Sæsonplan

 

I kan finde alle vores kommende tilbud ved på læse videre.    

Sæsonplan skoleåret 2022 - 23

Se aktiviteternes beskrivelser og regler og og oplysninger på vor hjemmeside: www.skoleidraet.dk Bemærk at datoer kan  ændres.

Volleystævne for 9. kl.

Fredag den 20. januar 2023 fra kl. 8.15 - 15.00 i Stenlille Hallen er afviklet

stævneleder: Thomas Sørensen

Holdsammensætning: 9. klasse - rene pige og drengehold.

Betingelser for holdsammensætningen:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Stævneform/reglement: Se www.skoleidraet.dk 

Bemærk: Hvert hold skal have en lærer, der kan dømme volleyball

Tilmelding senest 18. december 2022 til:  Thomas Sørensen tlf. 22413409 makwarthsorensen@gmail.com

Vinderne blandt 9. pige- og drengehold kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der afholdes i dagene 14. - 16. marts 2023 i Ikast, kreds midt- og Vestjylland

 

Indefodboldstævne 5. klasse 

Torsdag den 26. januar 23  i Stenlille-hallen, Sorø Kommune 

 

Aflyst

Der spilles efter almindelige indefodboldregler.

Yderligere regler udsendes med stævneprogrammet.

Dansk Skoleidræt Vestsjælland stiller dommere. (evt. fodboldkyndige elever fra ældre klassetrin).

Stævnet forventes at blive afviklet i tidsrummet fra 9-13.

Tilmelding til Linda W. Jensen  20471754

Lindawj64@hotmail.com

     

                        

Basketballstævne 7. – 8. klasse

Torsdag d. 23. februar 2023 i Holbæk Sportsby

Der spilles i 2 årgange.

  1. 7. klasse:  drenge og piger i hver sin række

8. klasse:  drenge og piger i hver sin række

Et hold består af mindst 10 spillere, der fordeler spilletiden lige.

Der spilles med høj kurvehøjde og bold str. 6.  

Betingelser for holdsammensætningen:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Bemærk nye ændrede regler: Der spilles med mand mod mand forsvar og at zoneforsvar ikke længere er tilladt.

Der spilles med 3 point scoring , se nærmere i stævnereglementet.

Vinderne blandt 8.kl. pige- og drengehold kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM-finalestævne, der afholdes i dagene 18 - 20. april 2023 i Vejen, kreds Sydvestjylland.

Stævneform/reglement:   Se reglement. på www.skoleidraet.dk

Hvert hold skal stille med en lærer, der er behjælpelig med enten at dømme eller lede dommerbord.

Tilmelding: Senest den 4. februar 2023 til  Janne Petersen jann6877@skolen.nu    tlf. 24824203

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis tilmelde hold.

 

Høvdingebold

Kredsstævne i Kalundborg for 5. klasse tirsdag 14. marts 2023 Kalundborg-Hallerne.

Tilmelding: Efter mølle princippet. Der er plads til max. 16 klasser.

Husk hurtig tilmelding.

Stævnearrangør Mette Elmelund   mett0093@kk-skoler.dk

tlf. 23800205

Stævnedagen varer fra ca. 8.30-14.00.

Vinderklassen fra stævnet kvalificerer sig til at deltage i DM i Høvdingebold for 5.klasser, der afholdes 16. - 17. maj 2023 i Greve , kreds Gl. Roskilde. 

Høvdingebold kan spilles af alle. Det er et sjovt og hurtigt boldspil, der fremmer bevægelse, koordination og boldkontrol. Der spilles efter den seneste udgave af skoleregler for høvdingebold, der kan ses på:

 www.skolehøvdingebold.dk

Der spilles efter nye regler, der er beskrevet nedenfor.

Deltagerne på et hold skal gå i klasse sammen.

