Udlån af golf og kinball

Golfudstyr til låns

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland råder over 2 sæt Golf.

Der kan lånes et sæt hjem til egen skole.

Man sørger selv for afhentning og tilbagelevering af sættet efter aftale med:

Kirsten Hald , tlf. 59651330 mail: esterhus@post.tele.dk

 

Skolen erstatter bortkommet materiale.

Kun medlemsskoler kan låne sættet.

 

 

Kinball til låns

Dansk Skoleidræt Vestsjælland råder over 1 sæt Kinball.

Der kan lånes et sæt hjem til egen skole.

Man sørger selv for afhentning og tilbagelevering af sættet efter aftale med

Kirsten Hald, tlf. 59651330 mail: esterhus@post.tele.dk

Skolen erstatter bortkommet materiale.

Kun medlemsskoler kan låne sættet.