Orienteringsløb Valbyparken

 

 Her kan Programmet for O-løb 3.okt. (5. og 6.   årgang Downloades!

 Her kan Programmet for O-løb 4. okt. (5. og 7.   årgang Downloades!

 

 

 

 

Download 2018 Indbydelsen i PDF

Vi gentager vores succesfulde orienteringsstævne for de københavnske skolers 5., 6. og 7. årgange i Valbyparken. Vi er en masse aktører, der samarbejder omkring et af hovedstadens største skolestævner. Dansk Skoleidræt, Københavns Kommunes Orienteringsudvalg, Dansk Orienterings-Forbund, Børne- og Ungdomsforvaltningen, orienteringsklubberne Gladsaxe OK73, Amager OK (AMOK), Lyngby OK, FSK Orientering, OK Skærmen Værløse og Allerød OK afsætter igen to stævnedage til vores københavnske skoler. Vi glæder os til endnu et fantastisk samarbejde med de garvede og særdeles hjælpsomme orienteringsløbere fra orienteringsklubberne, der med deres helt fantastiske engagement og smittende gode humør sætter dig og din klasse ind i orienteringssportens spændende og udfordrende verden. I år har vi også den 81´årige verdensmester Inge Madsen fra OK73 med os blandt stævnefolkene. Inge vandt guld i Sprint i Dame 80´klassen i år. Det er stort! Kom og hils på hende torsdag d. 4. oktober på stævnepladsen. Orienteringssporten er for hele livet!

Orienteringsløb er en del af Natur- og udeliv i Undervisningsministeriets forenklede fælles mål i idræt, med fokus på, at du kan gennemføre et orienteringsløb. Stævnet hér i Valbyparken er en mulighed for at opfylde læseplanen og en god forberedelse til orienteringsløb i skov og andre naturtyper. Grib muligheden og få samtidig en god fællesoplevelse i det fri sammen med hele din klasse. Det bliver sjovt og lærerigt!

Tid og sted

Onsdag d. 3. oktober 2018 kl. 10.00 -13.00 for 6. årgang

Torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 10.00 -13.00 for 5. og 7. årgang

Stævnet foregår i Valbyparken begge dage.

Orientering

Orienteringsstævnet er for 5.-7. klasse i folkeskolen. Det gælder om at finde et bestemt antal poster ved hjælp af et kort over løbsområdet i Valbyparken. Banerne kan gennemføres i løb eller gang, så alle i klassen kan være med uanset erfaring. Der er plads til alle hos os!

Der er 2 forskellige baner som alle kan prøve:

  1. Valgfri Poster-bane: Find så mange poster som muligt på 45 minutter. Den klasse med flest fundne poster i gennemsnit pr. elev pr. årgang præmieres med en pokal. Klassens lærer holder øje med tiden, sammen med en tidsdommer, der også kontrollerer resultatet. Alle elever i klassen skal deltage for ikke at skabe et elitehold. Det er tilladt både at gå og/eller at løbe efter posterne inden for de 45 minutter. Vinderklassen på hver årgang vinder en pokal på dagen.
  2. Toms Super Sprint-bane: Max. 350 m med elektronisk tidtagning. Bedste tid for hhv. drenge og piger pr. årgang får medalje med hjem.

Er du blandt de heldige, der får plads til stævnet, vil du modtage et program med en instruks i stævnet sammen med inspirerende links til Dansk Orienterings-Forbund, hvor der er adresser og links til flere af hovedstadens grønne områder. Du får også gode tips til, hvordan du sammen med din klasse kan træne orienterings-aktiviteter før og efter stævnet.

Tilmelding

Tilmelding foregår elektronisk senest fredag d. 7. september 2018 direkte på Dansk Skoleidræt, Københavns Kommunes hjemmeside:

https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

Du tilmelder en eller evt. flere klasser på årgangen. Hver klasse skal dog tilmeldes hver for sig. Der gives kun pladser til 20 klasser pr. dag, hvor først til mølle-princippet gælder. Alle får svar i uge 37, uanset om de er kommet med på startlisten eller ej. Vi tilstræber, at en hel årgang kan deltage samme dag af hensyn til skolens øvrige organisering, samtidig med at flere skoler vil blive repræsenteret. Skoler med mange klasser på årgangen kan dog ikke forvente at få alle pladserne. Det er muligt at komme på venteliste. Det forventes, at alle tilmeldte klasser stiller op på den respektive stævnedag, da mange ressourcer ellers vil gå til spilde. Jeres skoleleder skal derfor godkende jeres tilmelding.

Ved tilmeldingen skal der anføres klassenavn og antal elever i klassen. Hver klasse SKAL tilmeldes separat, da bookingsystemet ellers ikke kan finde ud af at registrere jer enkeltvis, samt at programmet ikke kan færdiggøres rettidigt. Eleverne SKAL gå i samme klasse. Det er altså ikke tilladt at mixe hold på tværs af årgangen, heller ikke selvom de måtte have idrætslektioner sammen på skolen. Dette af hensyn til Fair Play-princippet. Du skal som lærer på stævnedagen medbringe en liste med elevnavnene i hver klasse i 2 eksemplarer. Programmet udsendes i uge 37/38 med information om deltagende skoler, startliste, mødetid og sted, samt instruktion for løbet.

Formål med Orienteringsstævnet

  • At inspirere til bevægelse i og uden for skoletid.
  • At fremme sammenhold og oplevelsen af et aktivt fællesskab i de enkelte klasser.
  • At alle elever uanset konditionsmæssige forudsætninger får erfaring med, at deres præstation øges ved et træningsforløb.
  • At skabe yderligere motivation hos elever og lærere for den daglige idrætsundervisning.
  • At gøre det muligt for skolerne at deltage aktivt i et orienteringsstævne i Københavns natur.
  • At give idrætslærerne, via et nyt undervisningsmateriale, mulighed for inspiration og indsigt i ny viden i et bestemt indholdsområde.
  • At give de københavnske skoler mulighed for at opfylde en del af færdigheds- og vidensmålene i fælles mål i praksis i idræt.

 

 

Husk, der er aldrig noget, der hedder dårligt vejr i orienteringssporten, så klæd dig på efter vejrforholdene!                             

 

Mange O-hilsener

Dansk Skoleidræt, Københavns Kommunes Orienteringsudvalg

 

Venlig hilsen

Søren Kragh
Afdelingsleder Idræt og Svømning

Inklusion, Integration og Sundhed
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Fagligt Center

Gyldenløvesgade 15, 204 
1600 København V

Direkte

2617 4359

Mobil

2617 4359

Email

sokagr@kk.dk

Web

www.kk.dk