Stævnereglement Skolehøvdingebold
I Skolehøvdingebold består hvert hold af alle elever i én klasse på 5. klassetrin. I hvert sæt spilles med 7 spillere samt et antal udskiftningsspillere. Der spilles 4 sæt pr. kamp. Klassen deles så der er ca. lige mange spillere i hvert sæt, brug evt. dette holdkort som arbejdsredskab. Der skal hele tiden være mindst være 3 piger og 3 drenge på banen. Et hold, som vinder mindst 3 sæt har vundet kampen. Såfremt det ender 2-2, spilles en afgørende høvdingeduel. I høvdingeduellen skal hvert hold repræsenteres af én pige og én dreng. Ingen må spille mere end to sæt i hver kamp, dog med følgende undtagelser: • Såfremt man kun har 4 eller 5 piger i klassen, må pigerne maximalt spille 3 sæt i samme kamp. • Såfremt man kun har 3 piger i klassen, må disse spille med i alle sæt. • Såfremt der er færre end 14 elever i en klasse, må disse maximalt spille med i 3 sæt. • Såfremt der er færre end 11 elever, må man spille med i alle 4 sæt. Efter hvert sæt noterer dommeren hvor mange overlevende vinderen af sættet har. Efter endt kamp afleverer dommeren en dommerseddel, hvoraf det fremgår, hvem der har vundet og overlevende-differencen. Ved pointlighed i puljen spilles efter stillingsregelsættet, som  ses i stævnereglementet her. Skolehøvdingebold-reglerne kort: De 6 spillere er markspillere og herudover er høvdingen placeret i sit eget felt bagest på banen (modsat sine markspillere). Alle sæt indledes med et tip-off. Hvis man bliver ramt af en bold, dør man. Dette gælder i modsætning til tidligere også hvis man bliver ramt i hovedet. En død spiller går til høvdingefeltet. Lykkes det at gribe en bold, dør kasteren – og samtidig træder den første udskiftningsspiller på griberens hold ind på banen (samme køn). Den ”genoplivede” spiller fra høvdingefeltet tager plads bagerst på udskiftningsbænken. Når alle markspillere er døde, forlader høvdingen sit felt (den såkaldte høvdingevandring) og har en sidste chance for at kæmpe for sit hold. Dette dog uden at kunne få sine medspillere tilbage i ”marken”. Når alle markspillere samt høvdingen på et hold er døde, er der tale om en udradering, og sættet er slut. Vinderen af sættet er det hold, der har spillere tilbage. De samlede Skolehøvdingebold-regler ses her.

De deltagendes klassers lærere fungerer som dommere i de enkelte kampe. Som udgangspunkt dømmer lærerne egne klassers kampe.

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis deltage.

Ikke medlemsskoler skal ved tilmeldingen betale 500 kr. pr. hold. Er betalingen ikke modtaget ved tilmeldingsfristen kan holdet ikke deltage.

 

Indledende høvdingeboldstævne i 

Hallerne i Asnæs, Teglværkskrogen 4-6, 4550 Asnæs , Odsherred

Tirsdag den 31. januar 23

aflystda der ikke var tilmeldt klasser

NB: Der er også mulighed for at tilmelde jer til et indledende stævne i Asnæs i Odsherred tirsdag den 31. januar 23. Her vil vinderklassen gå videre til stævnet i Kalundborg. 

Kontakt for stævnet i Asnæs: signehultquistnielsen@gmail.com

Dans i egen kommune

Kommunal Danseworkshop

I kommende sæson vil der rundt omkring i vores 6 kommuner i region VESTSJÆLLAND være mulighed for at afholde en dansedag, der tilbydes udvalgte klasser/ klassetrin i overbygningen.

Danseworkshoppen vil strække sig over et par timer forestået af en danseinstruktør udvalgt af Dansk Skole Idræt Vestsjælland i samarbejde med den enkelte kommunes fælleskommunale idrætsudvalg/ kontaktpersoner, der vil stå for såvel kontakt til de udvalgte skoler, kasser og instruktører.

