Sæsonplan

Sæsonplanen her opdateres jævnligt.

Høvdingeboldstævne i Tølløse.

Høvdingebold for 4. og 5. kl.
Kvalifikationsstævne til Dansk Skoleidræt Vestsjællands høvdingeboldstævne for Holbæk Kommune.

Dato:   Onsdag d. 7. marts 2018

Tid: kl. 8:30 - 14

Sted: Tølløse Hallen

Der spilles efter den seneste udgave af skoleregler – se www.skolehøvdingebold.dk

 • Deltagerne på et hold skal gå i klasse sammen, men klassen må gerne danne mere end ét hold (holdene kan risikere at spille samtidig). Max. tre hold pr. klasse.
 • Der skal være syv spillere på banen af gangen pr. hold og må være op til 3 udskiftninger.
 • En elev må ikke figurere på mere end ét hold
 • Der skal hele tiden være mindst tre piger på banen på hvert hold.
 • De deltagendes skolers lærere kan komme til at fungere som dommere i de enkelte kampe. Men som udgangspunkt dømmes kampene af større elever.
 • Hvis stævnet er overfyldt fyldes først op med hold fra 5. årgang. 

Det bedst placerede 5. kl. hold går videre til kredsmesterskabet i Kalundborg d. 20. marts.

Information om Høvdingebold i Skolen finder du på www.skolehøvdingebold.dk
Her kan du finde undervisningsmateriale, regler, træningsøvelser og meget mere.

Tilmelding til Casper Sørensen ccc2dk@yahoo.dk senest fredag d. 9. februar.

Praktisk: Eleverne skal huske madpakke, drikkedunk og evt. frugt.

Program for dagen udsendes cirka en uge inden stævnet.

Duk dig, undvig, grib og kast - Høvdingebold er for alle!

 

I kan finde alle vores andre kommende tilbud ved at læse videre.                

Det kommende års gratis kursustilbud for idrætsundervisere kan I se her. 

 

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND

GRATIS kursus med god forplejning.

Torsdag den 15. marts 2018

STED:      Spiralen , KlosterParkvej 175 4400 Kalundborg

Gå ikke glip af en god dag i idrættens tegn - i år kan du blive opdateret i:

Boldbasisdugen - Dans og udtryk - Kropsbasisdugen - Find vej

Dagens program:

 1. 8.00 - 8.25 : Morgenmad for de morgenfriske ..kaffe/te, brød m.m
 2. 8.30 - 8.40 : Velkomst & omklædning
 3. 8.40 - 10.10: 1. modul: Boldbasis/Dansk og udtryk

kl.10.10-10.30 : Kort pause: vand og frugt

kl.10.30-12.00 : 2. modul: Kropsbasisdugen/Find vej

kl.12.00-12.15: Pause: mulighed for bad og omklædning

kl.12.15-12.50: FROKOST...lidt godt til gane og maveregionen

kl.13.00-ca 15.00: Repræsentantskabsmøde Dansk Skoleidræt kreds Vestsjælland .. se separat indbydelse m. separat tilmelding.

 

Aktivitetsbeskrivelser findes sidst i indbydelsen...

 

Du skal prioritere en aktivitet i hver af de to moduler og meddele dette ved tilmeldingen til kurset. fx. modul 1 :  Boldspilsduge

                                                         modul 2: Kropsbasisdugen

sammen med dit NAVN, SKOLE, E-MAIL og evt. telefon nr.

( vi vil gøre alt for, at dine ønsker opfyldes !)

 

TILMELDING SENEST Fredag d. 23. feb.2018 på mail:

 kathe.christensen@skolekom.dk

 

Aktivitetsbeskrivelser:

Boldspilsdugen:

Workshoppen skal give deltagerne inspiration til hvordan de kan arbejde med teori-praksis koblinger i boldspil. Workshoppen tager afsæt i prakstiske aktiviteter, hvor der bliver lavet koblinger til didaktiske modeller fra ”boldspils-dugen”.

 • At lærerne får viden om centrale elementer inden for boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne afprøver en række aktiviteter, som kan kobles til indholdsområdet boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne får konkrete didaktiske værktøjer til at kvalificere deres undervisning med fokus på boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne får didaktiske værktøjer til at udvikle og justere aktiviteter til udvikling af motoriske færdigheder og boldspil/ kropsbasis.

 

Dans og udtryk:

Kort samtale i åbent forum om dansens mening: “Hvad er dans?” - “Hvad kan dans?”

Lærings mål: Hvad står der i EMU-læringsplaner?

Eksamen: “Hvordan forbereder vi lærer og elever til eksamen?”

DEL 1.

 • Opvarmning med fokus på koordination, styrke og smidighed
 • Dansens relation til musik
 • Kreative øvelser med elementer af improvisation og kontaktimprovisation

Med udgangspunkt i Labans bevægelseslære:

 1. Introduktion til terminologi og til koreografiske virkemidler (f.eks tid, rum, musik,

relation)

DEL 2.

