SDKK (Skoleidrættens Dommerklub Københavns Kommune )

Skoleidrættens Dommerklub Københavns Kommune ( SDKK )

Formandens Beretning 2022

De sidste år har været præget af Corona, aflyste stævner og nu hvor der er kommet gang i stævnerne igen, manglende tilmeldinger.

Det er dejligt at pensionisterne stadigt har lyst til at stille op og at vi også ind imellem kan trække på folk fra de forskellige klubber.

Foreningen har som Christian Søe vil komme ind på en god økonomi. Når vores medlemmer har været med til et stævne får de hurtigt deres 400 kr.

Som I ved er beløbet nu opdelt i 375 kr. honorar og 25 kr. til transport. I alt 400 kr.

Transportpenge er altid skattefri, så på den måde kan vi med 4 x honorar holde os på de 1500 kr. om året som er det beløb man må modtage skattefrit i honorar.

SDKK konstituering

I forbindelse med generalforsamlingen har bestyrelsen i foreningen konstitueret sig som nedenstående viser.

Formand:                  Børge Pedersen

Kasserer/regnskab:  Christian Søe

Bestyrelse:                Christian Søe og Lars Theilgaard

Sup. Til bestyrelsen Percy Polano

Revisor:                     Susanne Reuter

Revisor sup:              Percy Polano

Næste års mødested: Samme sted som KKI

Børge Pedersen - Formand

Årsregnskab findes her

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 16. november 2022


Sted: Islands Brygges Kulturhus kl. 17.00
Islands Brygge 18
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med KKI´s generalforsamling og valg til DS´s
idrætsudvalg i Københavns Kommune.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Udvalgsberetninger
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand (ulige år)
Valg af sup. til bestyrelsen (hvert år)
Valg af revisor (ulige år)
Valg af revisorsup. (hvert år)
9. Næste års mødested?
10. Eventuelt

Børge Pedersen
Formand


Efter møderne vil der være fælles spisning og hygge. Ønsker man at deltage i dette, skal man
tilmelde sig hos Søren Kragh på sokrag@kk.dk

 

 

Download beretning fra GF 2019
Download Regnskah for 2018