnering for de(n) pågældende skole(r).

 

Deadline for tilmelding er torsdag den 29. August kl. 12.00 via hjemmesiden: 

Drenge

Piger

 

Deltagelse
Bemærk DM 
er kun for skoler, hvor DM disciplinen ikke er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes hverdag. Skoler, der har idrætslinjer med særlig fokus på den pågældende disciplin henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer. Der dispenseres ikke fra denne regel.

 

Betingelser for holdsammensætning
Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der rent fysisk ikke er elever nok på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever).

 

NB! Læs indbydelse og stævnereglement grundigt.

 

På vegne af fodboldudvalget

Henrik Mamsen-Svarter

Mail: henrikmamsen@yahoo.com

 

Venlig hilsen Søren Kragh

Afdelingsleder Idræt og Svømning, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Fagligt Center, Gyldenløvesgade 15, 2. sal vær 210. 1502 København K.

Mail: sk@buf.kk.dk Tlf. 26174359

 

   

Stævnereglement for KM og DM i Skolefodbold

 

Deltagere:
Skole DM er kun for skoler, hvor DM disciplinen ikke er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes hverdag. Skoler, der har idrætslinjer med særlig fokus på den pågældende disciplin henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer. Der dispenseres ikke fra denne regel.

 

Betingelser for holdsammensætning:
Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog supplere holdet med elever fra én klasse på årgangen under. Eleverne må kun deltage på ét hold. 

 

Spillerne:

 • Elever, der er indskrevet på skolen til stævnedagen, kan deltage. Der spilles i en drenge- og pigerække. Evt. mix-hold deltager i drengerækken.
 • Ved hver kamp består et hold af 8 spillere og indtil 3 udskiftningsspillere. Gennem et stævne er det dog tilladt at bruge flere end 11 spillere, så længe holdsammensætningsreglerne er overholdt.
 • Én af spillerne skal være målmand.
 • Fri udskiftning er tilladt og skal ske fra sidelinjens midte ved spilstop.
 • Alle spillere skal benytte benskinner.

 

Stævnestruktur:

 • Til DM-stævnet inddeles de deltagende hold i puljer, hvor der spilles "alle mod alle". I tilfælde af pointlighed i puljerne afgøres placeringerne således: 
 • a) Måldifference i holdenes samtlige kampe. 
 • b) Flest scorede mål.
 • c) Indbyrdes kampe.
 • Der spilles herefter mellemrunde- og finalekampe suppleret med placeringskampe afhængig af de fysiske, tidsmæssige og andre planlægningsmæssige forhold.
 • Cupkampe, der ender uafgjort, forlænges med 2 x 5 min.
 • Såfremt denne kamp også ender uafgjort efter forlængelsen, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence (først sparker 5 forskellige spillere fra hvert hold). Er kampen fortsat uafgjort, fortsættes straffesparkskonkurrencen med spark fra en ny sparker fra hvert hold. Dette indtil en vinder er fundet.

 

Generelt:

 • Der spilles efter DBU's regler for 8. mands fodbold
 • Det er holdets idrætslærer, der leder og er ansvarlig for holdet under kampene og under hele stævnet.
 • Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved en tilbagelægning. Overtrædelse af denne regel skal medføre direkte frispark uden for straffesparksfeltet.
 • Tildeles en spiller en advarsel medfører det en udvisning på 5 minutter.
 • Bliver en spiller udvist pga. 2 advarsler, må denne ikke deltage i holdets næste kamp. En udvist spiller kan ikke erstattes af en udskiftningsspiller. En forseelse, der direkte er til udvisning giver normalt 2 kampes karantæne.
 • Når en kamp er slut, stiller begge hold med deres lærer op på række og paraderer forbi modstanderholdet og siger pænt ”tak for kampen”. I en corona-tid bruger vi fødderne. En usportslig optræden i denne forbindelse kan diskvalificere holdet.

 

Banen:

 • Der spilles på en bane med idealmålene 68 x 52,5 meter eller på tværs af en 11 mands bane.
 • Målfeltets størrelse er 8 x 25 m. og er identisk med straffesparksfeltet.
 • Straffesparksmærket er placeret 8 m. fra mållinjen.
 • Målenes størrelse er 5 x 2 meter.

 

Bolden:

 • Der spilles med boldstørrelse 5.

 

Dommeren:

 • Kampene kan dømmes af én dommer. Dommerens kendelser er inappellable.

 

Spilletid:

 • Spilletiden ved DM-stævnet fastsættes afhængigt af de lokale forhold i samarbejde med den arrangerende kredsforening og Dansk Skoleidræt. Vejledende spilletid er 2 X 20 min.

 

Spillets igangsættelse:

 • Begyndelsessparket er retningsfrit.
 • Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 7 meter fra bolden, indtil den er i spil.

 

Offside:

 • Der spilles ikke med offside.

 

Frispark:

 • Ved frispark skal modspillerne være mindst 7 meter væk fra bolden.
 • Alle frispark er direkte.
 • Et frispark til det angribende hold i modstanderens straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resulterer i et indirekte frispark, vil medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.
 • Ved frispark begået i målfeltet dømmes straffespark, dette tages 8 meter fra mållinjen.

 

Ekstra Spillere:

 • Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller. De ekstra spillere skal tilsvarende tages ud ved reducering.