 • Igennem bevægelse og kreative øvelser undersøge identitet og fælleskab
 • ”Hvordan kan vi kropsliggøre en idé?” - Videreudvikle deres egen koreografi og arbejde med

at implementere sociale relationer i dansen

 • Vi viser koreografierne for hinanden. Efterfølgende giver vi og modtager anderkendende

feed back. ”Hvordan gør vi de andre gode?”

 • Udlevering af tekst om Labans bevægelseslære
 • Udstrækning og afslutning/ evaluering

 

Kropsbasisdugen:

Workshoppen skal give deltagerne inspiration til deres arbejde med kropsbasis. ”kropsbasis-dugen” bliver koblet på aktiviteterne, så de får ideer til hvordan de kan anvende teori og didaktiske modeller i deres idrætsundervisning med fokus på kropsbasis.

 

 • At lærerne får viden om centrale elementer inden for boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne afprøver en række aktiviteter, som kan kobles til indholdsområdet boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne får konkrete didaktiske værktøjer til at kvalificere deres undervisning med fokus på boldspil/ kropsbasis.
 • At lærerne får didaktiske værktøjer til at udvikle og justere aktiviteter til udvikling af motoriske færdigheder og boldspil/ kropsbasis.

 

Find vej:

Orienteringsløb er ikke længere noget, der foregår langt ude i skoven på lange ruter, hvor eleverne er overladt til sig selv. Idrætsundervisningen i orienteringsløb kan med fordel starte og slutte i skolegården, hvor eleverne er mere trygge, har nemmere ved at forstå kortet og er tættere på dig som lærer. Det gør det nemmere at vurdere elevernes færdigheder.

 

Du introduceres på workshoppen til korte øvelser, der foregår på et begrænset areal og er nemme at afvikle. Øvelserne vil være målrettet undervisning på 6.-9. klassetrin, men vi taler undervejs om, hvordan de kan tilpasses undervisning i indskoling og mellemtrin.

 

Vi starter med en ”transport”-øvelse, da der ikke er orienteringsløbskort lige uden for døren. Det er der derimod ca. 1 km væk, i det område der hedder Munkesøen, hvor resten af øvelserne vil finde sted.

 

Kortet over Munkesøen kan findes via hjemmesiden www.findveji.dk, hvor I også kan finde andre steder, hvor der er gratis kort og permanente poster, hvilket gør det nemmere for jer at bruge orienteringsløb i undervisningen.

 

Så er det bare med at komme til tasterne og tilmelde dig og dine kolleger...

Senest d. 23 februar 2018

 

på mail:

kathe.christensen@skolekom.dk

 

Deltagerlister fremsendes umiddelbart før kursusstart.. senest d. 5. marts.

 

Idrætshilsner fra DANSK SKOLEIDRÆT VESTSJÆLLAND

Anette Bialik, Janne Petersen, Mette Elmelund, Kirsten Hald, Linda W. Jensen & Kathe Christensen   

 

 Sæsonplan 2018 - 19

Kredsfodboldstævne

Onsdag den 12.september 2018 i Kalundborg

 

Der spilles på Raklevs baner ved Røsnæshallen fra kl. 8.30 – 15.00.

 

Turneringen afvikles i  4 rækker:

 

 1. 6. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. ( max. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

 

 1. 6. kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.) Se holdsammensætning nedenfor.

 

8.-9. kl. drenge: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.)

 

8.-9. kl. piger: Klasse- eller idrætshold. (max. fra 3 klasser.)

 

Betingelser for holdsammensætningen for 6.klasse:

 

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

 

I rækken for 8.-9.klasse må holdet max. komme fra 3 klasser og skal have idræt sammen.

 

I drengerækken for 6.klasse samt i begge pigerækker spilles 8 mands fodbold og et hold består af mindst 8 spillere. Der kan deltage 11 spillere pr. kamp.

 

I drengerækken for 8.-9.klasse spilles 11 mands. Her kan der deltage 14 spillere pr. kamp.

 

Spilletiden: Mindst 3 kampe pr. hold og 2 x 15 min. pr. kamp.

 

Vinderne blandt 6.kl. drenge – og pigeholdene kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der  afvikles i juni 2019 i Københavns omegn. 

Ved kredsstævnet spilles der efter de gældende fodboldregler for 8- mands og 11 – mands fodbold.

Der spilles med fri udskiftning og der spilles med tilbagespilsreglen.

VIGTIGT

Hvert hold skal have en leder, der kan dømme fodbold eller stille med en dommer.

Denne person er til rådighed for stævneledelsen og vil blive tildelt dommergerninger, når ens eget hold ikke spiller.

Navn på dommer skal oplyses ved tilmeldingen.

Lederen/læreren skal under sit holds kampe overvære kampen fra sidelinjen og fungere som linjevogter.

 

Tilmelding senest 31.august 2018 til

Erik Elmelund, Dansk Skoleidræt Vestsjælland.    Tlf. 59508683 eller på mail  elmelund@ka-net.dk

 

Kidsvolley - klassestævne for 2. - 6. klasse.

Kom og vær med til en skøn dag i KIDS VOLLEY'ens tegn.

Stævnet arrangeres i samarbejde med Dansk Skole Idræt og Dansk Volleyforbund.

