Møder

Møder

 
Nedenfor er vist en oversigt over de møder, 
Dansk Skoleidræt i Midt- og Vestjylland afholder i skoleåret 2016-17:

Møde-titel:        Dato:     Sted:   Bemærkninger:                        
       
Kredsbestyrelsesmøde 
Uge 40

kl.  12.30-15.00
CfU, Herning -
Kredsbestyrelsesmøde  
Uge 47

kl. 12.30-15.00
 CfU, Herning -
Kredsbestyrelsesmøde   
Uge 2
  Viborg - tidspunkt 15.00-
Kreds-repræsentantskabs-møde  
Uge 10
Indbydelse udsendes til repræsentanterne.
  

kl. 9-13

Ikast Sportscenter
-
Kredsbestyrelsesmøde 
Uge 10
   Ikast Sportscenter -
Kredsbestyrelsesmøde   
Uge 17
  CfU, Herning -
Kredsbestyrelsesmøde  
Uge 24
Torsdag, 
15. juni
kl. 12.30-15.00
CfU, Herning -