GLÆD DIG :..måske er det lige netop din skole og klasse/ årgang, der bliver den heldige "vinder" i år.

Kontakt: Linda Jensen   20471754   Lindawj64@hotmail.com

 

Sæsonplan skoleåret 2023 - 24

 

Kredsfodboldstævne

 Onsdag den 13. september 2023 i Kalundborg

Der spilles på Raklevs baner ved Røsnæshallen fra kl. 8.30 – 15.00.

Turneringen afvikles i  4 rækker:

6. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (maks. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

6.kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (maks. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

8.-9. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (maks. fra 3 klasser.)

8.-9. kl. (maks. fra 3 klasser.)

Tilmeldingsfristen 31. august 2023

Betingelser for holdsammensætningen for 6.klasse:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på år undergangen.

I drengerækken for 6.klasse og i begge pigerækker spilles 8 mands fodbold og et hold består af mindst 8 spillere. Der kan deltage 11 spillere pr. kamp.

I drengerækken for 8.-9.klasse spilles 11 mands fodbold. Her kan der deltage 14 spillere pr. kamp.

Spilletiden: Mindst 3 kampe pr. hold og 2 x 15 min. pr. kamp.

Vinderne blandt 6.kl. drenge – og pigeholdene kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der  afvikles i maj 24. 

Ved kredsstævnet spilles der efter de gældende fodboldregler for 8- mands og 11 - mands fodbold.

Der spilles med fri udskiftning.

Ved kredsstævnet skal hvert hold have en leder, der kan dømme fodbold eller stille med en dommer.

Denne person er til rådighed for stævneledelsen og vil blive tildelt dommergerninger, da ens eget hold ikke spiller. Navn på dommer skal oplyses ved tilmeldingen.

Stævnearrangører vil forsøge på skaffe nogle dommere udefra.

Lederen/læreren skal under sit holds kampe overvære  kampen fra sidelinjen og fungere som linjevogter.

Tilmelding senest 31.august 2023 til Erik Elmelund, Dansk Skoleidræt Vestsjælland. Tlf. 59508683 eller 40608683 eller på mail elmelund@ka-net.dk

 

Atletikstævne for 7.klasse

Tirsdag den 19. september 2023 i Holbæk Sportsby.

Stævneleder: Janne Petersen, tlf. 24824203

Holdsammensætning: 7. Klasse piger/drenge

Stævneform/reglement: Se www.skoleidraet.dk

Betingelser for holdsammensætningen

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på år undergangen.

Et hold består af min. 9 elever max. 18 elever. En elev må max.

Øvelsesrækken er som følger:

7.kl. Piger: 80 m, 800 m, længdespring( afsætszone), højdespring, kugletød ( 2 kg), spydkast (400 g) og 4x100 m stafet

7.kl. Drenge: 80 m, 800 m, længdespring, højdespring, kuglestød(3 kg), spydkast(400 g) samt 4x100 m stafet.

i alle øvelser, der deltager 3 elever fra hvert hold undtagen 4 x 100 m stafet.

Vinderne kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM for 7. klasse 6. – 7. juni 2023 i Lyngby, kreds København.

Ikke-medlemsskoler kan ikke gå videre til DM.

Tilmelding: Senest den 1. september 2023 til Janne Petersen     jannempetersen@gmail.com

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis deltage.

Ikke medlemsskoler skal ved tilmeldingen betale 500 kr. pr. hold. Er betalingen ikke modtaget ved tilmeldingsfristen kan holdet ikke deltage.

Betalingen til kasserer Thomas Sørensen på konto 0537 – 80 25 63 7535.

En ikke medlemsskole kan ikke kvalificere sig til DM.

 

 

fra den gamle sæsonplan

Kidsvolley

Fredag 28. oktober 22 i Asnæs, Odsherred for 3. klasse

''Kidsvolley er spillet, hvor du både skal være hurtig på

fødderne og god til at kaste og gribe bolden. Det er et spil, der handler om samarbejde og kommunikation på holdet - det er mega sjovt!  