Der kræves ingen forudgående volley færdigheder for at være med til stævnet.

Regler m.m gennemgås på dagen. Der spilles på små hold, der alle kæmper en fælles kamp for  sin klasse. Stævnet lægger vægt på fair-play og på at alle deltagere får oparbejdet spilfærdigheder - VIGTIGST er dog, at ALLE  får en super god Volley dag med indsigt i dette fantastiske holdspil i samvær med klassekammerater og elever fra andre skoler.

 

Skulle lysten alligevel være  til at træne forud for stævnet, spilles der på level  0-1.  Læs alt om kidsvolleyregler m.m på Dansk Volleyforbunds hjemmeside: www.skolevolley.dk

 

Tilmelding: - se kontakt-og tilmeldingsinformation i aktivitetsoversigten for DANSK SKOLE IDRÆT VESTSJÆLLAND, hvor du også finder datoer og stævneoversigt for årgangene.

Aktivitets ansvarlig er Annette Bialik ( hun vil også kunne være behjælpelig med hvordan du / I får arrangeret lokale satellitstævner - samt tilmelding.)

 

Her er den samlede oversigt for kids-skolestævner i vores kreds:

 

Kalundborg, Årby Fritidscenter

29.10.2018

Årby Volley/DVBF

2. klasse - Level 1 (u/serv)

 

30.10.2018

 

3. klasse - Level 1

Slagelse, Søndermark

06.11.2017

Volleyklubben Vestsjælland

2. kl. - Level 1 (u/serv)

Slagelse, Søndermark

07.11.2017

Volleyklubben Vestsjælland

3. kl. - Level 1

Slagelse, Antvorskov

08.11.2017

Volleyklubben Vestsjælland

4. kl. - Level 2

Slagelse, Marievang

09.11.2017

Volleyklubben Vestsjælland

5. kl. - Level 3 (u/blok)

Slagelse, Marievang

10.11.2017

Volleyklubben Vestsjælland

6. kl. - Level 3

       
       

Stenlillehallen

15.11.2017

DSI

2.-3. kl. - Level 1

Korsør, Storebæltshallen

04.12.2017

Volleyklubben Vestsjælland

2. kl. - Level 1 (u/serv)

Korsør, Storebæltshallen

05.12.2017

Volleyklubben Vestsjælland

3. kl. - Level 1

Korsør, Storebæltshallen

06.12.2017

Volleyklubben Vestsjælland

5. kl. - Level 3 (u/blok)

Korsør, Korsørhallen

07.12.2017

Volleyklubben Vestsjælland

4. kl. - Level 2

Korsør, Korsørhallen

08.12.2017

Volleyklubben Vestsjælland

6. kl. - Level 3

       
       

Skælskør, Eggeslevmaglehal

11.01.2018

Volleyklubben Vestsjælland

2. kl. - Level 1 (u/serv)

Skælskør, Eggeslevmaglehal

10.01.2018

Volleyklubben Vestsjælland

3. kl. - Level 1

Skælskør, Eggeslevmaglehal

09.01.2018

Volleyklubben Vestsjælland

4. kl. - Level 2

Skælskør, Eggeslevmaglehal

08.01.2018

Volleyklubben Vestsjælland

5. kl. - Level 3 (u/blok)

Skælskør, Eggeslevmaglehal

07.01.2018

Volleyklubben Vestsjælland

6. kl. - Level 3

       
       

 

 

 

Teenvolley - Klassestævne.

Kom og vær med til en skøn dag i TEEN VOLLEY'ens tegn.

Stævnet arrangeres i samarbejde med Dansk Skole Idræt og Dansk Volleyforbund.

Der spilles efter Dansk Volley Forbunds Teen Volley regler for level 1.

Læs alt om dem på under Teen Volley på Dansk Volley forbunds hjemmeside: www.skolevolley.dk

 

Regler m.m gennemgås på dagen. Der spilles på små hold, der alle kæmper en fælles kamp for  sin klasse. Stævnet lægger vægt på fair-play og på at alle deltagere får oparbejdet spilfærdigheder - VIGTIGST er dog, at ALLE  får en super god Volley dag med indsigt i dette fantastiske holdspil i samvær med klassekammerater og elever fra andre skoler.

 

Her er den samlede oversigt for teen-skolestævner i vores kreds i det kommende skoleår 18/19:

Datoplan for kidsvolley:

Mandag 29. oktober 18  i Årby Fritidscenter ved Kalundborg for 2.klasse

Tirsdag 30. oktober 18 i Årby Fritidscenter ved Kalundborg for 3.klasse

Mandag 5. nov. - fredag 8. nov. 18 i Slagelse for 2.-6.klasse

Tirsdag 20. november 18 i Stenlille-Hallen for  2.-3.klasse

Man. 3.dec.-fredag  7. dec. 18 i Korsør for 2.-6.klasse

Man.21. jan. 19- fredag 26. jan. 19 i Skælskør for 2.-6.klasse

 

Datoplan for Teenvolley:

Mandag 12. november 18  Slagelse 7. klasse

Tirsdag 13. november 18  Slagelse 8.klasse

Mandag 10. december 18  Korsør 7.-8.klasse

Torsdag 13. december 18  Kalundborg 7.klasse

Fredag 4. januar 19  Skælskør 7.-8.klasse

Tirsdag 26. februar 19 Stenlille Sorø 7.-8.klasse

 

Mere om kids- og teenvolley ?

