Stævneregler

Stævneregler

 

For  landsdækkende regler og holdsammensætning henviser vi til Dansk Skoleidræt på siden her.

 

 

Læg nøje mærke til følgende:
Fra og med skoleåret 2014-2015 kan kun hold fra nedenfor anførte årgange deltage i DM!

 • Atletik: 7. kl
 • Fodbold: 6. kl (Både drenge og piger spiller 8-mands)
 • Basketball: 8. kl
 • Håndbold: 8. kl
 • Volleyball: 9. kl


Kredsregler :

I alle andre aktiviteter, som afsluttes med kredsfinaler, gælder kredsregler:

 • Holdet kan frit sammensættes.

 

Generelt omkring stævner:

 • Se også www.skoleidraet.dk
 • Er der ændringer i forhold til oprindelig stævnetilmelding? Giv da omgående besked til stævnearrangør og til Poul Graff-Jessen (se FU) .
 • Hver skole sender så vidt muligt en lærer pr. hold. Denne lærer står til stævnelederens disposition under stævnet.
 • I fodbold, håndbold og volleyball går 4 hold til kredsfinalen. Antallet af tilmeldte hold afgør den regionale fordeling.
 • I basket går er der ingen indledende stævner, men alle hold deltager i kredsfinalestævnet
 • Bemærk, at 10. klasser kan deltage i atletik sammen med 8. og 9. klasser.
 • Kamptider er vejledende. Stævnearrangørerne afgør kamptiden ved de enkelte stævner.

Specielt vedr. atletik:

 • Reglementet for øvelserne er ”Håndbogens regelsamling” udgivet af ”Dansk Idrætslærerforening” – seneste udgave. I tvivlstilfælde gælder DAF´s reglement.
 • Specielt gælder, at i højdespring hæves overliggeren med 5 centimeter ad gangen under hele stævnet – undtagen ved kredsrekordforsøg, hvor eleven selv bestemmer højden.
 • Husk afsætszone ved længdespring for 6. / 7. klasse.
 • Pointberegning foregår v.h.a. Dansk Skoleidræts pointtabeller på CD-rom. Disse kan bestilles hos Dansk skoleidræt (indeholder også stævneprogrammer og nye pointberegninger til atletikmærket).
 • Hvert holds lærer sender eller afleverer, når stævneledelsen kræver det, en udfyldt holdliste med navn på alle deltagere og hvilke discipliner, de deltager i. Kun elever påført listen kan starte i stævnet. Husk, at der kan laves ny holdsammensætning mellem hvert stævne.
 • Ang. kreds- / amtsrekorder: Se siden Atletik og vælg Kreds og amtsrekorder