Kreds Vestsjælland

Hjemmesiden er senest opdateret den 27. januar 2020.

Indbydelse til det årlige repræsentantskabsmøde er klar. Mødet afholdes torsdag den 12. marts kl. 13 - ca. 15 i Holbæk Sportsby.

Forud for mødet inviteres alle idrætsundervisere til vores årlige kursus. Denne indbydelse er også at finde herunder.

Slagelse den 27. januar 2020

Kreds Vestsjælland                                                                                                             

Til medlem af repræsentantskabet

Der indkaldes til det årlige repræsentantskabsmøde:

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 13.00 – ca. 15.00 i Holbæk Sportsby, Sports Allé 1, 4300 Holbæk.

Der er gratis idrætslærerkursus samme sted om formiddagen fra 8.30 – 12.00.

Ifølge vedtægterne må hver medlemsskole i kredsen stille med 1 repræsentant, der har stemmeret.

Et kommunalt skoleidrætsudvalg må endvidere stille med 2 repræsentanter.

Kursusdeltagere herudover må gerne deltage uden stemmeret.

Der vil være frokost kl. 12.15 – 12.50 for både kursusdeltagere og mødedeltagere.

Vi forventer selvfølgelig at de kursusdeltagere, som også repræsenterer deres medlemsskoler deltager i mødet.

Af hensyn til bespisning og udsendelse af årets beretning er det også nødvendigt med tilmelding til repræsentantskabsmødet til Mette Elmelund senest den 20. februar 2020 på mett0093@kk-skoler.dk

 

Dagsorden:

 

På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 8. Valg af:

Formand. På valg er Kathe Christensen. Formanden vælges for 2 år.

 1. 8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år) På valg er Anette Bialik, Linda W. Jensen, Jette Brostrup Jensen, Kirsten Hald.
 2. 2 revisorer (der vælges én hvert år) På valg er Vivi Clausen.
 3. 1 revisorsuppleant. På valg er Per Holm-Hansen.

     Valgene under punkt 8 a og b gælder for 2 år, under c for 1 år.

 1. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.
 2. Eventuelt.

 

Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflertal. Hver repræsentant har 1 stemme til rådighed. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønske derom.

Den skriftlige beretning lægges senest 4 uger før mødet på kredsens hjemmeside.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 1 uge før mødet.

Det godkendte regnskab sendes til landsorganisationens forretningsudvalg til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

 

På forretningsudvalgets vegne

Formand

Kathe Christensen

Etterbjergvej 8

4200 Slagelse

katcs@slagelse.dk

 

 

IDRÆTSUNDERVISERENS DAG

Torsdag d. 12. MARTS 2020

 DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND

tilbyder igen i år GRATIS kursus

med god forplejning.

       STED: Holbæk Sportsby                              

Gå ikke glip af en god dag i idrættens tegn - i år kan du blive opdateret i:

Fysisk træning, Løb, spring og kast samt Movement Culture

Dagens program:

 1. 8.00 - 8.25: Morgenmad for de morgenfriske - kaffe/te, brød m.m.
 2. 8.25 - 8.30: Velkomst
 3. 8.30 - 10.05: 1. modul:   Fysisk træning / Løb, spring og kast

kl.10.05-10.25: Kort pause: vand og frugt

kl.10.25-12.00: 2. modul: Movement Culture

kl.12.00-12.15: Pause: mulighed for bad og omklædning

kl.12.15-12.50: FROKOST

Vi vil også gerne invitere til repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt kreds Vestsjælland.

Her kan du orientere dig om arbejdet i kreds Vestsjælland, og du har mulighed for at få indflydelse på det daglige og fremtidige arbejde i Dansk Skoleidræt kreds Vestsjælland.

I kreds Vestsjælland vidensdeler vi, arrangerer og afholder stævner, kredsmesterskaber og meget andet.

