Kreds Midt- og Vestjylland

Aktiviteter i Midt og Vestjylland

Her kan du finde forskellige oplysninger om
Kreds Midt og Vestjylland.

Der er mulighed for at tilmelde sig 2 nye kurser.

Krop, dans og udtryk

Redskabsaktiviteter

Se mere under kurser                                          

Noter fra danseforløb på Rep. mødet ligger under fanen Idrætsforløb

 

                                                                                 

                                                                                                                       

Midt- og Vestjylland

Indbydelse til:  Ekstraordinært

                  Kredsrepræsentantskabsmøde 2018

Det foregår: d. 15. maj 2018 kl. 13-15 på CFU, Herning.

 1. I. Holms Vej 97 DK-7400 Herning

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændringer – se bilag
 3. Valg af 6 nye suppleanter til bestyrelsen (Vi har allerede valgt 2, nemlig fra Herning og Ikast-Brande)
 • Fra Struer
 • Fra Holstebro
 • Fra Lemvig
 • Fra Skive
 • Fra Ringkøbing-Skjern
 • Fra Viborg

 

Vi ønsker meget, at bestyrelsen skal være geografisk repræsenteret, med både et medlem og en suppleant.

Forslag til suppleanter for bestyrelsesmedlemmer kan mailes til inge.dinis@skolekom.dk eller opstilles på dagen.

Transport: Kredsbestyrelsen yder kørselsgodtgørelse til de repræsentanter, der ikke får deres udgifter dækket andetsteds. Vi opfordrer til samkørsel i det omfang, det er muligt.

Tilmelding: Af hensyn til kaffe og brød bedes alle, der ønsker at deltage i mødet, maile til kredsbestyrelsens kasserer Georg Breddam: georg.breddam@gmail.com .

Vi håber, at rigtig mange har lyst og mulighed for at deltage i det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, så hver kommune får det optimale ud af medlemskabet.

Venlig hilsen

På Kredsbestyrelsens vegne.   Inge Dinis. Formand for Dansk Skoleidræt Midt-og Vestjylland.

Aktivitetsoversigt

 1. 17.
  maj.
  Orienteringsdag Viborg
  Skivevej 93, 8800 Viborg
  6.,7. klasse
  Orientering
 2. 23.
  maj.
  Idrætslejr på Venø 5.-6.kl
  Firbjergsande Venø
  5.,6. klasse
 3. 29.
  maj.
  4. klasse
  Aktivitetsdag
 4. 04.
  jun.
  Skoleidrættens Forårs festival Mandag
  Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg
  3.,4. klasse
  Aktivitetsdag
 5. 06.
  jun.
  Skoleidrættens Forårs festival Onsdag
  Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg
  3.,4. klasse
  Aktivitetsdag