Møder

Møder

 
Nedenfor er vist en oversigt over de møder, 
Dansk Skoleidræt i Midt- og Vestjylland afholder i skoleåret 2022-23:

Møde-titel:        Dato:     Sted:   Bemærkninger:                        
       

Kreds bestyrelsesmøde 

Torsdag den 18/8

kl. 14.00-16.00 Rolf Krakeskolen -

Kreds bestyrelsesmøde

Torsdag den 24/11

kl. 9.00-15.00 CFU Herning  

Kreds bestyrelsesmøde

Torsdag den 5/1

kl. 13.00-16.00 CFU Herning  

Kreds bestyrelsesmøde

Torsdag den 23/2

kl. 12.00-16.00 CFU Herning -

Kreds-repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 28/3 

kl. 9.00-15.00 

Ikast/Brande -

Kreds bestyrelsesmøde

Torsdag den 27/4 

 kl. 13.00-15.00 På teams -

Kreds bestyrelsesmøde

Torsdag den 1/6

 kl. 13.00-15.00 CFU Herning