Sæsonplan

 

 

De første stævner i det nye skoleår er gennemført, nemlig fodboldstævnet , atletikstævnet samt håndboldstævnet..

Fodboldstævne

Onsdag den 13. september 2023 i Kalundborg

Der blev spillet på Raklevs baner ved Røsnæshallen fra kl. 8.30 – 15.00.

Turneringen blev afviklet i  4 rækker:

6. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (maks. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

6.kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (maks. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

8.-9. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (maks. fra 3 klasser.)

8.-9. kl. (maks. fra 3 klasser.)

Tilmeldingsfristen til næste år 31. august 2024

Betingelser for holdsammensætningen for 6.klasse:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på år undergangen.

I drengerækken for 6.klasse og i begge pigerækker spilles 8 mands fodbold og et hold består af mindst 8 spillere. Der kan deltage 11 spillere pr. kamp.

I drengerækken for 8.-9.klasse spilles 11 mands fodbold. Her kan der deltage 14 spillere pr. kamp.

Spilletiden: Mindst 3 kampe pr. hold og 2 x 15 min. pr. kamp.

Vinderne blandt 6.kl. drenge – og pigeholdene kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der  afvikles i dagene 14. - 16. maj 24 i Odense, kreds Fyn. 

Ved kredsstævnet spilles der efter de gældende fodboldregler for 8- mands og 11 - mands fodbold.

Der spilles med fri udskiftning.

Ved kredsstævnet skal hvert hold have en leder, der kan dømme fodbold eller stille med en dommer.

Denne person er til rådighed for stævneledelsen og vil blive tildelt dommergerninger, da ens eget hold ikke spiller. Navn på dommer skal oplyses ved tilmeldingen.

Stævnearrangører vil forsøge på skaffe nogle dommere udefra.

Lederen/læreren skal under sit holds kampe overvære  kampen fra sidelinjen og fungere som linjevogter.

Tilmelding senest 31.august 2024 til Erik Elmelund, Dansk Skoleidræt Vestsjælland. Tlf.  40608683 på mail elmelund@ka-net.dk

Ved afbud senere end 14 dage før stævnets afholdelse opkræves et gebyr på kr. 500. Regning sendes til skolens kontor.

Atletikstævnet

Tirsdag den 19. september 2023 i Holbæk Sportsby

er afholdt

Stævneleder: Janne Petersen, tlf. 24824203

Holdsammensætning: 7. Klasse piger/drenge

Stævneform/reglement: Se www.skoleidraet.dk

Betingelser for holdsammensætningen

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Et hold består af min. 9 elever max. 18 elever. En elev må max. deltage i 2 af de "individuelle øvelser" samt i stafet.

Øvelsesrækken er som følger:

-7.kl. Piger: 80 m, 800 m, længdespring(afsætszone), højdespring, kuglestød

-( 2 kg), spydkast (400 g) samt 4x100 m stafet

- 7.kl. Drenge: 80 m, 800 m, længdespring(afsæszone), højdespring, kuglestød(3 kg), spydkast(400 g) samt 4x100 m stafet.

 I alle øvelser deltager 3 elever fra hvert hold undtagen 4 x 100 m stafet.

 Vinderne kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM for 7. klasse 11. - 12. juni 2024 i Odense, Kreds Fyn.

 Ikke-medlemsskoler kan ikke gå videre til DM.

 Tilmeldingsfrist: Senest den 1. september 2023 med posten eller mail.

 Tilmelding: Sendes til Janne Petersen, Æbledraget 9, 4300 Holbæk eller

jann6877@skolen.nu

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis deltage.

Ikke medlemsskoler skal ved tilmeldingen betale 500 kr. pr. hold. Er betalingen ikke modtaget ved tilmeldingsfristen kan holdet ikke deltage.

Betalingen indbetales til kasserer Kirsten Hald på konto 0537 – 80 25 63 7535.

En ikke medlemsskole kan ikke kvalificere sig til DM.

jann6877@skolen.nu

Se aktiviteternes beskrivelser og regler og og oplysninger på vor hjemmeside: www.skoleidraet.dk Bemærk at datoer kan  ændres.

Volleystævne for 9. kl.

Fredag den 19. januar 2024 fra kl. 8.15 - 15.00 i Kalundborg hallerne

stævneleder: Thomas Sørensen

Holdsammensætning: 9. klasse - rene pige og drengehold.

Betingelser for holdsammensætningen:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Stævneform/reglement: Se www.skoleidraet.dk 

Bemærk: Hvert hold skal have en lærer, der kan dømme volleyball

Tilmelding senest 18. december 2023 til:  Thomas Sørensen tlf. 22413409 makwarthsorensen@gmail.com

Vinderne blandt 9. pige- og drengehold kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der afholdes i dagene 12. - 14. marts 2024 i Kalundborg, kreds Vestsjælland.

