Volleyball

VOLLEYBALLUDVALGET INDBYDER HERMED TIL FOLKESKOLENS VOLLEYBALLSTÆVNE FOR PIGER OG DRENGE 2023

 

Onsdag d. 10. og torsdag d. 11. januar 2024 i Sundby Idrætspark

Tilmeldingsfrist senest onsdag d. 13. december 2023 kl. 12.00

Bemærk at cafeteriaet er lukket i Sundby Idrætspark

 

Stævnet afholdes efter nedenstående retningslinjer:

 

Der spilles i to grupper:

Gr.  I: 6.-7. årgang (spiller om onsdagen d. 10.)

Gr. II: 8.-9. årgang (spiller om torsdagen d. 11.)

 

Stævnet er Københavnsmesterskabet for piger og drenge

Vinderne af Gr. II kvalificerer sig til finalestævnet (kun 9. klassetrin)

 

Kampprogrammet laves på spilledagen, så kom til tiden og meld jeres ankomst på dommerkontoret

 

Hold og reglement:

 1. Husk at medbringe udfyldt holdseddel
 2. Hver skole kan tilmelde to pige- og to drengehold i hver gruppe
 3. Skolens hold skal ledsages af lærere, der har ansvaret for holdene under hele stævnet
 4. Alle elever, der indskrevet i skolen på stævnedagen, kan deltage i den gruppe, der svarer til deres klassetrin. Et hold består af elever, der enten går i klasse sammen eller modtager skemalagt undervisning i idræt sammen (skoler med kun ét spor på 8. eller 9. klassetrin kan dog sammensætte hold på tværs af de to klassetrin, uanset eleverne ikke går i klasse sammen eller har obligatorisk idræt sammen). Holdet må max. sammensættes af elever fra 3 klasser

Ved tilmelding af hold med idrætsskoleelever med Volleyballlinje skal man være opmærksom på, at man ikke kan deltage i DM. Det betyder, at man deltager på lige vilkår med de øvrige hold, men kan ikke kvalificere sig til DM

 1. Et fuldtalligt hold inkl. udskiftningsspillere må ikke bestå af mere end 12 spillere.

Et eventuelt mix-hold deltager i drengerækken

Før første kamps begyndelse skal navnene på alle spillerne og udskiftningsspillerne afleveres til stævneledelsen

 1. Nethøjde:

Gr. I piger:                 2,15 m                                   Gr. II piger:            2,24 m

Gr. I drenge:             2,24 m                                   Gr. II drenge. 2,35 m

 

Det indskærpes at alle spillere skal være omklædte og iført indendørs sko.

 

 

Bemærk pointreglerne:

 1. Indledende kampe spilles på tid. Tiden angives på stævnedagen.
 2. Finalerne spilles bedst af 3 sæt. Et sæt vindes ved at det ene hold opnår 25 point, men sæt kun til 15 point. Dog skal et sæt vindes med 2 overskydende point. Der tælles fortløbende point. Stævneledelsen kan vælge at starte på 7 point i indledende kampe, hvis der er forsinkelser.
 3. En kamp kan godt ende uafgjort i den indledende runde.

 

Bemærk spillereglerne:

 1. Der serves bag baglinjen på alle server. Serveren må bruge hele banens bredde, idet sidelinjernes forlængelse fungerer som afgrænsning til siden. Påbegyndt serv skal udføres
 2. Bolden må berøres med en hvilken som helst del af kroppen
 3. Der bliver dømt lempeligt med hensyn til dobbeltsalg ved første berøring, men det er fortsat fejl at føre/kaste bolden
 4. En spillers berøring af nettet er ikke fejl, medmindre det har indvirkning på spillet. Der dømmes net, hvis en spiller generer modstandernes spil ved bl.a. at:
  1. berøre nettet eller antennen i forbindelse med spil af bolden
  2. tage nettet til hjælp samtidig med spil af bolden
  3. skabe en fordel overfor modstanderen
  4. foretage en handling, som forhindrer modstanderen i lovligt at spille bolden

 

Særlige regler for Gr. I:

 1. Der skal serves med underhåndsserv
 2. Der roteres efter 3 server af samme spiller
 3. Løbende udskiftning er tilladt

 

Spilleregler for Gr. II:

 1. De internationale spilleregler følges (se volleyball.dk)
 2. Der kan foretages max. 6 udskiftninger per sæt
 3. Bemærk: Udskiftet spiller kan kun afløse indskiftet spiller (1. udskiftning: nr. 6 ud, nr. 1 ind; 2. udskiftning: nr. 1 ud, nr. 6. ind)

 

Tilmeldingen foregår på nettet på: https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune under volleyball

 

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 13. december 2023 kl. 12.00

 

Alle møder senest kl. 9.00 til indskrivning. Briefing på stævnekontoret for lærere kl. 9.20.

De første kampe begynder kl. 9.30.

 

Afbud eller forsinkelser meldes til Bjarke Huss på 6150 1009

 

Med venlig hilsen

Volleyballudvalget og Søren Kragh, koordinator for idrætsområdet

 

Holdseddel

Kan downloades her

Afleveres på stævnedagen til stævneledelsen (ved tilmelding af flere hold, så kopier denne seddel)

 

Skole: ________________________

 

Klasse(r): ________________________

 

Ansvarlig lærer ______________________             Mobilnummer på dagen:__________________

 

Spiller 1 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 2 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 3 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 4 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 5 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 6 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 7 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 8 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 9 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 10____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 11____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 12____________________________(Navn) _____ (klasse)