På dagen vil vi spille på level 1.  Stævnet afvikles fra kl. 9.30-12.30 inkl. Spisepause. Det forventes at de ansvarlige voksne for klasserne fungerer som spilledere. Kom og deltag i en sjov og aktiv dag i volleyballens tegn.''

Klassestævner for 2. - 6. klasse.

 

Datoplan for kidsvolley: 

Fredag 28. oktober 22 i Asnæs, Odsherred for 3. klasse

Mandag 31. oktober 22 i Årby, Kalundborg for 2.klasse

Tirsdag 1. november 22 i Årby , Kalundborg for 3.klasse

Mandag 7. november - fredag 11. november 22 i Slagelse for  2.-6.klasse

Mandag 7. november - fredag 11. november 22 i Korsør for  2.-6. klasse

Mandag 14. Nov. - onsdag 16. november 22 i Skælskør for 2.-6.klasse

Fredag 18. november 22 i Stenlille-Hallen for  2.-3.klasse

Kom og vær med til en skøn dag i KIDS VOLLEY'ens tegn.

Stævnet arrangeres i samarbejde med Dansk Skole Idræt og Dansk Volleyforbund.

Der kræves ingen forudgående volley færdigheder for på være med til stævnet.

Regler m.m er på dagen. Der spilder på små hold, der alle kæmper en fælles kamp for synd klasse. Stævnet lægger vægt på fair-play og på på på alle deltagere får oparbejdet spilfærdigheder - VIGTIGST er dog, på ALLE får en super god Volley dag med indsigt i dette fantastiske holdspil i samvær med elever og fra elever.

Skulle lysten alligevel være til at træne forud for stævnet, spil les der på niveau 0-1. Læs alt om kidsvolley regler på Volley Danmarks hjemmeside: www.uvolley.dk

Tilmelding: www.skolevolley.dk

Her kan du også se datoer og stævneoversigt for årgangene.

Aktivitets ansvarlig er Linda Jensen ( hun vil og også var være behjælpelig med hvordan du / I får arrangeret lokale satellitstævner - samt tilmelding.)

Herunder er den samlede oversigt for kidsvolley-skolestævner i Slagelse kommune 

Slagelse, Marievang- Vesthallen

7. nov. 22

2. kl. - Niveau 1 (u/serv)

Slagelse, Marievang

8. nov 22

3. kl. - Niveau 1

Slagelse, Nymarkshallen

9. nov 22

4. kl. - Niveau 2

Slagelse, Søndermark

10. nov 22

5. kl. - Niveau 3

Slagelse, Antvorskov

11. nov 22

6. kl. - Niveau 3

     
     
     

Korsør, Storebæltshallen

7. nov. 22

2. kl. - Niveau 1 (u/serv)

Korsør, Storebæltshallen

8 nov 22

3. kl. - Niveau 1

Korsør, Korsørhallen

9. nov 22

5. kl. - Niveau 3

Korsør, Korsørhallen

10. nov 22

4. kl. - Niveau 2

Korsør, Korsørhallen

4. nov 22

6. kl. - Niveau 3

     
     

Skælskør, Eggeslevmaglehallen

14. nov 22

2.-3. kl. - Niveau 1

Skælskør, Eggeslevmaglehallen

15. nov 22

4. kl. - Level 2

Skælskør, Eggeslevmaglehallen

16. nov 22

5.-6. kl. - Level 3

     

 

Teenvolley - Klassestævne.

 Kom og vær med til en skøn dag i TEEN VOLLEY'ens tegn.

Teenvolley til 7. - 8. klasse

Stævnet arrangeres i samarbejde med Dansk Skole Idræt og Dansk Volleyforbund.

Der spilles efter Dansk Volley Forbunds Teen Volley regler for niveau 1-2.