 

Indefodboldstævne 5. klasse 

Torsdag den 25. januar 24  i Vemmelev-hallen, Slagelse Kommune 

Der spilles efter almindelige indefodboldregler.

Yderligere regler udsendes med stævneprogrammet.

Dansk Skoleidræt Vestsjælland stiller dommere. (evt. fodboldkyndige elever fra ældre klassetrin).

Stævnet forventes at blive afviklet i tidsrummet fra 9-13.

Tilmelding senest 5. januar 24 til Stævneansvarlig Jette Brostrup

   51701033       Jebro@slagelse.dk

Ved afbud senere end 14 dage før stævnets afholdelse opkræves et gebyr på kr. 500. Regning sendes til skolens kontor.

    

                        

Basketballstævne 7. – 8. klasse

Torsdag d. 22. februar 2024 i Holbæk Sportsby

Der spilles i 2 årgange.

  1. 7. klasse:  drenge og piger i hver sin række

8. klasse:  drenge og piger i hver sin række

Et hold består af mindst 10 spillere, der fordeler spilletiden lige.

Der spilles med høj kurvehøjde og bold str. 6.  

Betingelser for holdsammensætningen:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Bemærk nye ændrede regler: Der spilles med mand mod mand forsvar og at zoneforsvar ikke længere er tilladt.

Der spilles med 3 point scoring , se nærmere i stævnereglementet.

Vinderne blandt 8.kl. pige- og drengehold kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM-finalestævne, der afholdes i dagene 16 - 18. april 2024 i Nibe, kreds Nordjylland.

Stævneform/reglement:   Se reglement. på www.skoleidraet.dk

Hvert hold skal stille med en lærer, der er behjælpelig med enten at dømme eller lede dommerbord.

Tilmelding: Senest den 4. februar 2024 til  Janne Petersen jann6877@skolen.nu    tlf. 24824203

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis tilmelde hold.

 

Høvdingebold

Kredsstævne i Kalundborg for 5. klasse tirsdag 19. marts 2024 Kalundborg-Hallerne.

Tilmelding er ikke længere muligt, da der er fuldt booket. Der er plads til max. 16 klasser.

Stævnearrangør Mette Elmelund   mett0093@kk-skoler.dk

tlf. 23800205

Stævnedagen varer fra ca. 8.30-14.00.

Vinderklassen fra stævnet kvalificerer sig til at deltage i DM i Høvdingebold for 5.klasser, der afholdes 28. - 29. maj 2024 i Flensburg, Tyskland,  kreds Sydslesvig. 

Den kvalificerede klasse kan ansøge kreds Vestsjælland om transporttilskud ved deltagelse i DM.

Høvdingebold kan spilles af alle. Det er et sjovt og hurtigt boldspil, der fremmer bevægelse, koordination og boldkontrol. Der spilles efter den seneste udgave af skoleregler for høvdingebold, der kan ses på:

 www.skolehøvdingebold.dk

Der spilles efter nye regler, der er beskrevet nedenfor.

Deltagerne på et hold skal gå i klasse sammen.

Stævnereglement Skolehøvdingebold
I Skolehøvdingebold består hvert hold af alle elever i én klasse på 5. klassetrin. I hvert sæt spilles med 7 spillere samt et antal udskiftningsspillere. Der spilles 4 sæt pr. kamp. Klassen deles så der er ca. lige mange spillere i hvert sæt, brug evt. dette holdkort som arbejdsredskab. Der skal hele tiden være mindst være 3 piger og 3 drenge på banen. Et hold, som vinder mindst 3 sæt har vundet kampen. Såfremt det ender 2-2, spilles en afgørende høvdingeduel. I høvdingeduellen skal hvert hold repræsenteres af én pige og én dreng. Ingen må spille mere end to sæt i hver kamp, dog med følgende undtagelser: • Såfremt man kun har 4 eller 5 piger i klassen, må pigerne maximalt spille 3 sæt i samme kamp. • Såfremt man kun har 3 piger i klassen, må disse spille med i alle sæt. • Såfremt der er færre end 14 elever i en klasse, må disse maximalt spille med i 3 sæt. • Såfremt der er færre end 11 elever, må man spille med i alle 4 sæt. Efter hvert sæt noterer dommeren hvor mange overlevende vinderen af sættet har. Efter endt kamp afleverer dommeren en dommerseddel, hvoraf det fremgår, hvem der har vundet og overlevende-differencen. Ved pointlighed i puljen spilles efter stillingsregelsættet, som  ses i stævnereglementet her. Skolehøvdingebold-reglerne kort: De 6 spillere er markspillere og herudover er høvdingen placeret i sit eget felt bagest på banen (modsat sine markspillere). Alle sæt indledes med et tip-off. Hvis man bliver ramt af en bold, dør man. Dette gælder i modsætning til tidligere også hvis man bliver ramt i hovedet. En død spiller går til høvdingefeltet. Lykkes det at gribe en bold, dør kasteren – og samtidig træder den første udskiftningsspiller på griberens hold ind på banen (samme køn). Den ”genoplivede” spiller fra høvdingefeltet tager plads bagerst på udskiftningsbænken. Når alle markspillere er døde, forlader høvdingen sit felt (den såkaldte høvdingevandring) og har en sidste chance for at kæmpe for sit hold. Dette dog uden at kunne få sine medspillere tilbage i ”marken”. Når alle markspillere samt høvdingen på et hold er døde, er der tale om en udradering, og sættet er slut. Vinderen af sættet er det hold, der har spillere tilbage. De samlede Skolehøvdingebold-regler ses her.

