Medlemskab

Dansk Skoleidræt er en interesseorganisation, med en mission om at ”Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”. Landsorganisationen ligger i Nyborg, og er tegnet af en bestyrelse og 15 kredsforeninger i hele Danmark.

Et medlemskab af Dansk Skoleidræt sker igennem den lokale kredsforening, som er en selvstændig forening, der igen er medlem af landsorganisationen Dansk Skoleidræt. Prisen for et medlemskab er kun kr. 7 per elev på skolen som de enkelte kommuner betaler. Alle folkeskoler i Skive, Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing/Skjern, Ikast/Brande, Lemvig og Viborg kommuner er medlemmer af Dansk Skoleidræts kreds Midt/Vestjylland.

Den altoverskyggende fordel ved et medlemskab af Dansk Skoleidræts kreds Midt/Vestjylland er fri og ubegrænset adgang til at deltage i samtlige aktiviteter i kredsen samt muligheden for at deltage i DM-stævner på udvalgte årgange.