Fodbold

Fodbold

 Logokbh         Fodboldskole2

KM i Skolefodbold for 6. klasse - drenge og piger.

KM i Skolefodbold i skoleåret 2019/2020 afholdes i uge 39 onsdag den 25. september 2019 for piger og torsdag den 26. september 2019 for drenge. Stævnet afvikles ved Ryparkens idrætsanlæg på kunstbanerne.

Vinderne (piger og drenge) kvalificeres til det store landsdækkende finalestævne der afholdes den 25.-27. maj 2020 i Kalundborg.

KM i Skolefodbold afvikles som udendørs 8-mands stævne for både piger og drenge. Alle skoler i Københavns Kommune kan deltage.

Der kan kun tilmeldes 1 pigehold og 1 drengehold per skole. Tilmeldingen er bindende og afbud/udeblivelse vil medføre udelukkelse fra næste års turnering for de(n) pågældende skole(r).

 

Deadline for tilmelding er fredag den 9. september kl. 12.00 via hjemmesiden:

 

https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

 

Bemærk DM er kun for skoler, hvor DM disciplinen ikke er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes hverdag. Skoler, der har idrætslinjer med særlig fokus på den pågældende disciplin henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer. Der dispenseres ikke fra denne regel.

Betingelser for holdsammensætning

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der rent fysisk ikke er elever nok på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever).

Nb! Læs indbydelse og stævnereglement grundigt.

 

På vegne af fodboldudvalget Henrik Mamsen

Mail: henrikmamsen@yahoo.com

 

Venlig hilsen Søren Kragh

Afdelingsleder Idræt og Svømning, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt Center, Gyldenløvesgade 15, 2. sal vær 210. 1502 København K. Mail: sokrag@kk.dk

26174359

     

Stævnereglement for KM og DM i Skolefodbold

Deltagere:

Skole DM er kun for skoler, hvor DM disciplinen ikke er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes hverdag. Skoler, der har idrætslinjer med særlig fokus på den pågældende disciplin henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer. Der dispenseres ikke fra denne regel.

Betingelser for holdsammensætning:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog supplere holdet med elever fra én klasse på årgangen under. Eleverne må kun deltage på ét hold.

Spillerne:

• Elever, der er indskrevet på skolen til stævnedagen, kan deltage. Der

spilles i en drenge- og pigerække. Evt. mix-hold deltager i

drengerækken.

• Ved hver kamp består et hold af 8 spillere og indtil 3

udskiftningsspillere. Gennem et stævne er det dog tilladt at bruge flere

end 11 spillere, så længe holdsammensætningsreglerne er overholdt.

• En af spillerne skal være målmand.

• Fri udskiftning er tilladt og skal ske fra sidelinjens midte ved spilstop.

• Alle spillere skal benytte benskinner.

Stævnestruktur:

• Til DM-stævnet inddeles de deltagende hold i puljer, hvor der spilles

"alle mod alle". I tilfælde af pointlighed i puljerne afgøres placeringerne

således:

• a) Måldifference i holdenes samtlige kampe.

• b) Flest scorede mål.

• c) Indbyrdes kampe.

• Der spilles herefter mellemrunde- og finalekampe suppleret med

placeringskampe afhængig af de fysiske, tidsmæssige og andre

planlægningsmæssige forhold.

• Cupkampe, der ender uafgjort, forlænges med 2 x 5 min.

             

  • Såfremt denne kamp også ender uafgjort efter forlængelsen, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence (først sparker 5 forskellige spillere fra hvert hold). Er kampen fortsat uafgjort, fortsættes straffesparkskonkurrencen med spark fra en ny sparker fra hvert hold. Dette indtil en vinder er fundet.

Generelt:

• Der spilles efter DBU's regler for 8. mands fodbold.

• Det er holdets idrætslærer, der leder og er ansvarlig for holdet under

kampene og under hele stævnet.

• Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved en

tilbagelægning. Overtrædelse af denne regel skal medføre direkte

frispark uden for straffesparksfeltet.

• Tildeles en spiller en advarsel medfører det en udvisning på 5 minutter.

• Bliver en spiller udvist pga. 2 advarsler, må denne ikke deltage i holdets

næste kamp. En udvist spiller kan ikke erstattes af en udskiftningsspiller. En forseelse, der direkte er til udvisning giver normalt 2 kampes karantæne.

