Kreds Vestsjælland

Hjemmesiden er senest  opdateret den 22. februar 18.

Årets lærervolleystævne må desværre aflyses, da kun 2 hold er tilmeldt. 

Den skriftlige beretning har ligget på hjemmesiden siden 5. februar.

Se under Repræsentantskabsmøde 2018

Gratis idrætskursus torsdag den 15. marts 18.

Skynd jer med tilmelding.

Se indbydelsen under kursus eller i sæsonplan.

Kurset afholdes i Kalundborg som forløber for vort repræsentantsskabsmøde, der afholdes kl. 13 - 15.30 samme dag.

Indbydelsen til repræsentantskabsmødet følger her.

Hver medlemsskole må stille med 1 repræsentant.

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland

Kalundborg  den  26. januar  2018

 

Til medlem af repræsentantskabet

 

Der indkaldes til det årlige repræsentantskabsmøde:  

 

Torsdag den 15. marts 2018  kl. 13.00 – ca. 15.30  på Skolen på Herredsåsen, Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg.

 

Ifølge vedtægterne må hver medlemsskole i kredsen stille med 1 repræsentant, der har stemmeret.

Et kommunalt skoleidrætsudvalg må endvidere stille med 2 repræsentanter.

Kursusdeltagere herudover må gerne deltage uden stemmeret.

 

Der er gratis idrætslærerkursus samme sted om formiddagen fra 8.30 – 12.00.

Særskilt invitation udsendes til  idrætsundervisere og er på vores hjemmeside.

Husk at tilmelde jer til dette senest 23/2 -18 til  kathe.christenden@skolekom.dk

 

Der vil være frokost kl. 12.15 – 12.50 for både kursusdeltagere og mødedeltagere.

Vi håber at de kursusdeltagere, som også repræsenterer deres medlemsskoler deltager i mødet.

Af hensyn til bespisning og udsendelse af årets beretning er det også nødvendigt med tilmelding til repræsentantskabsmødet til formanden senest den 26. februar 2018   elmelund@ka-net.dk

 

Dagsorden:

 

På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 8. Valg af:

Formand. På valg er Erik Elmelund.

 1. 8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år) På valg er Linda Jensen, Anette Bialik, Kirsten Hald, Per Bromann.
 2. 2 revisorer (der vælges én hvert år) På valg er Bent Overlade.
 3. 1 revisorsuppleant. På valg er Knud Erik Nielsen.

     Valgene under punkt 8 a og  b  gælder for 2 år, under c  for 1 år.

 1. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.
 2. Eventuelt.

 

Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hver repræsentant har 1 stemme til rådighed. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønske derom.

Den skriftlige beretning lægges senest 4 uger før mødet på kredsens hjemmeside.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 1 uge før mødet.

Det godkendte regnskab sendes til landsorganisationens forretningsudvalg til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

 

På forretningsudvalgets vegne

Formand

Erik Elmelund

Solbakken 40

4400 Kalundborg

elmelund@ka-net.dk

Volley

Eggeslevmagle vandt pigerækken og Rynkevangskolen vandt drengerækken ved kredsmesterskabet i volley januar 18. Begge hold modtog kredsvindertrøjer.

Stævnet blev afholdt i Tuse med Janne Petersen som stævneleder.

Se fotos på facebook i gruppen "Dansk Skoleidræt Vestsjælland" hvor I kan blive medlem og også følge os her.

Høvdingebold

Der afholdes et høvdingeboldstævne i Tølløse for 4. og 5. klasser den 7. marts.

Stævnet er for Holbæk Kommune.

Vinderholdet blandt 5. klasserne går videre til kredsstævnet i Kalundborg, der afholdes 20. marts.

Tilmelding senest 9. februar.

Se indbydelsen under under Sæsonplan.

Floorballstævne blev en succes.

Første stævne i floorball for 6. klasse blev afviklet i Dalmose 15. januar 18 under ledelse af Per Holm og Allan Beyer fra Dalmose Skole.

Der deltog 11 drengehold og 9 pigehold, i alt 20 hold fra 4 skoler: Dalmose Skole, Vemmelev Skole, Nymarkskolen samt Kalundborg Friskole.

Der blev spillet på stor bane med floorball - bander og stævnet var en stor succes, som absolut fortjener at blive gentaget.

Stor tak til Allan og Per, der selv havde forslået denne nye aktivitet, hvor der deltog ca. 120 elever i de gode rammer, som Dalmose - hallen giver.

