Kreds Vestsjælland

Hjemmesiden er opdateret den 8. maj 24

 1. På det ordinære repræsentantskabsmøde 21. marts 24 foretages:

 Dagsorden

1: Valg af dirigent.

2: Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.

3: Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.

4: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.

7: Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.

8: Valg af: 8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år)

På valg var Jette Brostrup Jensen, Signe Hultquist Nielsen, Ninette Erichsen

8.b: 2 revisorer (der vælges én hvert år)                         På valg er: Bent Overlade

8.c: 1 revisorsuppleant. (der vælges 1 hvert år.)        På valg er: Erik Elmelund

Valgene under punkt 8 a og b gælder for 2 år, under c for 1 år.

9: Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.

10: Eventuelt.

Der kan læses om vedtægterne for repræsentantskab på vores hjemmeside: https://skoleidraet.dk/kredse/vestsjaelland/vedtaegter-samt-bestyrelse-fu-fotos/

 

Aktivitetsbeskrivelser findes sidst i indbydelsen.

Du skal prioritere en aktivitet i første modul og meddele dette ved tilmeldingen til kurset.

Skriv om du vælger idrætsdidaktik med udgangspunkt i kropsbasis eller flagfootball

sammen med dit navn, skole, e-mail og evt. telefonnummer.

I andet modul deltager alle i workshoppen ’’på røven i dans’’

TILMELDING SENEST 19. februar 2024

Til: Signe Hultquist Nielsen, sign7313@odsuv.dk

Aktivitetsbeskrivelser

Aktivitetsbeskrivelse for idrætsdidaktik med udgangspunkt i kropsbasis

Kom og tag idrætsfagets kropsbasis ind i en didaktisk ramme, hvor vi sammen vil afprøve, udvikle og reflektere over, hvad der er med til at skabe god idrætsundervisning. Idrætsundervisning med udgangspunkt i didaktiske modeller, som er med til at understøtte din planlægning, gennemførelse og evaluering af idrætsundervisningen. Vi kobler teori på praksis og praksis på teori med udgangspunkt i Fælles mål, bevægelsesglæde og din rolle som underviser. Kom og vær med til at sikre god idrætsundervisning på din skole.

Aktivitetsbeskrivelse for flagfootball

Skal du stå bag en OL-deltager i 2028?

Med Flagfootball på OL-programmet i 2028 har du nu muligheden for at blive den lærer som tænder lyset hos en kommende OL-deltager.

Vores forløb med Flag football vil give dig et kendskab til spillet og træningsøvelser som

gør at du kan åbne øjnene for en ny sport hos dine elever.

Flag Football er et hurtigt spil med fokus på samarbejde og god brug af alle muskelgrupper i forbindelse med løb, spring, kaste/gribe og en hel del taktiske beslutninger. Men uden de fysiske tacklinger fra den oprindelige sport fra USA.

‘’På røven i dans’’

Kurset har fokus på, at deltagerne får introduktion og kendskab til, hvordan man som underviser kan arbejde med faglige begreber inden for dans og udtryk i praksis.

 Deltagerlister fremsendes umiddelbart før kursusstart. Ønsker man ikke at fremgå på deltagerlisten med navn, mail og skole skal der gives besked herom.

Idrætshilsen fra DANSK SKOLEIDRÆT VESTSJÆLLAND

 

Seneste meddelelser :

Teenvolley stævne planlagt i Stenlille den 7. marts må desværre aflyses, da der ikke er kommet nogen tilmeldinger.

Kreds Volleybold stævne er afholdt

fredag den 19. januar 24 i Kalundborg på Rynkevangskolen.

Høvdingeboldstævnet i Kalundborg den 19. marts er nu fuldt booket, så der er ikke plads til flere klasser.

 

Referater fra tidligere stævner :

Kredsfodboldstævnet

Onsdag den 13. september 2023 i Kalundborg

er afviklet. Der blev spillet på Raklevs baner ved Røsnæshallen fra kl. 8.30 – 15.00.

Der bliver fodboldstævne igen i 2024.

Turneringen blev afviklet i  4 rækker:

Holbæk Private Realskole vandt både pige- og drengerækken for 6. klasse og deltager ved DM i Odense i dagene 14. - 16. maj 2024.
Skolen på Herredsaasens piger fra 8. klasse vandt pigerækken for 8.-9.kl.
Skolen på Herredsaasens drenge fra 9. klasse vandt drengerækken for 8.-9.kl.
Atletikstævne for 7.klasse er afholdt

Tirsdag den 19. september 2023 i Holbæk Sportsby

Stævneleder: Janne Petersen, tlf. 24824203

Holdsammensætning: 7. Klasse piger/drenge

Stævneform/reglement: Se www.skoleidraet.dk

Betingelser for holdsammensætningen

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Et hold består af min. 9 elever max. 18 elever. En elev må max. deltage i 2 af de "individuelle øvelser" samt i stafet.

Øvelsesrækken er som følger:

-7.kl. Piger: 80 m, 800 m, længdespring(afsætszone), højdespring, kuglestød

-( 2 kg), spydkast (400 g) samt 4x100 m stafet

- 7.kl. Drenge: 80 m, 800 m, længdespring(afsæszone), højdespring, kuglestød(3 kg), spydkast(400 g) samt 4x100 m stafet.

 I alle øvelser deltager 3 elever fra hvert hold undtagen 4 x 100 m stafet.

 Vinderne kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM for 7. klasse 6.- 7. juni 2023 i Lyngby, kreds København.

 Ikke-medlemsskoler kan ikke gå videre til DM.

 Tilmeldingsfrist: Senest den 1. september 2023 med posten eller mail.

 Tilmelding: Sendes til Janne Petersen, Æbledraget 9, 4300 Holbæk eller

jann6877@skolen.nu

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis deltage.

Ikke medlemsskoler skal ved tilmeldingen betale 500 kr. pr. hold. Er betalingen ikke modtaget ved tilmeldingsfristen, kan holdet ikke deltage.

Betalingen indbetales til kasserer Thomas Sørensen.

En ikke medlemsskole kan ikke kvalificere sig til DM.

jann6877@skolen.nu

Håndboldstævnet er netop afholdt 1. 23. december i Vemmelev Hallen.

 

DM i skolefodbold for 6. klasse 2023 blev en stor succes i Kalundborg

Skolen på Herredsaasen var værtsskole og Mette Elmelund med lærerteam og 5. klasse som praktiske arrangører ydede en fantastisk præstation og fik megen ros.

Der startedes med en fodbold-event tirsdag aften ved skolen og herefter gik det løs med kampe på 6 baner i Munkesøen i Kalundborg.
Onsdag blev der spillet kampe fra kl. 9.00 til 16.00 og torsdag fra 9.00 til 14.00.
Kalundborg Kommune havde stillet svømmehallen til rådighed for deltagerne onsdag efter kampene.
Der var lodtrækning på et lærermøde tirsdag aften, hvor de 10 pige- og 13 drengehold fra landets 15 kredse blev fordelt i puljer.
Fra kreds Vestsjælland deltog Dyhrs Skole, Slagelse med et drengehold, Nyrupskolen, Kalundborg med et pigehold og Skolen på Herredsaasen, Kalundborg med såvel pige- som drengehold. 
Nyrupsskolens piger blev mestre efter en spændende finale mod Askov-Malt skolen fra Vejen.

