Kreds Vestsjælland

Hjemmesiden er opdateret den 8. december

Ny aflysning:

Som situationen er p.t. har vi i FU bestemt at vi foreløbig udsætter vores kursus for idrætsundervisere, der plejer at blive afholdt i forbindelse med repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabsmødet afholdes som planlagt torsdag den 17. marts 22 enten i Holbæk eller virtuelt. Mere om kurset senere.

Håndboldstævnet for 8. klasse er desværre aflyst efter aftale med Odsherred Kommune, hvor det skulle afvikles og Dansk Skoleidræt

Corona smitten aflyser også andre stævner.

Kidsvolley i Stenlille 19/11 og Skælskør 15.-17/11 har vi desværre aflyst efter påbud fra skolerne.

I Kalundborg er de indledende stævner i basketball aflyst.

Håndboldstævnet, der nu er aflyst,  var flyttet til fredag den 3. december hvor der skulle have været spillet i Vig hallen.

Stævneleder: Mikkel Frederiksen tlf. 31316275

Der var tilmeldt 5 drengehold fra 8. klasse.

I pigerækken var der kun tilmeldt 1 hold fra Dyhrs Skole, Slagelse, som kvalificerer sig til DM.

Spilleprogram:

Kamp 1    8:30

Sct.joseph

Vig

Kamp 2     9:10

Dyhrs Skole 1

Dyhrs Skole 2

Kamp 3     9:50

Campusskolen

Vig

Kamp 4     10:30

Dyrhs skole 1

Sct. Joseph

Kamp 5     11:10

Dyhrs Skole 2

Campus skolen

Kamp 6     11:50

Dyrhs skole 1

Vig

Kamp 7      12:30

Dyhrs Skole 2

Sct. joseph

Kamp 8      13:10

Campus skolen

Dyrhs skole 1

Kamp 9      13:50

Vig

Dyrh skole 2

Kamp 10    14:30

Sct. Joseph

Campus skolen

 

 

 

Vinderholdet kvalificerer sig til

DM i Skolehåndbold for 8. klasser

Næste DM afholdes af kreds Storstrømmen i Nykøbing Falster 1. - 3. februar 2022. Vi glæder os!

Der må spilles med harpiks til DM i Skolehåndbold og der må også bruges harpiks til kredsstævner, medmindre lokale forhold taler imod dette.

Deltagere
Skole DM er kun for elever, for hvilke disciplinen ikke indgår som et væsentligt omdrejningspunkt i skolehverdagen. For at der er tale om et væsentligt omdrejningspunkt, er der fastsat en grænse på 20 timer på et skoleår.
Elever der deltager på valghold eller idrætslinjer i disciplinen i mere end 20 timers undervisning på årsplan, kan således ikke deltage ved DM. Disse henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer.
Der dispenseres ikke for denne regel, men skolen kan naturligvis stille med hold til DM med skolens øvrige elever.

Betingelser for holdsammensætningen
Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der er færre end 3 klasser på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever).  Eleverne må kun deltage på ét hold.

 

 

Der blev afholdt jubilæumsreception i Nyborg den 28. september i anledning af Dansk Skoleidræts 75 års jubilæum.

Fra kreds Vestsjælland deltog Kathe Christensen, Bent Overlade og Erik Elmelund.

 

Der er nu gang i kidsvolley. På Asnæs Skole tog 3. klasserne tirsdag den 26/10 imod Vig Skoles 3. klasser og havde en god dag.

 

Se i aktiviteter nyt om

ultra:bit challenge - knæk koden til bevægelse

 

FODBOLDSTÆVNE for 6. klasse og 8.- 9.klasse blev afviklet onsdag den 15. september 2021. Der blev spillet på 6 baner ved Røsnæshallen fra kl. 8.30 – 14.30.                          

Drenge 8. - 9. klasse spillede 11-mands. Øvrige rækker var 8 - mands.

Som noget nyt havde vi i år skaffet 5 uddannede dommere, hvilket gav et roligere stævne, da de deltagende lærere kunne følge deres elever i højere grad. Det gør selvfølgelig stævnet økonomisk dyrere, men det har været et stort ønske og et scoop. Stor tak til dommerne.

Cafeteriaet var desværre lukket, men elever fra Herredsaasens 9. klasse havde oprettet en bod med et stort sortiment.

Resultater fra de 4 rækker:

 1. 6.kl. drenge: Der deltog 6 hold. Nr. 1 Svebølle Skole Nr. 2 Skolen på Herredsaasen
 2. 6.kl. piger: Der deltog 4 hold. Nr. 1 Skolen på Herredsaasen Nr. 2 Nyrupskolen

8.-9. kl. piger: Der deltog 5 hold. Nr. 1 Svebølle Skole Nr. 2 Skolen på Herredsaasen 8. kl

8.-9.kl. drenge: Der deltog 10 hold.  Nr. 1: Nyrupskolen 9.kl.  Nr. 2 Herredsaasen 8.kl.

Alle vinderhold modtog kredsvindertrøjer og vinderne fra 6. klasse kvalificerede sig til DM i skolefodbold, der afholdes i Stenløse, Nordsjælland til foråret 22 i dagene 31. maj til 2. juni.

Erik Elmelund.