Formanden besøgte stævnet og udleverede præmietrøjer til de to vindende hold fra Vemmelev Skole.

Erik Elmelund

 

Håndboldstævnet som var flyttet til Nymarkshallen i Slagelse er afholdt.

Der blev spillet uden harpiks, da dette ikke  er tilladt i denne hal. Der deltog kun 3 drengehold og 2 pigehold. Campusskolen fra Ringsted vandt begge rækker og har efterfølgende opnået fine placeringer ved DM i skolehåndbold for 8. klasse, der blev afholdt 23.-25. januar 18 i Helsinge.

I det kommende års plan forsøger vi at afholde et stævne i Kalundborg i indefodbold, da vi har måttet aflyse det planlagte stævne i Svinninge, hvor kun 1 skole havde tilmeldt sig.

Fodboldstævnet 2017 blev afviklet i styrtende regn, men forløb ellers efter planen onsdag den 13. september i Raklev ved Kalundborg. 27 hold deltog og der blev spillet 52 kampe uden uheld. Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen kvalificerede sig til deltagelse ved DM i skolefodbold for 6. klasse i juni 18 i Odense.

Svebølle Skole vandt begge rækker for 8.-9.klasse.

 

DM I SKOLEFODBOLD blev afviklet med stor succes i Kalundborg i dagene 30. maj - 1. juni 2017 med Skolen på Herredsåsen som værtsskole.

Se resultater på Dansk Skoleidræt.

Der kommer igen DM i fodbold i Kalundborg i 2020.

 

5 Forårsfestivals blev afviklet i Sorø, Slagelse, Ringsted og Kalundborg i foråret 2017.

I Kalundborg deltog 4. og 5.klasse fra Kalundborg og Sejerø.

Der blev introduceret 14 workshops med aktiviteter, eleverne normalt ikke møder i skolen.

Sejlsport - taek wando - vægtløftning - bueskydning - boksning - golf - minitennis - fægtning - yoga - petanque - mountain bike - skating - rugby.

  TV-kalundborg - Store smil og røde kinder

Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Da lokale foreninger, med Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden i ryggen, i dag havde Idrætsfestival i Kalundborg var programmet bredt, smilene store og kinderne røde hos de mange 4. og 5. klasser, der deltog i aktiviteterne.

Boksning, sejlads, bueskydning, rugby og yoga var nogle af de aktiviteter, der var på programmet, da Skoleidrættens Forårsfestival fandt sted i Kalundborg i dag. Det er lokale foreninger, som arrangerede aktiviteterne på den endags-festival, som Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden står bag.

Der var røde kinder, grin og gode oplevelser, da Skoleidrættens Forårsfestival fandt sted i dag i området ved Munkesøen og i Kalundborg Hallerne. Her prøvede mere end 200 elever fra 4. og 5. klasse på lokale skoler kræfter med en række idrætsaktiviteter, som lokale foreninger arrangerede.

Det er Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden, som står bag Skoleidrættens Forårsfestival, der er et landsdækkende projekt, som i år finder sted 68 steder over hele Danmark. Målet med festivalerne er at skabe mere bevægelse i skolen og få skoler og lokale aktører til at møde hinanden. 

”Festivalerne giver eleverne en chance for at prøve en række idrætsgrene og opleve det særlige fællesskab, som opstår på sådan en dag, og for lærere og lokale aktører er det en mulighed for at opdage mulighederne i et samarbejde og få skabt nogle konkrete kontakter,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Æresnåle til Kirsten Hald og Erik Elmelund ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde for over 25 års arbejde i Dansk Skoleidræt.

Per Bromann fik også en æresnål ved sin jubilæumsreception den 1. august 2017.

Per har arbejdet 32 år i Dansk Skoleidræt og er nu gået på pension.

Se fotos på  skoleidraet.dk

Referat af repræsentantskabsmødet med beretning ligger på hjemmesiden under Repræsentantskabsmøde 2017.

Se fotos fra vores kursus 2017 under Fotos.

Hjemmesiden redigeres løbende.

Seneste opdatering 22. februar 18.

Se vores aktivitetsoversigt nedenfor eller læs under sæsonplan.

 

Aktivitetsoversigt

 1. 20.
  mar.
  Høvdingebold i Kalundborg
  Kalundborg Hallerne
  5. klasse
  Boldspil
 2. 18.
  maj.
  2.,3.,4.,5. klasse
  Gymnastik
  Idræt på tværs
 3. 07.
  jun.
  Orienteringsløb i Korsør
  Korsør Lystskov
  6. klasse
  Orientering