Kreds Gl. Roskilde Amt

 

 

Det flyttede gratis kursus" Løb, spring og kast" kan tilmeldes. Det afholdes 10.5 kl. 13 -16. Tilmeld her

Link til aktivitetspjecen HER

HER

 

Repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabsmødet for Skoleidræt Gl.Roskilde afholdes tirsdag den 26.april 2022 kl. 13.00 på Klostermarksskolen,4000 Roskilde

Tilmelding til perhagbard@gmail.com

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.

Skriftlige beretninger vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Efter punkt 5 suspenderes repræsentantskabet for at et indlæg fra DSI´s repræsentant.

 1. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 3. Valg af:
 4. Formand (ulige år).

Der er ikke formandsvalg i 2022

 1. 10-12 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 5-6 hvert år)

På valg er: Lars, David, Eva, Freia, Helene og Janne

Alle er villige til genvalg.

 1. 2 revisorer - der vælges en pr.år

 På valg er Susanne Bülow og Bente Noer. Der skal vælges en for et år og en for 2 år.

 1. 1 revisorsuppleant – for et år

På valg er Ole Strangholt.

Valgene under punkt 8 a, b og c gælder for 2 år, under d for 1 år.

 1. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.

Vi foreslår tirsdag den 18/4 kl. 13.00 2023 i Greveområdet.

 1. Eventuelt.

VI SES DERUDE !!!

 

Med venlig hilsen

 

Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt

Aktivitetsoversigt

 1. 30.
  maj.
  5. klasse
 2. 08.
  jun.
  4. klasse
 3. 09.
  jun.
  5. klasse