Håndbold

Logokbh

 

HÅNDBOLDUDVALGET INDBYDER HERMED TIL FOLKESKOLENS

HÅNDBOLDSTÆVNE FOR DRENGE OG PIGER I UGE 5 - 2019.

 

Stævnet afholdes onsdag d. 30. januar for 6. og 7. klasse og

torsdag d. 31. januar 2019 for 8. og 9. klasse i

Sundby Idrætspark, Englandsvej 61, 2300 København S.

Der spilles i 4 grupper:

En gruppe kun for piger i 6. og 7. klasse og en gruppe kun for piger i 8. – 9. klasse.

En gruppe kun for drenge i 6. og 7. klasse og en gruppe kun for drenge i 8. – 9. klasse.

Mix hold for 9. klasser kan også deltage, dog uden at kunne vinde stævnet.

Hold og reglement:

Alle elever der er indskrevet i skolen på stævnedagen, og går i 6.- 7.- 8. eller 9.klasse kan deltage.

Et hold består af elever af samme køn, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog supplere holdet med elever fra én klasse på årgangen under. Eleverne må kun deltage på ét hold.

Et hold må ikke bestå af flere end 12 spillere.

Boldstørrelse 1 for 6. – 7. klasse.

Boldstørrelse 1½ for piger og 2 for drenge for 8. – 9. klasse.

Spilleregler:

Der spilles bedst at to halvlege (af tidsmæssige årsager kan dette ændres til en halvleg for hele stævnet)

Tid pr. halvleg bestemmes, når vi har det endelige deltagerantal.

Stævnearrangørerne forbeholder sig ret til at tilpasse reglerne ift. det håndboldmæssige niveau i de indledende kampe.

 

Når man ankommer til stævnet, skal man anmelde sin ankomst til stævnekontoret.

Ved pointlighed i puljerne, afgøres placeringerne som følger:

a). Det hold, der har flest point i indbyrdes kampe, vinder.

b). Det hold, der har største positive difference mellem vundne og tabte halvlege i indbyrdes kampe, vinder.

c). Det hold, der har bedst måldifference i indbyrdes kampe, vinder.

d). Det hold, der har scoret flest mål i indbyrdes kampe, vinder.

e). Det hold, som har scoret flest mål i samtlige kampe, vinder.

f). Lodtrækning

Skolens hold skal ledsages af lærere, der har ansvaret for holdene under hele stævnet.

Tilmelding på hjemmesiden https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/ senest fredag d. 18. januar 2019 på med tydelig angivelse af klassetrin, køn, skolens navn, kontaktlærerens navn, mail og mobil.

Senest d. 28. januar 2019 vil skolerne og kontaktlærerne få tilsendt kampprogram.

 På Håndboldudvalget vegne

Formand Morten From (28 80 18 48)

Venlig hilsen Søren Kragh, Afdelingsleder Idræt og Svømning

Børne- og Ungdomsforvaltningen ∙ Fagligt Center ∙ Kontoret for Idræt og Svømning ∙

Mobil 26174359 ∙ e-mail sokrag@kk.dk