Information om Kreds Bornholm

Tilmeldingsside

Kreds Bornholm

 

Under dette menupunkt kan du læse kredsens vedtægter. Via menupunktet bestyrelsen kan du se hvem der sidder i kredsbestyrelsen samt hvilke ansvarområder det enkelte medlem har. Derudover kan du finde de stævneansvarlige. Endelig kan de seneste årsberetninger læses.