• Når en kamp er slut, stiller begge hold med deres lærer op på række og paraderer forbi modstanderholdet og siger pænt ”tak for kampen”. En usportslig optræden i denne forbindelse kan diskvalificere holdet.

Banen:

• Der spilles på en bane med idealmålene 68 x 52,5 meter eller på tværs

af en 11 mands bane.

• Målfeltets størrelse er 8 x 25 m. og er identisk med straffesparksfeltet.

• Straffesparksmærket er placeret 8 m. fra mållinjen.

• Målenes størrelse er 5 x 2 meter.

Bolden:

• Der spilles med boldstørrelse 5.

Dommeren:

• Kampene kan dømmes af én dommer. Dommerens kendelser er

inappellable.

Spilletid:

• Spilletiden ved DM-stævnet fastsættes afhængigt af de lokale forhold i

samarbejde med den arrangerende kredsforening og Dansk Skoleidræt. Vejledende spilletid er 2 X 20 min.

Spillets igangsættelse:

• Begyndelsessparket er retningsfrit.

• Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 7

                  meter fra bolden, indtil den er i spil.

 

Offside:

• Der spilles ikke med offside.

Frispark:

• Ved frispark skal modspillerne være mindst 7 meter væk fra bolden.

• Alle frispark er direkte.

• Et frispark til det angribende hold i modstanderens straffesparksfelt,

som efter fodboldloven ville resulterer i et indirekte frispark, vil medføre

et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.

• Ved frispark begået i målfeltet dømmes straffespark, dette tages 8

meter fra mållinjen.

Ekstra Spillere:

• Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er

bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller. De ekstra spillere skal tilsvarende tages ud ved reducering.

Vinder af ClubDanmarkCup 2019

'7.klasse/drenge

fredag den 1. marts 2019.

Bellahøj skole

Nr. 2 ClubDanmarkCup 2019 Damhusengen

Finaledeltager ClubDanmarkCup 2019 Husum skole

 

 1. mands-cup for 7. klasse drenge.

 

 

Fodboldudvalget indbyder igen i år alle skoler i København til at deltage i 7 mandsfodbold for drenge på kunstgræsbanerne ved Grøndal Multicenter,

Hvidkildevej 64, 2400 København NV

 

Fodboldudvalget vil under turneringen udpege egnede spillere med henblik på træning til Nordisk Skoleidrætsstævne 20.-24. maj 2019 i Stockholm.

 

Cafeteriaet er åbent i centeret, men husk at medbringe varmt tøj til ventetiden mellem kampene!

 

Stævnet afholdes fredag den 1. marts 2019 fra kl. 9.30!

 

Tilmelding via hjemmesiden for alle stævner:

 

https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

 

NB: Sidste frist for tilmelding mandag den 25. februar 2019! Bemærk tilmelding efter deadline kan ikke lade sig gøre.

 

Skoler der kommer med til turneringen får tilbagemelding

på mail sammen med programmet for dagen senest tirsdag den 26. februar!

Husk at notere mailadresse og mobilnummer på holdansvarlig lærer!

 

På fodboldudvalgets vegne                                         Stævnetelefon: 51 92 07 75

Peter Vestergaard

kildevaeldsskolen@gmail.com

Venlig hilsen Søren Kragh, Afdelingsleder Idræt og Svømning

Børne- og Ungdomsforvaltningen ∙ Fagligt Center ∙ Kontoret for Idræt og Svømning Mobil 26174359 ∙ e-mail sk@buf.kk.dk

Reglement for Club Danmark Cup

7 mandsfodbold for 7. klasser/drenge.

 1. Spillepladsen.
  Der spilles på en bane med målene 65 x 51 m (en halv fodboldbane), som kan opstreges i henhold til nedennævnte mål: Målfeltet markeres med streger, 10 m. fra målstolpen langs mållinjen, og 8 m. ind på spillepladsen. Målfelt og straffesparksfelt er identiske. 

 

 1. Målstørrelsen.

Hvert mål er 5 m langt og 2 m højt.

 

 1. Spillernes antal.

Kun et hold pr. skole som består af indtil 10 spillere, hvoraf de 7 må være på spillepladsen samtidig. En af spillerne skal være målmand. Fri udskiftning er tilladt. 

