Møder

Møder

 
Nedenfor er vist en oversigt over de møder, 
Dansk Skoleidræt i Midt- og Vestjylland afholder i skoleåret 2018-19:

Møde-titel:        Dato:     Sted:   Bemærkninger:                        
       
Kredsbestyrelsesmøde 
Torsdag den 30/8

kl.  13.00 - 15.00
CfU, Herning -
Kredsbestyrelsesmøde  


kl. 13.00-15.00
 CfU, Herning -

Kreds-repræsentantskabs-møde  
)

Indbydelse udsendes til repræsentanterne.

  

kl. 9-13


-
Kredsbestyrelsesmøde 

 
kl. 13.00-15.00
 CfU, Herning -
Kredsbestyrelsesmøde   

 kl. 13.00-15.00 CfU, Herning -