De deltagendes klassers lærere fungerer som dommere i de enkelte kampe. Som udgangspunkt dømmer lærerne egne klassers kampe.

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis deltage.

Ikke medlemsskoler skal ved tilmeldingen betale 500 kr. pr. hold. Er betalingen ikke modtaget ved tilmeldingsfristen kan holdet ikke deltage.

 

Indledende høvdingeboldstævne i 

Hallerne i Asnæs, Teglværkskrogen 4-6, 4550 Asnæs , Odsherred

fredag 2. februar 24 aflyses da der ikke er kommet nogen tilmeldinger.

Her vil vinderklassen gå videre til stævnet i Kalundborg. 

Kontakt for stævnet i Asnæs: signehultquistnielsen@gmail.com

Dans i egen kommune

Kommunal Danseworkshop

I kommende sæson vil der rundt omkring i vores 6 kommuner i region VESTSJÆLLAND være mulighed for at afholde en dansedag, der tilbydes udvalgte klasser/ klassetrin i overbygningen.

Danseworkshoppen vil strække sig over et par timer forestået af en danseinstruktør udvalgt af Dansk Skole Idræt Vestsjælland i samarbejde med den enkelte kommunes fælleskommunale idrætsudvalg/ kontaktpersoner, der vil stå for såvel kontakt til de udvalgte skoler, kasser og instruktører.

GLÆD DIG :..måske er det lige netop din skole og klasse/ årgang, der bliver den heldige "vinder" i år.

Kontakt: Linda Jensen   20471754   Lindawj64@hotmail.com

 

Sæsonplan skoleåret 2023 - 24

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND                       Aktivitetsoversigt 2023 / 2024                                                                  9.august 23

 

Discipliner

Tidspunkt

Klassetrin

Pi/Dr/Mix

Sted

Tilmeldingsfrist og kontakt

Atletik

Tirsdag 19. september 23

Kvalifikation til DM

7. klasse

Piger/drenge

Holbæk Sports by

1. september 23 jann6877@skolen.nu

Fodbold

Onsdag 13. september 23

Kvalifikation til DM for 6. kl.

6. klasse

8. - 9. klasse

8 mands

Piger 8 /drenge 11

Ved Røsnæshallen, Raklev, Kalundborg

31. august 23

elmelund@ka-net.dk

Kids volley

 

 

 

 

 

Fredag 27. oktober 23

Mandag 30. oktober 23

Tirsdag 31. oktober 23

Man. 6. nov. – fredag 10. nov. 23 Man. 6. nov. – fredag 10. nov. 23

Man. 13. nov.- ons. 15. nov. 23

Fredag 17. november 23

3. klasse

2. klasse

3. klasse

2. - 6. klasser

2. - 6. klasser

2. - 6. klasser

2. - 3. klasser

Hele klasser

Asnæs, Odsherred

Årby, Kalundborg

Årby, Kalundborg

Slagelse

Korsørhallen

Eggeslevmagle, Skælskør

Stenlille, Sorø

Signe Hultquist signehultquistnielsen@gmail.com

Tilmelding på: www.skolevolley.dk

Slagelse, Korsør, Skælskør:

Tilmelding på: www.skolevolley.dk

Senest 1 måned før stævnet

Senest 1 måned før stævnet

Stenlille: Lindawj64@hotmail.com

Håndbold

Fredag 1. december 23

Kvalifikation til DM

8. klasse

Piger/drenge

Vemmelev, Slagelse

1. november 23 Jette Brostrup    Jebro@slagelse.dk

Teen volley

Mandag 13. nov. 23

Tirsdag 14. nov. 23

Mandag 13. nov. 23

Fredag 10. november 23

Torsdag 16. november 23

Torsdag 7. marts 24

7. klasse

8. klasse

7. - 8. klasser

7. klasse

7. - 8.klasser

7. - 8. klasse

Hele klasser

Nymarkskolen, Slagelse

Nymarkskolen, Slagelse

Korsør-hallen

Kalundborg - hallerne

Eggeslevmagle, Skælskør

Stenlille / Sorø kommune

Senest 1 måned før

www.skolevolley.dk

Volleyball

                              Nyhed

Fredag 19. januar 24

Kvalifikation til DM A-rækken

9. klasse

Piger/drenge

A og B rækker

Kalundborg Hallerne

18. december 23

makwarthsorensen@gmail.com

Indefodbold

                              Nyt

Torsdag 25. januar 24

5. og 6. klasse klassehold

5 mands dr. / pi.