Flotte placeringer af Vestsjælland

Nyrupskolens piger fra 6. klasse blev DM vindere.

I drengerækken blev Herredsaasens drenge nr, 4 og Dyhrs Skole nummer 7, mens Herredsaasens piger blev nr. 8.
Næste stævne er volleyboldstævne, der afholdes fredag den 24. januar 24 i Kalundborg. 
Husk tilmelding senes 18. december 23.
Høvdingeboldstævne – Kreds Vestsjælland

Høvdingeboldstævnet for 5. klasse blev afholdt tirsdag d. 14. marts 2023 i Kalundborg Hallerne.

Der deltog 18 klasser, der spillede i to haller.

Finalen blev vundet af Rynkevangskolen, der vandt over Skolen på Herredsaasen med 3-1. 

Vinderne af finalen går videre til DM i høvdingebold, der afholdes i Greve d. 16.-17. maj 2023.

Repræsentantsskabsmøde 2023 er afholdt Torsdag den 16. marts 2023 i Vemmelev

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt FU Kreds Vestsjælland

Torsdag den 16.4.2023

1: Erik blev valgt som dirigent

2: Kathe aflagde årsberetning. Årsberetningen kan læses på vores hjemmeside og facebookside.

    Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

3: Martin fra huset: Dansk Skoleidræt fejrede 75 års jubilæum i 2022.

    Det er ingen hemmelighed, at økonomien er det springende punkt. Vi skal drøfte hvordan kredsene kan betale 1.5 mio for driften af sekretariatet i Nyborg.

Fra 4,5 til 12,00 kr.  - så bredt spænder kontingentet i kredsene på landsplan. Kommunerne er i gang med se på hvad de får for pengene. I nogle kommuner er der meget få eller ingen aktiviteter, men en undersøgelse i Jylland viser at mange skoler bruger Dansk Skoleidræts hjemmesider og databaser.

Der blev drøftet for og i mod. Erik nævnte at Kalundborg Kommune betaler dobbelt kontingent. De betaler til Dansk Skoleidræt og til Kalundborg idrætsudvalg. Erik mener ikke at man vil savne DM mm hvis man skulle beslutte at nedlægge sekretariatet.

Janne siger at det er arbejdet med lokal idræt der giver mening. DM er ikke afgørende for at Holbæk deltager.

Kathe mener, at det er vigtigt, at vi er en del af noget stort. Dansk Skoleidræt er nogen af dem, der bliver spurgt, når Ministeriet spørger.

Martin pointerer at Dansk Skoleidræt får tilskud fra ministeriet, og det tilskud får foreningen fordi den er landsdækkende, derfor kan der ikke være kredse der ikke vil være en del af noget stort.

Linda mener at tiden til frivilligt arbejde, er slut. Det er svært at værge medlemmer til FU, da ingen skoler giver tid til arbejdet i FU.

4: Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet blev godkendt, dog med en bemærkning om at regnskabet skal revideres.

5: Indkomne forslag.

  Forslag om at skoler der er tilmeldt et stævne, vil blive opkrævet et beløb på kr. 500, såfremt der meldes afbud fra 14 kalenderdage og mindre inden stævnet.

  Forslaget er godkendt.

6: Fremlæggelse af budget.

    Indkøb: vi har købt Pickleball for ca. 10.000 så vi ved at det budget ikke holder

   Budgettet blev godkendt.

7: Janne udgår af FU, men vi aftaler at Janne afvikler stævner i Holbæk mod betaling.

 Mette ønsker genvalg. Thomas ønsker genvalg. Erik ønsker genvalg.

8:

Bent Overlade har vi forgæves forsøgt at kontakte.

Jette Brostrup Jensen blev valgt som revisor. Erik Elmelund valgt som revisorsuppleant.

9: Eventuelt.

Vi er blevet enige om, at Janne Petersen bliver ekstern stævnelederansvarlig for Atletik og basket.

 

Dagsorden

På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages:

 1: Valg af dirigent.

 • 2: Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 • 3: Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.
 • 4: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 • 5: Behandling af indkomne forslag.
 • 6: Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 • 7: Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 • 8: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 • 9: Behandling af indkomne forslag.

Der er indkommet et forslag

 • 10: Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 • 11: Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 • 12a: Valg af: 8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år)

På valg er: Janne Petersen, Mette Elmelund, Erik Elmelund, Thomas Sørensen

 • 12b: 2 revisorer (der vælges én hvert år)

På valg er: Bent Overlade

 • 12C: 1 revisorsuppleant.

På valg er: Erik Elmelund

 • 13: Valgene under punkt 12 a og b gælder for 2 år, under c for 1 år.
 • 14: Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.
 • 15: Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet 16. marts 2023 i Vemmelev.

Repræsentantskabsmøde afholdes med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

 

Årets skriftlige beretning:

2022 blev et år, hvor alting så småt kom op at køre igen efter en svær tid. Der har dog været enkelte aflysninger i løbet af året.

Vores idrætsunderviserkursus flyttede vi fra 17. marts til 25. August. Kurset blev gennemført med 28 kursister, der havde en god dag i Holbæk Sportsby. Vores repræsentantskabsmøde blev gennemført i marts på Rynkevangsskolen. Der var ingen udover vores FU og en repræsentant fra Hovedbestyrelsen, der deltog.

Der har i år 2022 været flere FU-møder, her var et af dem virtuelt. Det lærte vi i Coronatiden, og det fungerede stadig.

I FU er vi stadig enige om, at aktiviteterne er det vigtigste, vi laver, og vi er påbegyndt et arbejde med aktivitetsudvikling i Kreds Vestsjælland.

Hjemmesiden fungerer udmærket, men vi oplever at vores Facebookside er mere besøgt. Se vores hjemmeside: www.skoleidraet.dk og klik ind på kredse og vælg Vestsjælland. Og se vores Facebookside ”Dansk skoleidræt Vestsjælland”, som pt er oppe på 134 medlemmer.

Vi er så privilegerede, at alle kommuner i vores kreds har valgt, at alle folkeskoler i deres område er medlemmer. Det er vi meget glade for, og derfor vil vi også gerne sørge for, at der er aktiviteter til elever spredt ud over vores kreds.  Vores kreds har også flg. Fri- og privatskoler som medlemmer: Friskolen og idrætsefterskolen Ubby, Kalundborg Friskole, Holbæk Privat Realskole, Tømmerup fri- og efterskole, Røsnæs Friskole, Dyhrs Skole Slagelse, Vestermose Natur - og idrætsfriskole, Slagelse.

I vores kreds er vi syv FU-medlemmer og så undertegnede som formand. Vores møder ligger uden for vores primære job, og vi skifter til at beværte hinanden. Vi afholder hvert år et heldagsmøde, hvor det så kræver, at skolerne vikardækker os. Vi heldigvis haft gode arbejdspladser, og de har vikardækket os.

I Dansk Skoleidræt afholder Hovedbestyrelsen et udviklingskursus på skift i kredsene rundt om. I år var det Sydslesvig, der var vært, og formanden deltog. De fleste af FU deltog i Idrætslærernes Forum, hvilket vi som kreds betaler.

