Volleyball

 Volleyball vinder 8.-9. klasse 2017:

Rådmandsgade skole piger og drenge.

Vinder Grøndalsvænge 7. Klasse
Vinder Nørre Fælled Skole 7. Klasse
Sølv Grøndalsvænge 6. Klasse
Sølv Bellahøj skole 6. Klasse

Kildevæld drenge sølv 8.-9.klasse
Grøndalsvænge piger sølv 8.-9.klasse
Rådmandsgade skole drenge guld 8.-9.klasse 
Rådmandsgade piger guld 8.-9.klasse

Se billeder af holdene nederst på siden!

 

 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen og VOLLEYBALLUDVALGET INDBYDER HERMED TIL FOLKESKOLENS VOLLEYBALLSTÆVNE FOR PIGER OG DRENGE 2017.

 

Onsdag d.11. og torsdag d.12. januar i Sundby Idrætspark.

Tilmeldingsfrist senest  mandag den 21. november 2016 kl. 12!

Bemærk at cafeteriaet er lukket i Sundby Idrætspark!

 

 

Stævnet afholdes efter nedenstående retningslinier:

1   Der spilles i 2 grupper

Gr.  I: 6.-7. årgang (spiller om onsdagen)

Gr. II: 8.-9. årgang (spiller om torsdagen)

Stævnet er Københavnsmesterskabet et for piger og et for drenge

 

Vinderne af gruppe II kvalificerer sig til finalestævnet (kun 9.klassetrin)!

 

Hold og reglement:

Husk at medbringe udfyldt holdseddel!

 

Regler

 

Der spilles efter de internationale volleyregler i gruppe ll

 

Der spilles efter særlige regler i gruppe 1

 

a)    Der skal serves underhåndsserv.

b)    Hver spiller må højst serve 3 server, derefter overgår serveretten til næste spiller osv.

c)     Løbende udskiftning er tilladt.

d)   Hver skole kan tilmelde to pige- og to drengehold i hver gruppe.

e)    Skolens hold skal ledsages af lærere, der har ansvaret for holdene under hele stævnet.

f)   Alle elever, der er indskrevet i skolen på stævnedagen, kan deltage i den gruppe, der svarer til deres klassetrin. Et hold består af elever, der enten går i klasse sammen eller modtager skemalagt undervisning i idræt sammen (Skoler med kun ét spor på 8. eller 9. klassetrin kan dog sammensætte hold af elever på tværs af de 2 klassetrin, uanset eleverne ikke går i klasse sammen eller har obligatorisk idræt sammen). Holdet må max. sammensættes af elever fra 3 klasser.

Ved tilmelding af hold med idrætsskoleelever skal man være opmærksom på, at man ikke kan deltage i DM. Det betyder, at man deltager på lige vilkår med de øvrige hold, men dog ikke kan kvalificere sig til videre DM deltagelse.

g)   Et fuldtalligt hold inkl. udskiftningsspillere må ikke bestå af mere end 12 spillere. Evt. mix-hold deltager i drengerækken. Før første kamps begyndelse skal navnene på alle spillere og udskiftningsspillere afleveres til stævneledelsen.

 

Det indskærpes at alle spillere skal være omklædte og iført indendørs sko.

 

j)    Nethøjder:

Gr.I  piger:         2,15                           Gr. II piger:                 2,24

Gr. I drenge:     2,24                            Gr. II drenge:              2,35

 

Bemærk pointreglerne.

a)    Indledende kampe spilles på tid. Både i gruppe 1 og 2. Tiden angives på stævnedagen.

Finalerne spilles bedst af 3 sæt. Et sæt vindes ved at det ene hold opnår 15 point men 3. Sæt. Dog skal et sæt vindes med 2 overskydende point. Der tælles fortløbende point. Stævneledelsen kan vælge at starte på 4 point i cup kampene, hvis der er forsinkelser.  

 

Bemærk spillereglerne:

a)    Bolden må berøres med en hvilken som helst del af kroppen.

b)    Der bliver dømt lempeligt med hensyn til dobbeltslag ved første berøring, men det er fortsat fejl at føre/kaste bolden.

c)     En spillers berøring af nettet er ikke fejl, med mindre det har indvirkning på spillet. Der er dømmes net, hvis en spiller generer modstandernes spil ved bl.a. at:

- berøre topbåndet på nettet eller de øverste 80 cm af antennen i forbindelse med spil af bolden, eller

- tage nettet til hjælp samtidigt med spil af bolden, eller

- skabe en fordel overfor modstanderen, eller

- foretage en handling som forhindrer modstanderen i lovligt at spille bolden

d)    Påbegyndt serv skal fuldføres.

e)    I øvrigt følges de internationale regler (se volleyball.dk)

 

1   Tilmeldingen foregår på nettet på: /kk.aspx  under Volleyball.

Tilmeldingsfristen er mandag den 21. November 2016

 

Alle møder senest kl. 9.00 til indskrivning og de første kampe starter kl. 9.30.

        Afbud eller forsinkelser indtelefoneres til Martin 22376486

 

Venlig hilsen Volleyudvalget og Søren Kragh, Afdelingsleder Idræt og Svømning

 

 

 

Holdseddel

Afleveres på stævnedagen til stævneledelsen (ved tilmelding af flere hold, så kopier denne seddel)

Skole: ________________________

 

Klasse(r): ________________________

 

Ansvarlig lærer ______________________

 

Mobilnummer på dagen:__________________

 

Spiller 1 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 2 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 3 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 4 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 5 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 6 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 7 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 8 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 9 ____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 10____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 11____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Spiller 12____________________________(Navn) _____ (klasse)

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen ∙ Fagligt Center ∙ Kontoret for Idræt og Svømning ∙

Gyldenløvesgade 15, 2. vær. 210 ∙ 1502 København V ∙ tlf. direkte 3366 4359 ∙ mobil 26174359 ∙

e-mail  sk@buf.kk.dk

 Vinderhold 2017:

Rådmandsgade skole 8.-9. klasse

Rådmandsgade skole 8.-9. klasse

Kildevæld 8.-9. klasse

 

Grøndalsvænge 8.-9. klasse

 

Grøndalsvænge 7.klasse

Nørre Fælled skole 7. klasse

 

Finalehold 6.klasse drenge:

Sølv Bellahøj skole 6. Klasse

 

FINALEHOLD 6.-7. KLASSETRIN 2015:

Brønshøj skole

 

IMG 2683

Bellahøj skole

IMG 2684

Grøndalsvængets skole

IMG 2688

Rødkilde skole

IMG 2687

Download Holdseddel i PDF:

Holdseddel.pdf

 

Resultater Volleyball 2017:

Drengerækken: nr 1 Rådmandsgade   8. klasse - Nr 2 Kildevæld 1, 9. klasse, går videre til DM


Pigerækken: nr 1 Rådmandsgade 8 klasse - Nr 2 Grøndalsvænge 1, 9. klasse, går videre til DM