Mødet afholdes:

Kl. 13.00-15.00 i Sportsbyen

Indbydelsen er ovenfor.

 

Aktivitetsbeskrivelser for kurset:

Du skal priioritere en aktivitet i første modul og meddele dette ved tilmeldingen til kurset.

Skriv om du vælger Fysisk træning ELLER Løb, spring og kast

sammen med dit NAVN, SKOLE, E-MAIL og evt. telefon nr.

I andet modul deltager alle i workshoppen Movement Culture

TILMELDING SENEST torsdag den 20.februar 2020

Til: Mette Elmelund, mail: mett0093@kk-skoler.dk

 

Kursusbeskrivelse for løb, spring og kast

Kurset i løb, spring og kast tager udgangspunkt i fælles mål og skal give deltagerne inspiration til deres arbejde med løb, spring og kast. Tilgangen vil være en blanding af praktiske aktiviteter inden for indholdsområdet, som kobles til den didaktiske model på Løb, spring og kast-dugen. Endvidere rummer kurset drøftelse og refleksioner over didaktiske muligheder og udfordringer inden for løb spring og kast med henblik på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningsforløb med fokus på løb, spring og kast.

Kursusbeskrivelse for Fysisk træning

Kurset i fysisk træning tager udgangspunkt i fælles mål. Fokus er på specifikke opvarmnings-aktiviteter i relation til udvalgte indholdsområder og forskellige træningsprincipper og -metoder inden for generel fysisk træning. Disse principper og metoder afprøves i praksis. Lærerne vil få konkrete didaktiske værktøjer til at kvalificere deres undervisning inden for fysisk træning.

Movement Culture – en ny form for kropsbasis

Movement Culture kan karakteriseres som en åben platform, hvor der arbejdes med sammenhænge mellem kampkunst, moderne dans, gymnastik, parkour og forskellige kropslige eksperimenter. På workshoppen arbejdes der med par-arbejde og udfordrende situationer, hvor der øves og improviseres. Styrke, koordination og balance integreres på en sjov og kreativ måde - i en ny form for kropsbasis. Du får inspiration til at arbejde med kropsbasis, kreativ træning og bevægelse på en ny måde, der appellerer til mellemtrinet og udskolingen.

 

Deltagerlister fremsendes umiddelbart før kursusstart.

Idrætshilsen fra DANSK SKOLEIDRÆT VESTSJÆLLAND

 

Alle skolekom adresser er udgået. I vort FU skifter formand Kathe Christensen til Katcs@slagelse.dk

Mette Elmelund til mett0093@kk-skoler.dk

Indefodboldstævne for 5. klasse i Vemmelev flyttes til torsdag den 16. april 2020.Kontakt Jette Brostrup Jensen   Jebro@slagelse.dk

Kredsmesterskabet i volleybold for 9. klasse er netop afviklet i Kalundborg-hallerne fredag den 24. januar 2020.

Rynkevangskolen fra Kalundborg sejrede i både pige- og drengerækken.

Der deltog 12 hold med i alt ca. 100 elever.

Vinderholdene er kvalificeret til deltagelse i DM i Kolding i dagene 23. - 25. marts.

Fotos af holdene kan ses på vores facebookgruppe:

Dansk Skoleidræt Vestsjælland

 

Foreningsfestival blev afviklet fredag den 30. august 2019 i Kalundborg for 5. og 6. klasser.

Stor tak til alle deltagende foreninger.

Høvdingeboldstævnet i Kreds Vestsjælland er fuldt booket.

Dette stævne som foregår 17. marts 2020 i Kalundborg Hallerne er allerede fuldt booket, så der er desværre ikke plads til flere hold meddeler stævnearrangør Mette Elmelund.

Sæsonplanen

for det kommende skoleår er opdateret. Se under Sæsonplan.

Se fotos og anden omtale på facebook på vores gruppe: Dansk Skoleidræt Vestsjælland. 

