Håndbold

HÅNDBOLDUDVALGET INDBYDER HERMED TIL FOLKESKOLENS

HÅNDBOLDSTÆVNE FOR DRENGE OG PIGER I UGE 5 - 2024.

Stævnet afholdes onsdag d. 31. januar 2024 for 6. og 7. klasse og

torsdag d. 1. februar 2024 for 8. og 9. klasse i

Sundby Idrætspark, Englandsvej 61, 2300 København S.

Der spilles om onsdagen i 2 grupper:

En gruppe kun for piger i 6. og 7. klasse, og en gruppe kun for drenge i 6. og 7. klasse

 

Der spilles om torsdagen i 2 grupper:

En gruppe kun for piger i 8. – 9. klasse, og en gruppe kun for drenge i 8. – 9. klasse.

Mix hold for 9. klasser kan også deltage, dog uden at kunne vinde stævnet. Ved tilmelding melder holdet sig i pige eller i drengerækken.

 

Der er to haller, som der spilles i. En for pigeturneringen og en til drengeturneringen.

Der er også en hal, hvor man kan øve, lege og hygge sig.

 

Hold og reglement:

Alle elever der er indskrevet i skolen på stævnedagen, og går i 6.- 7.- 8. eller 9.klasse kan deltage.

Et hold består af elever af samme køn, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog supplere holdet med elever fra én klasse på årgangen under. Eleverne må kun deltage på ét hold.

Et hold må ikke bestå af flere end 12 spillere.

Boldstørrelse 1 for 6. – 7. klasse.

Boldstørrelse 1½ for piger og 2 for drenge for 8. – 9. klasse.

Boldstørrelse kan ændres, hvis stævnearrangørerne vurderer, at det vil give bedre sportslige muligheder.

 

 

Spilleregler:

Der spilles bedst at to halvlege (af tidsmæssige årsager kan dette ændres til en halvleg for hele stævnet)

Tid pr. halvleg bestemmes, når vi har det endelige deltagerantal.

Stævnearrangørerne forbeholder sig ret til at tilpasse reglerne ift. det håndboldmæssige niveau i de indledende kampe. Ved indledende kampe må der ikke dækkes op uden for 3-meter linjen.

Når man ankommer til stævnet, skal man anmelde sin ankomst til stævnekontoret.

Ved pointlighed i puljerne afgøres placeringerne som følger:

a). Det hold, der har flest point i indbyrdes kampe, vinder.

b). Det hold, der har største positive difference mellem vundne og tabte halvlege i indbyrdes kampe, vinder.

c). Det hold, der har bedst måldifference i indbyrdes kampe, vinder.

d). Det hold, der har scoret flest mål i indbyrdes kampe, vinder.

e). Det hold, som har scoret flest mål i samtlige kampe, vinder.

f). Lodtrækning

 

Skolens hold skal ledsages af lærere, der har ansvaret for holdene under hele stævnet.

 

Højest placeret 8. klasse for piger og drenge til stævnet får tilbud om at deltage i DM for håndbold året efter, hvor de så er blevet 9. klasse. Dette gælder kun for folkeskoler i København.

 

Tilmelding på hjemmesiden:

http://www.skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune.aspx og klik på pilen ved: ”Se vores aktiviteter” senest fredag d. 19. januar 2024 med tydelig angivelse af klassetrin, køn, skolens navn, kontaktlærerens navn, mail og mobil.

Senest d. 29. januar 2024 vil skolerne og kontaktlærerne få tilsendt kampprogram.

 

På Håndboldudvalget vegne

Formand Morten From (28 80 18 48)

                                                

Venlig hilsen Søren Kragh, Koordinator for Idrætsområdet

Børne- og Ungdomsforvaltningen ∙ Fagligt Center ∙ Skole, Inklusion og Sundhed

Mobil 26174359 ∙ e-mail  sokrag@kk.dk