Kontakt: Anette Bialik, Flinterupvej 20, Kirke Flinterup, 4180 Sorø   tlf. 29441954. 

anette.bialik@mail.tele.dk

 

 

 

 

Håndboldstævne.

Torsdag 22. november 2018 i Slagelse.

Der spilles i 2 rækker: 8. klasse piger og 8. klasse drenge.

Såfremt tilmeldingen er lille placeres kampene centralt på et af de tilmeldte holds spillesteder. Der spilles kun med harpiks såfremt den benyttede hal tillader det.

Betingelser for holdsammensætningen

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Hvert hold skal medbringe klasselister og skemaer for de relevante klasser!

Spilletid: 2 x 15 min. Harpiks er kun tilladt såfremt hallen tillader dette.

Vinderne i rækkerne blandt holdene fra 8.klasse kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM-stævne, der afholdes i januar 2019 omkring Herning i kreds Midt- og Vestjylland.

 Se reglerne for DM-stævnet på www.skoleidraet.dk. Hvert hold skal medbringe en leder, som er inde i reglementet. (Ikke nødvendigt med dommererfaring).

Tilmelding senest 9. november 2018 til Kathe Christensen Tlf. 23637430 / 23221249   Kathe.christensen@skolekom.dk

Ny stævneansvarlig: Tomas Jensen, Nymarkskolen. tlf. 61659870 tomaj@slagelse.dk 

Floorball      

Dalmose-hallen Slagelse

Tirsdag den 16. januar 2018 for 6. klasse

Program er udsendt.

Der afholdes floorball-stævne for 6. klasser.

Der spilles i drenge- og pigerække. Evt. mix. hold deltager i drengerækken.

Regler i Floorball, 6. klasse.

Banen: 40X20 m

Spillere: 6 spillere på banen, heraf en målmand. Alle spillere har stav. Intet krav om maximum antal spillere.  Fri udskiftning.

Spilletid: Afhængig af antal hold, men vejledende mellem 6 og 12 minutter.

Regler:

Igangsætning: Startes på midten med ”Face-off ”, bolden droppes af dommer mellem 2 spillere. Ved scoring starter det modsatte hod med bolden på midterlinjen, ca. 3 m afstand for det scorende hold.

Der kan dømmes frislag, straffeslag, hjørneslag og målslag.

Frislag: når der er begået en forseelse som ikke udløser straffeslag

Straffeslag: når en forseelse medfører fratagelse af ” oplagt målchance ”. Der dribles fra midten mod målet.

Hjørneslag: Når det forsvarende hold spiller bolden ud on bagbanden

Indslag: Når et hold spiller bolden over sidebanden.

Målmanden: Må som eneste spiller sparke bolden væk fra farezonen, slå til bolden med hænderne, tæmme bolden med kroppen. Målmanden har alene disse særregler i målfeltet (markeret med tape)

Forseelser:

-”Høj stav” = staven bruges over hoftehøjde. Der dømmes frislag. I de tilfælde hvor modstanderen ikke er så tæt på at det medfører fare er der ingen yderligere konsekvens. Ved fare: Udvisning til ” næst scorede mål ” ( som i indefodbold).

-”smider med staven ”= frislag/straffeslag og udvisning til ”næst scorede mål ”

-” sparker, slår, header til bolden , kaster sig på gulvet som blokade, slår på modstanderens stav / låser den/sparker til den/ løfter den= frislag eller straffeslag ( afhængig af om der er oplagt målchance). Disse forseelser straffes alle med udvisning til ”næst scorede mål ”

-alle skub, bortset fra skulderskub, = frislag/straffeslag og udvisning

Grove forseelser, vold, grænseoverskridende adfærd KAN straffes med udvisning for resten af kampen. For holdet med en spiller færre på banen til næst scorede mål, hvorefter holdet må spille med fuldt hold.

Mål: Der dømmes mål når det angribende hold har scoret med staven. Forsvarende hold kan lave ”selvmål” med kroppen.

Fodspil: Det er lovligt at stoppe bolden med foden, men ulovligt af spille den/ sparke til den ( målmand undtaget )

Kroppen: Markspillere må ikke forsætligt bruge kroppen til at spille eller stoppe bolden

Stævneleder: Per Holm, Dalmose Skole

Kontakt og tilmelding senest 16. december 17 til Kathe Christensen, 23637430    /    23221249, KatCs@slagelse.dk

 

 

Volleystævne for 9. kl.

Torsdag den 26. januar 2018 fra kl. 8.15 - 15.00 i Tuse-hallen, Holbæk

Stævneleder: Janne Petersen,

 

Holdsammensætning: 9. klasse - rene pige og drengehold.