 

Atletikstævnet der skulle have været afholdt den 21. september blev aflyst, da der ikke var nogen tilmeldinger.

Kreds Vestsjælland kan derfor ikke stille med deltagerhold til forårets kommende DM i atletik for 7. klasse i Odense.

 

Høvdingebold i Kalundborg i marts 22 er nu fuldt booket.

 

Repræsentantskabsmøde blev afholdt torsdag den 15. april 2021 på teams, da Holbæk Sportsby var optaget som vaccinationscenter og Corona stadig spøgte.

Erik Elmelund, Janne Petersen, Thomas Sørensen og Mette Elmelund var på valg og blev alle genvalgt. formand Kathe Christensen Etterbjergvej 8 4200 Slagelsekatcs@slagelse.dk

Dansk Skoleidræt Vestsjælland

Kathe Christensen

Skriftlig beretning for 2020       

Repræsentantskabsmødet torsdag den 15. i april 2021. Repræsentantskabsmøde afholdes med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

Formanden har hvert år til opgave på skrive en skriftlig beretning om året, der gik. Jeg har ikke været formand i så mange år, på det er en velafprøvet let opgave. Og så kom der et år, hvor Covid 19 dominerede og overtog - så på sige alle vores aktiviteter.

Jeg har kreds Vestsjælland er det, som i Skoleidræts og kredse, aktiviteter for skoleelever, det er. Vi har hvert år planlagt en masse gode, spændende og interessante aktiviteter. Nogle har vi i FU, og har folkemusiket hjulpet med på afvikle.

Nogle af vores aktiviteter giver vinderne adgang til DM i Dansk Skoleidræt-regi. Vi har flere gange stået for værtskabet, og i 2020 var det DM i Fodbold. Det blev det, der er blevet udsat for så aflyst. Og aflysning har været de 2 ord, vi har brugt mest i 2020.

Formandsmøder i Dansk Skoleidræt er blevet afholdt i 2020 flest virtuelt, men et enkelt på Musholm - Ferie • Sport • Konference blev fysisk. Jeg har deltaget i alle sammen i 2020 sammen med de andre 14 kredsformænd. Det giver et godt samarbejde, en samhørighed samt et bredt kendskab til aktivitetsafholdelser rundt i kredsene. Det har været en stor trøst også på mærke deres frustrationer over dette Covid 19-år.

Hvert år afholdes Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde. I 2020 var det Kreds Vestsjællands 50-års fødselsdag. Repræsentantskabsmødet blev udsat til d. 4. september – også på Musholm - Ferie • Sport • Konference. Så vores fødselsdag nåede ikke af blive fejret.

Forretningsudvalget består af 9 medlemmer, det gjorde det også i 2020. Vores FU-møder har i året været virtuelle eller fysiske. Vi afholdt heldagsmøde på Musholm - Ferie • Sport • Konference i januar. Stedet var valgt, da vi senere på året skulle afholde udviklingskursus for Dansk Skoleidræts andre FU-er. Dette udviklingskursus blev desværre også aflyst, men hele det planlagte arrangement får vi forhåbentlig lov til at afholde i september 2021. Her skal Dansk Skoleidræts store jubilæum – 75 år – markeres.

Næste gang vi skulle være sammen i FU i 2020 var til Idrætsunderviseren dag og Repræsentantskabsmødet d. 12. marts i Holbæk Sportsby. Vi havde en masse tilmeldinger til dette spændende arrangement. Dette blev vores første af mange aflysninger. Arrangementet blev aflyst dagen før, men det var heldigvis uden økonomisk tab. Vores næste FU-møde blev afholdt virtuelt. Her aftalte vi at: Force majeure Covid-19 skulle lægges til grund for vores manglende afvikling af Repræsentantskabsmøde 2020. Forretningsudvalget ville fortsætte uændret til 2021. Dette var Dansk Skoleidræt ”Hovedstyrelsen” ikke enige i, og vi afholdte derfor Repræsentantskabsmøde fysisk d. 20. august 202 i Holbæk Sportsby. Fremmødet var lavt, men der skete alligevel store ændringer i FU. Kirsten Hald, vores kasserer, og Anette Bialik, vores næstformand, forlod begge vores FU. Ind kom der 2 nye FU-er: Signe Hultquist Nielsen, Asnæs Skole og Mikkel Frederiksen, Vig Skole. Vi byder begge velkommen og glæder os til samarbejdet. I vores FU ses nu: Næstformand: Linda Jensen, kasserer: Thomas Sørensen. Kirsten Hald blev herefter valgt til revisor.

Hjemmesiden er nok det eneste, der ikke er blevet udsat eller aflyst. Erik Elmelund lægger stadig nyheder ud. Mange af nyhederne er jo desværre: Udsat og/eller aflyst. Se os på: www.skoleidraet.dk Kreds Vestsjælland.

Vi har jo også en Facebookside, Dansk skoleidræt Vestsjælland, den har pt. 83 medlemmer. Gå også ind på denne og se.