Læs alt om teenvolleyregler på Volley Danmarks hjemmeside: www.uvolley.dk

Tilmelding: www.skolevolley.dk

Her kan du også se datoer og stævneoversigt for årgangene.

 

Regler m.m er på dagen. Der spilles på små hold, der alle kæmper en fælles kamp for sin klasse. Stævnet lægger vægt på fair-play og på på alle deltagere får oparbejdet spilfærdigheder - VIGTIGST er dog, at ALLE får en super god Volley dag med indsigt i dette fantastiske holdspil.

 

Her er den samlede oversigt for børn- og teen-skolestævner i vores kreds i det kommende skoleår 21/22:

 

Datoplan for teenvolley

 

Mandag 14. november 22 Slagelse for 7. klasse

Tirsdag 15. november 22 Slagelse for 8.klasse

Mandag 14. november 22  Korsør for 7.-8.klasse

Torsdag 17. november 22 Eggeslevmagle, Skælskør for 7.-8.klasse

Fredag 11. november 22 Kalundborg for 7.klasse

Torsdag 9. marts. 23 Stenlille/ Sorø for 7.-8.klasse

Mere om børn- og teenvolley?

Kontakt: Linda Jensen Lindawj64@hotmail.com

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis deltage.

Ikke medlemsskoler skal ved tilmeldingen betale 500 kr. pr. hold. Er betalingen ikke modtaget ved tilmeldingsfristen kan holdet ikke deltage.

Betalingen til kasserer Kirsten Hald på konto 0537 – 80 25 63 7535.

En ikke medlemsskole kan ikke kvalificere sig til DM.

 

Håndboldstævne.

Fredag 18. november 2022 i Vemmelev Hallen, Slagelse Kommune

Blev aflyst da der kun var tilmeldt 1 hold

Der spilles i 2 rækker: 8. klasse piger og 8. klasse drenge.

Såfremt tilmeldingen er lille placeres kampene centralt på et af de de tilmeldte holder. Der spildes kun med harpiks, såfremt den benyttede hal tillader det.

Betingelser for holdsammensætningen

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Hvert hold skal klasselister og skemaer for de relevante klasser!

Spilletid: 2 x 15 min. Harpiks er kun tilladt så så hallen tillader dette.

Vinderne i rækkerne blandt skovle fra 8.klasse kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM-stævne, der afholdes i dagene 31.januar - 2, februar 2023 i Helsinge, kreds Nordsjælland.

 Se reglerne for DM-stævnet på www.skoleidraet.dk. Hvert hold skal medbringe en leder, som er inde i reglementet. (Ikke nødvendigt mederfaring dommer).

Tilmelding senest 18. 0ktober 2022 til Stævneansvarlig Jette Brostrup

   51701033       Jebro@slagelse.dk

 

Floorball  

må vi aflyse da vi ikke har mulighed for bander.

Regler i Floorball, 6. klasse.

Banen: 40X20 m

Spillere: 6 spillere på banen, heraf en målmand. Alle spillere har stav. Intet krav om maximum antal spillere.  Fri udskiftning.

Spilletid: Afhængig af antal hold, men vejledende mellem 6 og 12 minutter.

Regler:

Igangsætning: Startes på midten med ”Face-off ”, bolden droppes af dommer mellem 2 spillere. Ved scoring starter det modsatte hod med bolden på midterlinjen, ca. 3 m afstand for det scorende hold.

Der kan dømmes frislag, straffeslag, hjørneslag og målslag.

Frislag: når der er begået en forseelse som ikke udløser straffeslag

Straffeslag: når en forseelse medfører fratagelse af ” oplagt målchance ”. Der dribles fra midten mod målet.

Hjørneslag: Når det forsvarende hold spiller bolden ud on bagbanden

Indslag: Når et hold spiller bolden over sidebanden.