Vemmelev, Slagelse Kommune

5. januar 24   Jette Brostrup   Jebro@slagelse.dk

Basketball

 

Torsdag 22. februar 24

Kvalifikation til DM 8. klasse

8. klasse

7. klasse

Piger/drenge

Piger/drenge

Holbæk Sportsby

4. februar 24

jann6877@skolen.nu

Repræsentantskabsmøde

Torsdag 21.. marts 24

 

 

Kalundborg

Der indbydes en måned før

Kursus

Torsdag 14. marts 24

Program kommer

Idrætsundervisere

Kalundborg

Se hjemmesiden eller Facebook

Der indbydes en måned før

Høvdingebold

Indledende stævne

Fredag 2. februar 24

Kredsstævne

Tirsdag 19. marts 24

Kvalifikation til DM

5. klasse

 

 

5. klasse

Klassehold

 

 

Klassehold

Asnæs, Odsherred

 

 

Kalundborg

Signe Hultquist signehultquistnielsen@gmail.com

 

 

Tilmelding først til mølle

mett0093@kk-skoler.dk

Gymnastik og leg

Kommer tilbage i august 24

2. - 4. klasse

Hele klasser

Stenlille

Lindawj64@hotmail.com

Dansedag

Aftales

6. - 9. klasse

 

Et stævne pr. kommune

Lindawj64@hotmail.com

Udlån af Golf, kinball

og Pickleball

Aftales

Alle

 

Afhentes efter aftale

Benyttes på egen skole

Signe Hultquist signehultquistnielsen@gmail.com

 

Se aktiviteternes beskrivelser og regler samt andre oplysninger på vor hjemmeside: www.skoleidraet.dk                                                                           Bemærk at datoer kan ændres.

 

Dansk Skoleidræt Kreds Vestsjælland:

 

FU medlemmer og ansvarsområder:

 

Ansvarsområder

Navn

Telefon

Email

Formand, kursusudvalg

Kathe Christensen

Nymarkskolen, Slagelse

23637430 / 23221249 (skole)

Katcs@slagelse.dk

Næstformand, kids/teenvolley, dans, kursusudvalg, gymnastik/lege

Linda Jensen

Stenlille Skole, Sorø

20471754

Lindawj64@hotmail.com

 

Høvdingebold og kursusudvalg

Mette Elmelund

Skolen på Herredsaasen, Kalundborg      

23800205

Mett0093@kk-skoler.dk

 

Kasserer, Volleybold

Thomas Sørensen

Rynkevangskolen, Kalundborg

22413409

makwarthsorensen@gmail.com

 

Sekretær, Håndbold, indefodbold og kursusudvalg

Jette Brostrup Jensen

Vemmelev Skole, Slagelse

51701033   

Jebro@slagelse.dk

 

Atletik og basketball turneringsleder

Janne Petersen

Tuse Skole, Holbæk

24824203

jann6877@skolen.nu

Fodbold og webmaster

Erik Elmelund

Kalundborg

40608683

elmelund@ka-net.dk

Udlån, kidsvolley, Kursusudvalg

Signe Hultquist,

Asnæs Skole, Odsherred

30555254

signehultquistnielsen@gmail.com

 

 

Medlemskab: Kontakt formanden og indbetal 5 kr. pr. elev til kasserer på konto 0537 – 8025637535      CVR nr.: 31922682

 

Alle folkeskoler i Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Odsherred og Sorø er medlemsskoler.

 

Øvrige medlemsskoler:

Kalundborg Friskole

Ubby Fri- og Idrætsefterskole, Kalundborg

Holbæk Private Realskole

Røsnæs Friskole, Kalundborg

Tømmerup fri- og efterskole, Kalundborg

Dyhrs Skole, Slagelse

Vestermose Natur- og idrætsfriskole, Slagelse

Sct. Josephs Skole, Ringsted

 

Kredsfodboldstævne

 Onsdag den 11. september 2024 i Kalundborg

Der spilles på Raklevs baner ved Røsnæshallen fra kl. 8.30 – 15.00.

Turneringen afvikles i  4 rækker:

6. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (maks. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

6.kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (maks. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

8.-9. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (maks. fra 3 klasser.)

8.-9. kl. (maks. fra 3 klasser.)

Tilmeldingsfristen 31. august 2024

Betingelser for holdsammensætningen for 6.klasse:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på år undergangen.

I drengerækken for 6.klasse og i begge pigerækker spilles 8 mands fodbold og et hold består af mindst 8 spillere. Der kan deltage 11 spillere pr. kamp.

I drengerækken for 8.-9.klasse spilles 11 mands fodbold. Her kan der deltage 14 spillere pr. kamp.