I dette Covid 19 år har vi ikke oplevet nedgang i vores medlemskommuner. Alle har bakket op, kontingentet var også betalt inden Danmark lukkede ned. Det er interessant, om der sker noget på den front i 2021. Endvidere har vi flg. privatskoler som medlemmer: Friskolen og idrætsefterskolen Ubby - Kalundborg Friskole - Holbæk Private Realskole - Tømmerup fri- og efterskole - Røsnæs Friskole - Dyhrs Skole - Vestermose Natur - og idrætsfriskole, Slagelse. Vores kontingent er stadig kun 5 kr. pr. elev. Vores økonomi er stabil, men der er heller ikke brugt ret meget i 2020.

Der er i 2020 blevet arbejdet på at styrke Dansk Skoleidræts økonomi. I 2020 er der blevet lavet en økonomisk opjustering fra Undervisningsministeriet.

Udviklingskursus og Idrætslærerens Forum er 2 arrangementer, hvor man som FU-medlem har mulighed for at deltage i. Begge er blevet aflyst.

 I Dansk Skoleidræt kan man være så heldig at modtage en Æresnål. Æresnålen kan tildeles efter "25 år i skoleidrættens tjeneste" eller på baggrund af "en ekstraordinær indsats for skoleidrætten" efter indstilling. I vores forretningsbestyrelse har Anette Bialik modtaget nålen i 2020. Hun har desværre ikke fået den overrakt fysisk endnu.

Vi har vanen tro inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

I Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” indenfor skoleidrætten med en masse spændende artikler.

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år. Vi er meget kede af, at de fleste af vores arrangementer ikke er blevet gennemført.
Vi har kun gennemført 2 arrangementer i 2020. Beretning om disse senere. Vi håber på et bedre år 2021.

Forslag til aktivitetsplanen er blevet udsendt sammen med denne beretning til alle tilmeldte Repræsentantskabsmødet før mødet, og datoer vil blive lagt på hjemmesiden.

Kathe Christensen

Formand Kreds Vestsjælland

Beretninger fra årets aktiviteter:  

Kredsmesterskabet i volleybold

Kredsmesterskabet i volleyball for 9. klasse blev i 2020 afviklet fredag den 24. januar i Kalundborg-hallerne. Der var deltagere fra Marievangsskolen, Katrinedalskolen Tuse, Eggeslevmagle skole, Nyrupskolen, Skolen på Herredsåsen og Rynkevangskolen. I alt deltog 60 glade elever fordelt på 9 hold. Der blev dagen igennem kæmpet, heppet og spillet en masse gode og tættet volley kampe. I både piger og drenge rækken var det Rynkevangskolen fra Kalundborg der løb af med sejren og kvalifikationspladserne til DM i Kolding i maj.
Hilsen Thomas

Kredsmesterskabet i Basket:

Kredsmesterskabet i skolebasket 2020 blev i år afholdt i Holbæk Sportsby. Der var deltagere med fra skolerne i Kalundborg og Holbæk kommune. Dagen var præget af rigtig flot basketspil og hyggelig stemning fra eleverne. Vi var heldige at have nogle gode basketdommere fra Holbæk basketballklub, som var gode til at styre kampene.

Tak til alle for en hyggelig stævnedag.

Vinderne blev:

 1. 8. Kl piger – Herredsåsen
 2. 8. Kl drenge - Tuse skole
 3. 9. Kl piger - Holbæk private realskole
 4. 9. Kl drenge - Herredsåsen.

Hilsen Janne

 

Vi har desværre herefter måttet aflyse eller udsætte stort set alle af vore planlagte aktiviteter i 2020 og første del af 2021.

Nye personer i FU

Ved vort repræsentantskabsmøde torsdag den 20. august 20 i Holbæk Sportsby blev indvalgt 2 nye medlemmer af FU.

Vi byder velkommen til 

Kan være et billede af Mikkel Frederiksen 

Signe Hultquist Nielsen, Asnæs Skole og Mikkel Frederiksen, Vig Skole. 

Stor tak til kasserer Kirsten Hald og næstformand Anette Bialik, der begge udtrådte efter en lang og tro tjeneste.

På et efterfølgende FU møde konstituerede FU sig med ny næstformand Linda Jensen

og ny kasserer Thomas Sørensen.

 

Planlagt til det nye skoleår

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND Aktivitetsoversigt 2021/2022     vedtaget 15.04.21

 

Discipliner

Tidspunkt

Klassetrin

Pi/Dr/Mix

Sted

Tilmeldingsfrist og kontakt

Atletik

Tirsdag 21. 21. september

Kvalifikation til DM

7. klasse

Piger/drenge

Holbæk Sportsby

1. september jann21@skolen.nu

Fodbold

Onsdag 15. 21. september er afholdt

Kvalifikation til DM for 6. klasse

6. klasse

8. - 9. klasse

8 mand

Piger 8 /drenge 11

Ved Røsnæshallen, Raklev, Kalundborg

31. august 21

elmelund@ka-net.dk

Kidsvolley

 

 

 

 

 

Mandag 25. 21. oktober

Tirsdag 26. 21. oktober

Tirsdag 26. 21. oktober

Mand. 1. Nov. – fre. 5. nov. 21

Mand. 1. nov.- fre. 5. nov. 20

Mand. 1. nov.- fre. 5. nov. 20

Fredag 19. 21. november

2. klasse

3. klasse

3. klasse

2. - 6. klasser

2. - 6. klasser

2. - 6. klasser

2. - 3. klasser

Hele klasser

Årby, Kalundborg

Årby, Kalundborg

Odsherred

Slagelse

Korsør

Skælskør

Stenlille, Sorø

Senest 1 måned før stævnet

Tilmelding på: www.skolevolley.dk

Signe Hultquist

Tilmelding på: www.skolevolley.dk

 

 

Lindawj64@hotmail.com

Håndbold

Fredag 19. 21. november

Kvalifikation til DM

8. klasse

Piger/drenge

Nordgårdshallen, Nykøbing S.