Vi har vanen tro inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

Husk: Dansk Skoleidræts blad, der udsendes gratis til alle skoler. ”Skoleidraet.dk” er også stadig et besøg værd.

Der er stadig ikke skoleidrætsudvalg i alle kommuner, men det er stadig et stort ønske for os alle, og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse. Målet er stadig, at alle vores seks kommuner skal have et kommunalt skoleidrætsudvalg.

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vores arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vores arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Vemmelev Skole for benyttelse af faciliteterne ved dette kursus og repræsentantskabsmøde.

Forslag til aktivitetsplanen udleveres på rep. mødet. Vi har vedtaget aktivitetsplanen på vores møde sidste gang.

På forretningsudvalgets vegne

Formand

Kathe Christensen

Etterbjergvej 8

4200 Slagelse

katcs@slagelse.dk

 

Beretning Fodbold 2022

Fodboldstævnet 14. september 22 blev gennemført med 21 hold ved Røsnæshallen.

Drenge 8. - 9. klasse spillede 11-mands. Øvrige rækker spillede 8 - mands. 

Der var til de deltagende skolers store tilfredshed skaffet flere dommere udefra, så skolerne selv kun dømte få kampe. 

Resultaterne blev:

8.-9. kl. drenge: 1. Herredsaasen Kalundborg 8. klasse - 2. Herredsaasen 9. klasse

8.-9. kl. piger: 1. Svebølle Skole 9. klasse - 2. Nyrupskolen 8. klasse

 1. kl. drenge: 1. Dyhrs Skole Slagelse 2. Herredsaasen

6.kl. piger: 1. Herredsaasen Kalundborg - 2. Nyrupskolen Kalundborg

Ugen før stævnet var der kommunalt kvalifikationsstævne i Kalundborg for 6. klasserne. Her deltog 8 pigehold og 12 drengehold fra Kalundborg. Da der til kredsstævnet ikke var tilmeldt hold fra andre kommuner udgik rækken ved kredsstævnet.

Deltagende hold ved kredsstævnet:

8.-9. kl. piger: 6 hold i 2 puljer.       8 mands

8.-9.kl. drenge: Der deltog 10 hold, der spillede i 3 puljer      11 mands

 1. kl. drenge: 5 hold i 1 pulje 8 mands

I alt  deltog 21 hold fra Kalundborg, Slagelse og Odsherred Kommune.  Der blev spillet 38 kampe.  

DM i skolefodbold for 6. klasse afholdes i år i Kalundborg med Skolen på Herredsaasen som værtskole i dagene 23. - 25. maj 2023.

Her spilles på Munkesø Stadion og overnattes på Skolen på Herredsaasen.

Der deltager hold fra alle kredse i Dansk Skoleidræt.

Erik Elmelund

 

Beretning høvdingebold 2022

 

Stævnet blev efter 2 års pause gennemført tirsdag d. 15. marts 2022 i Kalundborg Hallerne. Stævnet blev hurtigt fuld booket af 22 klasser og med hold på ventelisten.

Der blev afviklet knap 60 kampe i 2 haller fra kl. 8.30-14.45 i en rigtig god ånd.

Vinderen blev Nyrupskolen 5.b som vandt 3-2 efter en meget spændende finale som blev afgjort i høvdingeduel. De mødte Vig Skole i finalen. Raklev og Skolen på Herredsåsen 5.b delte 3. pladsen.

Nyrupskolen repræsenterede Kreds Vestsjælland ved DM i Viborg i maj 2022.

 

Aktivitetsbeskrivelse ved årets kursus

Kursusbeskrivelse for Pickleball

Introduktion til et netspil, som er nemt at gå til!

Pickleball er en blanding af tennis og padel. Det spilles på en badmintonbane med nettet i tennishøjde. Der benyttes et fast bat og en bold a la floorball-bolden. 

Dette setup er let selv for nybegyndere at få stort udbytte af lige fra starten. 

I præsenteres for enkle øvelser og småspil, der kan bruges af skolebørn fra ca. 4.-10 kasse. 

I introduceres til de grundlæggende regler og afprøver det færdige spil. 

Vh. Steen U. Hansen og Leif Folke

 

Aktivitetsbeskrivelse for Dans og bevægelse

I Danse- og bevægelsesmodulet vil du møde instruktør Signe Asferg Rasmussen, der tager os med ud i dans og bevægelse, når det er bedst. Vægten lægges på den fælles oplevelse, hvor individets indsats bliver en del af et fælles tredje - sammen skaber vi noget stort.:)

Rytmisk bevægelse, hvor alle kan være med - også for dem, der ikke til daglig har lyst til at bevæge sig til musik og rytmer på det store gulv. 

Ideer og øvelser lige til at tage med hjem og prøve af i undervisningen.

Inklusion i idrætsfaget

''Workshoppen har fokus på, at deltagerne får praktiske erfaringer og viden om, hvordan idrætsundervisningen kan tilrettelægges og tilpasses, så elever med særlige behov og skader i højere grad inkluderes i idrætsfaget. I workshoppen præsenteres inspiration til metoder og aktiviteter, som er inkluderende og nemme at anvende i og omkring idrætsundervisningen. Derudover præsenteres et tilpasset aktivitetshjul, så deltagerne med workshoppen får et redskab til også at kunne tilpasse aktiviteter, der ligger ud over workshoppens indhold.

Workshoppen bygger på materialet ”Alle børn med i idrætsfaget”, der er udviklet af Dansk Skoleidræt i samarbejde med bl.a. Parasport Danmark og Videnscenter om Handicap. Workshoppen er af praktisk karakter, så mød op i idrætstøj.''

 

Terminer for DM-stævnerne i 2023

Aktivitet /Dato /Kredsarrangør/Sted  

Håndbold 31. jan.- 2. febr. 2023 Kreds Nordsjælland, Helsinge

Her deltog Dyhrs Skoles drenge.

Volleyball 14. - 16. marts 2023 Kreds Midt- og Vestjylland, Ikast 

Her deltager Rynkevangskolen  med et pigehold samt Nyrupskolen med et drengehold.

Basketball 18. - 20. april 2023 Kreds Sydvestjylland, Vejen 

Høvdingebold 16. - 17. maj 2023 Kreds Gl. Roskilde Amt, Greve 

Fodbold 23. - 25. maj 2023 Kreds Vestsjælland, Kalundborg 

Her deltager Skolen på Herredsaasen samt Nyrupskolen fra kreds Vestsjælland i pigerækken.

Dyhrs Skole og Skolen på Herredsaasen deltager i drengerækken.

Atletik 6. - 7. juni 2023 Kreds Københavns Omegn, Lyngby 

Her deltager ingen hold fra kreds Vestsjælland.

 

 

Kidsvolley i Asnæs blev gennemført 28. oktober.

 

Ærgerligt for dig der ikke deltog

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND

tilbød igen i år alle idrætsundervisere

GRATIS kursus med god forplejning.

Kurset blev gennemført med 28 kursister, der havde en god dag i Holbæk Sportsby.

Næste års kursus:

Torsdag den 16. marts 23 i Vemmelev.

