Volleyball

VOLLEYBALLUDVALGET INDBYDER HERMED TIL FOLKESKOLENS VOLLEYBALLSTÆVNE FOR PIGER OG DRENGE 2022

 

Onsdag d. 12. og torsdag d. 13. januar 2022 i Sundby Idrætspark.

Tilmeldingsfrist senest torsdag den 16. december 2021 kl. 12!

Efter princippet: Først til mølle.

Bemærk at cafeteriaet er lukket i Sundby Idrætspark!

 

Download indbydelsen 2022 her!

 

Stævnet afholdes efter nedenstående retningslinjer:

1 Der spilles i 2 grupper

Gr.  I: 6.-7. årgang (spiller om onsdagen)

Gr. II: 8.-9. årgang (spiller om torsdagen)

 

Stævnet er Københavnsmesterskabet et for piger og et for drenge

 Vinderne af gruppe II kvalificerer sig til finalestævnet (kun 9.klassetrin)!

Kampprogrammet laves på spilledagen, så kom til tiden og meld jeres ankomst på dommerkontoret.

 

Hold og reglement:

 1. a) Husk at medbringe udfyldt holdseddel!
 2. b) Hver skole kan tilmelde to pige- og to drengehold i hver gruppe.
 3. c) Skolens hold skal ledsages af lærere, der har ansvaret for holdene under hele stævnet.
 4. f) Alle elever, der er indskrevet i skolen på stævnedagen, kan deltage i den gruppe, der svarer til deres klassetrin. Et hold består af elever, der enten går i klasse sammen eller modtager skemalagt undervisning i idræt sammen (Skoler med kun ét spor på 8. eller 9. klassetrin kan dog sammensætte hold af elever på tværs af de 2 klassetrin, uanset eleverne ikke går i klasse sammen eller har obligatorisk idræt sammen). Holdet må max. sammensættes af elever fra 3 klasser.

Ved tilmelding af hold med idrætsskoleelever skal man være opmærksom på, at man ikke kan deltage i DM. Det betyder, at man deltager på lige vilkår med de øvrige hold, men dog ikke kan kvalificere sig til videre DM deltagelse.

d)Et fuldtalligt hold inkl. udskiftningsspillere må ikke bestå af mere end 12 spillere. Evt. mix-hold deltager i drengerækken. Før første kamps begyndelse skal navnene på alle spillere og udskiftningsspillere afleveres til stævneledelsen.

 

Det indskærpes at alle spillere skal være omklædte og iført indendørs sko.

 1. e) Net højde:

Gr. I    piger:     2,15                            Gr. II piger:                 2,24

Gr. I drenge:     2,24                            Gr. II drenge:              2,35

 

Bemærk pointreglerne.

 1. Indledende kampe spilles på tid. Tiden angives på stævnedagen.
 2. Finalerne spilles bedst af 3 sæt. Et sæt vindes ved at det ene hold opnår 15 point men 3. sæt. Dog skal et sæt vindes med 2 overskydende point. Der tælles fortløbende point. Stævneledelsen kan vælge at starte på 4 point i cup kampene, hvis der er forsinkelser.
 3. En kamp kan godt ende uafgjort i den indledende runde

 

Særlige for regler for Gr. I

 1. Der skal serves underhåndsserv.
 2. Hver spiller må højst serve 3 server, derefter overgår serveretten til næste spiller osv.
 3. Løbende udskiftning er tilladt.

 

Bemærk spillereglerne:

 1. Bolden må berøres med en hvilken som helst del af kroppen.
 2. Der bliver dømt lempeligt med hensyn til dobbeltslag ved første berøring, men det er fortsat fejl at føre/kaste bolden.
 3. En spillers berøring af nettet er ikke fejl, med mindre det har indvirkning på spillet. Der er dømmes net, hvis en spiller generer modstandernes spil ved bl.a. at:

- berøre topbåndet på nettet eller de øverste 80 cm af antennen i forbindelse med spil af bolden, eller

- tage nettet til hjælp samtidigt med spil af bolden, eller

- skabe en fordel overfor modstanderen, eller

- foretage en handling som forhindrer modstanderen i lovligt at spille bolden

 1. Påbegyndt serv skal fuldføres.

 

Spilleregler for Gr. II

 1. De internationale spilleregler følges (se volleyball.dk)
 2. Frit valg mellem underhånds- og overhåndsserv, og man må serve så længe man kan.

 

 1. Tilmeldingen foregår på nettet på: https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

under Volleyball.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 16. december 2021 kl. 12.00

 

 1. Alle møder senest kl. 9.00 til indskrivning. Briefing på stævnekontoret for lærere kl. 9.25.

De første kampe starter kl. 9.30.

 

 1. Udfyld venligst holdsedlen nedenfor inden indskrivning på Stævnekontoret.

 

Afbud eller forsinkelser skal ske til Tine på 24203741 på sms eller pr opkald.

 

Venlig hilsen Volleyudvalget og Søren Kragh, Koordinator for idrætsområdet Søren Kragh