Odsherred

19. oktober 21  

Satellitstævne i kidsvolley

Aftales

6. klasser

 

I egen hal

 

Teenvolley

Mandag 8. 21. november

Tirsdag 9. 21. november

Mandag8. 21. november

Fredag 12. 21. november

Fredag 12. 21. november

Torsdag10. 22. marts

7. klasse

8. klasse

7. - 8. klasser

7. – 8. klasse

7. - 8.klasser

7. - 8. klasse

Hele klasser

Slagelse

Slagelse

Korsør

Kalundborg - hallerne

Skælskør

Stenlille / Sorø kommune

Senest 1 måned før

www.skolevolley.dk

Floorball

udgår

6. klasse

 

 

Jebro@slagelse.dk

Volleyball

Fredag 21. 22. januar

Kvalifikation til DM

9. klasse

Piger/drenge

Kalundborg Hallerne

18. december 21

makwarthsorensen@gmail.com

Indefodbold

 

5. klasser

5 mands mix.

Vemmelev, Slagelse

Jebro@slagelse.dk

Basketball

 

Torsdag 24. 22. februar

Kvalifikation til DM 8. klasse

8. klasse

7. klasse

Piger/drenge

Piger/drenge

Holbæk Sportsby

4. februar 22

jann6877@skolen.nu

Repræsentantskabsmøde

Torsdag 17. 22. marts

 

 

Holbæk Sportsby

Der indbydes en måned før

Kursus

Torsdag 17. 22. marts

 

Idrætsundervisere

Holbæk Sportsby

Der indbydes en måned før

Høvdingebold

Tirsdag 15. 22. marts

Kvalifikation til DM

Ikke flere pladser desværre

5. klasse

Klassehold

Kalundborg

Efter først til mølleprincippet

mett0093@kk-skoler.dk 

Gymnastik og leg

Torsdag 19. maj 22

2. - 4. klasse

Hele klasser

Stenlille

19. april 22

Lindawj64@hotmail.com

Orienteringsløb

Torsdag 2. juni 22

6. klasse

 

Korsør eller Sorø

4. maj 21

Jebro@slagelse.dk

Dansedag

Aftales

6. - 9. klasse

 

Et stævne pr. kommune

Lindawj64@hotmail.com

Udlån af Golf og kinball

Aftales

Alle

 

På egen skole

Signe Hultquist  

Se aktiviteternes beskrivelser og regler samt andre oplysninger på vor hjemmeside: www.skoleidraet.dk  Bemærk at datoer kan ændres.

 

 

Dansk Skoleidræt Kreds Vestsjælland:

 

FU medlemmer og ansvarsområder:

 

Ansvarsområder

Navn

Telefon

Email

Formand og kursusudvalg

Kathe Christensen

Etterbjergvej 8, 4200 Slagelse

23637430 / 23221249 (skole)

Katcs@slagelse.dk

Fodbold og webmaster

Erik Elmelund

Solbakken 40, 4400 Kalundborg

59508683 / 40608683

elmelund@ka-net.dk

 

Næstformand, kids/teenvolley, dans,

kursusudvalg, gymnastik/lege

Linda Jensen

Markedsgade 3 st.v. 4300 Holbæk

20471754

Lindawj64@hotmail.com

 

Høvdingebold og kursusudvalg

Mette Elmelund

Fasanvej 50, 4400 Kalundborg      

23800205

Mett0093@kk-skoler.dk

 

Kasserer, Volleybold

Thomas Sørensen

Slagelsevej 10, 4400 Kalundborg

22413409

makwarthsorensen@gmail.com

 

Sekretær, floorball, indefodbold ,

Badminton, o-løb og kursusudvalg

Jette Brostrup Jensen

Broholmvej 40, 4220 Korsør

51701033   

Jebro@slagelse.dk

 

Atletik, basketball og kursusudvalg

Janne Petersen

Æbledraget 9, 4300 Holbæk

24824203

jann6877@skolen.nu

Håndbold

Mikkel Frederiksen, 4300 Holbæk

31316275

Mikle92@hotmail.com

Udlån, kidsvolley

Signe Hultquist, Brolæggerstræde 11a, 4300 Holbæk

30555254

signehultquistnielsen@gmail.com

 

 

Medlemskab: Kontakt formanden og indbetal 5 kr. pr. elev til kasserer på konto 0537 – 8025637535

 CVR nr.: 31922682

Alle folkeskoler i Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Odsherred og Sorø er medlemsskoler.