Målmanden: Må som eneste spiller sparke bolden væk fra farezonen, slå til bolden med hænderne, tæmme bolden med kroppen. Målmanden har alene disse særregler i målfeltet (markeret med tape)

Forseelser:

-”Høj stav” = staven bruges over hoftehøjde. Der dømmes frislag. I de tilfælde hvor modstanderen ikke er så tæt på at det medfører fare er der ingen yderligere konsekvens. Ved fare: Udvisning til ” næst scorede mål ” ( som i indefodbold).

-”smider med staven ”= frislag/straffeslag og udvisning til ”næst scorede mål ”

-” sparker, slår, header til bolden , kaster sig på gulvet som blokade, slår på modstanderens stav / låser den/sparker til den/ løfter den= frislag eller straffeslag ( afhængig af om der er oplagt målchance). Disse forseelser straffes alle med udvisning til ”næst scorede mål ”

-alle skub, bortset fra skulderskub, = frislag/straffeslag og udvisning

Grove forseelser, vold, grænseoverskridende adfærd KAN straffes med udvisning for resten af kampen. For holdet med en spiller færre på banen til næst scorede mål, hvorefter holdet må spille med fuldt hold.

Mål: Der dømmes mål når det angribende hold har scoret med staven. Forsvarende hold kan lave ”selvmål” med kroppen.

Fodspil: Det er lovligt at stoppe bolden med foden, men ulovligt af spille den/ sparke til den ( målmand undtaget )

Kroppen: Markspillere må ikke forsætligt bruge kroppen til at spille eller stoppe bolden

 

 

Badminton 

har vi ikke mere på vores program.

Kontakt DGI

dgi.dk/badminton

 

Udlån

Signe Hultquist Nielsen

Dansk Skoleidræt Vestsjælland råder over 2 sæt Golf.

Der kan lånes et sæt hjem til egen skole.

Man sørger selv for afhentning og tilbagelevering af sættet efter aftale med Signe Hultquist tlf. 30555254

Signe er ansat på Asnæs Skole, stadionvej 6 , 4550 Asnæs

tlf. 30555254

signehultquistnielsen@gmail.com 

Kun medlemsskoler kan låne sættet.

 

Kinball

Dansk Skoleidræt Vestsjælland råder over 1 sæt Kinball.

Der kan lånes et sæt hjem til egen skole.

Man sørger selv for afhentning og tilbagelevering af sættet efter aftale med Signe Hultquist tlf. 30555254

signehultquistnielsen@gmail.com 

Skolen erstatter bortkommet materiale. Kun medlemsskoler kan låne sættet.

 

Kredsfodboldstævne 

Onsdag den 13.september 2023 i Kalundborg

Der spilles på Raklevs baner ved Røsnæshallen fra kl. 8.30 – 15.00.

Turneringen afvikles i  4 rækker:

6. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. ( max. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

6. kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

8.-9. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.)

8.-9. kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.)

Betingelser for holdsammensætningen for 6.klasse:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under. (max. 3 elever)

I rækken for 8.-9.klasse må holdet max. komme fra 3 klasser og skal have idræt sammen.

I drengerækken for 6.klasse samt i begge pigerækker spilles 8 mands fodbold og et hold består af mindst 8 spillere. Der kan deltage 11 spillere pr. kamp.

I drengerækken for 8.-9.klasse spilles 11 mands. Her kan der deltage 14 spillere pr. kamp.

Spilletiden: Mindst 3 kampe pr. hold og 2 x 15 min. pr. kamp.

Vinderne blandt 6.kl. drenge – og pigeholdene kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der afvikles  i maj 24 i ? hvor der spilles efter de gældende fodboldregler for 8- mands fodbold.

Der spilles med fri udskiftning og der spilles med tilbagespilsreglen.

VIGTIGT ved kredsstævnet:

Hvert hold skal have en leder, der kan dømme fodbold eller stille med en dommer.

Denne person er til rådighed for stævneledelsen og vil blive tildelt dommergerninger, når ens eget hold ikke spiller.

