Kreds Sønderjylland

Indbydelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, kreds Sønderjylland.

Tid:   torsdag d. 9. marts 2023 kl. 16.30

Sted: Høje Kolstrup skole, Nyløkke 4 6200 Aabenraa

Tilmelding til Lillian bjørn senest den 01.03.2023 på mail eller telefon.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.
 6. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af skolernes kontingent.
 7. Optagelse af personlige medlemmer.
 8. Valg af
 9. Formand Lilian Bjørn (ulige år)
 10. Indtil 3 medlemmer (ulige år)
 11. Annette Stensbæk
 12. Inge Gade Matthiesen
 13. Indtil 4 medlemmer (lige år)
 14. Hans-Curt Wolf, kasserer
 15. Lars Nielsen, webmaster
 16. Elise Bossen
 17. Nine Vig Nielsen

 

 1. 1 suppleant til bestyrelsen hvert år

 

 1. 2 revisorer, der vælges for 1 år ad gangen:

Tonni Sørensen (2023 - 2024)

                     Erik Hørlyck (2023 – 2024)

 

 1. 1 revisorsuppleant:

Kaj Støchkel (2023 - 2024)

 

 1. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.

 

 1. Evt.

 

Forslag til repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger med 0,50 kr til 5,00 kr pr elev.

Foreslået af den siddende kredsbestyrelse

Aktivitetsoversigt

 1. 17.
  apr.
  4.,5. klasse
 2. 19.
  apr.
  6.,7. klasse
 3. 20.
  apr.
  2.,3. klasse
 4. 26.
  apr.
  Idræt for sjov for 4. klasse - Arena Aabenraa
  Aabenraa Svømme og Idrætscenter
  4. klasse
 5. 01.
  maj.
  6. klasse