Betingelser for holdsammensætningen:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

 

Vinderne blandt 9. pige- og drengehold kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der afholdes  13.-15.marts 2018 i kreds Gl. Roskilde.

 

Stævneform/reglement: Se www.skoleidraet.dk 

 

Bemærk: Hvert hold skal have en lærer, der kan dømme volleyball

 

Tilmelding senest 5. januar 2018 til:  Janne Petersen, tlf. 24824203 jannempetersen@gmail.com

 

Indefodboldstævne 5. kl. mix. aflyses. Den tilmeldte skole har fået besked om aflysningen.

 

Basketballstævne 7. – 8. klasse

 

Fredag d. 23. februar 2018 i Bjergmarks - Hallen , Holbæk

      

Der spilles i 2 årgange.

 

 1. klasse:  drenge og piger i hver sin række

 

 1. klasse:  drenge og piger i hver sin række

 

Et hold består af mindst 10 spillere, der fordeler spilletiden lige.

Der spilles med høj kurvehøjde og bold str. 6.  

 

Betingelser for holdsammensætningen:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

 

Vinderne blandt 8.kl. pige- og drengehold kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM-finalestævne, der afholdes 17.-19 april 2018 i Næstved.

Stævneform/reglement:   Se reglement. på www.skoleidraet.dk

Hvert hold skal stille med en lærer, der er behjælpelig med enten at dømme eller lede dommerbord.

Tilmelding: Senest den 26. januar 2018  til  Mette Elmelund, tlf. 23800205

mette.elmelund@skolekom.dk

 Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis tilmelde hold.

Høvdingebold

Stævne i Kalundborg for 5. klasse tirsdag 20. marts 2018

Dansk Skoleidræt Vestsjælland afholder høvdingebold-kredsstævne:

Tirsdag 20. marts 2018 i Kalundborg-Hallerne.

Der kan max. deltage 32 hold. Tilmelding til: Mette Elmelund   mette.elmelund@herredsaasen.dk

Stævnedagen varer fra ca. 8.30-14.00.

DM i Høvdingebold for 5.klasser afholdes 15. - 16. maj 2018 i Støvring i kreds Nordjylland.

Høvdingebold kan spilles af alle. Det er et sjovt og hurtigt boldspil, der fremmer bevægelse, koordination og boldkontrol. Der spilles efter den seneste udgave af skoleregler for høvdingebold, der kan ses på:

 www.skolehøvdingebold.dk

Deltagerne på et hold skal gå i klasse sammen, men klassen må gerne danne mere end ét hold (holdene kan risikere at spille samtidig). Max. to hold pr. klasse.

Der skal mindst være syv spillere på et hold - En elev må ikke figurere på mere end ét hold

Der må deltage piger og drenge på samme hold (mindst 3 af hvert køn)

Holdets lærer er leder og ansvarlig for holdet under kampe og under hele stævnet

De deltagendes skolers lærere fungerer som dommere i de enkelte kampe. Som udgangspunkt dømmer lærerne egne klassers kampe.

 

Dans i egen kommune

Kommunal Danseworkshop

I kommende sæson vil der rundt omkring i vores 6 kommuner i region VESTSJÆLLAND være mulighed for at afholde en dansedag, der tilbydes udvalgte klasser/ klassetrin i overbygningen.

 

Danseworkshoppen vil strække sig over et par timer forestået af en danseinstruktør udvalgt af Dansk Skole Idræt Vestsjælland i samarbejde med den enkelte kommunes fælleskommunale idrætsudvalg/ kontaktpersoner, der vil stå for såvel kontakt til de udvalgte skoler, kasser og instruktører.

 

GLÆD DIG :..måske er det lige netop din skole og klasse/ årgang, der bliver den heldige "vinder" i år.

 

Kontakt: Linda Jensen   20471754   Lindawj64@hotmail.com

 

Lærer - volley

Stævneleder: Anette Bialik, Flinterupvej 20, Kirke Flinterup, 4180 Sorø   tlf. 29441954. 

Eggeslevmagle - hallen lørdag den 10. marts 2018 fra klokken 10.00-16.00.

Tilmeldingsfrist: Senest  fredag den 22. januar 2017

Et hold består af max 12 spillere, spillerne skal være ansat på skolen

 • Der skal være min. 2 af hvert køn på banen.
 • Hver spiller har 1 serveforsøg. Serven skal være afviklet senest 8 sekunder efter dommerfløjt.
 • Hvis bolden i serven berører nettet fortsætter spillet.
 • Der spilles efter running score reglerne: Det betyder, at der scores point ved hver vunden bold.
 • Kampen spilles bedst af 3 sæt.  Alle sæt skal vindes med mindst 2 overskydende point.
 • I tilfælde af pointlighed afgøres placeringen således: a) sæt forskel, b) boldscoreforskel og c) indbyrdes kamp.
 • Hvert hold skal have en leder, der kan dømme volleyball.