Navn på dommer skal oplyses ved tilmeldingen.

Lederen/læreren skal under sit holds kampe overvære kampen fra sidelinjen og fungere som linjevogter.

Tilmelding senest 31.august 2023 til

Erik Elmelund, Dansk Skoleidræt Vestsjælland.    Tlf. 59508683  / 40608683 eller på mail  elmelund@ka-net.dk

 

Dansk Skoleidræt Kreds Vestsjælland:

FU medlemmer og ansvarsområder:  

Ansvarsområder

Navn

Telefon

Email

Fodbold , webmaster

Erik Elmelund

Solbakken 40, 4400 Kalundborg

59508683  /   40608683

elmelund@ka-net.dk

 

Næstformand,kids-,teen-volley , kursusudvalg

Linda Jensen

20471754

Lindawj64@hotmail.com

Høvdingebold,kursusudvalg

Mette Elmelund

Lynggårdsbakken 14,  4400 Kalundborg      

23800205

mette0093@kk-skoler.dk

Kasserer, volleybold,

Thomas Sørensen

Slagelsevej 10

4400 Kalundborg

 22413409

makw

Sekretær, håndbold, kursusudvalg,Floorball, o-løb

Jette Brostrup Jensen

Broholmvej 40, 4220 Korsør

 

51701033

 

 

 

Jebro@slagelse.dk

   

 

 

Formand og Kursusansvarlig

Kathe Christensen

Etterbjergvej 8

4200 Slagelse

23637430    /    23221249

KatCs@slagelse.dk

Atletik,  Basketball og  kursusudvalg

Janne Petersen

Vestervangen 67, 4300 Holbæk

24824203

jannempetersen@gmail.com

Dans, gymnastik, indefodbold  og kursusudvalg

Linda Jensen

Markedsgade 3 4300 Holbæk

20471754

Lindawj64@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

FU medlem, udlån,

høvdingebold, kidsvolley og kursusudvalg

 

 

 

 

 

 

 

Signe Hultquist 

 

 

 

 

 

 

 30555254

 

 

signehultquistnielsen@gmail.com

 

Medlemskab:

Kontakt formanden og indbetal 5 kr. pr. elev til kasserer Thomas Sørensen på konto 0537 – 8025637535

CVR nr.: 31922682

Der er indmeldelsesformular på efterfølgende side.

Alle folkeskoler i Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Odsherred og Sorø er medlemsskoler.

 

Øvrige medlemsskoler pr. 1. januar 23:

 

Kalundborg Friskole - Fri og idrætsefterskolen Ubby - Tømmerup fri og efterskole- Holbæk Private Realskole - Dyhrs Skole, Slagelse - Vestermose Friskole, Slagelse - Friskolen på Røsnæs 

Indmeldelsesblanket til Dansk Skoleidræt, Vestsjælland

 

2023 / 2024

Skolens navn_____________________________________________

Skolens adresse___________________________________________                      

tlf.                    _________________________________________________

Skolens e-mail_________________________________________

 

Skolens ean /cvr – nr. ______________________________

 

Elevtal                _____________________                                      Beløb indbetalt: Kr.______________

 

Kontingent: 5 kr. pr. elev.                                                                                                  

                                                                                            Indbetales til:

                                                                                            Dansk Skoleidræt, Vestsjælland

  kasserer Thomas Sørensen

tlf.  22413409 makwarthsorensen@gmail.com                Konto: 0537 – 8025637535

 

 

Idrætskontaktpersonens navn og e-mailadresse_____________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Dato for indmeldelse:_____________________                            Gældende  1 år når beløbet er indbetalt.

