Kursus for idrætsundervisere

Jeg er interesseret
 • DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND tilbyder igen i år GRATIS kursus med god forplejning. STED: Sorøhallerne, Ringstedvej 20 - 4180 Sorø Gå ikke glip af en god dag i idrættens tegn - i år kan du blive opdateret i: Yogo - Rugby - roning - trampoliner. Dagens program: kl. 8.00 - 8.25 : Morgenmad for de morgenfriske ..kaffe/te, brød m.m kl. 8.30 - 8.40 : Velkomst & omklædning kl. 8.40 - 10.10: 1. modul: Yogo / roning kl.10.10-10.30 : Kort pause: vand og frugt kl.10.30-12.00 : 2. modul: Rugby / trampoliner kl.12.00-12.15: Pause: mulighed for bad og omklædning kl.12.15-12.50: FROKOST...lidt godt til gane og maveregionen kl.13.00-ca 15.00: Repræsentantskabsmøde Dansk Skole Idræt kreds Vestsjælland .. se separat indbydelse m. separat tilmelding. Aktivitetsbeskrivelser findes sidst i indbydelsen... IDRÆTSUNDERVISERENS DAG 16. MARTS 2017 2 Du skal prioritere en aktivitet i hver af de to moduler og meddele dette ved tilmeldingen til kurset. fx. modul 1 : Yogo modul 2: Rugby sammen med dit NAVN, SKOLE, E-MAIL og evt. telefon nr. ( vi vil gøre alt for, at dine ønsker opfyldes !) TILMELDING SENEST søndag d. 26. feb.2017 på mail: kathe.christensen@skolekom.dk Aktivitetsbeskrivelser: Yogo: Yoga gør en forskel. Workshoppen er en introduktion til, hvordan man kan bruge yoga i sin undervisning, specielt med udgangspunkt i korte guidede yoga- og meditationsøvelser. Yoga kan bruges til at bringe bevægelse ind i hverdagen og anvendes som start på dagen, timen eller som en mental og fysisk pause. Vi introducerer klassiske og dynamiske øvelser, partnerøvelser samt åndedræts- og afspændingsøvelser. Enkle teknikker, du kan anvende som supplement til andre idrætsgrene, som et isoleret yogatema eller som pauseaktivitet i alle fag. Roning: Visning af rofagets udførelse på Concept 2 ergometer. Alle får mulighed for at prøve at ro. Der bliver afprøvning af 500m roning på tid. Et forløb med stafetroning i hold af 4. (Der vil være lavet hold à 4). Der vil være 3 tilstede som instruktører. Rugby: Efter en kort præsentation af rugby, vil deltagerne blive introduceres til rugby via 4 simple grundprincipper. 3 De 4GP tager udgangspunkt i et helheds princip, hvor deltagerne er så aktive som muligt fra start. Ved at introducere spillet via fire simple principper, vil deltagerne ende med at spille et spil der er meget tæt på ”rigtig rugby” Trampoliner: Jumping® fitness så dagens lys i Danmark tilbage i maj 2014. Træningen foregår på enmandstrampoliner, hvor du med udgangspunkt i aerobictrin, sprinter og spurter lave forskellige øvelser. Til Jumping® Fitness arbejdes der hårdt og energisk med balance og konditionstræning, samtidig med at hele core-muskulaturen strammes op og kroppen bliver tonet, imens du har det sjovt. Alle kan jumpe; selv folk med knæ- og rygskader, ser vi, har god effekt af træningen. Så skal du prøve den nye trend indenfor fitness, der vinder frem, så skal du prøve Jumping® Fitness. Vi træner i serier med korte pause, så du får pusten inden den næste koreografi, vi garantere sved på panden og smil på læben. Jumping® Fitness vil vække dit indre legebarn til live. Lige nu er det muligt at jumpe fem steder på Sjælland og flere foreningen har vist interesse. Så er det bare med at komme til tasterne og tilmelde dig og dine kolleger... Senest d. 26.feb 2017 på mail: kathe.christensen@skolekom.dk Deltagerlister fremsendes umiddelbart før kursusstart.. senest d. 10.marts. Idrætshilsner fra DANSK SKOLE IDRÆT VESTSJÆLLAND Anette Bialik, Janne Petersen, Kirsten Hald, Linda W. Jensen & Kathe Christensen

Dette års gratis kursustilbud for idrætsundervisere kan I se her. 

