Atletik

Atletikstævnerne 2022.

 

Der blev igen i år afholdt 2 atletikstævner på Køge Stadion.
Desværre var der ingen Køge-skoler med ved nogen af stævnerne i år.
Køge atletik kunne kun stille med en enkelt hjælper. Derfor var der i stedet 6 pensionerede lærere, der hjalp. Det gjorde de rigtig fint.

Begge stævner blev afviklet i godt vejr.
Desværre var der udfordringer med det nye atletikprogram, efter at det var blevet opdateret. Det fungerede ellers uden problemer sidste år.
heldigvis havde Jørgen Erik en gammel Excell fil liggende, hvor det var muligt at indtaste resultaterne.

Eleverne opførte sig upålklageligt. Lærerne var dygtige og engagerede. Intet affald efterladt efter stævnerne.

Kort sagt, så var det en stor fornøjelse.

6.årgang:

6 deltagende drengehold – vinder Holmeager 2

5 deltagende pigehold – vinder Holmeager 1

  1. årgang:

9 deltagende drengehold – vinder Uglegårdsskolen

8 deltagende pigehold – vinder Uglegårdsskolen

 

Stævneledere:

Janne og Jørgen Erik

 

 

 

 

 

 

Skolernes atletikstævner 2021, Gl. Roskilde Amt

 

Det lykkedes at få afholdt atletikstævnerne for såvel 6. som 7. årgang i 2021.

Ved stævnet for 7 årgang deltog 15 drengehold og 12 pigehold.
Vinder blev Uglegårdsskolen hos pigerne, mens Strandskolen vandt hos drengene.

Ved stævnet for 6. årgang valgte vi at gennemføre på trods af, at der kun var 3 deltagende hold fra tre forskellige skoler. Det blev en rigtig hyggelig dag, med et alternativt stævneprogram.

Begge atletikstævner var karakteriseret ved ihærdige og søde elever, samt særdeles hjælpsomme og kompetente lærere.

Janne og Jørgen Erik

 

 

 

 

 

Tidligere beretninger:

Beretning for skolernes atletikstævner for henholdsvis 6. og 7. årgang 2019/20

 

 


Begge stævner blev afviklet på Køge Stadion.
Stævnet for 7. klasser blev både hos drenge og piger vundet af Krogårdsskolen.
Der deltog 11 drenge og 11 pigehold. Dette er en nedgang på i alt 6 hold. Igen præget af en del afbud.
Ved stævnet for 6. klasse var der 7 drengehold og 8 pigehold.
Skoleatletik programmet glimrede ved at det overhovedet ikke virkede. Dvs. for enkelte skoler kunne det godt lade sig gøre.
Dette resulterede i, at jeg måtte oprette et regneark for hver klasse, og herefter måtte have et faneblad for hver af de deltagende hold. Derfor var det ikke muligt at have et færdigt resultat, da stævnet var slut. Og jeg kunne heller ikke opdatere med resultater undervejs. Det er så utilfredsstillende, at jeg vurderer at stævnet er i fare for at overleve. Det er mit håb at DS vil ofre de penge det koster at få programmet til at virke – eller at man finder et helt andet program. Evt. må man udarbejde et mindre ambitiøst regneark selv. Det bør kunne lade sig gøre.

 

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkeskolens atletikstævner 2018.

I år lykkedes det at afholde to gode stævner i skoleatletik.

Ved stævnet for 6. årgang deltog 10 drenge- og 10 pigehold i et stævne, der var tilgodeset med rigeligt med sol.

Vindere blev Strandskolens piger og Hotherskolens drenge.

Ved stævnet for 7. årgang var vi ligeledes heldige med, at det var rigtig godt vejr. Her kvalificerede Uglegårdskolens drenge og Strøbyskolens piger sig til DM.
Begge stævner var kendetegnet ved dybt engagerede, hjælpsomme og rare lærere og elever.

Det var således en ren fornøjelse at være stævneleder. Apropos det med det rene, så lykkedes det mig på de to dage tilsammen kun at finde to stykker mellemlægspapir, der ikke havde ramt en skraldespand. Imponerende med mere end 500 deltagere til sammen på de to dage.
I år skulle det nye skoleatletik.dk stå sin prøve.
Programmet er langt lettere tilgængeligt, end det tidligere.
Desværre tager programmet ikke højde for at skolerne kan tilmelde mere end et hold. Det var derfor nødvendigt at oprette 14 stævner i programmet for at kunne afvikle de to stævner.
Da jeg ikke vidste det i forvejen, blev det en kende forvirrende for deltagerne. Men arbejdsmæssigt var det faktisk meget ok. Der er mindre arbejde i det end der har været tidligere – og især hvis vi tænker tilbage på de tider hvor alting foregik med papir, blyant, opslag i 10-kamptabel og lommeregner.

Desværre var flere skoler meget længe om at få meldt sig ind i skoleatletik.dk. Så det skal der altså være et særligt fokus på fremover.

Jeg håber, at programmet vil få rettet de fejl, der stadig er, sådan at vi kan få det til at virke bedre næste år.

Jørgen Erik

______________________________________

 

 

 

 

Beretning Skolernes Atletikstævner 2017

 

Igen i 2017 tilbød vi et stævne for 6. klasser og et stævne for 7. klasser.
Kort efter tilmeldingsfristen indløb der afbud fra intet mindre end 21 hold, da stævnerne faldt sammen med diverse arrangementer på skolerne.

Derfor blev det besluttet at nøjes med et fælles stævne for både 6. og 7. klasse.

Igen blev det skæmmet af afbud i sidste øjeblik, da en skole havde overset at stævnet blev afholdt i Køge. Dette på trods af, at det havde været meldt ud flere gange.