 

Program for 22

Fysisk træning, Løb, spring og kast samt Movement Culture

 1. Aktivitetsbeskrivelse

Kursusbeskrivelse for løb, spring og kast

Kurset i løb, spring og kast tager udgangspunkt i fælles mål og skal give deltagerne inspiration til deres arbejde med løb, spring og kast. Tilgangen vil være en blanding af praktiske aktiviteter inden for indholdsområdet, som kobles til den didaktiske model på Løb, spring og kast-dugen. Endvidere rummer kurset drøftelse og refleksioner over didaktiske muligheder og udfordringer inden for løb spring og kast med henblik på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningsforløb med fokus på løb, spring og kast.

Kursusbeskrivelse for Fysisk træning

Kurset i fysisk træning tager udgangspunkt i fælles mål. Fokus er på specifikke opvarmnings-aktiviteter i relation til udvalgte indholdsområder og forskellige træningsprincipper og -metoder inden for generel fysisk træning. Disse principper og metoder afprøves i praksis. Lærerne vil få konkrete didaktiske værktøjer til at kvalificere deres undervisning inden for fysisk træning.

Movement Culture – en ny form for kropsbasis

Movement Culture kan karakteriseres som en åben platform, hvor der arbejdes med sammenhænge mellem kampkunst, moderne dans, gymnastik, parkour og forskellige kropslige eksperimenter. På workshoppen arbejdes der med par-arbejde og udfordrende situationer, hvor der øves og improviseres. Styrke, koordination og balance integreres på en sjov og kreativ måde - i en ny form for kropsbasis. Du får inspiration til at arbejde med kropsbasis, kreativ træning og bevægelse på en ny måde, der appellerer til mellemtrinet og udskolingen.

 

Vi har afholdt repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2022  på Rynkevangskolen i Kalundborg.

Genvalgt til FU blev Signe Hultquist Nielsen, Linda W. Jensen og Jette Brostrup Jensen.

Mikkel Frederiksen udgik efter eget ønske.

Kirsten Hald blev genvalgt som revisor og som revisorsuppleant genvalgtes Erik Elmelund.

 

Referat af repræsentantskabsmøde 17.03.2022 på Rynkevangskolen, Kalundborg

Punkt

 

 

1

Valg af dirigent:

Erik Elmelund

Indkaldelsen er indkaldt jf. vedtægterne

 

2

Indstilling af personlige medlemmer

Kirsten Hald og Bent Overlade indstilles og valgt til personlige medlemmer af rep.

 

3

Aflæggelse af mundtlig beretning.

Der henvises til skriftlig beretning.

Beretningen er godkendt.

 

4

 

    Martin fra HB orienterede. Praksiscenter for idræt og bevægelse i skolen er søsat. Aktivitetsdatabase er   

     ligeledes søsat.

5

Fremlæggelse af regnskab

 

 Thomas gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

6

Behandling af indkomne forslag.  

 

Ingen forslag

7

Drøftelse af fremtidige aktiviteter

Linda fortalte, at de i Sorø kommune ved stævner, forsøger at arrangere en helt anden sport, som   eleverne kan prøve på dagen.

8

Fremlæggelse af budgetforslag.

 

Det aftales at der laves en ny postering der hedder Transport DM

Budgettet hermed godkendt

9

 Fastsættelse af kontingent fra medlemsskolerne.

Kontingentet fastholdes på kr. 5,00 pr. elev

10

Valg af medlemmer.

Mikkel ønskede ikke genvalg. Genvalg til Linda, Signe og Jette.

Kirsten Hald vælges for 2 år til revisor

 Erik Elmelund valgt til revisorsuppleant.

11

Næste års repræsentantskabsmøde

16.3.2023 i Holbæk Sportsby.

12

Evt.

Martin orienterede om problematikken omkring driften af huset i Nyborg.

Jette Brostrup

Formandens skriftlige beretning:

Som det har været i flere år, har Coronaen været en u-inviteret deltager i hele 2021. Desværre har den været skyld i mange aflysninger og/eller udsættelser bl.a. Idrætsunderviserens dag og repræsentantskabsmødet sidste år. Repræsentantskabsmødet blev udsat og kurset blev aflyst. Vi valgte at afholde et virtuelt kursus i august i samarbejde med sekretariatet. Kurset var "Prøven i idræt". Det var en stor succes.

Aktiviteterne i kreds Vestsjælland er det vigtigste, vi laver, og når vi aflyser eller udsætter disse, giver det mange frustrationer. Heldigvis har vi haft gode samarbejdspartnere, tak til dem og tak til FU for altid at være omstillingsparate til både ændringer, aflysninger og udsættelser.

I år har været et stort år for Dansk Skoleidræt. Dansk Skoleidræt har haft Jubilæumsår. 75 år. Det var meget stort. Der var en masse forskellige arrangementer i løbet af året. Der kan nævnes Jubilæumssang, Jubilæums Magasin og en meget flot reception i Nyborg. Her var der deltagelse fra FU. Ved receptionen sendte Hans kongelige Højhed Prins Joachim en videolykønskning.

Hele år 2021 har der været et samarbejde med DR - Sammen i bevægelse. Dette har også givet mange arrangementer og super god omtale i DR. Her kan nævnes DR Ultrabit Challenge.

I Sekretariatet har der i længere tid været afholdt møder med forskellige politikerer fra Christiansborg. Dette har givet vores organisation over 6 millioner årligt fra Undervisningsministeriet. Vi skal så leve op til grundformålet:


Dansk Skoleidræt har med skolen som ramme til formål at:

 • fremme elevernes læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse
 • styrke idrætsfagets faglighed, status og vilkår
 • skabe grundlag for livslang fysisk aktivitet ved at understøtte elevernes glæde og begejstring for idræt, leg og bevægelse i et forpligtende fællesskab

Formændene har også i år 2021 holdt formandsmøder. Igen i 2021 var nogle virtuelt og andre ved fysisk fremmøde.

I 2021 var vores kreds vært for Dansk Skoleidræt udviklingskursus. Det var i starten af september på Musholm - Ferie • Sport • Konference. Det var faktisk 2020-programmet, der skulle afvikles med et års forsinkelse. Vi havde et fantastisk kursus med stor opbakning fra de andre kredse i Dansk Skoleidræt. Vi plejer at deltage i Idrætslærernes Forum, dette blev desværre aflyst i 2021.

Hjemmesiden fungerer godt. Gå derfor ofte ind på www.skoleidraet.dk og klik ind på kredse og vælg Vestsjælland.

Vi har jo også en Facebookside, ”Dansk skoleidræt Vestsjælland” som pt har 115 medlemmer.

Medlemmerne af vores kreds er alle kommunerne i vores område. De giver os 100 % opbakning. Endvidere har vi flg. privatskoler som medlemmer: Friskolen og idrætsefterskolen Ubby - Kalundborg Friskole - Holbæk Privat Realskole - Tømmerup fri- og efterskole - Røsnæs Friskole - Vinde Helsinge Friskole - Dyhrs Skole - Vestermose Natur - og idrætsfriskole, Slagelse.

Det kræver fri fra det primære job, og det er ikke altid nemt. Det har været svært at finde tidspunkter til vores FU-møder i løbet af året.