Vil du kontakte et FU-medlem kan du finde tlf. og mail under: Bestyrelse FU

Floorballstævner er en succes.

Vi har netop afviklet for tredje år et stævne i floorball for 6. klasse  i Dalmose tirsdag den 14. januar 20 under ledelse af Per Holm fra Dalmose Skole.

Der blev spillet på stor bane med floorball - bander.

Vinderholdene blev Dalmose Skole i pigerækken og Vemmelev Skole i drengerækken.

Stor tak til Per Holm - Hansen for et flot arrangement.

Se regler m.m. under Aktiviteter i kreds Vestsjælland.

I det kommende års plan forsøger vi at afholde et stævne i Vemmelev i indefodbold torsdag den 27. februar 2020.

DM I SKOLEFODBOLD blev afviklet med stor succes i Kalundborg i dagene 30. maj - 1. juni 2017 med Skolen på Herredsåsen som værtsskole.

Der kommer igen DM i fodbold i Kalundborg i 2020. Dette DM programsættes til at foregå fra mandag den 25. maj - onsdag den 27. maj 2020.

5 Forårsfestivals blev afviklet i Sorø, Slagelse, Ringsted og Kalundborg i foråret 2017.

I Kalundborg deltog 4. og 5.klasse fra Kalundborg og Sejerø.

Der blev introduceret 14 workshops med aktiviteter, eleverne normalt ikke møder i skolen.

Sejlsport - taek wando - vægtløftning - bueskydning - boksning - golf - minitennis - fægtning - yoga - petanque - mountain bike - skating - rugby.

  TV-kalundborg - Store smil og røde kinder

Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Da lokale foreninger, med Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden i ryggen, i dag havde Idrætsfestival i Kalundborg var programmet bredt, smilene store og kinderne røde hos de mange 4. og 5. klasser, der deltog i aktiviteterne.

Boksning, sejlads, bueskydning, rugby og yoga var nogle af de aktiviteter, der var på programmet, da Skoleidrættens Forårsfestival fandt sted i Kalundborg i dag. Det er lokale foreninger, som arrangerede aktiviteterne på den endags-festival, som Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden står bag.

Der var røde kinder, grin og gode oplevelser, da Skoleidrættens Forårsfestival fandt sted i dag i området ved Munkesøen og i Kalundborg Hallerne. Her prøvede mere end 200 elever fra 4. og 5. klasse på lokale skoler kræfter med en række idrætsaktiviteter, som lokale foreninger arrangerede.

Det er Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden, som står bag Skoleidrættens Forårsfestival, der er et landsdækkende projekt, som i år finder sted 68 steder over hele Danmark. Målet med festivalerne er at skabe mere bevægelse i skolen og få skoler og lokale aktører til at møde hinanden. 

”Festivalerne giver eleverne en chance for at prøve en række idrætsgrene og opleve det særlige fællesskab, som opstår på sådan en dag, og for lærere og lokale aktører er det en mulighed for at opdage mulighederne i et samarbejde og få skabt nogle konkrete kontakter,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

 

Æresnåle til Kirsten Hald og Erik Elmelund ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde for over 25 års arbejde i Dansk Skoleidræt.

Per Bromann fik også en æresnål ved sin jubilæumsreception den 1. august 2017.

Per har arbejdet 32 år i Dansk Skoleidræt og er nu gået på pension.

Se fotos på  skoleidraet.dk

Se vores aktivitetsoversigt eller læs under sæsonplan.

 

Aktivitetsoversigt

 1. 26.
  feb.
  7.,8. klasse
  Boldspil
 2. 17.
  mar.
  Høvdingebold i Kalundborg
  Kalundborg Hallerne
  5. klasse
  Boldspil
 3. 16.
  apr.
  5. klasse
  Boldspil
 4. 14.
  maj.
 5. 04.
  jun.
  Orienteringsløb i Korsør
  Korsør Lystskov
  6. klasse
  Orientering