Kreds Midt- og Vestjylland

Aktiviteter i Midt og Vestjylland

Her kan du finde forskellige oplysninger om
Kreds Midt og Vestjylland.

                                                                                 

                                                                                                                       

Midt- og Vestjylland

Indbydelse til:

                  Kredsrepræsentantskabsmøde 2018

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til vores ordinære kredsrepræsentantskabsmøde, som afholdes

I Lemvig kommune

                     Torsdag d. 15 .marts 2018 kl. 08.30 – 14.00 i Tangsø Idrætscenter,        Solvangen15, 7660 Bækmarksbro.

Program:

                      08.30             Ankomst og kaffe i cafeteria

                      08.50             Velkomst ved Dansk Skoleidræt

09.00             Kursusdel:
Dans og udtryk –” nemme genveje” (praksis og teori/Inge)

                        ”Gribpucken” – præsentation fra Herning Kommune. (Teori)

                      Dansk skoleidræts hjemmeside og gode projekter (Vidensdeling)

Hvordan kan vi i fællesskab få mere ud af medlemskabet i Dansk Skoleidræt?

                      11.30             Kredsrepræsentantskabsmøde * se dagsorden og bilag

 

                      13.00             Lemvig Kommune er vært ved en let frokost

Bemærk:

Forslag skal være formanden i hænde senest D.2. marts 2018
Mail:   inge.dinis@skolekom.dk eller telefon 60135248

Transport:

Kredsbestyrelsen yder kørselsgodtgørelse til de repræsentanter, der ikke får deres udgifter dækket andetsteds. Vi opfordrer til samkørsel i det omfang, det er muligt.

Tilmelding:

Af hensyn til bespisning bedes alle, der ønsker at deltage i mødet, maile til kredsbestyrelsens kasserer Georg Breddam: georg.breddam@gmail.com   eller inge.dinis@skolekom.dk

 

  senest d.  2.marts 2018

                Kredsrepræsentantskabsmødet 2016

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af nye medlemmer:

 

 1. Formanden og bestyrelsen aflægger beretning.
 2. Kasserer, Georg Breddam aflægger regnskab til godkendelse.
 3. En repræsentant fra Dansk Skoleidræt fortæller om, hvad der rører sig i hovedorganisationen. (Karin Bønnerup)
 4. Vedtægtsændringer (se bilag)
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Vi ønsker meget, at bestyrelsen skal være geografisk repræsenteret, med min. en person fra hver kommune. Forslag til bestyrelsesmedlemmer kan mailes til inge.dinis@skolekom.dk eller opstilles på dagen.

 1. a) Valg af 4 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år

 

         

Ole Sivert Hansen, Viborg Kommune                - ikke på valg

Bente Svane, Ringkøbing-Skjern Kommune      - ikke på valg

Tom Lundager, Holstebro Kommune                - ikke på valg

Georg Breddam, Lemvig Kommune                   på valg

Lisbeth Holm, Herning Kommune                     på valg

Inge Dinis, Ikast-Brande Kommune                   på valg         

Preben Hedegaard Struer Kommune                udtræder

 

 1. b) 2 suppleanter til Kredsbestyrelsen (valg for 1 år)

Mette Christiansen, Ringkøbing-Skjern kommune            på valg

Trine Turner, Ikast-Brande kommune                                 på valg

 

 1. c) 2 revisorer (valg for 1 år)

Per Gundersen, Lemvig Kommune                     på valg

Lars Fonager, Holstebro kommune                   på valg

                              

 

 

 1. d) 1 revisorsuppleant (valg for 1 år)

 

 

 1. Drøftelse af kommende års arbejdsplan.
 2. Drøftelse af kredsens arbejde kontra kommunernes idrætsudvalg. Jf. teoridelen.
 3. Fastsættelse af sted for næste års kredsrepræsentantskabsmøde.

 

Tak for i dag

 

Vi håber, at rigtig mange i år har lyst og mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet –

Venlig hilsen

På Kredsbestyrelsens vegne.   Inge Dinis.

 

 

Aktivitetsoversigt

 1. 27.
  feb.
  Floorball/Hockey
  Stoholm Fritids og Kultucenter
  3.,4. klasse
  Boldspil
 2. 13.
  mar.
  Tumlingsdag for 2. klasser
  Kibæk Krydsfelt
  2. klasse
 3. 16.
  mar.
  Boldspil
 4. 17.
  apr.
  5. klasse
  Gymnastik
 5. 26.
  apr.
  4. klasse
  Aktivitetsdag