 1. Dommer.

Fodboldudvalget sørger for kvalificeret dommer. 

 

 1. Kamptid og slutspil.

Der spilles en halvleg af 15 minutter i de indledende kampe frem til semifinalen. Der spilles 20 minutter i semifinale og finale. Vinderen af indledende pulje går videre til slutspil-cupturnering. I tilfælde af pointlighed er det:1.) indbyrdes kamp 2.) målscore-forskel 3.) antal scorede mål.

 1. Frispark.

Alle frispark er direkte. Afstandsregel er 5 meter.

 1. Straffespark.

Ved forseelser begået i eget målfelt/straffesparksfelt dømmes straffesparksspark. Dette tages 8 m. fra mållinjen og midt for målet.

7.b Rødt kort efter 2. gule kort giver karantæne i holdets følgende kamp. Direkte rødt kort giver karantæne i holdets følgende kamp.

 1. Off-side.

Reglen anvendes ikke!

 1. Hjørnespark.

Følger reglerne for 11-mands. 

 1. Målmandsregel.

Det ikke tilladt målmanden at røre bolden med hænderne, efter en medspiller forsætligt har sparket den til ham. Overtrædelse af denne regel skal medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet.

 1. Protester.

Disse skal afgives skriftligt. Alle protester behandles og afgøres af fodboldudvalget på dagen!

 1. Pointberegning

En vunden kamp giver 3 points. En uafgjort kamp giver 1 point til hvert hold. Ved uafgjort kamp forstås kampe, som er spillet færdig og hvor holdenes score er ens.

 

Evt. spørgsmål.
Såfremt der skulle opstå tvivlsspørgsmål, så har Fodboldudvalget den endelige afgørelse.

 

Fodboldudvalget/2019

KM i Skolefodbold for 6. klasse - drenge og piger.

                                                          

KM i Skolefodbold i skoleåret 2018/2019 afholdes onsdag den 26. september for piger og torsdag den 27. september for drenge. Stævnet afvikles ved Ryparkens idrætsanlæg på kunstbanerne.

 

Vinderne (piger og drenge) kvalificeres til det store landsdækkende finalestævne der afholdes den 27.-29. maj 2019 i Ishøj.

 

KM i Skolefodbold afvikles som udendørs 8-mands stævne for både piger og drenge. Alle skoler i Københavns Kommune kan deltage.

 

Der kan kun tilmeldes 1 pigehold og 1 drengehold per skole. Tilmeldingen er bindende og afbud/udeblivelse vil medføre udelukkelse fra næste års turnering for de(n) pågældende skole(r).

 

Deadline for tilmelding er onsdag den 19. september kl. 12.00 via hjemmesiden:  https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

 

Deltagelse
Bemærk DM er kun for skoler, hvor DM disciplinen ikke er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes hverdag. Skoler, der har idrætslinjer med særlig fokus på den pågældende disciplin henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer. Der dispenseres ikke fra denne regel.

 

Betingelser for holdsammensætning
Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der rent fysisk ikke er elever nok på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever).

 

Nb! Læs indbydelse og stævnereglement grundigt.

 

På vegne af fodboldudvalget

Peter Viggo Vestergaard (tlf. 51 92 07 75 - hverdage indtil kl. 17)

Mail: kildevaeldsskolen@gmail.com

 

Venlig hilsen Søren Kragh

Afdelingsleder Idræt og Svømning, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Fagligt Center, Gyldenløvesgade 15, 2. sal vær 210. 1502 København K.

Mail: sk@buf.kk.dk Tlf. 26174359

 

 

 

 

 

Stævnereglement for KM og DM i Skolefodbold

 

Deltagere:
Skole DM er kun for skoler, hvor DM disciplinen ikke er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes hverdag. Skoler, der har idrætslinjer med særlig fokus på den pågældende disciplin henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer. Der dispenseres ikke fra denne regel.

 

Betingelser for holdsammensætning:
Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog supplere holdet med elever fra én klasse på årgangen under. Eleverne må kun deltage på ét hold. 