Øvrige medlemsskoler:

 Kalundborg Friskole

Ubby Fri- og Idrætsefterskole, Kalundborg

Holbæk Private Realskole

Røsnæs Friskole, Kalundborg

Tømmerup fri- og efterskole, Kalundborg

Dyhrs Skole, Slagelse

Vestermose Natur- og idrætsfriskole, Slagelse

 

Planlagte stævner :

Fodboldstævne onsdag den 15. september ved Røsnæshallen, Raklev ved Kalundborg.

Kidsvolley er også en stor succes

Vi håber på at komme tilbage med nye stævner fra mandag den 25. oktober 21

Vi planlægger nyt tiltag med et stævne i Odsherred tirsdag den 26. oktober 22.

Der kommer snart mere om dette

Kontakt Signe Hultquist

 

Formandens beretning for 2020 er ovenfor her på siden.

 Corona - Corona - Corona

Vi havde planlagt et fantastisk kursus til jer "Idrætsunderviserens dag" helt gratis den 15. april i Holbæk Sportsby. Kurset indeholdt 3 forskellige aktiviteter: Fysisk træning - Løb, spring og kast - samt Movement Culture. Ja det var magen til det, vi havde planlagt i 2020 og vi måtte aflyse på grund af Corona.

Igen i år har vi været nødsaget til aflysning, da Holbæk Sportsby fungerer som vaccinationscenter. 

Vi vil forsøge at afholde kurser i samarbejde med projektlederne i Dansk Skoleidræt. Vi vil afholde 2 virtuelle kurser: "Den røde tråd i undervisningen" og "Prøven i idræt".

Vi har afholdt repræsentantsskabsmøde virtuelt.

Venlig hilsen

FU Vestsjælland - Kathe Christensen

 

Formandens skriftlige beretning for 2019

Repræsentantskabsmødet 20. august 2020 i Holbæk.

Repræsentantskabsmøde afholdes med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

Aktiviteterne i kreds Vestsjælland er det vigtigste, vi laver. Der har som altid været mange aktiviteter i løbet af året. I vores kreds arbejder hele FU for at lave så mange aktiviteter som muligt, men vi er også heldige, at folk udefra har hjulpet med at afvikle stævner. Det vil vi meget gerne takke dem for. Vi har også samarbejdet med en masse andre aktører, og her har vores samarbejde med Dansk Volleyball- forbund igen været en kæmpesucces. En stor tak til forbundet.

Vi har flere gange stået for værtskabet for et DM i Dansk Skoleidræts regi. I 2019 var det i volley. Hovedansvaret lå hos Thomas Sørensen. DM forløb uproblematisk omkring Rynkevangsskolen i Kalundborg. Kalundborg bliver omdrejningspunkt igen i år. Vi har nemlig værtskabet ved DM i fodbold. Denne gang med Mette Elmelund ved roret.og med Erik Elmelund i stævneledelsen.

I Dansk Skoleidræt afholdes formandsmøder. Disse afholdes på Fyn. I år har der været 4 møder, hvor formændene fra de 15 kredse deltager. Jeg har deltaget i alle sammen. Det giver et godt samarbejde, en samhørighed samt et bredt kendskab til aktivitetsafholdelser rundt omkring i kredsene.

FU deltager så vidt muligt hvert år ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde. I år holdes dette møde fredag den 24. april. Denne dato betyder også meget for netop os. Da det er ”Vores fødselsdag”. Vi bliver 50 år.

Forretningsudvalget har i forgangne år bestået af 9 medlemmer. Vi afholder FU-møderne på skift hos hinanden for på denne møde at skiftes til transporten. Møderne planlægges til at starte kl. 17:00 og slutte ca. kl. 19:00. Vi kan på grund af vores primære arbejde ikke nå at samles tidligere. Arbejdet FU har i år budt på 4 FU– møder. Vores sidste møde var heldagsmødet, som vi I år afholdte på Musholm Sport-, Ferie- og Konferencecenter. Dette var for at sondere terrænet. Vi skal nemlig her afholde udviklingskursus for FU-medlemmer fra Dansk Skoleidræts 14 andre kredse til september.

Hjemmesiden fungerer godt. Der bliver ofte lagt nyheder ind, men vi er stadig usikre på, hvor mange der besøger siden. Der lægges remindere ind, så man hele tiden kan se, hvad det næste stævne handler om, og efterfølgende kan man se resultater og fotos fra begivenhederne. Gå derfor ofte ind på www.skoleidraet.dk og klik ind på kredse og vælg Vestsjælland.

Vi har jo også en Facebookside, ”Dansk skoleidræt Vestsjælland” som pt har 86 medlemmer. Vi oplever, når der lægges nyheder på, masser af likes. Gå også ind på denne og se, hvad der rører sig i kredsen..

Idrætsunderviserkursus er jo en af vores traditioner. I år er det Holbæk Sportsby, der danner rammen for vores kursus. Janne Petersen har haft teten i bookningen. Vi var godt nok lidt spændte på, om det lod sig gøre, da vi oplevede udsættelsen for åbningen flere gange. I skrivende stund håber vi igen på et vellykket kursus med mange engagerede og aktive kursister.