IDRÆTSUNDERVISERENS DAG

Torsdag d. 16. marts 2023

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND

tilbyder igen i år GRATIS kursus

med god forplejning.

STED: Flyttet til Vemmelev Hallen      

Torsdag eller 16. marts 2023   

Gå ikke glip af en god dag i idrættens tegn - i år kan du blive opdateret i:

Dans, pickleball og inklusion.

Dagens program:

 1. 8.30-8:55: Morgenmad for de morgenfriske - kaffe/te, brød m.m.
 2. 8.55 - 9.00: Velkomst
 3. 9.00 - 10.45: 1. modul: Pickleball eller Inklusion i Idrætsfaget

kl.10.45-11.00: Kort pause: vand og frugt

kl.11.00-12.45: 2. modul: Fælles: Dans/bevægelse med fokus på fællesskab

kl.12.45-13.00: Pause: mulighed for bad og omklædning

kl.13.00-13.45: FROKOST

Herefter er der repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, kreds Vestsjælland. Her har hver medlemsskole en stemmeberettiget person.

Aktivitetsbeskrivelser findes sidst i indbydelsen.

Du skal prioritere en aktivitet i første modul og meddele dette ved tilmeldingen til kurset.

Skriv om du vælger Pickleball eller Inklusion i idrætsfaget

sammen med dit NAVN, SKOLE, E-MAIL og evt. telefon nr.

I andet modul deltager alle i workshoppen Dans/bevægelse

TILMELDING SENEST fredag den 24. februar 2023

Til: Jette Brostrup Jensen, jebro@slagelse.dk

Jette Brostrup Jensen (1)

Aktivitetsbeskrivelse

Kursusbeskrivelse for Pickleball

Introduktion til et netspil, som er nemt at gå til!

Pickleball er en blanding af tennis og padel. Det spilles på en badmintonbane med nettet i tennishøjde. Der benyttes et fast bat og en bold a la floorball-bolden. 

Dette setup er let selv for nybegyndere at få stort udbytte af lige fra starten. 

I præsenteres for enkle øvelser og småspil, der kan bruges af skolebørn fra ca. 4.-10 kasse. 

I introduceres til de grundlæggende regler og afprøver det færdige spil. 

Vh. Steen U. Hansen og Leif Folke

 

Aktivitetsbeskrivelse for Dans og bevægelse

I Danse- og bevægelsesmodulet vil du møde instruktør Signe Asferg Rasmussen, der tager os med ud i dans og bevægelse, når det er bedst. Vægten lægges på den fælles oplevelse, hvor individets indsats bliver en del af et fælles tredje - sammen skaber vi noget stort.:)

Rytmisk bevægelse, hvor alle kan være med - også for dem, der ikke til daglig har lyst til at bevæge sig til musik og rytmer på det store gulv. 

Ideer og øvelser lige til at tage med hjem og prøve af i undervisningen.

Inklusion i idrætsfaget

''Workshoppen har fokus på, at deltagerne får praktiske erfaringer og viden om, hvordan idrætsundervisningen kan tilrettelægges og tilpasses, så elever med særlige behov og skader i højere grad inkluderes i idrætsfaget. I workshoppen præsenteres inspiration til metoder og aktiviteter, som er inkluderende og nemme at anvende i og omkring idrætsundervisningen. Derudover præsenteres et tilpasset aktivitetshjul, så deltagerne med workshoppen får et redskab til også at kunne tilpasse aktiviteter, der ligger ud over workshoppens indhold.

Workshoppen bygger på materialet ”Alle børn med i idrætsfaget”, der er udviklet af Dansk Skoleidræt i samarbejde med bl.a. Parasport Danmark og Videnscenter om Handicap. Workshoppen er af praktisk karakter, så mød op i idrætstøj.''

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Deltagerlister fremsendes umiddelbart før kursusstart.

