Medlemskab

Medlemskab

Dansk Skoleidræt er en interesseorganisation, med en mission om at ”Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”. Landsorganisationen ligger i Nyborg, og er tegnet af en bestyrelse og 15 kredsforeninger i hele Danmark.
Et medlemskab af Dansk Skoleidræt sker igennem den lokale kredsforening, som er en selvstændig forening, der igen er medlem af landsorganisationen Dansk Skoleidræt. Prisen for et medlemskab er 6.kr pr. elev på skolen.
Den altoverskyggende fordel ved et medlemskab af Dansk Skoleidræts kreds Nordjylland er fri og ubegrænset adgang til at deltage i samtlige aktiviteter i kredsen samt muligheden for at deltage i DM-stævner på udvalgte årgange.
Tilmelding eller udmeldelse kan ske ved henvendelse til Gunnar Simonsen på mail gunn0220@rkom.dk eller mobil 23204305.