 

 

Skoleleders underskrift________________________________________________________

 

Indmeldelsesblanketten sendes indscannet til:

Kathe Christensen

KatCs@slagelse.dk

 

 

Klassegymnastik og lege/idrætsdag 2. - 4. klasse

Torsdag d. 18. maj 23  kl. 9.00-13.00 i og ved Stenlille - hallen

Stævneleder: Linda Jensen, Stenlille Skole              Holdsammensætning: 2. - 4. klasser  
 
Kom og oplev en anderledes skoledag med din klasse i og uden for Stenlille - hallen med masser af gymnastik, leg og idræt.

Klasserne vil være sammen ved de forskellige idrætsaktiviteter som bl.a vil bestå af fælles opvarmning, spring og redskabsgymnastik , små spil, idrætslege og spil samt sjov kropslig udfoldelse. Hvis vejret tillader det, vil nogle af aktiviteterne foregå udendørs, så husk udendørs fodtøj.

Der vil være indlagt pauser, hvor klassen vil kunne fortære medbragt mad. Der er ikke cafeteria i hallen. Vi slutter dagen med fælles afslutning.
Hver klasse skal være ledsaget af mindst 1 lærer, der også må påregne at tage ansvar for og del i nogle af aktiviteterne.
Så grib chancen for at opleve en aktiv dag med klassen, og hvor denne kommer til at møde og opleve et aktivt samvær med andre klasser.

 Tilmelding: Senest 19.april 2022 til Linda Jensen         Lindawj64@hotmail.com

 

O - løb afvikles hvis der er tilmeldinger i juni 23

Stævnet er for 6. klasser hvor alle elever deltager.  

Eleverne kan deltage uden forudgående kendskab til orienteringsløb, orienteringsløbskort eller til kompas. Eleverne skal møde omklædt til udendørs idræt tilpasset vejret.

Indhold:  Klassisk løb og Sprintløb

Eleverne kan deltage uden forudgående kendskab til orienteringsløb.

Klassisk løb: Der løbes efter orienteringsløbskort. Løbene  er opdelt i 4 forskellige sværhedsgrader.

Sprintløb: Der løbes efter orienteringsløbskort. Løbet udformes som  et samlet klasseløb opbygget som et stafetløb. 

se www.skoleidraet.dk

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2023

Kontakt Jette Brostrup

 

Kredsfodboldstævne 

Onsdag den 13.september 2023 i Kalundborg

Der spilles på Raklevs baner ved Røsnæshallen fra kl. 8.30 – 15.00.

Turneringen afvikles i  4 rækker:

6. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. ( max. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

6. kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

8.-9. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.)

8.-9. kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.)

Betingelser for holdsammensætningen for 6.klasse:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under. (max. 3 elever)

I rækken for 8.-9.klasse må holdet max. komme fra 3 klasser og skal have idræt sammen.

I drengerækken for 6.klasse samt i begge pigerækker spilles 8 mands fodbold og et hold består af mindst 8 spillere. Der kan deltage 11 spillere pr. kamp.

I drengerækken for 8.-9.klasse spilles 11 mands. Her kan der deltage 14 spillere pr. kamp.

Spilletiden: Mindst 3 kampe pr. hold og 2 x 15 min. pr. kamp.

Vinderne blandt 6.kl. drenge – og pigeholdene kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der afvikles  i maj 24 i ? hvor der spilles efter de gældende fodboldregler for 8- mands fodbold.

Der spilles med fri udskiftning og der spilles med tilbagespilsreglen.

VIGTIGT ved kredsstævnet:

Hvert hold skal have en leder, der kan dømme fodbold eller stille med en dommer.

Denne person er til rådighed for stævneledelsen og vil blive tildelt dommergerninger, når ens eget hold ikke spiller.

Navn på dommer skal oplyses ved tilmeldingen.

Lederen/læreren skal under sit holds kampe overvære kampen fra sidelinjen og fungere som linjevogter.

Tilmelding senest 31.august 2023 til

Erik Elmelund, Dansk Skoleidræt Vestsjælland.    Tlf. 59508683  / 40608683 eller på mail  elmelund@ka-net.dk

 

 

Repræsentantskabsmøde 2018