Møder

Møder

 
Nedenfor er vist en oversigt over de møder, 
Dansk Skoleidræt i Midt- og Vestjylland afholder i skoleåret 2017-18:

Møde-titel:        Dato:     Sted:   Bemærkninger:                        
       
Kredsbestyrelsesmøde 
Mandag den 27/11

kl.  13.00 - 15.00
CfU, Herning -
Kredsbestyrelsesmøde  
Tirsdag den 19/1

kl. 13.00-15.00
 CfU, Herning -

Kreds-repræsentantskabs-møde  
Torsdag den 15/3 Bækmarskbro(Lemvig kommune)

Indbydelse udsendes til repræsentanterne.

  

kl. 9-13


-
Kredsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 2/5
 kl. 13.00-15.00  CfU, Herning -
Kredsbestyrelsesmøde   
Tirsdag den 12/6
 kl. 13.00-15.00 CfU, Herning -