Det resulterede i et stævne med 11 drenge- og 12 pigehold.

Sct. Nicolai Skole vandt både hos drenge og piger.

Mine hjælpere fra Køge Atletik roste i øvrigt såvel elever som lærere for opførsel og engagement.

I 2018 håber vi igen at kunne afvikle to stævner

Jørgen Erik

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------

 

Beretning atletik 2016.

Med baggrund i den positive udvikling der har været i deltagertallet ved atletikstævnet, valgte vi i 2016 at gennemføre 2 stævner på Køge Stadion.
Et stævne for 6. årgang og et stævne for 7. årgang. Sidstnævnte talte som kvalifikation til DM, der afvikles i juni måned 2017.
Begge stævner var fyldt helt op. Cirka 20 drenge og pigehold ved hvert stævne.
Vindere blev Sct. Nicolai Skoles piger og Uglegårdsskolens drenge.
Det lykkedes igen i år at få dommere/disciplinledere dels fra Køge Atletik og dels tidligere medlemmer af udvalget/idrætslærere.
Begge stævner forløb helt uden problemer og i en særdeles god stemning.
Det har givet en del udfordringer for deltagerne at skulle bruge et meget indtastningskrævende atletikprogram. Heldigvis var det sidste år med dette program.
Jeg håber, at det nye program vil være en hjælp for både lærere og stævneledelse.

Med baggrund i den gode erfaring med 2 stævner, så planlægges der med at fortsætte med dette i 2017.
Her skal Køge Stadion renoveres. Så der kan blive tale om at flytte stævnerne til Greve.
Jørgen Erik Christensen

 

 _______________________________________

 

Beretning Skolernes Atletikstævne i Gl. Roskilde 2015

I 2015 var der rekordtilmelding til atletikstævnet.

Desværre havde jeg lavet en alvorlig fejl idet jeg havde glemt at booke stadion i Køge. Jeg vaar helt overbvist om, at jeg havde booket; men må konstatere at jeg ikke havde en bekræftelse og dermed havde jeg en stor udfordring. Køge Stadion var i mellemtiden blevet booket af Køge Gymnasium, som ikke kunne flytte på deres stævne.

Derfor måtte jeg flytte stævnet til Greve Stadion, hvilket medførte at der kom afbud fra en del hold.

I sidste øjeblik kom yderligere et par afbud så vi endte med et stævne med 19 drengehold og 15 pigehold.

Stadig et stort stævne; men dog sådan at det uden problemer kunne afvikles på én dag.

Stævnet forløb særdeles godt. Med god hjælp af Ole Strangholt, Erhardt Kagan samt hjælpere fra Køge og Greve Atletik.

Det blev Strøbyskolens piger og Uglegårdskolens drenge der endte med at blive kredsvindere og således kvalificere sig til DM på Bornholm i maj måned 2016.

 

Oprindelig var der tilmeldt tæt ved 30 drengehold og lidt færre pigehold.

Disse fordelte sig over henholdsvis 6. og 7. årgang,

Da det kun er 7. årgang der kan kvalificere sig til DM, har jeg derfor besluttet, at jeg i 2016 vil udbyde 2 stævner. Et for 6. og ét for 7. klasser.

Såfremt der ikke er hold nok til to stævner, vil jeg lade det være 7. klassestævnet der fastholdes – og så tilbyde 6. klasserne, at de kan deltage denne dag.

 

Vi kan således konstatere at det bestemt ikke har haft en negativ effekt, at det kun er 7. klasser der kan kvalificere sig til DM

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Folkeskolernes Atletikstævne 2014
Stævnet blev igen i år afviklet på Køge Stadion.
Efter flere afbud på grund af kursusaktivitet i Roskilde kommune samt fra en skole der havde overset at stævnet faldt sammen med andre aktiviteter endte vi med at have 13 pigehold og 13 drengehold.
Stævnet blev afviklet i godt vejr og med en rigtig god stemning blandt deltagerne.

Det var igen i år lykkedes at få 5 personer til at hjælpe ved stævnet. Køge Atletik stillede med 3 dommere. 
Ole Strangholt hjalp som altid med tidtagningen ved løbene.
Derudover hjalp 6 elever fra Asgård Skole ved disciplinerne.
Dette medførte, at skolerne havde væsentligt færre dommeropgaver, og alle skoler havde således lærere der udelukkende kunne koncentrere sig om deltagerne.

For anden gang benyttede jeg mig af det nye atletikprogram ved afviklingen af stævnet. I år lykkedes det for de fleste skoler at være selvhjulpne i indtastningsfasen. Kim fra Dansk Skoleidræt i Nyborg hjalp de skoler der måtte have behov - og jeg selv havde kun brug for at gå ind og hjælpe i begrænset omfang.

Under selve stævnet fungerede programmet upåklageligt.

Det vil være praktisk, hvis der kunne tiknyttes en person ekstra til dommertårnet, da arbejdet med at taste ind og speake samtidig med at man også skal organisere stafetløb og lignende er lidt omfattende.
I og med at resultaterne ligger på nettet så er det således at de umiddelbart kan ses af lærerne.

Der er derfor ikke længere behov for at udskrive resultatlister mm. 
Så alt i alt er det nye program en stor arbejdslettelse for stævnelederen; men det giver de deltagende lærere lidt mere arbejde op til stævnet. Dette arbejde medfører dog også at de i højere grad kan finde ud af puljeinddeling og lignende som elelrs kan være lidt indviklet.

Jyllinge Skole blev igen i år vindere for både drenge og piger.


Jørgen Erik Christensen
Stævneleder