Medlemsskoler

Tilmeldingsside

Medlemskab

Dansk Skoleidræt er en interesseorganisation, med en mission om at ”Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”. Landsorganisationen ligger i Nyborg, og er tegnet af en bestyrelse og 15 kredsforeninger i hele Danmark.

Et medlemskab af Dansk Skoleidræt sker igennem den lokale kredsforening, som er en selvstændig forening, der igen er medlem af landsorganisationen Dansk Skoleidræt. Prisen for et medlemskab er kun kr. 9,-/elev på skolen jf. det godkendte forslag ved årsmødet 20. marts 2024.

Den altoverskyggende fordel ved et medlemskab af Dansk Skoleidræts kreds Bornholm er fri og ubegrænset adgang til at deltage i samtlige aktiviteter i kredsen samt muligheden for at deltage i DM-stævner på udvalgte årgange.

Tilmelding eller udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand eller kasserer - se efter kontaktoplysninger under menupunktet 'Bestyrelsen'.

 

Følgende bornholmske skoler er allerede medlemsskoler i Dansk Skoleidræt Bornholm:

Folkeskoler

Hans Rømer Skolen

Kongeskærskolen

Paradisbakkeskolen

Svartingedal

Søndermarkskolen

Åvangsskolen

10. klasseskolen

 

Specialskoler

Heldagsskolen

Kildebakken Specialskole

 

Fri- og privatskoler

Bornholms Frie Idrætsskole

Davidskolen

Peterskolen

Rønneprivatskole

Svaneke Friskole

Sydbornholms Privatskole

Østerlars Friskole

 

Efterskoler