FU - Forretningsudvalg

Forretningsudvalget vælges blandt repræsentantskabets medlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og opgavefordeling.

Suppleanter kan deltage i forretningsudvalgsmøder uden stemmeret.

Forretningsudvalget sender referater af møder i repræsentantskabet og forretningsudvalget til landsorganisationen Dansk Skoleidræt.