Medlemsskab

Dansk Skoleidræt er en interesseorganisation, med en mission om at ”Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”. Landsorganisationen ligger i Nyborg, og er tegnet af en bestyrelse og 15 kredsforeninger i hele Danmark.

Et medlemskab af Dansk Skoleidræt sker igennem den lokale kredsforening, som er en selvstændig forening, der igen er medlem af landsorganisationen Dansk Skoleidræt. Prisen for et medlemskab er kun kr. 5,-/elev på skolen.

Den altoverskyggende fordel ved et medlemskab af Dansk Skoleidræts kreds Vestsjælland er fri og ubegrænset adgang til at deltage i samtlige aktiviteter i kredsen samt muligheden for at deltage i DM-stævner på udvalgte årgange.

Tilmelding eller udmeldelse kan ske ved henvendelse til Kathe Christensen på mail Katcs@slagelse.dk eller mobil 23637430

 

Medlemsskoler i Dansk Skoleidræt Vestsjælland.

Alle kommunale skoler i Holbæk-, Kalundborg-, Odsherred-, Ringsted-, Slagelse- og Sorø Kommune er medlemsskoler, da kommunerne betaler kontingent årligt,

Andre medlemsskoler:

Friskolen og idrætsefterskolen Ubby

Kalundborg Friskole

Holbæk Privat Realskole

Tømmerup fri- og efterskole

Røsnæs Friskole

Dyhrs Skole Slagelse

Vestermose Natur - og idrætsfriskole, Slagelse

Kontingent er fastsat til 5 kr. pr.elev på skolen.

 

Indmeldelsesblanket kan ses under sæsonplan eller udskrives herfra:

Indmeldelsesblanket til Dansk Skoleidræt, Vestsjælland.

2023

 

 

Skolens navn_____________________________________________________

 

Skolens adresse___________________________________________________                       

 

tlf.                    ______________    

 

Skolens e-mail____________________________________________

 

Skolens ean /cvr – nr. ______________________________

 

 

Elevtal            _______                       Beløb indbetalt: Kr.__________

 

Kontingent: 5 kr. pr. elev.                                                                     

                                                                                       Indbetales til:

                                                                                       Dansk Skoleidræt, Vestsjælland

                                                                                       Kasserer Thomas Sørensen

                                                                                       Konto: 0537 – 8025637535

 

 

Idrætskontaktpersonens navn og e-mail

_______________________________________________________________________

 

 

Dato for indmeldelse:____________

 

 

 

Skoleleders underskrift_______________________________________________

 

Sendes til:

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland

Formand

Kathe Christensen

Etterbjergvej 8

4200 Slagelse

Indmeldelsesblanketten sendes indscannet til formand:

Kathe Christensen

KatCs@slagelse.dk