 

Spillerne:

 • Elever, der er indskrevet på skolen til stævnedagen, kan deltage. Der spilles i en drenge- og pigerække. Evt. mix-hold deltager i drengerækken.
 • Ved hver kamp består et hold af 8 spillere og indtil 3 udskiftningsspillere. Gennem et stævne er det dog tilladt at bruge flere end 11 spillere, så længe holdsammensætningsreglerne er overholdt.
 • En af spillerne skal være målmand.
 • Fri udskiftning er tilladt og skal ske fra sidelinjens midte ved spilstop.
 • Alle spillere skal benytte benskinner.

 

Stævnestruktur:

 • Til DM-stævnet inddeles de deltagende hold i puljer, hvor der spilles "alle mod alle". I tilfælde af pointlighed i puljerne afgøres placeringerne således: 
 • a) Måldifference i holdenes samtlige kampe. 
 • b) Flest scorede mål.
 • c) Indbyrdes kampe.
 • Der spilles herefter mellemrunde- og finalekampe suppleret med placeringskampe afhængig af de fysiske, tidsmæssige og andre planlægningsmæssige forhold.
 • Cupkampe, der ender uafgjort, forlænges med 2 x 5 min.
 • Såfremt denne kamp også ender uafgjort efter forlængelsen, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence (først sparker 5 forskellige spillere fra hvert hold). Er kampen fortsat uafgjort, fortsættes straffesparkskonkurrencen med spark fra en ny sparker fra hvert hold. Dette indtil en vinder er fundet.

 

Generelt:

 • Der spilles efter DBU's regler for 8. mands fodbold
 • Det er holdets idrætslærer, der leder og er ansvarlig for holdet under kampene og under hele stævnet.
 • Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved en tilbagelægning. Overtrædelse af denne regel skal medføre direkte frispark uden for straffesparksfeltet.
 • Tildeles en spiller en advarsel medfører det en udvisning på 5 minutter.
 • Bliver en spiller udvist pga. 2 advarsler, må denne ikke deltage i holdets næste kamp. En udvist spiller kan ikke erstattes af en udskiftningsspiller. En forseelse, der direkte er til udvisning giver normalt 2 kampes karantæne.
 • Når en kamp er slut, stiller begge hold med deres lærer op på række og paraderer forbi modstanderholdet og siger pænt ”tak for kampen”. En usportslig optræden i denne forbindelse kan diskvalificere holdet.

 

Banen:

 • Der spilles på en bane med idealmålene 68 x 52,5 meter eller på tværs af en 11 mands bane.
 • Målfeltets størrelse er 8 x 25 m. og er identisk med straffesparksfeltet.
 • Straffesparksmærket er placeret 8 m. fra mållinjen.
 • Målenes størrelse er 5 x 2 meter.

 

Bolden:

 • Der spilles med boldstørrelse 5.

 

Dommeren:

 • Kampene kan dømmes af én dommer. Dommerens kendelser er inappellable.

 

Spilletid:

 • Spilletiden ved DM-stævnet fastsættes afhængigt af de lokale forhold i samarbejde med den arrangerende kredsforening og Dansk Skoleidræt. Vejledende spilletid er 2 X 20 min.

 

Spillets igangsættelse:

 • Begyndelsessparket er retningsfrit.
 • Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 7 meter fra bolden, indtil den er i spil.

Offside:

 • Der spilles ikke med offside.

 

Frispark:

 • Ved frispark skal modspillerne være mindst 7 meter væk fra bolden.
 • Alle frispark er direkte.
 • Et frispark til det angribende hold i modstanderens straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resulterer i et indirekte frispark, vil medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.
 • Ved frispark begået i målfeltet dømmes straffespark, dette tages 8 meter fra mållinjen.

 

Ekstra Spillere:

 • Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller. De ekstra spillere skal tilsvarende tages ud ved reducering. 

 

Indbydelse til Fodboldturnering for 7.klasse/drenge fredag den 2. marts 2018!

 

Fodboldturneringen Club Danmark.

 1. 7mandscup for 7. klasse/drenge.

 

 

Fodboldudvalget indbyder igen i år alle skoler i København til at deltage i 7 mandsfodbold for drenge på kunstgræsbanerne ved Grøndal Multicenter.

 

Grøndal Multicenter

Hvidkildevej 64

2400 København NV

 

Fodboldudvalget vil under turneringen udpege egnede spillere med henblik på træning til Nordisk Skoleidrætsstævne 2018 i København.

 

Cafeteriaet er åbent i centeret, men husk at medbringe varmt tøj til ventetiden mellem kampene!