Vi har en god kontakt til pressen, og i år har ikke været en undtagelse, set i lyset af samarbejdet med DR.

Vi har vanen tro inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

I Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” inden for skoleidrætten med en masse spændende artikler. Hjemmesiden ”Skoleidraet.dk” er også stadig et besøg værd

Til en gentagelse fra sidste år: Der er fortsat ikke skoleidrætsudvalg i alle kommuner, men det er stadig et stort ønske for os alle, og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse. Målet er stadig, at alle vore seks kommuner skal have et kommunalt skoleidrætsudvalg.

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vore arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vort arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Rynkevangskolen for benyttelse af faciliteterne ved dette kursus og repræsentantskabsmøde.

Forslag til aktivitetsplanen udleveres på rep. mødet. Vi har vedtaget aktivitetsplanen på vores møde sidste gang.

På forretningsudvalgets vegne

Formand

Kathe Christensen

Etterbjergvej 8 4200 Slagelse

katcs@slagelse.dk

Kort om de forskellige aktiviteter:

Høvdingeboldstævnet:

Høvdingeboldstævnet i Kalundborg blev desværre for andet år i træk aflyst pga. corona. Men vi vender stærkt tilbage i år, hvor stævnet er fuld booket og med hold på venteliste.

Mette Elmelund

 

Tirsdag d. 26. oktober 2021 blev der for første gang afholdt kidsvolley-stævne for 3. årgang i Asnæs-Grevinge Hallen. Der var to skoler tilmeldt: Asnæs Skole og Vig Skole. Trods de få tilmeldinger havde alle en super sjov og aktiv dag, hvor der blev spillet en masse flot kidsvolley. Stævnet endte i en finale mellem Asnæs Skole og Vig Skole, hvor Asnæs Skole, efter en flot kamp, kunne kalde sig for vindere af dagens stævne.

Stævnet forløb planmæssigt, der var god energi, sved på panderne og lyst til flere stævner mod andre skoler og i mange flere sportsgrene. En rigtig fin dag! Tak til lærere på Asnæs Skole og Vig Skole for fine dommerpræstationer. 

Signe

 

Kids og Teen-volley stævner i 20/21: I samarbejde med Volleyball Danmark havde Dansk Skole Idræt planlagt at afholde Kidsvolley og Teen volley stævner mange steder i regionen. Det er sædvanligvis en stor aktivitet med mange aktive deltagere. Desværre blev de fleste aflyst pga. Corona situationen og heraf diverse restriktioner både på lands-og kommunalt plan. Kids- Volley: Der var planlagt stævner 8 steder i regionen fordelt over i alt 18 stævnedage. Heraf blev der afholdt 3 lokale stævner. Glædeligt, at Odsherred var med i år. Takket være Signe ( FU-dansk skole idræt Vestsjælland) blev dette stævne gennemført. Teen-Volley: Der var planlagt 5 stævner i regionen. Et enkelt stævne nåede at blive gennemført. Vi ser alle frem til forhåbentlig snart igen at kunne afholde samtlige planlagte stævner i regionen i 2022/23 

Vh Linda W Jensen

Håndboldstævnet

Vores håndboldstævne blev først udsat - herefter flyttert - programsat og efterfølgende aflyst.

 

Repræsentantskabsmøde 21 blev afholdt torsdag den 15. april 2021 på teams, da Holbæk Sportsby var optaget som vaccinationscenter og Corona stadig spøgte.

Erik Elmelund, Janne Petersen, Thomas Sørensen og Mette Elmelund var på valg og blev alle genvalgt. formand Kathe Christensen Etterbjergvej 8 4200 Slagelse katcs@slagelse.dk

Dansk Skoleidræt Vestsjælland

Kathe Christensen

Skriftlig beretning for 2020       

Repræsentantskabsmødet torsdag den 15. i april 2021. Repræsentantskabsmøde afholdes med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

Formanden har hvert år til opgave på skrive en skriftlig beretning om året, der gik. Jeg har ikke været formand i så mange år, på det er en velafprøvet let opgave. Og så kom der et år, hvor Covid 19 dominerede og overtog - så på sige alle vores aktiviteter.

Jeg har kreds Vestsjælland er det, som i Skoleidræts og kredse, aktiviteter for skoleelever, det er. Vi har hvert år planlagt en masse gode, spændende og interessante aktiviteter. Nogle har vi i FU, og har folkemusiket hjulpet med på afvikle.

Nogle af vores aktiviteter giver vinderne adgang til DM i Dansk Skoleidræt-regi. Vi har flere gange stået for værtskabet, og i 2020 var det DM i Fodbold. Det blev det, der er blevet udsat for så aflyst. Og aflysning har været de 2 ord, vi har brugt mest i 2020.

Formandsmøder i Dansk Skoleidræt er blevet afholdt i 2020 flest virtuelt, men et enkelt på Musholm - Ferie • Sport • Konference blev fysisk. Jeg har deltaget i alle sammen i 2020 sammen med de andre 14 kredsformænd. Det giver et godt samarbejde, en samhørighed samt et bredt kendskab til aktivitetsafholdelser rundt i kredsene. Det har været en stor trøst også på mærke deres frustrationer over dette Covid 19-år.

Hvert år afholdes Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde. I 2020 var det Kreds Vestsjællands 50-års fødselsdag. Repræsentantskabsmødet blev udsat til d. 4. september – også på Musholm - Ferie • Sport • Konference. Så vores fødselsdag nåede ikke af blive fejret.

Forretningsudvalget består af 9 medlemmer, det gjorde det også i 2020. Vores FU-møder har i året været virtuelle eller fysiske. Vi afholdt heldagsmøde på Musholm - Ferie • Sport • Konference i januar. Stedet var valgt, da vi senere på året skulle afholde udviklingskursus for Dansk Skoleidræts andre FU-er. Dette udviklingskursus blev desværre også aflyst, men hele det planlagte arrangement får vi forhåbentlig lov til at afholde i september 2021. Her skal Dansk Skoleidræts store jubilæum – 75 år – markeres.

Næste gang vi skulle være sammen i FU i 2020 var til Idrætsunderviseren dag og Repræsentantskabsmødet d. 12. marts i Holbæk Sportsby. Vi havde en masse tilmeldinger til dette spændende arrangement. Dette blev vores første af mange aflysninger. Arrangementet blev aflyst dagen før, men det var heldigvis uden økonomisk tab. Vores næste FU-møde blev afholdt virtuelt. Her aftalte vi at: Force majeure Covid-19 skulle lægges til grund for vores manglende afvikling af Repræsentantskabsmøde 2020. Forretningsudvalget ville fortsætte uændret til 2021. Dette var Dansk Skoleidræt ”Hovedstyrelsen” ikke enige i, og vi afholdte derfor Repræsentantskabsmøde fysisk d. 20. august 202 i Holbæk Sportsby. Fremmødet var lavt, men der skete alligevel store ændringer i FU. Kirsten Hald, vores kasserer, og Anette Bialik, vores næstformand, forlod begge vores FU. Ind kom der 2 nye FU-er: Signe Hultquist Nielsen, Asnæs Skole og Mikkel Frederiksen, Vig Skole. Vi byder begge velkommen og glæder os til samarbejdet. I vores FU ses nu: Næstformand: Linda Jensen, kasserer: Thomas Sørensen. Kirsten Hald blev herefter valgt til revisor.