Spilletiden: Mindst 3 kampe pr. hold og 2 x 15 min. pr. kamp.

Vinderne blandt 6.kl. drenge – og pigeholdene kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der  afvikles i dagene 14. - 16. maj 24 i Odense. 

Ved kredsstævnet spilles der efter de gældende fodboldregler for 8- mands og 11 - mands fodbold.

Der spilles med fri udskiftning.

Ved kredsstævnet skal hvert hold have en leder, der kan dømme fodbold eller stille med en dommer.

Denne person er til rådighed for stævneledelsen og vil blive tildelt dommergerninger, da ens eget hold ikke spiller. Navn på dommer skal oplyses ved tilmeldingen.

Stævnearrangører vil forsøge på skaffe nogle dommere udefra.

Lederen/læreren skal under sit holds kampe overvære  kampen fra sidelinjen og fungere som linjevogter.

Tilmelding senest 31.august 2024 til Erik Elmelund, Dansk Skoleidræt Vestsjælland. Tlf. 40608683 eller på mail elmelund@ka-net.dk

Ved afbud senere end 14 dage før stævnets afholdelse opkræves et gebyr på kr. 500. Regning sendes til skolens kontor.

 

Atletikstævne for 7.klasse

Tirsdag den 19. september 2023 i Holbæk Sportsby.

Stævneleder: Janne Petersen, tlf. 24824203

Holdsammensætning: 7. Klasse piger/drenge

Stævneform/reglement: Se www.skoleidraet.dk

Betingelser for holdsammensætningen

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på år undergangen.

Et hold består af min. 9 elever max. 18 elever. En elev må max.

Øvelsesrækken er som følger:

7.kl. Piger: 80 m, 800 m, længdespring( afsætszone), højdespring, kugletød ( 2 kg), spydkast (400 g) og 4x100 m stafet

7.kl. Drenge: 80 m, 800 m, længdespring, højdespring, kuglestød(3 kg), spydkast(400 g) samt 4x100 m stafet.

i alle øvelser, der deltager 3 elever fra hvert hold undtagen 4 x 100 m stafet.

Vinderne kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM for 7. klasse 11. – 12. juni 2024 i Odense, kreds Fyn.

Ikke-medlemsskoler kan ikke gå videre til DM.

Tilmelding: Senest den 1. september 2023 til Janne Petersen     jannempetersen@gmail.com

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis deltage.

Ikke medlemsskoler skal ved tilmeldingen betale 500 kr. pr. hold. Er betalingen ikke modtaget ved tilmeldingsfristen kan holdet ikke deltage.

Betalingen til kasserer Thomas Sørensen på konto 0537 – 80 25 63 7535.

En ikke medlemsskole kan ikke kvalificere sig til DM.

Ved afbud senere end 14 dage før stævnets afholdelse opkræves et gebyr på kr. 500. Regning sendes til skolens kontor.

 

Kidsvolley

Fredag 27. oktober 23 i Asnæs, Odsherred for 3. klasse

Aflyst grundet manglende tilmeldinger.

''Kidsvolley er spillet, hvor du både skal være hurtig på

fødderne og god til at kaste og gribe bolden. Det er et spil, der handler om samarbejde og kommunikation på holdet - det er mega sjovt!  

På dagen vil vi spille på level 1.  Stævnet afvikles fra kl. 9.30-12.30 inkl. Spisepause. Det forventes at de ansvarlige voksne for klasserne fungerer som spilledere. Kom og deltag i en sjov og aktiv dag i volleyballens tegn.''

Klassestævner for 2. - 6. klasse datoplan for kidsvolley:

Asnæs Odsherred: AFLYST

Fredag 28. oktober 22 i Asnæs, Odsherred for 3. klasse

Årby, Kalundborg:

Mandag 30. oktober 23 i Årby, Kalundborg for 2.klasse

Tirsdag 31. oktober 23 i Årby , Kalundborg for 3.klasse

Slagelse:

Mandag 6. november 23 Søndermark 2. klasse

Tirsdag 7. november 23 Søndermark 3. klasse

onsdag 8. november 23 Marievangskolen 4. klasse

torsdag 9. november 23 Marievangskolen 5. klasse

fredag 10. november 23 Antvorskovhallen 6.klasse

Korsør:

Mandag 6. november 23 Storebæltshallen 2. klasse

Tirsdag 7. november 23 Storebæltshallen 3. klasse

onsdag 8. november 23 Korsørhallen 5. klasse

torsdag 9. november 23 Korsørhallen 4. klasse

fredag 10. november 23 Korsørhallen 6.klasse

Skælskør:

mandag 13. november 23 Eggeslevmagle hallen 2.-3. klasse

tirsdag 14. november 23 Eggeslevmagle hallen 4. klasse

onsdag 15. november 23 Eggeslevmagle hallen 5.-6. klasse

Stenlille:

Fredag 17. november 23 i Stenlille-Hallen   2.-3.klasse

Kom og vær med til en skøn dag i KIDS VOLLEY'ens tegn.

