Repræsentantskabsmøde afholdes d. 6/4 2022 i Herlev

Jeg er interesseret

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i                     

Dansk Skoleidræt Københavns Omegn 06.04.22 kl. 14-17

Mødet holdes hos Power Racing Gokart Akademi, Lyskær 7, 2730 Herlev

Alle idrætslærere og kommunale kontaktpersoner inviteres til mødet. Trop op, hør om aktiviteter og få medindflydelse på vores fremtidige aktiviteter.

Vi starter med en præsentation af projektet ”Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet”. Derefter afprøver vi Gokartens muligheder og egne evner på banen, inden vi holder repræsentantskabsmøde. Dagsorden for repræsentantskabsmødet

  1. Valg af dirigent.
  2. Optagelse af enkeltmedlemmer (gældende til næste repræsentantskabsmøde)
  3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i Landsorganisationen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag. A) Aflønning af medarbejder
  6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter. Ønsker og visioner
  7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
  8. Valg af:

*Formand (lige år)           

*8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år for 2 år ad gangen)                   

¤2 suppleanter til kredsbestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen)

*2 revisorer (der vælges 1 hvert år) ¤1 revisorsuppleant (vælges for 1 år ad gangen

9.Fastsættelse af tid og værtskab for næste repræsentantskabsmøde og et alternativ

10.Eventuelt

Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til Kredsbestyrelsen.   

Der vil være kaffe/te kage og frugt samt en let anretning. Tilmelding til Connie Bach, formand, på mail:

conniebach07@gmail.com eller på 22 30 71 81 senest 30.03.22.

Med venlig hilsen

Connie Bach, formand DSKO