Hjemmesiden er nok det eneste, der ikke er blevet udsat eller aflyst. Erik Elmelund lægger stadig nyheder ud. Mange af nyhederne er jo desværre: Udsat og/eller aflyst. Se os på: www.skoleidraet.dk Kreds Vestsjælland.

Vi har jo også en Facebookside, Dansk skoleidræt Vestsjælland, den har pt. 83 medlemmer. Gå også ind på denne og se.

I dette Covid 19 år har vi ikke oplevet nedgang i vores medlemskommuner. Alle har bakket op, kontingentet var også betalt inden Danmark lukkede ned. Det er interessant, om der sker noget på den front i 2021. Endvidere har vi flg. privatskoler som medlemmer: Friskolen og idrætsefterskolen Ubby - Kalundborg Friskole - Holbæk Private Realskole - Tømmerup fri- og efterskole - Røsnæs Friskole - Dyhrs Skole - Vestermose Natur - og idrætsfriskole, Slagelse. Vores kontingent er stadig kun 5 kr. pr. elev. Vores økonomi er stabil, men der er heller ikke brugt ret meget i 2020.

Der er i 2020 blevet arbejdet på at styrke Dansk Skoleidræts økonomi. I 2020 er der blevet lavet en økonomisk opjustering fra Undervisningsministeriet.

Udviklingskursus og Idrætslærerens Forum er 2 arrangementer, hvor man som FU-medlem har mulighed for at deltage i. Begge er blevet aflyst.

 I Dansk Skoleidræt kan man være så heldig at modtage en Æresnål. Æresnålen kan tildeles efter "25 år i skoleidrættens tjeneste" eller på baggrund af "en ekstraordinær indsats for skoleidrætten" efter indstilling. I vores forretningsbestyrelse har Anette Bialik modtaget nålen i 2020. Hun har desværre ikke fået den overrakt fysisk endnu.

Vi har vanen tro inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

I Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” indenfor skoleidrætten med en masse spændende artikler.

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år. Vi er meget kede af, at de fleste af vores arrangementer ikke er blevet gennemført.
Vi har kun gennemført 2 arrangementer i 2020. Beretning om disse senere. Vi håber på et bedre år 2021.

Forslag til aktivitetsplanen er blevet udsendt sammen med denne beretning til alle tilmeldte Repræsentantskabsmødet før mødet, og datoer vil blive lagt på hjemmesiden.

Kathe Christensen

Formand Kreds Vestsjælland

Beretninger fra årets aktiviteter:  

Kredsmesterskabet i volleybold

Kredsmesterskabet i volleyball for 9. klasse blev i 2020 afviklet fredag den 24. januar i Kalundborg-hallerne. Der var deltagere fra Marievangsskolen, Katrinedalskolen Tuse, Eggeslevmagle skole, Nyrupskolen, Skolen på Herredsåsen og Rynkevangskolen. I alt deltog 60 glade elever fordelt på 9 hold. Der blev dagen igennem kæmpet, heppet og spillet en masse gode og tættet volley kampe. I både piger og drenge rækken var det Rynkevangskolen fra Kalundborg der løb af med sejren og kvalifikationspladserne til DM i Kolding i maj.
Hilsen Thomas

Kredsmesterskabet i Basket:

Kredsmesterskabet i skolebasket 2020 blev i år afholdt i Holbæk Sportsby. Der var deltagere med fra skolerne i Kalundborg og Holbæk kommune. Dagen var præget af rigtig flot basketspil og hyggelig stemning fra eleverne. Vi var heldige at have nogle gode basketdommere fra Holbæk basketballklub, som var gode til at styre kampene.

Tak til alle for en hyggelig stævnedag.

Vinderne blev:

 1. 8. Kl piger – Herredsåsen
 2. 8. Kl drenge - Tuse skole
 3. 9. Kl piger - Holbæk private realskole
 4. 9. Kl drenge - Herredsåsen.

Hilsen Janne

 

Vi har desværre herefter måttet aflyse eller udsætte stort set alle af vore planlagte aktiviteter i 2020 og første del af 2021.

Nye personer i FU

Ved vort repræsentantskabsmøde torsdag den 20. august 20 i Holbæk Sportsby blev indvalgt 2 nye medlemmer af FU.

Vi byder velkommen til 

Signe Hultquist Nielsen, Asnæs Skole og Mikkel Frederiksen, Vig Skole. 

Stor tak til kasserer Kirsten Hald og næstformand Anette Bialik, der begge udtrådte efter en lang og tro tjeneste.

På et efterfølgende FU møde konstituerede FU sig med ny næstformand Linda Jensen

og ny kasserer Thomas Sørensen.

 

FU medlemmer og ansvarsområder:

 

Ansvarsområder

Navn

Telefon

E-mail

Formand og kursusudvalg

Kathe Christensen

Etterbjergvej 8, 4200 Slagelse

23637430 / 23221249 (skole)

Katcs@slagelse.dk

Fodbold og webmaster

Erik Elmelund

Solbakken 40, 4400 Kalundborg

59508683 / 40608683

elmelund@ka-net.dk

 

Næstformand, kids/teenvolley, dans, indefodbold,

kursusudvalg, gymnastik/lege

Linda Jensen

Markedsgade 3 st.v. 4300 Holbæk

20471754

Lindawj64@hotmail.com

 

Høvdingebold og kursusudvalg

Mette Elmelund

Lynggårdsbakken 14 , 4400 Kalundborg      

23800205

Mett0093@kk-skoler.dk

 

Kasserer, Volleybold

Thomas Sørensen

Slagelsevej 10, 4400 Kalundborg

22413409

makwarthsorensen@gmail.com

 

Sekretær, floorball, håndbold,

Badminton, o-løb og kursusudvalg

Jette Brostrup Jensen

Broholmvej 40, 4220 Korsør

51701033   

Jebro@slagelse.dk

 

Atletik, basketball og kursusudvalg

Janne Petersen

Æbledraget 9, 4300 Holbæk

24824203

jann6877@skolen.nu

 

 

 

 

Udlån, kidsvolley

Signe Hultquist, Brolæggerstræde 11a, 4300 Holbæk

30555254

signehultquistnielsen@gmail.com

 

 

Medlemskab: Kontakt formanden og indbetal 5 kr. pr. elev til kasserer på konto 0537 – 8025637535

 CVR nr.: 31922682

Alle folkeskoler i Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Odsherred og Sorø er medlemsskoler.

Øvrige medlemsskoler:

 Kalundborg Friskole

Ubby Fri- og Idrætsefterskole, Kalundborg

Holbæk Private Realskole

Røsnæs Friskole, Kalundborg

Tømmerup fri- og efterskole, Kalundborg

Dyhrs Skole, Slagelse

Vestermose Natur- og idrætsfriskole, Slagelse

 

Formandens beretning for 2020 er ovenfor her på siden.

 Corona - Corona - Corona

Vi havde planlagt et fantastisk kursus til jer "Idrætsunderviserens dag" helt gratis den 15. april i Holbæk Sportsby. Kurset indeholdt 3 forskellige aktiviteter: Fysisk træning - Løb, spring og kast - samt Movement Culture. Ja det var magen til det, vi havde planlagt i 2020 og vi måtte aflyse på grund af Corona.