Tilmelding: Sendes senest 22.januar 18 til Anette Bialik på  anette.bialik@mail.tele.dk

 

Klassegymnastik og lege/idrætsdag 2. - 4. klasse

Fredag d. 18. maj 2018  kl. 9.00-13.00 i og ved Stenlille - hallen

Stævneleder: Linda Jensen, Stenlille Skole              Holdsammensætning: 2. - 4. klasser  
 
Kom og oplev en anderledes skoledag med din klasse i og uden for Stenlille - hallen med masser af gymnastik, leg og idræt.

Klasserne vil være sammen ved de forskellige idrætsaktiviteter som bl.a vil bestå af fælles opvarmning, spring og redskabsgymnastik , små spil, idrætslege og spil samt sjov kropslig udfoldelse. Hvis vejret tillader det, vil nogle af aktiviteterne foregå udendørs, så husk udendørs fodtøj.

Der vil være indlagt pauser, hvor klassen vil kunne fortære medbragt mad. Der er ikke cafeteria i hallen. Vi slutter dagen med fælles afslutning.
Hver klasse skal være ledsaget af mindst 1 lærer, der også må påregne at tage ansvar for og del i nogle af aktiviteterne.
Så grib chancen for at opleve en aktiv dag med klassen, og hvor denne kommer til at møde og opleve et aktivt samvær med andre klasser.

 

Tilmelding: Senest 2.april 2018 til Linda Jensen         Lindawj64@hotmail.com

 

Atletikstævne for 7.klasse

Atletikstævne for 7.klasse

Tirsdag den 8. maj 2018 på Holbæk stadion.

Stævneleder: Janne Petersen, tlf. 24824203

Holdsammensætning: 7. Klasse piger/drenge

Stævneform/reglement: Se www.skoleidraet.dk

Betingelser for holdsammensætningen

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Et hold består af min. 9 elever max. 18 elever. En elev må max. deltage i 2 af de ”individuelle øvelser” samt i stafet.

Øvelsesrækken er som følger:

-7.kl. Piger: 80 m, 800 m, længdespring(afsætszone), højdespring, kuglestød

-( 2 kg), spydkast (400 g) samt 4x100 m stafet

- 7.kl. Drenge: 80 m, 800 m, længdespring(afsæszone), højdespring, kuglestød(3 kg), spydkast(400 g) samt 4x100 m stafet.

 I alle øvelser deltager 3 elever fra hvert hold undtagen 4 x 100 m stafet.

 Vinderne kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM for 7. klasse 12. - 13. juni 2018 i Østjylland.

 Ikke-medlemsskoler kan ikke gå videre til DM.

 Tilmeldingsfrist: Senest den 8. april 2018 med posten eller mail.

 Tilmelding: Sendes til Janne Petersen, Vestervange67, 4300 Holbæk eller

jannempetersen@gmail.com

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis deltage.

Ikke medlemsskoler skal ved tilmeldingen betale 500 kr. pr. hold. Er betalingen ikke modtaget ved tilmeldingsfristen kan holdet ikke deltage.

Betalingen indbetales til kasserer Kirsten Hald på konto 0537 – 80 25 63 7535.

En ikke medlemsskole kan ikke kvalificere sig til DM.

 

Orienteringsløb for 6. klasse

Korsør Lystskov  torsdag den 7. juni 2018.

Dagen afvikles i tidsrummet kl. 9.30 – 14                           

Stævnet er for 6. klasser hvor alle elever deltager.  

Eleverne kan deltage uden forudgående kendskab til orienteringsløb, orienteringsløbskort eller til kompas. Eleverne skal møde omklædt til udendørs idræt tilpasset vejret.

Indhold:  Klassisk løb og Sprintløb

Eleverne kan deltage uden forudgående kendskab til orienteringsløb.

Klassisk løb: Der løbes efter orienteringsløbskort. Løbene  er opdelt i 4 forskellige sværhedsgrader.

Sprintløb: Der løbes efter orienteringsløbskort. Løbet udformes som  et samlet klasseløb opbygget som et stafetløb. 

se www.skoleidraet.dk

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018

Ansvarlig: Henning S. Buch, Strandvej 70, 4220 Korsør, tlf. 58377097 / 23439045.

                Ny mail:

 henningstokholmbuch@gmail.com

 

Sæt badminton på skoleskemaet.

Gør idrætstimerne sjovere - både for dig og dine elever.

Det er sjovt at spille badminton! Spillet er ikke bare god motion og taktisk udfordrende, det er også en social sport, der byder på masser af godt samvær med andre. Badminton kan spilles af alle aldersgrupper og giver derfor altid mulighed for en rask kamp.

Gør idrætstimerne sjovere - både for dig og dine elever.

Dansk Skoleidræt og DGI Badminton står bag et initiativ, der skal øge interessen for badminton – både i skolen og fritiden. Det gør vi bl.a. via tre forskellige tilbud, der har til formål at give dig som lærer ny inspiration til idrætstimerne, og eleverne masser af sjov og udfordring. Selve afviklingen af arrangementerne er et samarbejde mellem den lokale DGI landsdelsforening og badmintonklub og tilpasses skolens behov og ønsker. Skolen kan vælge et af tilbuddene eller alle som én samlet pakke – alene eller sammen med andre skoler. Tilbuddene henvender sig primært til 0.-7. klassetrin, men kan sagtens bruges til de ældre klassetrin helt op til 10. klasse. De seneste år har rigtig mange elever og lærere over hele landet deltaget i vores arrangementer, og resultatet har været:

 • Masser af glade børn og godt samvær
 • Ny inspiration til lærerne
 • Mere badminton i skolerne
 • Tættere kontakt mellem skolen og den lokale badmintonklub.