 

Idrætshilsen fra DANSK SKOLEIDRÆT VESTSJÆLLAND

Samme dag afholdes repræsentantskabsmødet, hvor hver medlemsskole må stille med en repræsentant.

 

 

Fra tidligere kursus i 2019:

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND

tilbød igen GRATIS kursus med god forplejning.

STED: Nymarkskolen, Østre Allé 67, 4200 Slagelse

Hvis du ikke deltog gik du glip af en god dag i idrættens tegn, hvor deltagerne blev opdateret i:

Judo:

Deltagerne kommer gennem:

-        En række opvarmningslege (alle kamp- og kontaktbaserede, men sjove)

-        Et forløb i gulvkamp, hvor vi arbejder med fastholdelses- og frigørelsesteknikker. Herefter kæmper vi.

-        Til sidst et kast eller to

Alt er baseret på, at det kan overføres direkte til skolens idrætsundervisning. Sikkerhed og enkelhed er i fokus, og har man været igennem forløbet, kan man (via de papirer, jeg udleverer) hurtigt organisere et forløb i skoleregi. Desuden kan hver enkelt opvarmningsøvelse anvendes i mange andre sammenhænge end i forbindelse med judo.

Dans - Dansedugen

Dansk Skoleidræt tilrettelægger workshoppen Introduktion til Dansedugen.

Dans og udtryk tager afsæt i FFM med udgangspunkt i elevens rytmiske færdigheder, grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk, sammensatte bevægelsesmønstre og til at kunne beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier.

Deltagerne bliver introduceret til Dansedugen og hvorledes modellerne, Danseskyen, Danserammen og Koreografitrappen kan anvendes i undervisningspraksis og koble praksis med fagbegreber.

Aktivitetsudvikling som forberedelse til prøven i idræt

Dansk Skoleidræt tilrettelægger workshoppen Aktivitetsudvikling som forberedelse til prøven i idræt:

Workshoppens indhold består af kort oplæg/ indsigt i prøveprocessen og elevernes udfordringer samt praktisk afprøvning af de præsenterede modeller ”Fisken”, ”aktivitetshjulet” og kreative metoder. Der vil løbende være praktiske refleksioner om anvendelsen af de præsenterede modeller således at der skabes bedst mulig kobling til deltagernes egen praksis.

Redskabsaktiviteter

Workshop i redskabsaktiviteter og modtagning.

Her vil der være fokus på at arbejde praktisk og teoretisk med redskabsopstillinger, opbygning af spring og modtagning. Det vil primært være aktiviteter som; håndstand, vejrmøller, kolbøtte og salto, der vil blive gennemgået.

Der vil også være inspiration til opvarmning.

 

Man behøves ikke selv at kunne udføre springene for at kunne deltage i kurset (der vil være "kaniner" (elever), man kan øve modtagning på).

Instruktør er John Jakobsen, konsulent Springogleg.dk

Herefter var der 

kl.13.00-ca 15.00: Repræsentantskabsmøde Dansk Skole Idræt Vestsjælland.

 

 

Nedenfor lidt fra et tidligere kursus i Kalundborg 2018

 Kursus 18

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND

Kurset blev afholdt

Torsdag den 15. marts 2018

STED:      Spiralen , Klosterparkvej 175 4400 Kalundborg

Boldbasisdugen - Dans og udtryk - Kropsbasisdugen - Find vej

Dagens program:

 1. 8.00 - 8.25 : Morgenmad for de morgenfriske ..kaffe/te, brød m.m
 2. 8.30 - 8.40 : Velkomst & omklædning
 3. 8.40 - 10.10: 1. modul: Boldbasis/Dans og udtryk

kl.10.10-10.30 : Kort pause: vand og frugt

kl.10.30-12.00 : 2. modul: Kropsbasisdugen/Find vej

kl.12.00-12.15: Pause: mulighed for bad og omklædning

kl.12.15-12.50: FROKOST...lidt godt til gane og maveregionen

kl.13.00-ca 15.00: Repræsentantskabsmøde Dansk Skoleidræt kreds Vestsjælland .. se separat indbydelse m. separat tilmelding.