Igen i år har vi været nødsaget til aflysning, da Holbæk Sportsby fungerer som vaccinationscenter. 

Vi vil forsøge at afholde kurser i samarbejde med projektlederne i Dansk Skoleidræt. Vi vil afholde 2 virtuelle kurser: "Den røde tråd i undervisningen" og "Prøven i idræt".

Vi har afholdt repræsentantsskabsmøde virtuelt.

Venlig hilsen

FU Vestsjælland - Kathe Christensen

 

Formandens skriftlige beretning for 2019

Repræsentantskabsmødet 20. august 2020 i Holbæk.

Repræsentantskabsmøde afholdes med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

Aktiviteterne i kreds Vestsjælland er det vigtigste, vi laver. Der har som altid været mange aktiviteter i løbet af året. I vores kreds arbejder hele FU for at lave så mange aktiviteter som muligt, men vi er også heldige, at folk udefra har hjulpet med at afvikle stævner. Det vil vi meget gerne takke dem for. Vi har også samarbejdet med en masse andre aktører, og her har vores samarbejde med Dansk Volleyball- forbund igen været en kæmpesucces. En stor tak til forbundet.

Vi har flere gange stået for værtskabet for et DM i Dansk Skoleidræts regi. I 2019 var det i volley. Hovedansvaret lå hos Thomas Sørensen. DM forløb uproblematisk omkring Rynkevangsskolen i Kalundborg. Kalundborg bliver omdrejningspunkt igen i år. Vi har nemlig værtskabet ved DM i fodbold. Denne gang med Mette Elmelund ved roret.og med Erik Elmelund i stævneledelsen.

I Dansk Skoleidræt afholdes formandsmøder. Disse afholdes på Fyn. I år har der været 4 møder, hvor formændene fra de 15 kredse deltager. Jeg har deltaget i alle sammen. Det giver et godt samarbejde, en samhørighed samt et bredt kendskab til aktivitetsafholdelser rundt omkring i kredsene.

FU deltager så vidt muligt hvert år ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde. I år holdes dette møde fredag den 24. april. Denne dato betyder også meget for netop os. Da det er ”Vores fødselsdag”. Vi bliver 50 år.

Forretningsudvalget har i forgangne år bestået af 9 medlemmer. Vi afholder FU-møderne på skift hos hinanden for på denne møde at skiftes til transporten. Møderne planlægges til at starte kl. 17:00 og slutte ca. kl. 19:00. Vi kan på grund af vores primære arbejde ikke nå at samles tidligere. Arbejdet FU har i år budt på 4 FU– møder. Vores sidste møde var heldagsmødet, som vi I år afholdte på Musholm Sport-, Ferie- og Konferencecenter. Dette var for at sondere terrænet. Vi skal nemlig her afholde udviklingskursus for FU-medlemmer fra Dansk Skoleidræts 14 andre kredse til september.

Hjemmesiden fungerer godt. Der bliver ofte lagt nyheder ind, men vi er stadig usikre på, hvor mange der besøger siden. Der lægges remindere ind, så man hele tiden kan se, hvad det næste stævne handler om, og efterfølgende kan man se resultater og fotos fra begivenhederne. Gå derfor ofte ind på www.skoleidraet.dk og klik ind på kredse og vælg Vestsjælland.

Vi har jo også en Facebookside, ”Dansk skoleidræt Vestsjælland” som pt har 86 medlemmer. Vi oplever, når der lægges nyheder på, masser af likes. Gå også ind på denne og se, hvad der rører sig i kredsen..

Idrætsunderviserkursus er jo en af vores traditioner. I år er det Holbæk Sportsby, der danner rammen for vores kursus. Janne Petersen har haft teten i bookningen. Vi var godt nok lidt spændte på, om det lod sig gøre, da vi oplevede udsættelsen for åbningen flere gange. I skrivende stund håber vi igen på et vellykket kursus med mange engagerede og aktive kursister.

Kredsforeningerne afholder hvert år fællesmøder rundt omring i kredsene. Vores kreds holder møde med Kreds Storstrømmen og Kreds Gl. Roskilde. I 2019 stod Storstrømmen for afholdelsen. Til disse møder deltager der altid personer fra Sekretariatet. Christian Ditlevsen (Organisationskonsulent), Preben Hansen (medlem af hovedbestyrelsen forretningsudvalg) og Jacob Kjær Hansen (Projektleder, stævnekoordinator og organisationskonsulent) deltog.

Medlemmerne af vores kreds er alle kommunerne i vores område. De giver os 100 % opbakning. Endvidere har vi flg. privatskoler som medlemmer: Friskolen og idrætsefterskolen Ubby - Kalundborg Friskole - Holbæk Private Realskole - Tømmerup fri- og efterskole - Røsnæs Friskole - Dyhrs Skole - Vestermose Natur - og idrætsfriskole, Slagelse.

Vores kontingent er stadig kun 5 kr. pr. elev og økonomien er stadig god og stabil.

Gennem mange år har Nordea Foden og Trygfonden, som har været Dansk Skoleidræts faste økonomiske samarbejdspartnere. Dette samarbejde har de desværre valgt at stoppe. Trygfonden har i overgangsfasen hjulpet med om justere vores organisation, så den bedre kan klare sig i fremtiden. Det betyder ret meget økonomisk. Der arbejdes voldsomt i hovedstyrelsen for at Dansk skoleidræts tilskud fra det offentlige bliver opjusteret. Noget af arbejdet har været at ændre Dansk Skoleidræts mission og vision. Begge er blevet væsentlig kortere.

Dansk Skoleidræts nye mission

”Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”.

Dansk Skoleidræts nye vision

”Dansk Skoleidræt vil skabe en skole i konstant bevægelse!”

Vi var jo så heldige, at vores ansøgning til Foreningspuljen gav pote. Vi fik penge til 6 festivaler i 2019. Da vi kun fik afholdte festival i Ringsted og i Kalundborg måtte vi desværre sende 2/3 retur. Disse 2 festivaler var heldigvis fantastiske arrangementer. Begge festivaler fik 10.000kr i tilskud.

Kreds Vestsjælland afholder stævner, hvor vinderne kvalificerer sig til DM. Vi belønner vinderne med en præmietrøje. Disse trøjer bringer lykke. I kan se billeder med vindere med trøjerne på både på vores hjemmeside og vores Facebookside. I forbindelse med DM har vi stadig vores tilskudsordning. Tilskudsordningen fungerer fint. Flere skoler har nydt godt af denne ordning, hvor alle, der har søgt, har fået op til 3000 kr. i tilskud til deres rejseudgifter.

T-shirten med adressen www.skoleidraet.dk påtrykt er stadig tilgængelig

Udviklingskursus og Idrætslærerens Forum er 2 arrangementer, hvor man som FU-medlem har mulighed for at deltage i. Det kræver fri fra det primære job, og det er ikke altid nemt. Udviklingskurset var på Bornholm, og Idrætslærerens Forum i Ringsted som sædvanligt.