 De tre tilbud/muligheder for din skole er:

 1. Skoleturnering for eleverne

DGI arrangerer og afvikler turneringen i samspil med den lokale forening. Klasserne deles op i mindre hold, og spiller evt. mod hold fra andre skoler. Alle indbyrdes kampe i holdkampene tæller, og der kåres afslutningsvis en vinderklasse. Det anbefales i særdeleshed for 4.-5. klasser og koster vanligvis ca. kr. 500,- til dækning af kørsel.

 1. Trænerbesøg/Skoleforløb i idrætstimen

Badminton i skole og SFO skoleforløb planlægges og gennemføres af en træner fra DGI på jeres skole, idrætslærerne er selvfølgelig med på sidelinjen. Der tages udgangspunkt i de legende elementer i badmintonspillet, og der vil typisk være tale om en introduktion til grundlæggende bevægelser i badminton. Dagen skal også ses som en mulighed for idrætslærerne til at se, hvordan man kan lave en sjov og inspirerende badmintonundervisning, ligegyldigt antallet af elever, de fysiske rammer eller elevernes forskellige niveau. Aktivitetsdagen henvender sig primært til elever fra 1. til 6. klassetrin og koster vanligvis kr. 1.000,- for tre timers undervisning. Vi anbefaler at et forløb afprøves af over minimum to uger.

 1. Skræddersyet kursus for idrætslærere Bliv den bedste underviser i badminton

Et kursus for idrætslærerne, hvor vi kommer til din/jeres skole og underviser dem i badminton som idrætstimefokus. Pris og indhold varierer, da kurset som bekendt kan afvikles i samarbejde med naboskoler.

Husk at du også har mulighed for tilkøbe ketsjere for kr. 750,- plus fragt. Her får du 12 ketsjere, fem rør plasticbolde samt et inspirationsmateriale.

Vi håber, du vil sætte badminton på skemaet i dine timer, og sammensætter gerne en dag eller et forløb, der bedst passer til dig og dine elever. Se mere i folderen ved at klikke på linket ovenfor eller kontakt DGI Midt- og Vestsjællands kontor:

DGI Badminton DGI Midt- og Vestsjælland | Oldvejen 25c, 1. | 4300 Holbæk | Tlf. 79 40 48 00

dgi.dk/badminton

 

Udlån

Golf

Dansk Skoleidræt Vestsjælland råder over 2 sæt Golf.

Der kan lånes et sæt hjem til egen skole.

Man sørger selv for afhentning og tilbagelevering af sættet efter aftale med Kirsten Hald  tlf. 24220339

esterhus@post.tele.dk

 

Skolen erstatter bortkommet materiale. Kun medlemsskoler kan låne sættet.

 

Kinball

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland råder over 1 sæt Kinball.

Der kan lånes et sæt hjem til egen skole.

Man sørger selv for afhentning og tilbagelevering af sættet efter aftale med Kirsten Hald tlf. 24220339

esterhus@post.tele.dk

Skolen erstatter bortkommet materiale. Kun medlemsskoler kan låne sættet.

 

Dansk Skoleidræt Kreds Vestsjælland:

 

FU medlemmer og ansvarsområder:

 

Ansvarsområder

Navn

Telefon

Email

Formand, fodbold , webmaster

Erik Elmelund

Solbakken 40, 4400 Kalundborg

59508683  /   40608683

elmelund@ka-net.dk

 

Næstformand,kids,-,teen-lærer-volley , kursusudvalg

Anette Bialik

29441954

anette.bialik@mail.tele.dk

Høvdingebold, Basketball, kursusudvalg

Mette Elmelund

Borrehøj 18, 4400 Kalundborg      

23800205

Mette.Elmelund@skolekom.dk

Kasserer,kursusudvalg, udlån af golfudstyr og kinball

Kirsten Hald

Veddingevej 11, 4550 Asnæs

24220339

esterhus@post.tele.dk

 

FU medlem

Per Bromann Andersen

59651212  / 30744532    

pban@holb.dk

Sekretær , Håndbold,Floorball og Kursusansvarlig

Kathe Christensen

23637430    /    23221249

KatCs@slagelse.dk

Atletik, Volleybold og kursusudvalg

Janne Petersen

Vestervangen 67, 4300 Holbæk

24824203

jannempetersen@gmail.com

Badminton, dans, gymnastik og kursusudvalg

Linda Jensen

Markedsgade 3 st.v. 4300 Holbæk

20471754

Lindawj64@hotmail.com

 

 FU medlem, indefodbold

 Thomas Sørensen

Slagelsevej 10

4400 Kalundborg

 22413409

 

           

 

Medlemskab:

Kontakt formanden og indbetal 5 kr. pr. elev til kasserer Kirsten Hald på konto 0537 – 8025637535

CVR nr.: 31922682

Der er indmeldelsesformular på efterfølgende side.

