Orienteringsløb Valbyparken

Onsdag d. 4. oktober og torsdag d. 5. oktober 2023 for 5., 6. og 7. årgang

 

Vi vil gerne invitere 5., 6. og 7. årgang til orienteringsstævne, der sædvanen tro byder på orienteringsbane i Valbyparken.

Orienteringsløb er en del af Natur- og udeliv i Undervisningsministeriets forenklede fælles mål i idræt, med fokus på, at du kan gennemføre et orienteringsløb. Stævnet hér i Valbyparken er derfor en mulighed for at opfylde læseplanen og en god forberedelse til orienteringsløb i skov og andre naturtyper. Grib chancen og få samtidig en god fællesoplevelse i det fri sammen med hele din klasse. Det bliver kun lærerigt, sjovt og tilmed rigtig hyggeligt!

Tid og sted

Onsdag d. 4. oktober 2023 kl. 10.00 -13.00 for 6. årgang

Torsdag d. 5. oktober 2023 kl. 10.00 - 13.00 for 5. og 7. årgang

Stævnet foregår i Valbyparken og begge dage mødes vi ved stenen ved rundkørslen for enden af Hammelstrupvej.

Orientering

Orienteringsstævnet er for 5.-7. klasse i folkeskolen. Det gælder om at finde et bestemt antal poster ved hjælp af et kort over løbsområdet i Valbyparken. Banen kan gennemføres i løb eller gang, så alle i klassen kan være med uanset erfaring. Der er plads til alle hos os!

Der er en bane som alle kan prøve:

Valgfri Poster-bane: Find så mange poster som muligt på 45 minutter. Den klasse med flest fundne poster i gennemsnit pr. elev pr. årgang præmieres med en pokal. Klassens lærer holder øje med tiden, sammen med en tidsdommer, der også kontrollerer resultatet. Alle elever i klassen skal deltage for ikke at skabe et elitehold. Det er tilladt både at gå og/eller at løbe efter posterne inden for de 45 minutter. Vinderklassen på hver årgang vinder en pokal på dagen.

Er du blandt de heldige, der får plads til stævnet, vil du modtage et program med en instruks i stævnet sammen med inspirerende links til Dansk Orienterings-Forbund, hvor der er adresser og links til flere af hovedstadens grønne områder. Du får også gode tips til, hvordan du sammen med din klasse kan træne orienteringsaktiviteter før og efter stævnet.

Tilmelding

Tilmelding foregår elektronisk senest onsdag d. 20. september 2023

direkte på Dansk Skoleidræt, Københavns Kommunes hjemmeside:

https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

Du tilmelder din klasse på årgangen. Der gives kun pladser til 20 klasser pr. dag, hvor først til mølle-princippet gælder. Alle får svar senest i uge 39, uanset om de er kommet med på startlisten eller ej. Vi tilstræber, at en hel årgang fra samme skole kan deltage samme dag af hensyn til skolens øvrige organisering, samtidig med at flere skoler vil blive repræsenteret. Skoler med mange klasser (4-6) på årgangen kan dog ikke forvente at få alle pladserne. Det er dog muligt at komme på venteliste. Det forventes, at alle tilmeldte klasser, stiller op på den respektive stævnedag, da mange ressourcer ellers vil gå til spilde. Jeres skoleleder skal derfor godkende jeres tilmelding.

Ved tilmeldingen skal der anføres klassenavn og antal elever i klassen. Hver klasse SKAL altså tilmeldes separat, da bookingsystemet ellers ikke kan finde ud af at registrere jer enkeltvis, ej heller at programmet kan færdiggøres rettidigt, da vi så skal ringe rundt til jer. Eleverne SKAL gå i samme klasse. Det er altså ikke tilladt at mixe hold på tværs af årgangen, heller ikke selvom de måtte have idrætslektioner sammen på skolen. Dette af hensyn til Fair Play-princippet. Du skal som lærer på stævnedagen medbringe en liste med elevnavnene i hver klasse i 2 eksemplarer. Programmet udsendes senest i uge 38 med information om deltagende skoler, startliste, mødetid og sted, samt instruktion for løbet.

Formål med Orienteringsstævnet

  • At inspirere til bevægelse i og uden for skoletid.
  • At fremme sammenhold og oplevelsen af et aktivt fællesskab i de enkelte klasser.
  • At alle elever uanset konditionsmæssige forudsætninger får erfaring med, at deres præstation øges ved et træningsforløb.
  • At skabe yderligere motivation hos elever og lærere for den daglige idrætsundervisning.
  • At gøre det muligt for skolerne at deltage aktivt i et orienteringsstævne i Københavns natur.
  • At give idrætslærerne, via et nyt undervisningsmateriale, mulighed for inspiration og indsigt i ny viden i et bestemt indholdsområde.
  • At give de københavnske skoler mulighed for at opfylde en del af færdigheds- og vidensmålene i fælles mål i praksis i faget idræt.

 

Husk, der er aldrig noget, der hedder dårligt vejr i orienteringssporten, så klæd dig på efter vejrforholdene!

 

Mange O-hilsener

Dansk Skoleidræt, Københavns Kommunes Orienteringsudvalg

 

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen

Søren Kragh // Koordinator for idrætsområdet                                             

Bjarne Ambrosen // Forperson for Dansk Skoleidræts Orienteringsudvalg