Kredsforeningerne afholder hvert år fællesmøder rundt omring i kredsene. Vores kreds holder møde med Kreds Storstrømmen og Kreds Gl. Roskilde. I 2019 stod Storstrømmen for afholdelsen. Til disse møder deltager der altid personer fra Sekretariatet. Christian Ditlevsen (Organisationskonsulent), Preben Hansen (medlem af hovedbestyrelsen forretningsudvalg) og Jacob Kjær Hansen (Projektleder, stævnekoordinator og organisationskonsulent) deltog.

Medlemmerne af vores kreds er alle kommunerne i vores område. De giver os 100 % opbakning. Endvidere har vi flg. privatskoler som medlemmer: Friskolen og idrætsefterskolen Ubby - Kalundborg Friskole - Holbæk Private Realskole - Tømmerup fri- og efterskole - Røsnæs Friskole - Dyhrs Skole - Vestermose Natur - og idrætsfriskole, Slagelse.

Vores kontingent er stadig kun 5 kr. pr. elev og økonomien er stadig god og stabil.

Gennem mange år har Nordea Foden og Trygfonden, som har været Dansk Skoleidræts faste økonomiske samarbejdspartnere. Dette samarbejde har de desværre valgt at stoppe. Trygfonden har i overgangsfasen hjulpet med om justere vores organisation, så den bedre kan klare sig i fremtiden. Det betyder ret meget økonomisk. Der arbejdes voldsomt i hovedstyrelsen for at Dansk skoleidræts tilskud fra det offentlige bliver opjusteret. Noget af arbejdet har været at ændre Dansk Skoleidræts mission og vision. Begge er blevet væsentlig kortere.

Dansk Skoleidræts nye mission

”Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”.

Dansk Skoleidræts nye vision

”Dansk Skoleidræt vil skabe en skole i konstant bevægelse!”

Vi var jo så heldige, at vores ansøgning til Foreningspuljen gav pote. Vi fik penge til 6 festivaler i 2019. Da vi kun fik afholdte festival i Ringsted og i Kalundborg måtte vi desværre sende 2/3 retur. Disse 2 festivaler var heldigvis fantastiske arrangementer. Begge festivaler fik 10.000kr i tilskud.

Kreds Vestsjælland afholder stævner, hvor vinderne kvalificerer sig til DM. Vi belønner vinderne med en præmietrøje. Disse trøjer bringer lykke. I kan se billeder med vindere med trøjerne på både på vores hjemmeside og vores Facebookside. I forbindelse med DM har vi stadig vores tilskudsordning. Tilskudsordningen fungerer fint. Flere skoler har nydt godt af denne ordning, hvor alle, der har søgt, har fået op til 3000 kr. i tilskud til deres rejseudgifter.

T-shirten med adressen www.skoleidraet.dk påtrykt er stadig tilgængelig

Udviklingskursus og Idrætslærerens Forum er 2 arrangementer, hvor man som FU-medlem har mulighed for at deltage i. Det kræver fri fra det primære job, og det er ikke altid nemt. Udviklingskurset var på Bornholm, og Idrætslærerens Forum i Ringsted som sædvanligt.

I Dansk Skoleidræt kan man være så heldig at modtage en Æresnål. Æresnålen kan tildeles efter "25 år i skoleidrættens tjeneste" eller på baggrund af "en ekstraordinær indsats for skoleidrætten" efter indstilling. I vores forretningsbestyrelse har både Erik Elmelund og Kirsten Hald modtaget en sådan. Anette Bialik har i år mulighed for at modtage nålen. Ansøgningen er skrevet og afsendt.

Vi har stadig en god kontakt til pressen. Det er vigtigt med denne kontakt hver gang, vi afholder stævner, så vi får gjort opmærksom på vor eksistens og berettigelse. I det forløbne år har vi haft særdeles gode omtaler af flere af vore arrangementer.

Vi har vanen tro inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

I Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” indenfor skoleidrætten med en masse spændende artikler.

Der er fortsat ikke skoleidrætsudvalg i alle kommuner, men det er stadig et stort ønske for os alle, og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse. Målet er stadig, at alle vore seks kommuner skal have et kommunalt skoleidrætsudvalg.

Afsluttende bemærkninger

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vore arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vort arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Holbæk for benyttelse af faciliteterne ved dette kursus og repræsentantskabsmøde.

Forslag til aktivitetsplanen udleveres på rep.mødet.

Kathe Christensen Formand Kreds Vestsjælland

 

Beretninger fra tidligere aktiviteter.

 

Høvdingebold 2019

Stævnet blev afviklet i Kalundborg Hallerne tirsdag d. 19. marts 2019, hvor der hele dagen var fuld aktivitet i de to haller. Stævnet var fuldt booket med 21 hold. For første gang spillede vi efter de nye regler om klassehold. Det fungerede super godt og lærerne var glade for, at deres klasse kun deltog med et hold. Det gav mere ro på. Størstedelen af holdene kom fra Kalundborg området, men vinderen fra Tølløse var også med.

Endvidere havde det Kommunale Skoleidrætsudvalg valgt at lave et stævne samme dag for 4. klasse i to andre haller i byen med 16 tilmeldte hold. Dette blev gjort for ikke at måtte skuffe nogle af de mange tilmeldte hold. Der var altså tilmeldt hele 37 klasser fra 4. og 5. årgang i Kalundborg. Det må virkelig siges, at høvdingebold er meget populært i Kalundborg.