 

Stævnet arrangeres i samarbejde med Dansk Skole Idræt og Dansk Volleyforbund.

Der kræves ingen forudgående volley færdigheder for på være med til stævnet.

Regler m.m er på dagen. Der spilder på små hold, der alle kæmper en fælles kamp for synd klasse. Stævnet lægger vægt på fair-play og på på på alle deltagere får oparbejdet spilfærdigheder - VIGTIGST er dog, på ALLE får en super god Volley dag med indsigt i dette fantastiske holdspil i samvær med elever og fra elever.

Skulle lysten alligevel være til at træne forud for stævnet, spil les der på niveau 0-1. Læs alt om kidsvolley regler på Volley Danmarks hjemmeside: www.uvolley.dk

Tilmelding: www.skolevolley.dk

Her kan du også se datoer og stævneoversigt for årgangene.

Aktivitets ansvarlig er Linda Jensen ( hun vil og også var være behjælpelig med hvordan du / I får arrangeret lokale satellitstævner - samt tilmelding.)

 

Teenvolley - Klassestævne.

 Kom og vær med til en skøn dag i TEEN VOLLEY'ens tegn.

Slagelse:

mandag 13. november 23 Nymarkskolen 7. klasse

tirsdag 14. november 23 Nymarkskolen 8. klasse

Korsør:

mandag 13. november 23 Korsørhallen 7.- 8. klasse 

Skælskør:

torsdag 16. november 23 Eggeslevmagle 7.- 8. klasse 

Stævnet arrangeres i samarbejde med Dansk Skole Idræt og Dansk Volleyforbund.

Der spilles efter Dansk Volley Forbunds Teen Volley regler for niveau 1-2.

Læs alt om teenvolleyregler på Volley Danmarks hjemmeside: www.uvolley.dk

Tilmelding: www.skolevolley.dk

Kalundborg:

fredag 10. november Kalundborg-hallerne 7. klasse

Stenlille:

torsdag 7. marts 24 Stenlille hallen 7.-8. klasse

 

Regler m.m er på dagen. Der spilles på små hold, der alle kæmper en fælles kamp for sin klasse. Stævnet lægger vægt på fair-play og på på alle deltagere får oparbejdet spilfærdigheder - VIGTIGST er dog, at ALLE får en super god Volley dag med indsigt i dette fantastiske holdspil.

mere om børn- og teenvolley?

Kontakt: Linda Jensen Lindawj64@hotmail.com

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis deltage.

Ikke medlemsskoler skal ved tilmeldingen betale 500 kr. pr. hold. Er betalingen ikke modtaget ved tilmeldingsfristen kan holdet ikke deltage.

Betalingen til kasserer Kirsten Hald på konto 0537 – 80 25 63 7535.

En ikke medlemsskole kan ikke kvalificere sig til DM.

 

Håndboldstævne.

Fredag 1. december 2023 i Vemmelev Hallen, Slagelse Kommune

Der spilles i 2 rækker: 8. klasse piger og 8. klasse drenge.

Såfremt tilmeldingen er lille placeres kampene centralt på et af de de tilmeldte holder. Der spildes kun med harpiks, såfremt den benyttede hal tillader det.

Betingelser for holdsammensætningen

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Hvert hold skal klasselister og skemaer for de relevante klasser!

Spilletid: 2 x 15 min. Harpiks er kun tilladt så så hallen tillader dette.

Vinderne i rækkerne blandt skoler fra 8.klasse kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM-stævne, der afholdes i dagene 30.januar - 1. februar 2024 i Nykøbing F., kreds Storstrømmen.

 Se reglerne for DM-stævnet på www.skoleidraet.dk. Hvert hold skal medbringe en leder, som er inde i reglementet. (Ikke nødvendigt mederfaring dommer).

Tilmelding senest 1. november 2023 til Stævneansvarlig Jette Brostrup

   51701033       Jebro@slagelse.dk

Ved afbud senere end 14 dage før stævnets afholdelse opkræves et gebyr på kr. 500. Regning sendes til skolens kontor.

Badminton 

har vi ikke mere på vores program.

Kontakt DGI

dgi.dk/badminton

 

Udlån

Signe Hultquist Nielsen

Dansk Skoleidræt Vestsjælland råder over 2 sæt Golf.

Der kan lånes et sæt hjem til egen skole.

Man sørger selv for afhentning og tilbagelevering af sættet efter aftale med Signe Hultquist tlf. 30555254

Signe er ansat på Asnæs Skole, stadionvej 6 , 4550 Asnæs

tlf. 30555254

signehultquistnielsen@gmail.com 

Kun medlemsskoler kan låne sættet.

 

Kinball

Dansk Skoleidræt Vestsjælland råder over 1 sæt Kinball.

