Formål og økonomi

Formål og økonomi

Formål:

Stk. 1.
a. at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fy-sisk udfoldelse. b. at give eleverne viden om sammenhænge mellem levevis og sundhed.

Stk. 2. Formålet opnås ved:
a. at arrangere elevaktiviteter med forskellige samarbejdspartnere.
b. at udbygge samarbejdet med de frivillige idrætsorganisationer.

 

Dansk Skoleidræt, Sønderjylland er en selvstændig institution underlagt vores re-præsentantskab og tilknyttet Dansk Skoleidræt, Nyborg.

Økonomi:

Dansk Skoleidræt arbejder til gavn for samtlige skoler i Sønderjylland.
Således er det økonomiske tilhørsforhold Sønderjyllands 4 kommuner og dermed alle skolerne (såvel folkeskoler, frie grundskoler og efter / ungdomsskoler) i regionen.

En gang om året ansøger forretningsudvalget alle kommuner / skoler om et grund-beløb / kontingent på 3,50 kr. pr. elev i kommunen / skolen. Dette beløb / kontingent udgør arbejdskapitalen for udvalget.

Uden dette grundbeløb kan SKOLEIDRÆTTEN ikke arbejde.

Således er det den enkelte skole, JER, der afgør, om elever og lærere på jeres sko-le skal kunne benytte sig af vores tilbud.

Det er JER, der afgør, om SKOLEIDRÆTTEN skal eksistere i Sønderjylland.