Dagen blev afviklet i en god ånd og der blev virkelig gået til vaflerne. Der var stor spænding i mange kampe. Stævnet endte med, at Skolen på Herredsåsen 5.b vandt og gik videre til DM i Grenå 14.-15. maj 2019.

Kredsstævnet i skoleatletik

I år blev kredsstævnet i skoleatletik for første gang afholdt i Holbæk Sportsby.

Det var på alle måder en god oplevelse. For det første var deltagerne glade for at være udøvere på et helt nyt atletikstadion og for det andet så var der en del flere deltagere end der plejer at være. Der var deltagere fra Holbergskolen (Sorø), Tømmerup (Kalundborg), Realskolen ( Holbæk) og Tuse skole ( Holbæk).

Vinderne blev drenge- og pigeholdet fra Holbergskolen, der blev de glade vindere af kredsstævnet og som går videre til DM I Greve til juni. Held og lykke til dem.

Janne

Kredsmesterskabet i håndbold

Kredsmesterskabet blev i år flyttet – både i forhold til dato, men også i forhold til lokalitet.

Mesterskabet blev afholdt d. 29. november i Ringstedhallerne. Campus Ringsted og Dyhrs Skole, Slagelse deltog med henholdsvis 2 og 3 hold.

Det var et super godt stævne.

Vinderne blev i pigerækken: Dyhrs og i drengerækken Campus Ringsted.

Tak til Trine Green Christensen for hjælp til bookning i Ringsted-hallerne.

Kathe Christensen

Kredsmesterskabet i fodbold

Fodboldstævnet for 6. klasse samt 8. - 9. klasse, blev afholdt onsdag den 18. september 19 ved Røsnæshallen i Kalundborg.

Ved kredsstævnet deltog 26 hold og der blev spillet 54 kampe. Forinden var der afholdt et indledende stævne for Kalundborg.

Kampene blev dømt af lærerne samt enkelte dommere udefra.

Desværre opstod enkelte kedelige episoder fra ikke spillende elever, men ellers forløb stævnet fint i de gode rammer. Der sendes generelt for få lærere med holdene, så næste år vil vi forsøge at finde flere betalte dommere, så lærerne kan få mulighed for at følge eleverne hele dagen.

Vinderne ved kredsstævnet blev:

 1. 6. kl. piger: Raklev Skole
 2. 6. kl. drenge: Skolen på Herredsaasen

8.-9. kl. piger: Skolen på Herredsaasen

8.-9. kl. drenge: Nyrupskolen

Vinderholdene skulle have deltaget ved DM i skolefodbold, der  var fastsat til afholdelse i Kalundborg i dagene 25. - 27. maj 2020 med kreds Vestsjælland som værter. Dette blev desværre aflyst.

Erik Elmelund

 

Floorball

14.1.2020 var der Floorball stævne igen i Dalmose for 6. kl.

I år var der desværre et afbud i sidste øjeblik fra Vig skole, men Vemmelev, Kalundborg friskole og Dalmose skole deltog.

I drengerækken vandt Vemmelev skole, efter en tæt finalekamp med et andet Vemmelev hold.

I pigerækken vandt Dalmose skoles piger en suveræn sejr.

Tak til Per Holm-Hansen for planlægning og afvikling af stævnet.

 

IDRÆTSUNDERVISERENS DAG  12. MARTS 2020

 blev aflyst med en dags varsel. ( Corona )

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND

tilbyder igen i år GRATIS kursus med god forplejning.

       STED: Holbæk Sportsby                              

Gå ikke glip af en god dag i idrættens tegn - i år kan du blive opdateret i:

Fysisk træning, Løb, spring og kast samt Movement Culture

Dagens program:

 1. 8.00 - 8.25: Morgenmad for de morgenfriske - kaffe/te, brød m.m.
 2. 8.25 - 8.30: Velkomst
 3. 8.30 - 10.05: 1. modul:   Fysisk træning / Løb, spring og kast

kl.10.05-10.25: Kort pause: vand og frugt

kl.10.25-12.00: 2. modul: Movement Culture

kl.12.00-12.15: Pause: mulighed for bad og omklædning

kl.12.15-12.50: FROKOST

Vi vil også gerne invitere til repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt kreds Vestsjælland.

Her kan du orientere dig om arbejdet i kreds Vestsjælland, og du har mulighed for at få indflydelse på det daglige og fremtidige arbejde i Dansk Skoleidræt kreds Vestsjælland.

I kreds Vestsjælland vidensdeler vi, arrangerer og afholder stævner, kredsmesterskaber og meget andet.

Et kursus håbes på gennemførelse i efteråret 2021.

Aktivitetsbeskrivelser for kurset:

Du skal priioritere en aktivitet i første modul og meddele dette ved tilmeldingen til kurset.

Skriv om du vælger Fysisk træning ELLER Løb, spring og kast

sammen med dit NAVN, SKOLE, E-MAIL og evt. telefon nr.