Der kan lånes et sæt hjem til egen skole.

Man sørger selv for afhentning og tilbagelevering af sættet efter aftale med Signe Hultquist tlf. 30555254

signehultquistnielsen@gmail.com 

Skolen erstatter bortkommet materiale. Kun medlemsskoler kan låne sættet.

 

Kredsfodboldstævne 

Onsdag den 13.september 2023 i Kalundborg

Der spilles på Raklevs baner ved Røsnæshallen fra kl. 8.30 – 15.00.

Turneringen afvikles i  4 rækker:

6. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. ( max. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

6. kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

8.-9. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.)

8.-9. kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.)

Betingelser for holdsammensætningen for 6.klasse:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under. (max. 3 elever)

I rækken for 8.-9.klasse må holdet max. komme fra 3 klasser og skal have idræt sammen.

I drengerækken for 6.klasse samt i begge pigerækker spilles 8 mands fodbold og et hold består af mindst 8 spillere. Der kan deltage 11 spillere pr. kamp.

I drengerækken for 8.-9.klasse spilles 11 mands. Her kan der deltage 14 spillere pr. kamp.

Spilletiden: Mindst 3 kampe pr. hold og 2 x 15 min. pr. kamp.

Vinderne blandt 6.kl. drenge – og pigeholdene kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der afvikles  i maj 24 i ? hvor der spilles efter de gældende fodboldregler for 8- mands fodbold.

Der spilles med fri udskiftning og der spilles med tilbagespilsreglen.

VIGTIGT ved kredsstævnet:

Hvert hold skal have en leder, der kan dømme fodbold eller stille med en dommer.

Denne person er til rådighed for stævneledelsen og vil blive tildelt dommergerninger, når ens eget hold ikke spiller.

Navn på dommer skal oplyses ved tilmeldingen.

Lederen/læreren skal under sit holds kampe overvære kampen fra sidelinjen og fungere som linjevogter.

Tilmelding senest 31.august 2023 til

Erik Elmelund, Dansk Skoleidræt Vestsjælland.    Tlf. 59508683  / 40608683 eller på mail  elmelund@ka-net.dk

Ved afbud senere end 14 dage før stævnets afholdelse opkræves et gebyr på kr. 500. Regning sendes til skolens kontor.

Dansk Skoleidræt Kreds Vestsjælland:

FU medlemmer og ansvarsområder:  

Ansvarsområder

Navn

Telefon

Email

Fodbold , webmaster

Erik Elmelund

Solbakken 40, 4400 Kalundborg

59508683  /   40608683

elmelund@ka-net.dk

 

Næstformand,kids-,teen-volley , kursusudvalg

Linda Jensen

20471754

Lindawj64@hotmail.com

Høvdingebold,kursusudvalg

Mette Elmelund

Lynggårdsbakken 14,  4400 Kalundborg      

23800205

mette0093@kk-skoler.dk

Kasserer, volleybold,

Thomas Sørensen

Slagelsevej 10

4400 Kalundborg

 22413409

makw

Sekretær, håndbold, kursusudvalg,Floorball, o-løb

Jette Brostrup Jensen

Broholmvej 40, 4220 Korsør

 

51701033

 

 

 

Jebro@slagelse.dk

   

 

 

Formand og Kursusansvarlig

Kathe Christensen

Etterbjergvej 8

4200 Slagelse

23637430    /    23221249

KatCs@slagelse.dk

Atletik og  Basketball 

Janne Petersen

Vestervangen 67, 4300 Holbæk

24824203

jannempetersen@gmail.com

Dans, gymnastik, indefodbold  og kursusudvalg

Linda Jensen

Markedsgade 3 4300 Holbæk

20471754

Lindawj64@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

FU medlem, udlån,

høvdingebold, kidsvolley og kursusudvalg

 

 

 

 

 

 

 

Signe Hultquist 

 

 

 

 

 

 

 30555254

 

 

signehultquistnielsen@gmail.com

 

Medlemskab:

Kontakt formanden og indbetal 5 kr. pr. elev til kasserer Thomas Sørensen på konto 0537 – 8025637535

CVR nr.: 31922682

Der er indmeldelsesformular på efterfølgende side.

Alle folkeskoler i Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Odsherred og Sorø er medlemsskoler.

 

Øvrige medlemsskoler pr. 1. januar 23:

 

Kalundborg Friskole - Fri og idrætsefterskolen Ubby - Tømmerup fri og efterskole- Holbæk Private Realskole - Dyhrs Skole, Slagelse - Vestermose Friskole, Slagelse - Friskolen på Røsnæs - Sct. Josephs Skole, Ringsted 

Indmeldelsesblanket til Dansk Skoleidræt, Vestsjælland

 

2024 / 2025

Skolens navn_____________________________________________

Skolens adresse___________________________________________                      

tlf.                    _________________________________________________

Skolens e-mail_________________________________________

 

Skolens ean /cvr – nr. ______________________________

 

Elevtal                _____________________                                      Beløb indbetalt: Kr.______________

 

Kontingent: 5 kr. pr. elev.                                                                                                  

                                                                                            Indbetales til:

                                                                                            Dansk Skoleidræt, Vestsjælland

  kasserer Thomas Sørensen

tlf.  22413409 makwarthsorensen@gmail.com                Konto: 0537 – 8025637535

 

 

Idrætskontaktpersonens navn og e-mailadresse_____________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Dato for indmeldelse:_____________________                            Gældende  1 år når beløbet er indbetalt.