Alle folkeskoler i Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Odsherred og Sorø er medlemsskoler.

 

Øvrige medlemsskoler pr. 14.marts 2017:

Kalundborg Friskole - Fri og idrætsefterskolen Ubby - Tømmerup fri og efterskole- Holbæk Private Realskole - Dyhrs Skole, Slagelse.

Indmeldelsesblanket til Dansk Skoleidræt, Vestsjælland

 

2018

 

 

Skolens navn______________________________________________________________

 

 

Skolens adresse____________________________________________________________                       

 

 

tlf.                    _____________________________________________________________    

 

 

Skolens e-mail______________________________________________________________

 

 

Skolens ean /cvr – nr. ______________________________

 

 

Elevtal                _____________________                                      Beløb indbetalt: Kr.______________

 

Kontingent: 5 kr. pr. elev.                                                                                                  

                                                                                                                    Indbetales til:

                                                                                                                    Dansk Skoleidræt, Vestsjælland

                                                                                                                    Kasserer Kirsten Hald

                                                                                                                    Konto: 0537 – 8025637535

 

 

Idrætskontaktpersonens navn og e-mailadresse_____________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

Dato for indmeldelse:_____________________                            Gældende når beløbet er indbetalt.

 

 

 

Skoleleders underskrift________________________________________________________

 

 

Indmeldelsesblanketten sendes til:

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland

Formand

Erik Elmelund

Solbakken 40

4400 Kalundborg

 

elmelund@ka-net.dk

Atletikstævne for 7.klasse i efteråret 18

Atletikstævne for 7.klasse

Fredag den 14. september 2018 på Holbæk stadion.

Stævneleder: Janne Petersen, tlf. 24824203

Holdsammensætning: 7. Klasse piger/drenge

Stævneform/reglement: Se www.skoleidraet.dk

Betingelser for holdsammensætningen

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

Et hold består af min. 9 elever max. 18 elever. En elev må max. deltage i 2 af de ”individuelle øvelser” samt i stafet.

Øvelsesrækken er som følger:

-7.kl. Piger: 80 m, 800 m, længdespring(afsætszone), højdespring, kuglestød

-( 2 kg), spydkast (400 g) samt 4x100 m stafet

- 7.kl. Drenge: 80 m, 800 m, længdespring(afsæszone), højdespring, kuglestød(3 kg), spydkast(400 g) samt 4x100 m stafet.

 I alle øvelser deltager 3 elever fra hvert hold undtagen 4 x 100 m stafet.

 Vinderne kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM for 7. klasse i juni 2019.

 Ikke-medlemsskoler kan ikke gå videre til DM.

 Tilmeldingsfrist: Senest den 25. august 2018 med posten eller mail.

 Tilmelding: Sendes til Janne Petersen, Vestervange67, 4300 Holbæk eller

jannempetersen@gmail.com

Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis deltage.

Ikke medlemsskoler skal ved tilmeldingen betale 500 kr. pr. hold. Er betalingen ikke modtaget ved tilmeldingsfristen kan holdet ikke deltage.

Betalingen indbetales til kasserer Kirsten Hald på konto 0537 – 80 25 63 7535.

En ikke medlemsskole kan ikke kvalificere sig til DM.

Volleystævne for 9. kl.

Fredag den 18. januar 2019 fra kl. 8.15 - 15.00 i Tuse-hallen, Holbæk

Stævneleder: Janne Petersen,

Holdsammensætning: 9. klasse - rene pige og drengehold.

Betingelser for holdsammensætningen:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

 

Vinderne blandt 9. pige- og drengehold kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts finalestævne, der afholdes  i marts 2019. 

Stævneform/reglement: Se www.skoleidraet.dk 

Bemærk: Hvert hold skal have en lærer, der kan dømme volleyball

 

Tilmelding senest 18. december 2018 til:  Janne Petersen, tlf. 24824203 jannempetersen@gmail.com

Basketballstævne 7. – 8. klasse

 

Onsdag d. 27. februar 2019 i Kalundborg-hallerne.      

Der spilles i 2 årgange.

 

 1. klasse:  drenge og piger i hver sin række

 

 1. klasse:  drenge og piger i hver sin række

 

Et hold består af mindst 10 spillere, der fordeler spilletiden lige.

Der spilles med høj kurvehøjde og bold str. 6.  

 

Betingelser for holdsammensætningen:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra en klasse på årgangen under.

 

Vinderne blandt 8.kl. pige- og drengehold kvalificerer sig til Dansk Skoleidræts DM-finalestævne, der afholdes 17.-19 april 2018 i Næstved.

Stævneform/reglement:   Se reglement. på www.skoleidraet.dk

Hvert hold skal stille med en lærer, der er behjælpelig med enten at dømme eller lede dommerbord.

Tilmelding: Senest den 26. januar 2019  til  Mette Elmelund, tlf. 23800205

mette.elmelund@skolekom.dk

 Alle medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan gratis tilmelde hold.

 

 

Repræsentantskabsmøde 2018