I andet modul deltager alle i workshoppen Movement Culture

TILMELDING SENEST 

Til: Mette Elmelund, mail: mett0093@kk-skoler.dk

Kursusbeskrivelse for løb, spring og kast

Kurset i løb, spring og kast tager udgangspunkt i fælles mål og skal give deltagerne inspiration til deres arbejde med løb, spring og kast. Tilgangen vil være en blanding af praktiske aktiviteter inden for indholdsområdet, som kobles til den didaktiske model på Løb, spring og kast-dugen. Endvidere rummer kurset drøftelse og refleksioner over didaktiske muligheder og udfordringer inden for løb spring og kast med henblik på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningsforløb med fokus på løb, spring og kast.

Kursusbeskrivelse for Fysisk træning

Kurset i fysisk træning tager udgangspunkt i fælles mål. Fokus er på specifikke opvarmnings-aktiviteter i relation til udvalgte indholdsområder og forskellige træningsprincipper og -metoder inden for generel fysisk træning. Disse principper og metoder afprøves i praksis. Lærerne vil få konkrete didaktiske værktøjer til at kvalificere deres undervisning inden for fysisk træning.

Movement Culture – en ny form for kropsbasis

Movement Culture kan karakteriseres som en åben platform, hvor der arbejdes med sammenhænge mellem kampkunst, moderne dans, gymnastik, parkour og forskellige kropslige eksperimenter. På workshoppen arbejdes der med par-arbejde og udfordrende situationer, hvor der øves og improviseres. Styrke, koordination og balance integreres på en sjov og kreativ måde - i en ny form for kropsbasis. Du får inspiration til at arbejde med kropsbasis, kreativ træning og bevægelse på en ny måde, der appellerer til mellemtrinet og udskolingen.

Idrætshilsen fra DANSK SKOLEIDRÆT VESTSJÆLLAND

 

Kredsmesterskabet i volleybold for 9. klasse blev afviklet i Kalundborg-hallerne fredag den 24. januar 2020.

Rynkevangskolen fra Kalundborg sejrede i både pige- og drengerækken.

Der deltog 12 hold med i alt ca. 100 elever.

Fotos af holdene kan ses på vores facebookgruppe: Dansk Skoleidræt Vestsjælland

 

Foreningsfestival blev afviklet fredag den 30. august 2019 i Kalundborg for 5. og 6. klasser.

Stor tak til alle deltagende foreninger.

Sæsonplanen

for det kommende skoleår er opdateret. Se under Sæsonplan.

Se fotos og anden omtale på facebook på vores gruppe: Dansk Skoleidræt Vestsjælland. 

Vil du kontakte et FU-medlem kan du finde tlf. og mail under: Bestyrelse FU

Forårsfestivals er tidligere blevet afviklet i Sorø, Slagelse, Ringsted og Kalundborg.

I Kalundborg deltog 4. og 5.klasse fra Kalundborg og Sejerø i 2017.

Der blev introduceret 14 workshops med aktiviteter, eleverne normalt ikke møder i skolen.

Sejlsport - taek wando - vægtløftning - bueskydning - boksning - golf - minitennis - fægtning - yoga - petanque - mountain bike - skating - rugby.

  TV-kalundborg - Store smil og røde kinder

Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Da lokale foreninger, med Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden i ryggen, i dag havde Idrætsfestival i Kalundborg var programmet bredt, smilene store og kinderne røde hos de mange 4. og 5. klasser, der deltog i aktiviteterne.

Boksning, sejlads, bueskydning, rugby og yoga var nogle af de aktiviteter, der var på programmet, da Skoleidrættens Forårsfestival fandt sted i Kalundborg i dag. Det er lokale foreninger, som arrangerede aktiviteterne på den endags-festival, som Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden står bag.

Der var røde kinder, grin og gode oplevelser, da Skoleidrættens Forårsfestival fandt sted i dag i området ved Munkesøen og i Kalundborg Hallerne. Her prøvede mere end 200 elever fra 4. og 5. klasse på lokale skoler kræfter med en række idrætsaktiviteter, som lokale foreninger arrangerede.

Det er Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden, som står bag Skoleidrættens Forårsfestival, der er et landsdækkende projekt, som i år finder sted 68 steder over hele Danmark. Målet med festivalerne er at skabe mere bevægelse i skolen og få skoler og lokale aktører til at møde hinanden. 

”Festivalerne giver eleverne en chance for at prøve en række idrætsgrene og opleve det særlige fællesskab, som opstår på sådan en dag, og for lærere og lokale aktører er det en mulighed for at opdage mulighederne i et samarbejde og få skabt nogle konkrete kontakter,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Æresnåle fra Dansk Skoleidræt blev uddelt til Kirsten Hald og Erik Elmelund ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde for over 25 års arbejde i Dansk Skoleidræt.

Per Bromann fik også en æresnål ved sin jubilæumsreception den 1. august 2017.

Per har arbejdet 32 år i Dansk Skoleidræt og er nu gået på pension.

Se fotos på  skoleidraet.dk

 

 

Aktivitetsoversigt

 1. 21.
  jan.
  Volleystævne for 9.klasse
  Kalundborg Hallerne
  9. klasse
 2. 23.
  feb.
  Basketstævne i Holbæk
  Holbæk Sportsby
  7.,8. klasse
 3. 15.
  mar.
  Høvdingebold i Kalundborg
  Kalundborg Hallerne
  5. klasse
 4. 31.
  mar.
  5. klasse
 5. 19.
  maj.