 

 

Skoleleders underskrift________________________________________________________

 

Indmeldelsesblanketten sendes indscannet til:

Kathe Christensen

KatCs@slagelse.dk

 

 

Klassegymnastik og lege/idrætsdag 2. - 4. klasse

Fredag d. 16. juni 23  kl. 9.00-13.00 i og ved Stenlille - hallen

Stævneleder: Linda Jensen, Stenlille Skole              Holdsammensætning: 2. - 4. klasser  
 
Kom og oplev en anderledes skoledag med din klasse i og uden for Stenlille - hallen med masser af gymnastik, leg og idræt.

Klasserne vil være sammen ved de forskellige idrætsaktiviteter som bl.a vil bestå af fælles opvarmning, spring og redskabsgymnastik , små spil, idrætslege og spil samt sjov kropslig udfoldelse. Hvis vejret tillader det, vil nogle af aktiviteterne foregå udendørs, så husk udendørs fodtøj.

Der vil være indlagt pauser, hvor klassen vil kunne fortære medbragt mad. Der er ikke cafeteria i hallen. Vi slutter dagen med fælles afslutning.
Hver klasse skal være ledsaget af mindst 1 lærer, der også må påregne at tage ansvar for og del i nogle af aktiviteterne.
Så grib chancen for at opleve en aktiv dag med klassen, og hvor denne kommer til at møde og opleve et aktivt samvær med andre klasser.

 Tilmelding: Senest 16.maj 2023 til Linda Jensen         Lindawj64@hotmail.com

 

O - løb afvikles hvis der er tilmeldinger i juni 23

Stævnet er for 6. klasser hvor alle elever deltager.  

Eleverne kan deltage uden forudgående kendskab til orienteringsløb, orienteringsløbskort eller til kompas. Eleverne skal møde omklædt til udendørs idræt tilpasset vejret.

Indhold:  Klassisk løb og Sprintløb

Eleverne kan deltage uden forudgående kendskab til orienteringsløb.

Klassisk løb: Der løbes efter orienteringsløbskort. Løbene  er opdelt i 4 forskellige sværhedsgrader.

Sprintløb: Der løbes efter orienteringsløbskort. Løbet udformes som  et samlet klasseløb opbygget som et stafetløb. 

se www.skoleidraet.dk

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2023

Kontakt Jette Brostrup

 

Kredsfodboldstævne 

Onsdag den 13.september 2023 i Kalundborg

Der spilles på Raklevs baner ved Røsnæshallen fra kl. 8.30 – 15.00.

Turneringen afvikles i  4 rækker:

6. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. ( max. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

6. kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

8.-9. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.)

8.-9. kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.)

Betingelser for holdsammensætningen for 6.klasse:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under. (max. 3 elever)

I rækken for 8.-9.klasse må holdet max. komme fra 3 klasser og skal have idræt sammen.

I drengerækken for 6.klasse samt i begge pigerækker spilles 8 mands fodbold og et hold består af mindst 8 spillere. Der kan deltage 11 spillere pr. kamp.

I drengerækken for 8.-9.klasse spilles 11 mands. Her kan der deltage 14 spillere pr. kamp.

Spilletiden: Mindst 3 kampe pr. hold og 2 x 15 min. pr. kamp.

Vinderne blandt 6.kl. drenge – og pigeholdene kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der afvikles  i maj 24 i ? hvor der spilles efter de gældende fodboldregler for 8- mands fodbold.

Der spilles med fri udskiftning og der spilles med tilbagespilsreglen.

VIGTIGT ved kredsstævnet:

Hvert hold skal have en leder, der kan dømme fodbold eller stille med en dommer.

Denne person er til rådighed for stævneledelsen og vil blive tildelt dommergerninger, når ens eget hold ikke spiller.

Navn på dommer skal oplyses ved tilmeldingen.

Lederen/læreren skal under sit holds kampe overvære kampen fra sidelinjen og fungere som linjevogter.

Tilmelding senest 31.august 2023 til

Erik Elmelund, Dansk Skoleidræt Vestsjælland.    Tlf. 59508683  / 40608683 eller på mail  elmelund@ka-net.dk

Ved afbud senere end 14 dage før stævnets afholdelse opkræves et gebyr på kr. 500. Regning sendes til skolens kontor.

 

Repræsentantskabsmøde 2018