Aktivitetsbeskrivelser:

Boldspilsdugen:

Workshoppen skal give deltagerne inspiration til hvordan de kan arbejde med teori-praksis koblinger i boldspil. Workshoppen tager afsæt i prakstiske aktiviteter, hvor der bliver lavet koblinger til didaktiske modeller fra ”boldspils-dugen”.

 • At lærerne får viden om centrale elementer inden for boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne afprøver en række aktiviteter, som kan kobles til indholdsområdet boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne får konkrete didaktiske værktøjer til at kvalificere deres undervisning med fokus på boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne får didaktiske værktøjer til at udvikle og justere aktiviteter til udvikling af motoriske færdigheder og boldspil/ kropsbasis.

Dans og udtryk:

Kort samtale i åbent forum om dansens mening: “Hvad er dans?” - “Hvad kan dans?”

Lærings mål: Hvad står der i EMU-læringsplaner?

Eksamen: “Hvordan forbereder vi lærer og elever til eksamen?”

DEL 1.

 • Opvarmning med fokus på koordination, styrke og smidighed
 • Dansens relation til musik
 • Kreative øvelser med elementer af improvisation og kontaktimprovisation

Med udgangspunkt i Labans bevægelseslære:

 1. Introduktion til terminologi og til koreografiske virkemidler (f.eks tid, rum, musik,

relation)

DEL 2.

 • Igennem bevægelse og kreative øvelser undersøge identitet og fælleskab
 • ”Hvordan kan vi kropsliggøre en idé?” - Videreudvikle deres egen koreografi og arbejde med

at implementere sociale relationer i dansen

 • Vi viser koreografierne for hinanden. Efterfølgende giver vi og modtager anderkendende

feed back. ”Hvordan gør vi de andre gode?”

 • Udlevering af tekst om Labans bevægelseslære
 • Udstrækning og afslutning/ evaluering

Kropsbasisdugen:

Workshoppen skal give deltagerne inspiration til deres arbejde med kropsbasis. ”kropsbasis-dugen” bliver koblet på aktiviteterne, så de får ideer til hvordan de kan anvende teori og didaktiske modeller i deres idrætsundervisning med fokus på kropsbasis.

 • At lærerne får viden om centrale elementer inden for boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne afprøver en række aktiviteter, som kan kobles til indholdsområdet boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne får konkrete didaktiske værktøjer til at kvalificere deres undervisning med fokus på boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne får didaktiske værktøjer til at udvikle og justere aktiviteter til udvikling af motoriske færdigheder og boldspil/ kropsbasis.

Find vej blev desværre aflyst.

Orienteringsløb er ikke længere noget, der foregår langt ude i skoven på lange ruter, hvor eleverne er overladt til sig selv. Idrætsundervisningen i orienteringsløb kan med fordel starte og slutte i skolegården, hvor eleverne er mere trygge, har nemmere ved at forstå kortet og er tættere på dig som lærer. Det gør det nemmere at vurdere elevernes færdigheder.

 

Du introduceres på workshoppen til korte øvelser, der foregår på et begrænset areal og er nemme at afvikle. Øvelserne vil være målrettet undervisning på 6.-9. klassetrin, men vi taler undervejs om, hvordan de kan tilpasses undervisning i indskoling og mellemtrin.

Vi starter med en ”transport”-øvelse, da der ikke er orienteringsløbskort lige uden for døren. Det er der derimod ca. 1 km væk, i det område der hedder Munkesøen, hvor resten af øvelserne vil finde sted.

Kortet over Munkesøen kan findes via hjemmesiden www.findveji.dk, hvor I også kan finde andre steder, hvor der er gratis kort og permanente poster, hvilket gør det nemmere for jer at bruge orienteringsløb i undervisningen.

 

 

FU deltog. Her Mette Elmelund og Kathe Christensen.

FU deltog. Her Mette Elmelund og Kathe Christensen.

Torben Hansen fra Dansk Skoleidræt underviser kursisterne 2018.

Torben Hansen fra Dansk Skoleidræt underviser kursisterne 2018.