I Dansk Skoleidræt kan man være så heldig at modtage en Æresnål. Æresnålen kan tildeles efter "25 år i skoleidrættens tjeneste" eller på baggrund af "en ekstraordinær indsats for skoleidrætten" efter indstilling. I vores forretningsbestyrelse har både Erik Elmelund og Kirsten Hald modtaget en sådan. Anette Bialik har i år mulighed for at modtage nålen. Ansøgningen er skrevet og afsendt.

Vi har stadig en god kontakt til pressen. Det er vigtigt med denne kontakt hver gang, vi afholder stævner, så vi får gjort opmærksom på vor eksistens og berettigelse. I det forløbne år har vi haft særdeles gode omtaler af flere af vore arrangementer.

Vi har vanen tro inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

I Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” indenfor skoleidrætten med en masse spændende artikler.

Der er fortsat ikke skoleidrætsudvalg i alle kommuner, men det er stadig et stort ønske for os alle, og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse. Målet er stadig, at alle vore seks kommuner skal have et kommunalt skoleidrætsudvalg.

Afsluttende bemærkninger

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vore arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vort arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Holbæk for benyttelse af faciliteterne ved dette kursus og repræsentantskabsmøde.

Forslag til aktivitetsplanen udleveres på rep.mødet.

Kathe Christensen Formand Kreds Vestsjælland

 

Beretninger fra tidligere aktiviteter.

 

Høvdingebold 2019

Stævnet blev afviklet i Kalundborg Hallerne tirsdag d. 19. marts 2019, hvor der hele dagen var fuld aktivitet i de to haller. Stævnet var fuldt booket med 21 hold. For første gang spillede vi efter de nye regler om klassehold. Det fungerede super godt og lærerne var glade for, at deres klasse kun deltog med et hold. Det gav mere ro på. Størstedelen af holdene kom fra Kalundborg området, men vinderen fra Tølløse var også med.

Endvidere havde det Kommunale Skoleidrætsudvalg valgt at lave et stævne samme dag for 4. klasse i to andre haller i byen med 16 tilmeldte hold. Dette blev gjort for ikke at måtte skuffe nogle af de mange tilmeldte hold. Der var altså tilmeldt hele 37 klasser fra 4. og 5. årgang i Kalundborg. Det må virkelig siges, at høvdingebold er meget populært i Kalundborg.

Dagen blev afviklet i en god ånd og der blev virkelig gået til vaflerne. Der var stor spænding i mange kampe. Stævnet endte med, at Skolen på Herredsåsen 5.b vandt og gik videre til DM i Grenå 14.-15. maj 2019.

Kredsstævnet i skoleatletik

I år blev kredsstævnet i skoleatletik for første gang afholdt i Holbæk Sportsby.

Det var på alle måder en god oplevelse. For det første var deltagerne glade for at være udøvere på et helt nyt atletikstadion og for det andet så var der en del flere deltagere end der plejer at være. Der var deltagere fra Holbergskolen (Sorø), Tømmerup (Kalundborg), Realskolen ( Holbæk) og Tuse skole ( Holbæk).

Vinderne blev drenge- og pigeholdet fra Holbergskolen, der blev de glade vindere af kredsstævnet og som går videre til DM I Greve til juni. Held og lykke til dem.

Janne

Kredsmesterskabet i håndbold

Kredsmesterskabet blev i år flyttet – både i forhold til dato, men også i forhold til lokalitet.

Mesterskabet blev afholdt d. 29. november i Ringstedhallerne. Campus Ringsted og Dyhrs Skole, Slagelse deltog med henholdsvis 2 og 3 hold.

Det var et super godt stævne.

Vinderne blev i pigerækken: Dyhrs og i drengerækken Campus Ringsted.

Tak til Trine Green Christensen for hjælp til bookning i Ringsted-hallerne.

Kathe Christensen

Kredsmesterskabet i fodbold

Fodboldstævnet for 6. klasse samt 8. - 9. klasse, blev afholdt onsdag den 18. september 19 ved Røsnæshallen i Kalundborg.

Ved kredsstævnet deltog 26 hold og der blev spillet 54 kampe. Forinden var der afholdt et indledende stævne for Kalundborg.

Kampene blev dømt af lærerne samt enkelte dommere udefra.

Desværre opstod enkelte kedelige episoder fra ikke spillende elever, men ellers forløb stævnet fint i de gode rammer. Der sendes generelt for få lærere med holdene, så næste år vil vi forsøge at finde flere betalte dommere, så lærerne kan få mulighed for at følge eleverne hele dagen.

Vinderne ved kredsstævnet blev:

 1. 6. kl. piger: Raklev Skole
 2. 6. kl. drenge: Skolen på Herredsaasen

8.-9. kl. piger: Skolen på Herredsaasen

8.-9. kl. drenge: Nyrupskolen

Vinderholdene skulle have deltaget ved DM i skolefodbold, der  var fastsat til afholdelse i Kalundborg i dagene 25. - 27. maj 2020 med kreds Vestsjælland som værter. Dette blev desværre aflyst.

Erik Elmelund

 

 

Sæsonplanen

for det kommende skoleår er opdateret. Se under Sæsonplan.

Se fotos og anden omtale på facebook på vores gruppe: Dansk Skoleidræt Vestsjælland.

Vil du kontakte et FU-medlem kan du finde tlf. og mail under: Bestyrelse FU

Forårsfestivals er tidligere blevet afviklet i Sorø, Slagelse, Ringsted og Kalundborg.

I Kalundborg deltog 4. og 5.klasse fra Kalundborg og Sejerø i 2017.

Der blev introduceret 14 workshops med aktiviteter, eleverne normalt ikke møder i skolen.

Sejlsport - taek wando - vægtløftning - bueskydning - boksning - golf - minitennis - fægtning - yoga - petanque - mountainbike - skøjteløb - rugby.

  TV-kalundborg - Store smil og røde kinder

Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Da lokale foreninger, med Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden i ryggen, i dag havde Idrætsfestival i Kalundborg var programmet bredt, smilene store og kinderne røde hos de mange 4. og 5. klasser, der deltog i aktiviteterne.

Boksning, sejlads, bueskydning, rugby og yoga var nogle af de aktiviteter, der var på programmet, da Skoleidrættens Forårsfestival fandt sted i Kalundborg i dag. Det er lokale foreninger, som arrangerede aktiviteterne på den endags-festival, som Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden står bag.

Der var røde kinder, grin og gode oplevelser, da Skoleidrættens Forårsfestival fandt sted i dag i området ved Munkesøen og i Kalundborg Hallerne. Her prøvede mere end 200 elever fra 4. og 5. klasse på lokale skoler kræfter med en række idrætsaktiviteter, som lokale foreninger arrangerede.

Det er Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden, som står bag Skoleidrættens Forårsfestival, der er et landsdækkende projekt, som i år finder sted 68 steder over hele Danmark. Målet med festivalerne er at skabe mere bevægelse i skolen og få skoler og lokale aktører til at møde hinanden. 

"Festivalerne giver eleverne en chance for at prøve en række idrætsgrene og opleve det særlige fællesskab, som opstår på sådan en dag, og for lærere og lokale aktører er det en mulighed for at opdage mulighederne i et samarbejde og få skabt nogle konkrete kontakter," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

 

 

 

Aktivitetsoversigt