SDKK (Skoleidrættens Dommerklub Københavns Kommune )

SDKK

Indkaldelse til Generalfoesamling 2020

Download beretning fra GF 2019
Download Regnskah for 2018

Skoleidrættens Dommerklub Københavns Kommune ( SDKK )

 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 17.30

 DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent og referent
  • Valg af stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Udvalgsberetninger
  • Regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af formand (ulige år)

   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

   Valg af en sup. til bestyrelsen (hvert år)

   Valg af revisor (ulige år)

   Valg af revisorsup. (hvert år)

  • Næste års mødested
  • Eventuelt

Børge Pedersen

Formand

 SDKK´s generalforsamling afholdes i forbindelse med KKI´s Generalforsamling.

Såfremt man ønsker at deltage i generalforsamlingen skal man senest d. 25. februar tilmelde sig på sdkk@mail.dk

Ønsker man at deltage i KKI´s generalforsamling skal man også tilmelde sig denne på kimdarving@gmail.com Stedet for afholdelse af generalforsamlingen vil blive meddelt efter tilmelding.